pháp luật đại cương trắc nghiệm có đáp án

On thi TN dac biÑt la on thi dai hoc trac nghiem co dap an phan vat ly hat nhan nguyen tu

On thi TN dac biÑt la on thi dai hoc trac nghiem co dap an phan vat ly hat nhan nguyen tu

Vật lý

... hai phía khác nhau.D. Hạt + và hạt - được phóng ra vận tốc bằng nhau (gần bằng vận tốc ánh sáng). 52. Đồng vị phóng xạ chu kì bán rà 14,3 ngày được tạo thành trong lò phản ứng hạt ... vật lý xảy ra như nhau trong mọi hệ quy chiếu quán tính.- Vận tốc của ánh sáng trong chân không cùng độ lớn c trong mọi hệ quy chiếu quán tính. c là giới hạn của các vận tốc vật lý.b. ... khối lượng m0. Sau 5 chu kỳ bán rà khối lượng chất phóng xạ còn lại làA. m0/5; B. m0/25; C. m0/32; D. m0/5023. 11Na24 là chất phóng xạ với chu kỳ bán rà 15 giờ. Ban đầu có...
 • 30
 • 1,065
 • 3
TRAC NGHIEM DAI CUONG KIM LOAI CO DAP AN

TRAC NGHIEM DAI CUONG KIM LOAI CO DAP AN

Tư liệu khác

... ứng chất rắn thu được khối lượng làA. 25,6 gam B. 19.2 gam C. 20,3 gam D. 25,0gamĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI Trang 3 Biên soạn: Hoàng Đình ThắngTRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC * 583 - TRẦN ... CO2 tỉ khối hơi so với H2 là 18 qua ống đựng30 gam rắn Y gồm: Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO, ZnO được 28,4 gam rắn Z. khí thoát ra khỏi ống có tỉ khối hơi đối với H2 là bao nhiêu?ĐẠI CƯƠNG ... B. Tăng 0,16 gam.C. Giảm 0,08 gam. D. Giảm 0,16 gamCâu 31: 2 lá kim loại cùng chất, cùng khối lượng, khả năng tạo ra hợp chất số oxi hoá +2.Một lá được ngâm trong dung dich Pb(NO3)2...
 • 5
 • 4,470
 • 210
CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DT - TRẮC NGHIỆM CO ĐÁP ÁN

CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DT - TRẮC NGHIỆM CO ĐÁP ÁN

Sinh học

... ly l : CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT HIỆN TƯỢNG DTĐÁP ÁN BÀI 8 : QUY LUẬT MEN ĐEN: QUY LUẬT PHÂN LIC1. Phương pháp độc đáo của Menđen trong việc nghiên cứu tính qui luật của hiện tượng di truyền ... di truyền theo quy luật A. Phân li độc lập B. Liên kết gen C. Hoán vị gen D. Tương tác genC2. Ở ruồi giấm B: Thân xám, b: Thân đen; V: Cánh dài, v: cánh cụt giữa gen B. hoán vịgen với tần ... xám cánh dài (BV/bv) lai với ruồi giấm đực thân đen, cánh cụt (bv/bv)được F1 gồm 4 loại kiểu hình như sau: 128 thân xám cánh dài, 124 thân đen cánh cụt, 26thân đen cánh dài, 21 thân đen cánh...
 • 15
 • 2,576
 • 24
120 cau trac nghiem - co dap an (khac nhau).doc

120 cau trac nghiem - co dap an (khac nhau).doc

Điện - Điện tử

... Kiểm tra các máy tính đĩa cứng hay khôngb. Kiểm tra các máy tính hoạt động tốt hay khôngc. Kiểm tra các máy tính trong mạng thông khôngd. Kiểm tra các máy tính truy cập vào Internet ... các mạng số trạm cực lớn:a. Lớp Ab. Lớp Bc. Lớp C d. Lớp D70. Trong các giao thức giao vận Internet, giao thức nào liên kết:a. UDPb. TCPc. TCP và UDPd. Không phải các đáp án trên71. ... độ 100Mbps 12 cổng thì tốc độ của mỗi cổng sẽ là:a. Tối đa 100Mbps khi chỉ một máy tính cắm vào Hubb. Tối đa 100Mbps khi 12 máy tính cắm vào Hubc. Tối thiểu 8.3Mbps khi 12 máy tính...
 • 13
 • 2,857
 • 10
120 cau trac nghiem - co dap an.doc

