on thi thpt quoc gia 2015

20 đề thi trắc nghiệm môn hóa dùng cho ôn thi thpt quốc gia 2015

20 đề thi trắc nghiệm môn hóa dùng cho ôn thi thpt quốc gia 2015

Hóa học

... muối hỗn hợp X khối lượng hỗn hợp Y A CH3COONa; C2H5COONa; 3,4 gam B C2H5COONa; C3H7COONa; 3,4 gam C CH3COONa; C2H5COONa; 4,3 gam D C4H9COONa; C3H7COONa; 3,4 gam Câu 33: Cho tất đồng phân mạch ... hợp muối axit dãy đồng đẳng Công thức cấu tạo muối là: A C2H5COONa CH3COONa B C2H5COONa C3H7COONa C HCOONa C3H7COONa D HCOONa CH3COONa Câu 12: Cho chất sau: butađien, toluen, etilen, xiclopropan, ... hiđrocacbon tỉ lệ số mol nCO2 : nH2O tăng dần số nguyên tử cacbon tăng Các hiđrocacbon thuộc loại A hiđrocacbon no, mạch hở B hiđrocacbon không no C hiđrocacbon no, mạch vòng D hiđrocacbon thơm...
 • 305
 • 1,039
 • 3

HƯỚNG DẪN ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 MÔN TOÁN 12

HƯỚNG DẪN ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 MÔN TOÁN 12

Toán học

... (C ) c m ( ) t tr c honh t i m phõn bi t cú honh Gi i Xột ph ng trỡnh honh ) giao l p thnh c p s c ng m: x - (m + 1) x + 2m + = 34 th (1) GD& Ninh ng ụn thi THPT qu gia 2014 -2015 t t = x , t thỡ ... ứ GD& Ninh Vớ d 6: Vi t ph ng ụn thi THPT qu ng trỡnh ti p n v i th (C): y = ng th ng (d): y = 3x - i + Ph ng trỡnh honh giao gia x +2 t i cỏc giao x -1 2014 -2015 m c a (C) m c a (d) v (C): x ... Ninh ng ụn thi THPT qu gia 2014 -2015 Gi i Xột ph ng trỡnh honh giao m x - (m + 1) x + 2m + = x - (m + 1) x + 2m + = t t = x (t 0) , ta cú ph ng trỡnh t - (m + 1) t + 2m + = 0, (*) cú giao m phõn...
 • 264
 • 768
 • 0

TUYỂN TẬP CÁC BÀI LUẬN TIẾNG ANH MẪU THEO CHỦ ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015

TUYỂN TẬP CÁC BÀI LUẬN TIẾNG ANH MẪU THEO CHỦ ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015

Ngoại ngữ

... developments in the world In this respect, television is better than the radio because the pictures and incidents shown on television convey a better impression than only the spoken words of the ... enriches the mind and enables one to express oneself well It also helps one to think better and to understand the people of other lands It is for all these reasons that I consider English the most ... of action The police arrived only when there was news of violence, and often long after the damage has been done While I was listening to this account of facts and events, the situation suddenly...
 • 96
 • 10,157
 • 29

TUYỂN CHỌN 133 BÀI LUẬN TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 VÀ LUYỆN THI TOEFL - IELTS - TOEIC

TUYỂN CHỌN 133 BÀI LUẬN TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 VÀ LUYỆN THI TOEFL - IELTS - TOEIC

TOEFL - IELTS - TOEIC

... examinations The importance of examinations (exams) Life today has become so complex that examinations have come to play an important part in one’s educational career Examinations are considered ... more than to impress upon him for the lesson done in the class may not have caught his brain For this reason, tuition at home may be the answer Generally a class room is not conductive for individual ... what one could after leaving the school Normally it is too early for one leaving the school to decide upon a definite career One is not mature this stage to decide upon a future course Everything...
 • 195
 • 24,947
 • 74

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2015 môn Vật lí

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2015 môn Vật lí

Vật lý

... thi THPT quốc gia 2015 môn Vật lí 14 Câu 497: Hạt nhân C có cấu tạo từ Bài tập luyện tập – Tập GV: Dư Hoài Bảo A prôton 14 nơtron B nơtron 14 prôton C prôton nơtron D nơtron prôton Câu 498: Đại ... song song B Trong máy quang phổ buồng ảnh nằm phía sau lăng kính C Trong máy quang phổ lăng kính có tác dụng phân tích chùm ánh sáng phức tạp song song thành chùm sáng đơn sắc song song D Trong ... β không ? A Tia β – êlectron, tia β + pôzitron B Tia β làm ion hóa môi trường yếu tia α Trường THPT Khánh An Tài liệu lưu hành nội -4- Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2015 môn Vật lí Bài tập luyện...
 • 50
 • 1,043
 • 0

30 đề ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 môn Toán

30 đề ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 môn Toán

Toán học

... ( ) 2x2 + + x + P = x=0 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 GV:PHAN LƯU QUỐC NHỰT-0908124266 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Ngày 11/5 /2015 Thời gian làm bài: 180 phút 2x −1 ... ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 GV:PHAN LƯU QUỐC NHỰT-0908124266 Câu (0,5 điểm) Hai thí sinh A B tham gia buổi thi vấn đáp Cán hỏi thi đưa cho thí sinh câu hỏi gồm 10 câu hỏi khác nhau, đựng 10 phong ... z + = Câu (1,0 điểm) Trong không gian với hệ trục Oxyz cho đường thẳng x y−2 z d: = = −1 ( ) )( 20 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 GV:PHAN LƯU QUỐC NHỰT-0908124266 ∆ a.Gọi M giao điểm d (P) Viết phương...
 • 55
 • 1,253
 • 1

