pháp sư tịnh không 2013

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Sen Thủy - huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình. Đề xuất một số giải pháp sử dụng đất bền vững

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Sen Thủy - huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình. Đề xuất một số giải pháp sử dụng đất bền vững

Nông - Lâm - Ngư

... thay đổi không đáng kể. Cây lúa vẫn là cây trồng có vai trò chủ đạo. Từ năm 2006 đến năm 2007 diện tích đất trồng lúa tăng 51,90 ha, từ năm 2007 đến 2008 diện tích đất có tăng nhưng không đáng ... để nâng cao năng suất sản phẩm thì con người tìm mọi cách tác động một cách không hợp lý vào đất gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường. Để đánh giá bền vững về mặt môi trường, chúng tôi tiến ... là các phương pháp đó quan tâm chủ yếu đến năng suất cây trồng và yếu tố được xếp vào vị trí quan trọng nhất liên quan đến năng suất cây trồng là độ phì nhiêu của đất. Phương pháp này có tác...
 • 67
 • 5,900
 • 42
Phương pháp sử dụng kênh hình trong dạy học địa lí 10 thpt tỉnh thái nguyên theo hướng tích cực

Phương pháp sử dụng kênh hình trong dạy học địa lí 10 thpt tỉnh thái nguyên theo hướng tích cực

Thạc sĩ - Cao học

... rằng, phương pháp trực quan tích cực hơn phương pháp dùng lời, phương pháp thực hành tích cực hơn phương pháp trực quan trong dạy học địa lí. Như vậy phương pháp trực quan, phương pháp thực hành ... pháp nổi tiếng của các nước khác như: I.I.Alecne, I.D.Dvere và các nhà phương pháp của Việt Nam nói chung, cũng như các nhà phương pháp dạy học địa lí nói riêng, khi nghiên cứu về phương pháp ... hỏi phải có sự thay đổi về phương pháp trong công tác giảng dạy của người giáo viên, trong đó phương pháp trực quan và phương pháp thực hành là các phương pháp dạy học tích cực đang được nhiều...
 • 115
 • 2,152
 • 4
Một số biện pháp sư phạm khắc phục tình trạng yếu kém toán cho học sinh trong dạy học đại số 10 thpt

Một số biện pháp phạm khắc phục tình trạng yếu kém toán cho học sinh trong dạy học đại số 10 thpt

Thạc sĩ - Cao học

... phƣơng pháp dạy học, mỗi phƣơng pháp có những ƣu điểm nổi bật nên phải phối hợp nhiều phƣơng pháp, lựa chọn những yếu tố phù hợp với đặc điểm yếu kém của học sinh và kết hợp sử dụng những biện pháp ... khắc phục là rất khó. Cho nên, phải phối hợp nhiều phƣơng pháp dạy học cùng với những biện pháp hỗ trợ cả về nội dung dạy học, phƣơng pháp dạy học, hình thức tổ chức và phƣơng tiện dạy học, ... động yêu cầu học sinh phải thực hiện, nếu học sinh không có đủ những kiến thức cơ bản về nội dung đó thì không thể thực hiện đƣợc. Nếu nhiều lần không thực hiện đƣợc sẽ gây tâm lí chán nản cho...
 • 145
 • 1,336
 • 8
Phương pháp sử dụng kênh hình trong dạy học địa lí 10 thpt tỉnh thái nguyên theo hướng tích cực.pdf

Phương pháp sử dụng kênh hình trong dạy học địa lí 10 thpt tỉnh thái nguyên theo hướng tích cực.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... rằng, phương pháp trực quan tích cực hơn phương pháp dùng lời, phương pháp thực hành tích cực hơn phương pháp trực quan trong dạy học địa lí. Như vậy phương pháp trực quan, phương pháp thực hành ... tồn tại. Không liên hệ với bản đồ thì các phương tiện trên không có giá trị thực tiễn và các biểu tượng và khái niệm không được củng cố vững chắc trong học sinh. 2.4. Các phƣơng pháp khai ... hỏi phải có sự thay đổi về phương pháp trong công tác giảng dạy của người giáo viên, trong đó phương pháp trực quan và phương pháp thực hành là các phương pháp dạy học tích cực đang được nhiều...
 • 115
 • 1,084
 • 5
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại xã hòa bình - huyện đồng hỷ - tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại xã hòa bình - huyện đồng hỷ - tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... 29 2.4.6. Đề xuất các giải pháp 29 2.5. Phương pháp nghiên cứu 30 2.5.1. Phương pháp thu thập số liệu 30 2.5.2. Phương pháp điều tra chuyên đề 31 2.5.3. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu ... xuất các giải pháp - Đề xuất những vấn đề liên quan đến sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sau khi giao đặc biệtgiải pháp đất đai. - Đề xuất giải pháp kỹ thuật. - Đề xuất giải pháp chính sách ... 66 4.6. Một số đề xuất 69 4.6.1. Giải pháp về đất đai 69 4.6.2. Giải pháp về kỹ thuật 70 4.6.3. Giải pháp về chính sách đầu tư, vốn 70 4.6.4. Giải pháp về môi trường 71 Chƣơng 5. KẾT LUẬN,...
 • 94
 • 1,579
 • 6
Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức đối ứng với tính không ổn định về lao động của khách sạn Hồng Ngọc