120 cau trac nghiem - co dap an.doc

Quản trị mạng

... Kiểm tra các máy tính đĩa cứng hay khôngb. Kiểm tra các máy tính hoạt động tốt hay khôngc. Kiểm tra các máy tính trong mạng thông khôngd. Kiểm tra các máy tính truy cập vào Internet ... các giao thức giao vận Internet, giao thức nào liên kết:a. UDPb. TCPc. TCP và UDPd. Không phải các đáp án trên71. Số nhị phân 01111100 giá trị thập phân là:a. 118b. 120c. 124d. ... độ 100Mbps 12 cổng thì tốc độ của mỗi cổng sẽ là:a. Tối đa 100Mbps khi chỉ một máy tính cắm vào Hubb. Tối đa 100Mbps khi 12 máy tính cắm vào Hubc. Tối thiểu 8.3Mbps khi 12 máy tính...
 • 16
 • 2,453
 • 27
Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Cao đẳng - Đại học

... thư gửi cho 1 cán bộ củ a Quố c tế Cộ ng sả n đoạn viế t “đồ ng chí thể hình dung nổi tô i đang số ng trong một tình trạng tinh thần và vậ t chấ t như thế nào không: biết là nhiều ... tiên dòng họ, đề u là ruột thịt anh em …. Không ai thể chia rẽ con mộ t nhà , không ai thể chia rẽ nướ c Pháp, thì cũ ng không ai thể chia rẽ Việ t nam ta”. Đọan văn trên đượ c trích ... phẩ m: a. Lờ i căn dặn cán bộ tuyê n truyền b. Bà i nói tạ i trường cán bộ tự vệ Hồ Chí Minh Trang 157 136. Để tránh mậ t thá m củ a thực dâ n Phá p bủ a vâ y, lú c Nguyễn i Quố c đã...
 • 50
 • 17,252
 • 125
Đề kiểm tra học kì môn tin học 11(35 câu trắc nghiệm), có đáp án

Đề kiểm tra học kì môn tin học 11(35 câu trắc nghiệm), đáp án

Tin học

... với xâu kí tự các phép toán là? Phép cộng, trừ, nhân, chia Phép cộng và phép trừ Chỉ phép cộng Phép ghép xâu và phép so sánhHọc sinh không được ghi vào đề 5 8 | 3ĐÁP ÁN CHO MÃ ĐỀ SỐ: ... tự tối đa? 8 kí tự 256 kí tự 16 kí tự 255 kí tự Câu số: 28 Trong Pascal, xâu không kí tự nào được gọi là? Xâu không Xâu rỗng Xâu trắng Không thuộc xâu kí tựCâu số: 29 Giả sử ... THÔNG LƯƠNG SƠN Mã đề: 58Đề kiểm tra: Học Kì I (45’)Môn: Tin học lớp 11(đề thi gồm 35 câu hỏi trắc nghiệm) Created by: hoana2007 Câu số: 1 Trong Pascal, để truy cập tới phần tử của mảng...
 • 3
 • 56,788
 • 2,022
Đề kiểm tra học kì môn tin học 11(35 câu trắc nghiệm), có đáp án Đề 265

Đề kiểm tra học kì môn tin học 11(35 câu trắc nghiệm), đáp án Đề 265

Tin học

... Trong Pascal, khi làm việc với kiểu xâu ta thể? So sánh hai xâu với nhau. Ghép hai xâu thành một. Gán một kí tự bất kì cho biến xâu? Cả 3 đáp án trên.Câu số: 13 Trong Pascal, cách khai ... ngôn ngữ lập trình Pascal, với xâu kí tự các phép toán là? Phép cộng, trừ, nhân, chia Phép cộng và phép trừ Chỉ phép cộng Phép ghép xâu và phép so sánhCâu số: 10 Trong ngôn ngữ lập trình ... 11(đề thi gồm 35 câu hỏi trắc nghiệm) Created by: hoana2007 Câu số: 1 Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hàm length(S) cho kết quả là gì? Độ dài xâu S khi khai báo Số kí tự hiện của xâu...
 • 4
 • 16,694
 • 516
DE THI HOC KI II - TRAC NGHIEM CO DAP AN(DA TRON THANH 4 DE)

DE THI HOC KI II - TRAC NGHIEM CO DAP AN(DA TRON THANH 4 DE)

Sinh học

... các bon mà vi sinh vật sử dụng. b . Nguồn các bon và nguồn ánh sáng mà vi sinh vật sử dụng c. Nguồn chất hữu và nguồn ánh sáng mà vi sinh vật sử dụng d. Nguồn năng lượng và hợp chất ... Điều kiện cần thiết để lên men êtilic là: a. đường + nấm men + hiếu khí. b. đường + vi khuẩn + kị khí. c. đường + nấm men + kị khí. d. đường + vi khuẩn + hiếu khí 10/ Hoạt động ... chỉ thể xâm nhập vào một loại tế bào nhất định do: a Mỗi tế bào thụ thể đặc hiệu với gai glicơprơtêin của virut. b Mỗi tế bào mơi trường phù hợp cho từng loại virut. c Mỗi tế bào có...
 • 10
 • 1,026
 • 5
Thanh toán quốc tế  câu hỏi trắc nghiệm có đáp án

