pháp sư tịnh không vãng sanh

Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm theo giá so sánh.pdf

Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm theo giá so sánh.pdf

Quản trị kinh doanh

... vụ phục vụ cá nhân hoặc cộng đồng do các đơn vị không vị lợi phục vụ hộ gia đình và Nhà nớc cung cấp không thu tiền, hoặc cung cấp với giá thấp không mang lại lợi nhuận cho đơn vị cung cấp. ... xuất vì hai lý do: - Không có khả năng yêu cầu cá nhân dân c thanh toán cho các dịch vụ tiêu dùng chung của cộng đồng vì những tiêu dùng này không quản lý đợc. Cơ chế giá cả không thể áp dụng ... dịch vụ này lấy từ các quỹ chứ không dựa vào doanh thu cung cấp dịch vụ; - Do chính sách kinh tế và x hội của nhà nớc nên không thu tiền khi Nhà nớc và các tổ chức không vị lợi cung cấp những...
 • 205
 • 2,035
 • 4
Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Sen Thủy - huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình. Đề xuất một số giải pháp sử dụng đất bền vững

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Sen Thủy - huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình. Đề xuất một số giải pháp sử dụng đất bền vững

Nông - Lâm - Ngư

... thay đổi không đáng kể. Cây lúa vẫn là cây trồng có vai trò chủ đạo. Từ năm 2006 đến năm 2007 diện tích đất trồng lúa tăng 51,90 ha, từ năm 2007 đến 2008 diện tích đất có tăng nhưng không đáng ... để nâng cao năng suất sản phẩm thì con người tìm mọi cách tác động một cách không hợp lý vào đất gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường. Để đánh giá bền vững về mặt môi trường, chúng tôi tiến ... là các phương pháp đó quan tâm chủ yếu đến năng suất cây trồng và yếu tố được xếp vào vị trí quan trọng nhất liên quan đến năng suất cây trồng là độ phì nhiêu của đất. Phương pháp này có tác...
 • 67
 • 5,900
 • 42
Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm theo giá so sánh

Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm theo giá so sánh

Thạc sĩ - Cao học

... hợp pháp đợc chia thành hai loại: hoạt động sản xuất hợp pháp nhng sản phẩm vật chất và dịch vụ tạo ra là bất hợp pháp vì luật pháp cấm, chẳng hạn nh: hoạt động của các công ty có t cách pháp ... động sản xuất hợp pháp nhng do những ngời bất hợp pháp thực hiện, nh các thầy thuốc cha có giấy phép hành nghề thực hiện khám chữa bệnh cho ngời dân. Theo SNA, hoạt động bất hợp pháp thuộc khái ... tài khoản quốc gia 1993 của Liên hợp quốc nhng có một điểm khác là không bao gồm các hoạt động bất hợp pháp bị cấm trong Hiến pháp và các bộ luật hiện hành nh: buôn lậu ma túy, hoạt động mại...
 • 205
 • 868
 • 0
Phương pháp sử dụng kênh hình trong dạy học địa lí 10 thpt tỉnh thái nguyên theo hướng tích cực

Phương pháp sử dụng kênh hình trong dạy học địa lí 10 thpt tỉnh thái nguyên theo hướng tích cực

Thạc sĩ - Cao học

... rằng, phương pháp trực quan tích cực hơn phương pháp dùng lời, phương pháp thực hành tích cực hơn phương pháp trực quan trong dạy học địa lí. Như vậy phương pháp trực quan, phương pháp thực hành ... pháp nổi tiếng của các nước khác như: I.I.Alecne, I.D.Dvere và các nhà phương pháp của Việt Nam nói chung, cũng như các nhà phương pháp dạy học địa lí nói riêng, khi nghiên cứu về phương pháp ... hỏi phải có sự thay đổi về phương pháp trong công tác giảng dạy của người giáo viên, trong đó phương pháp trực quan và phương pháp thực hành là các phương pháp dạy học tích cực đang được nhiều...
 • 115
 • 2,152
 • 4
Một số biện pháp sư phạm khắc phục tình trạng yếu kém toán cho học sinh trong dạy học đại số 10 thpt

Một số biện pháp phạm khắc phục tình trạng yếu kém toán cho học sinh trong dạy học đại số 10 thpt

Thạc sĩ - Cao học

... phƣơng pháp dạy học, mỗi phƣơng pháp có những ƣu điểm nổi bật nên phải phối hợp nhiều phƣơng pháp, lựa chọn những yếu tố phù hợp với đặc điểm yếu kém của học sinh và kết hợp sử dụng những biện pháp ... khắc phục là rất khó. Cho nên, phải phối hợp nhiều phƣơng pháp dạy học cùng với những biện pháp hỗ trợ cả về nội dung dạy học, phƣơng pháp dạy học, hình thức tổ chức và phƣơng tiện dạy học, ... động yêu cầu học sinh phải thực hiện, nếu học sinh không có đủ những kiến thức cơ bản về nội dung đó thì không thể thực hiện đƣợc. Nếu nhiều lần không thực hiện đƣợc sẽ gây tâm lí chán nản cho...
 • 145
 • 1,337
 • 8
Phương pháp sử dụng kênh hình trong dạy học địa lí 10 thpt tỉnh thái nguyên theo hướng tích cực.pdf