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức đối ứng với tính không ổn định về lao động của khách sạn Hồng Ngọc

Kinh tế - Thương mại

... được những giải pháp về xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp nhằm đối ứng với sự biến đổi về nguồn nhân lực của khách sạn.Phương pháp : - Phương pháp luận : Sử dụng các phương pháp duy vật biện ... hay không ? Những ý nghĩ này một phần sẽ tác động không tốt đến thái độ làm việc của nhân viên trong một khoảng thời gian nhất định.- Tác động đến quá trình đào tạo : Một hệ thống nhân viên không ... khách hàng thì mô hình này sẽ không đem lại hiệu quả cao vì bộ máy tổ chức không được phân chia rạch ròi thành nhiều bộ phận với nhiều chức năng khác nhau cho nên sẽ không có bộ phận chuyên tìm...
 • 72
 • 701
 • 4
Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) giai đoạn 2000 - 2010 .doc

Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) giai đoạn 2000 - 2010 .doc

Kinh tế - Thương mại

... tuân theo các quy định của pháp luật, các văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực đầu t của Việt Nam.ã Nguồn viện trợ chính thức (ODA)ODA bao gồm các khoản viện trợ không hoàn lại, viện trợ ... rủi ro là rất lớn. Các yếu tố không ổn định đó có thể khác phục đợc, nhng cũng có thể không khắc phục đợc chính vì thế các thành quả của hoạt động đầu t phát triển không phải lúc nào cũng mang ... Nhng nếu chỉ tìm và phụ thuộc vào ODA mà không tìm cách thu hút các nguồn vốn khác thì nớc đó không có điều kiện tăng trởng nhanh sản xuất, dịch vụ, không có đủ thu nhập để trả nợ ODA. Vốn...
 • 91
 • 539
 • 4
Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh)

Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh)

Tài chính - Ngân hàng

... đầu tư có hiệu quả và chỉ tiêu này càng lớn hơn không, hiệu quả càng cao. Khi NPV = 0 thì dự án không bị lỗ xét trên khía cạnh tài chính nhưng không có lãi. 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến ... có thể lường trước, không lường trước; là các yếu tố do con người mang lại như trình độ chuyên môn của các nhà quản lý vốn đầu tư, các điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật vv Các ... nhằm thu lợi nhuận do chênh lệch giá khi mua và khi bán. Loại đầu tư này không tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế (nếu không xét đến ngoại thương) mà chỉ làm tăng tái sản xuất cho chính người...
 • 97
 • 419
 • 1
Giải pháp về tính cân đối giữa huy động nguồn và sử dụng vốn nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh tại Agribank hà nội

Giải pháp về tính cân đối giữa huy động nguồn và sử dụng vốn nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh tại Agribank hà nội

Tài chính - Ngân hàng

... khoản vay ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong hoạt động của các NHTM không chỉ về mặt quy mô đơn thuần mà nh là một biện pháp quản lý các mục tài sản nợ. Các Ngân hàng có thể đi vay từ nhiều ... kiệm bao gồm các loại sau:* Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Đây là loại tiền gửi mà khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào. Do thời hạn rút tiền không đợc ấn định trớc nên khách hàng phải ... bằng tiền và tín dụng bằng tài sản.- Căn cứ vào phơng pháp cho vay có tín dụng trực tiếp và tín dụng gián tiếp.- Căn cứ vào phơng pháp hoàn trả có tín dụng trả góp, tín dụng phi trả góp,...
 • 78
 • 1,350
 • 17
Phân tích tình hình tài chính và các biện pháp sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty XNK Thiết bị điện ảnh - truyền hình

Phân tích tình hình tài chính và các biện pháp sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty XNK Thiết bị điện ảnh - truyền hình