Thanh toán quốc tế câu hỏi trắc nghiệm đáp án

Cao đẳng - Đại học

... B, và thu lợi nhuận……a. Mua USD, bán USD, 0.0006EURb. Mua EUR, bán EUR, 0,0002 USDc. Mua USD, bán USD, 0,0002EURd. Mua EUR, bán EUR, 0,0012USD11.Sáu tháng trước đây, tỉ giá USD/ JPY= 285,71( ... là đặc điểm của giao dịch hoán đổi?a. Là giao dịch ko rủi ro đối tácb. Là một giao dịch kép trong đó ngày giá trị mua và ngày giá trị bán là nhưnhauc. Mua và bán hai cặp tiền tệ khác nhaud. ... dưới đây đc ghi nhận vào tài khoản thu nhập trên cán cânthanh toán của Việt Nam?a. Phí tư vấn do các nhà XK thủy sản Việt Nam trả cho các luật sư ở Mỹb. Người VN định cư ở nước ngoài chuyển...
 • 3
 • 2,345
 • 26
300 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án

300 câu hỏi trắc nghiệm đáp án

Hóa học

... máy biết đợcCâu 4: Dấu hiệu nào giúp ta khẳng định phản ứng hoá học xảy ra?A. chất kết tủa( chất không tan)B. chất khí thoát ra( sủi bọt)C. sự thay đổi màu sắcD. Một trong số ... thu đợc hơI tính axit. khí nào sau đây gây nên tính axit đó?A. Cacbon đioxit B. Hiđro C. Nitơ D. OxiCâu 17: Thiếc thể hoá trị II hoặc IV. Hợp chất công thức SnO2 tên là:A. ... gam HCl trong 100g dung dịchB. Tính số gam HCl trong 1lít dung dịchC. Tính số gam HCl trong 100og dung dịchD. Tính số mol HCl trong 1lít dung dịchCâu 16: Trong 225ml nớc hoà...
 • 29
 • 2,645
 • 9
300 câu hỏi trắc nghiệm ( có đáp án )

300 câu hỏi trắc nghiệm ( đáp án )

Hóa học

... thu đợc hơI tính axit. khí nào sau đây gây nên tính axit đó?A. Cacbon đioxit B. Hiđro C. Nitơ D. OxiCâu 17: Thiếc thể hoá trị II hoặc IV. Hợp chất công thức SnO2 tên là:A. ... gam HCl trong 100g dung dịchB. Tính số gam HCl trong 1lít dung dịchC. Tính số gam HCl trong 100og dung dịchD. Tính số mol HCl trong 1lít dung dịchCâu 16: Trong 225ml nớc hoà ... thể dùng dụng cụ nào sau đây trong phòng thí nghiệm? A. ống nghiệm B. Bình kípC. Bình cầu nhánh D. Chậu thuỷ tinhCâu 23: Khi làm thí nghiệm, nên sử dụng hóa chất với một lợng nhỏ để:Câu...
 • 29
 • 1,921
 • 2
CHƯƠNG I: BIẾN DI DT - TRẮC NGHIỆM CO ĐÁP ÁN

CHƯƠNG I: BIẾN DI DT - TRẮC NGHIỆM CO ĐÁP ÁN

Sinh học

... ĐỀ CUƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THEO HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆMNĂM HỌC 2010 – 2011MÔN : SINH LỚP 12 – BCB ĐÁP ÁN CHƯƠNG I : DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMBÀI 1: GEN, GEN VÀ MÃ DI TRUYỀN VÀ ... một chiều liên tục từ 5’ 3’, mã mở đầu, mã kết thúc, mã tính đặc hiệu.C. phổ biến cho mọi sinh vật - đó là mã bộ ba, tính đặc hiệu, tính phổ biến.D. mã mở đầu, mã kết thúc, phổ ... 32=)A39.Một gen cấu trúc dạng B dài 5100 ăngxtrông số Nu là:A. 3000 B. 6000 C. 4500 D.1500A13.Mã di truyền các bộ ba kết thúc như thế nào :A .Có các bộ ba kết thúc là UAA, UAG, UGA. B .Có các...
 • 12
 • 1,498
 • 20

Xem thêm