Phương pháp sử dụng kênh hình trong dạy học địa lí 10 thpt tỉnh thái nguyên theo hướng tích cực.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... rằng, phương pháp trực quan tích cực hơn phương pháp dùng lời, phương pháp thực hành tích cực hơn phương pháp trực quan trong dạy học địa lí. Như vậy phương pháp trực quan, phương pháp thực hành ... tồn tại. Không liên hệ với bản đồ thì các phương tiện trên không có giá trị thực tiễn và các biểu tượng và khái niệm không được củng cố vững chắc trong học sinh. 2.4. Các phƣơng pháp khai ... hỏi phải có sự thay đổi về phương pháp trong công tác giảng dạy của người giáo viên, trong đó phương pháp trực quan và phương pháp thực hành là các phương pháp dạy học tích cực đang được nhiều...
 • 115
 • 1,086
 • 5
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại xã hòa bình - huyện đồng hỷ - tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại xã hòa bình - huyện đồng hỷ - tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... 29 2.4.6. Đề xuất các giải pháp 29 2.5. Phương pháp nghiên cứu 30 2.5.1. Phương pháp thu thập số liệu 30 2.5.2. Phương pháp điều tra chuyên đề 31 2.5.3. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu ... xuất các giải pháp - Đề xuất những vấn đề liên quan đến sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sau khi giao đặc biệtgiải pháp đất đai. - Đề xuất giải pháp kỹ thuật. - Đề xuất giải pháp chính sách ... 66 4.6. Một số đề xuất 69 4.6.1. Giải pháp về đất đai 69 4.6.2. Giải pháp về kỹ thuật 70 4.6.3. Giải pháp về chính sách đầu tư, vốn 70 4.6.4. Giải pháp về môi trường 71 Chƣơng 5. KẾT LUẬN,...
 • 94
 • 1,579
 • 6
Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức đối ứng với tính không ổn định về lao động của khách sạn Hồng Ngọc

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức đối ứng với tính không ổn định về lao động của khách sạn Hồng Ngọc

Kinh tế - Thương mại

... được những giải pháp về xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp nhằm đối ứng với sự biến đổi về nguồn nhân lực của khách sạn.Phương pháp : - Phương pháp luận : Sử dụng các phương pháp duy vật biện ... hay không ? Những ý nghĩ này một phần sẽ tác động không tốt đến thái độ làm việc của nhân viên trong một khoảng thời gian nhất định.- Tác động đến quá trình đào tạo : Một hệ thống nhân viên không ... khách hàng thì mô hình này sẽ không đem lại hiệu quả cao vì bộ máy tổ chức không được phân chia rạch ròi thành nhiều bộ phận với nhiều chức năng khác nhau cho nên sẽ không có bộ phận chuyên tìm...
 • 72
 • 702
 • 4
Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) giai đoạn 2000 - 2010 .doc

Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) giai đoạn 2000 - 2010 .doc

Kinh tế - Thương mại

... tuân theo các quy định của pháp luật, các văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực đầu t của Việt Nam.ã Nguồn viện trợ chính thức (ODA)ODA bao gồm các khoản viện trợ không hoàn lại, viện trợ ... rủi ro là rất lớn. Các yếu tố không ổn định đó có thể khác phục đợc, nhng cũng có thể không khắc phục đợc chính vì thế các thành quả của hoạt động đầu t phát triển không phải lúc nào cũng mang ... Nhng nếu chỉ tìm và phụ thuộc vào ODA mà không tìm cách thu hút các nguồn vốn khác thì nớc đó không có điều kiện tăng trởng nhanh sản xuất, dịch vụ, không có đủ thu nhập để trả nợ ODA. Vốn...
 • 91
 • 540
 • 4
Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh)

Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh)

Tài chính - Ngân hàng

... đầu tư có hiệu quả và chỉ tiêu này càng lớn hơn không, hiệu quả càng cao. Khi NPV = 0 thì dự án không bị lỗ xét trên khía cạnh tài chính nhưng không có lãi. 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến ... có thể lường trước, không lường trước; là các yếu tố do con người mang lại như trình độ chuyên môn của các nhà quản lý vốn đầu tư, các điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật vv Các ... nhằm thu lợi nhuận do chênh lệch giá khi mua và khi bán. Loại đầu tư này không tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế (nếu không xét đến ngoại thương) mà chỉ làm tăng tái sản xuất cho chính người...
 • 97
 • 420
 • 1
Giải pháp về tính cân đối giữa huy động nguồn và sử dụng vốn nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh tại Agribank hà nội