Kinh tế - Thương mại

... sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp không đi chiếm dụng vốn của đơn vị khác và cũng không bị các đơn vị khác chiếm dụng vốn. Trên thực tế cân đối này hầu nh không xảy ra mà chỉ xảy ra hai trờng ... cáo tài chính kế toán phải khách quan, không đợc xuyên tạc hoặc bóp méo một cách cố ý thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Các báo cáo tài chính sẽ không đợc coi là khách quan nếu việc lựa ... tài chính của doanh nghiệp bớc đầu có dấu hiệu không lành mạnh.ã Trờng hợp 2: Vế trái < Vế phải Trong trờng hợp này nguồn vốn của doanh nghiệp không sử dụng hết vào hoạt động sản xuất kinh...
 • 116
 • 506
 • 0
Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) giai đoạn 2000 - 2010x

Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) giai đoạn 2000 - 2010x

Tài liệu khác

... ro là rất lớn. Các yếu tố không ổn định đó có thể khác phục được, nhưng cũng có thể không khắc phục được chính vì thế các thành quả của hoạt động đầu tư phát triển không phải lúc nào cũng mang ... tuân theo các quy định của pháp luật, các văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực đầu tư của Việt Nam. Nguồn viện trợ chính thức (ODA)ODA bao gồm các khoản viện trợ không hoàn lại, viện trợ ... Nhưng nếu chỉ tìm và phụ thuộc vào ODA mà không tìm cách thu hút các nguồn vốn khác thì nước đó không có điều kiện tăng trưởng nhanh sản xuất, dịch vụ, không có đủ thu nhập để trả nợ ODA.11Chuyên...
 • 93
 • 526
 • 3
Giải pháp về tính cân đối giữa huy động nguồn và sử dụng nguồn vốn nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

Giải pháp về tính cân đối giữa huy động nguồn và sử dụng nguồn vốn nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

... các NHTM đã không ngừng đổi mới các mặt hoạt động cả về lý luận lẫn nghiệp vụ. Vì mục đích cuối cùng là lợi nhuận và sự hùng mạnh của Ngân hàng, các nhà quản lý đã tìm những biện pháp hiệu quả ... nào cũng hoạt động với mục đích chung là vì lợi nhuận và vì sự tăng trưởng không ngừng của nguồn vốn. Đây là yếu tố không thể thiếu để tiến hành và phát triển các hoạt động kinh doanh. Với nguồn ... xuống cả về tỷ trọng lẫn số tuyệt đối so với năm 1999, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hiệu quả huy động từ nguồn vốn này không tốt. Việc giảm nguồn tiền gửi của tổ chức kinh tế có nguyên...
 • 78
 • 445
 • 0
Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng sức mạnh hoặc đe dọa dùng sức mạnh

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng sức mạnh hoặc đe dọa dùng sức mạnh

Khoa học xã hội

... hiện tượng này tiếp diễn không ngừng. Tiêu biểu là cuộc chiến tranh giữa Lemon và Vanda. Những tuyên bố và hành vi của Lemon và Vanda là hoàn toàn không phù hợp với pháp luật quốc tế, vi phạm ... quốc tế, vi phạm các nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế. Cơ sở pháp lý: Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng sức mạnh hoặc đe dọa dùng sức mạnh (Khoản 3 Điều ... tế của họ bằng biện pháp hòa bình sao cho không tổn hại hòa bình, an ninh thế giới và công lý.”Các quốc gia giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế thông qua một số biện pháp đàm phán, điều...
 • 6
 • 4,730
 • 23
tình huống pháp luật và phương pháp sử dụng tình huống trong giảng dạy luật học

tình huống pháp luật và phương pháp sử dụng tình huống trong giảng dạy luật học

Khoa học xã hội

... luật dưới các hình thức khác nhau như luật trong công ty, luật tranh tụng, luật tư vấn hay luật công. Ở Anh, phần lớn sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ theo đuổi nghề luật tư ... phương pháp giải thích và áp dụng pháp luật vào thực tiễn chứ không chỉ phát hiện và học hỏi từ những người khác. Đây là những ưu điểm mà các phương pháp khác, cả cả phương pháp tình huống, không ... cây mà không thấy rừng. Họ ít quan tâm tới các nguyên tắc phổ quát của pháp luật cũng như các học thuyết pháp lý bởi vì đó là những điều không được dạy qua các án lệ. Thứ hai, khi phương pháp...
 • 40
 • 1,893
 • 5

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25