Giải pháp về tính cân đối giữa huy động nguồn và sử dụng vốn nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh tại Agribank hà nội

Tài chính - Ngân hàng

... khoản vay ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong hoạt động của các NHTM không chỉ về mặt quy mô đơn thuần mà nh là một biện pháp quản lý các mục tài sản nợ. Các Ngân hàng có thể đi vay từ nhiều ... kiệm bao gồm các loại sau:* Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Đây là loại tiền gửi mà khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào. Do thời hạn rút tiền không đợc ấn định trớc nên khách hàng phải ... Ngân hàng vÃng lai. Các khoản tiền gửi này chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong thanh toán hoặc đổi lấy những dịch vụ nh tập hợp séc, giao dịch ngoại tệ, mua giúp chứng khoán chứ không đợc hởng...
 • 78
 • 1,350
 • 17
Phân tích tình hình tài chính và các biện pháp sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty XNK Thiết bị điện ảnh - truyền hình

Phân tích tình hình tài chính và các biện pháp sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty XNK Thiết bị điện ảnh - truyền hình

Kinh tế - Thương mại

... sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp không đi chiếm dụng vốn của đơn vị khác và cũng không bị các đơn vị khác chiếm dụng vốn. Trên thực tế cân đối này hầu nh không xảy ra mà chỉ xảy ra hai trờng ... cáo tài chính kế toán phải khách quan, không đợc xuyên tạc hoặc bóp méo một cách cố ý thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Các báo cáo tài chính sẽ không đợc coi là khách quan nếu việc lựa ... tài chính của doanh nghiệp bớc đầu có dấu hiệu không lành mạnh.ã Trờng hợp 2: Vế trái < Vế phải Trong trờng hợp này nguồn vốn của doanh nghiệp không sử dụng hết vào hoạt động sản xuất kinh...
 • 116
 • 506
 • 0
Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) giai đoạn 2000 - 2010x

Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) giai đoạn 2000 - 2010x

Tài liệu khác

... ro là rất lớn. Các yếu tố không ổn định đó có thể khác phục được, nhưng cũng có thể không khắc phục được chính vì thế các thành quả của hoạt động đầu tư phát triển không phải lúc nào cũng mang ... tuân theo các quy định của pháp luật, các văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực đầu tư của Việt Nam. Nguồn viện trợ chính thức (ODA)ODA bao gồm các khoản viện trợ không hoàn lại, viện trợ ... Nhưng nếu chỉ tìm và phụ thuộc vào ODA mà không tìm cách thu hút các nguồn vốn khác thì nước đó không có điều kiện tăng trưởng nhanh sản xuất, dịch vụ, không có đủ thu nhập để trả nợ ODA.11Chuyên...
 • 93
 • 526
 • 3
Luận văn thạc sĩ về phương pháp luận tính chỉ tiêu gía trị sản xuất các ngành sản phẩm theo giá so sánh

Luận văn thạc sĩ về phương pháp luận tính chỉ tiêu gía trị sản xuất các ngành sản phẩm theo giá so sánh

Thạc sĩ - Cao học

... hợp pháp đợc chia thành hai loại: hoạt động sản xuất hợp pháp nhng sản phẩm vật chất và dịch vụ tạo ra là bất hợp pháp vì luật pháp cấm, chẳng hạn nh: hoạt động của các công ty có t cách pháp ... động bất hợp pháp nhng tạo ra hàng hóa và dịch vụ hợp pháp và hoạt động hợp pháp nhng tạo ra hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp. Với nội hàm và liệt kê cụ thể các hoạt động thuộc và không thuộc ... 4. Phơng pháp nghiên cứu Để giải quyết các vấn đề nêu trên, luận án đ sử dụng tổng hợp các phơng pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phơng pháp phân tích hệ thống, các phơng pháp thống...
 • 205
 • 632
 • 2
Luận văn thạc sĩ về Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm theo gía so sánh

Luận văn thạc sĩ về Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm theo gía so sánh

Thạc sĩ - Cao học

... động bất hợp pháp nhng tạo ra hàng hóa và dịch vụ hợp pháp và hoạt động hợp pháp nhng tạo ra hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp. Với nội hàm và liệt kê cụ thể các hoạt động thuộc và không thuộc ... Các phơng pháp tính giá trị sản xuất theo giá so sánh Có ba phơng pháp cơ bản đợc dùng để tính GO theo giá so sánh, đó là: phơng pháp chỉ số giá, phơng pháp chỉ số khối lợng và phơng pháp xác ... cơ bản và giá sử dụng vì nó không bao gồm một số loại thuế sản phẩm. Giá sản xuất không phải là số tiền nhà sản xuất thực tế nhận đợc khi bán sản phẩm và cũng không phải số tiền ngời sử dụng...
 • 205
 • 548
 • 1

Xem thêm