28 đề ôn thi THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh Sở GD - ĐT Thái Nguyên

28 đề ôn thi THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh Sở GD - ĐT Thái Nguyên

Cao đẳng - Đại học

... arrive A The soonest / the sooner B The soonest / the most soon C The sooner / the sooner D The soonest / the soonest 2.8.3 40: You needn't send this letter now A.You mustn’t send this letter now ... letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentences that is closest in meaning to each of the following questions ( from question 35 to question 40) 2.8.3 35: No one in our team can ... B On Monday C I come here at a.m D I come here by train III Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions...
 • 7
 • 576
 • 1

ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 môn TOÁN

ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 môn TOÁN

Toán

... ễN THI THPT QUC GIA 2015 MễN TON S GIO DC V O TO TP.HCM K THI THPT QUC GIA NM 2015 Ngy 11/5 /2015 Thi gian lm bi: 180 phỳt 2x Cõu (2,0 im) Cho hm s y = x a/Kho sỏt s bin thi n v v th ... THI THPT QUC GIA 2015 MễN TON 2 Cõu 10 (1,0 im) Cho x,y thay i tha iu kin ( x + y ) = xy + Tỡm giỏ tr ln nht v nht ca biu thc P = x4 + y4 2xy+1 18 ễN THI THPT QUC GIA 2015 MễN TON 14_ Thi gian: ... cú b mụn P= 29 ễN THI THPT QUC GIA 2015 MễN TON Cõu 10 (1,0 im) Cho a, b, c > tha a + b + c = CMR: 30 a b c + + 2 1+ b 1+ c 1+ a ễN THI THPT QUC GIA 2015 MễN TON 23_ Thi gian: 180 phỳt Cõu...
 • 41
 • 373
 • 0

Phân tích kỹ thuật giải đề toán ôn thi THPT quốc gia 2015

Phân tích kỹ thuật giải đề toán ôn thi THPT quốc gia 2015

Toán

... ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2015 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ ĐỀ LUYỆN THI SỐ NĂM 2015 GV biên soạn: Nguyễn Hữu Biển (Lưu hành nội bộ) MÔN : TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian ... ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2015 Phụ trách: thầy NGUYỄN HỮU BIỂN Thầy: NGUYỄN HỮU BIỂN - https://www.facebook.com/ng.huubien trang LUYỆN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA ĐỀ LUYỆN THI SỐ 03 NĂM 2015 ... GIẢI ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2015 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ ĐỀ LUYỆN THI SỐ NĂM 2015 MÔN : TOÁN GV biên soạn: Nguyễn Hữu Biển (Lưu hành nội bộ) Câu 1a: Cho hàm số y = Thời gian làm...
 • 32
 • 998
 • 5

Đề ôn thi THPT QUỐC GIA 2015 số 1 môn vật lý

Đề ôn thi THPT QUỐC GIA 2015 số 1 môn vật lý

... nhân X có cấu tạo gồm: A 54 prôtôn 86 nơtron B 54 prôtôn 140 nơtron C 86 prôtôn 140 nơtron D 86 prôton 54 nơtron 12 Câu 47: Biết khối lượng prôtôn, nơtron hạt nhân C 1,00728 u; 1,00867 u 11,9967 ... 40: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát 2m Chiếu vào hai khe đồng thời hai xạ có bước sóng λ1 = 0, µ m λ2 Trong khoảng ... khoảng 5,7 mm có A Vân sáng bậc B vân tối thứ C vân sáng bậc D vân tối thứ Câu 38: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, dùng ánh sáng có bước sóng λ1 = 0,60 µ m quan sát, khoảng...
 • 4
 • 324
 • 0

Đề ôn thi THPT QUỐC GIA 2015 số 2 môn vật lý

Đề ôn thi THPT QUỐC GIA 2015 số 2 môn vật lý

... nói ton phát biểu đúng: A Với ánh sáng đơn sắc có tần số xác định, ton mang lượng B Pho ton tồn trạng thái đứng yên C Năng lượng ton lớn bước sóng ánh sáng ứng với ton lớn D Năng lượng ton ánh ... = 5mA Giả thi t 1% lượng chùm electron chuyển hóa thành lượng tia X lượng trung bình tia X sinh 75% lượng tia có bước sóng ngắn Biết electron phát khỏi catot với vận tốc Tính số photon tia X phát ... Dùng hạt proton bắn vào hạt nhân Li đứng yên để gây phản ứng hạt nhân Phản ứng sinh hạt nhân X giống có tốc độ bay theo hai hướng đối xứng qua hướng bay hạt proton Biết tốc độ hạt proton gấp lần...
 • 5
 • 249
 • 0

Đề ôn thi THPT QUỐC GIA 2015 số 3 môn vật lý

Đề ôn thi THPT QUỐC GIA 2015 số 3 môn vật lý

... nói sóng điện từ? A Trong sóng điện từ, điện trường từ trường biến thi n theo thời gian chu kì B Sóng điện từ lan truyền không gian điện từ trường biến thi n theo thời gian C Khác với sóng cơ, ... nF, mắc nối tiếp với C B C0 = 12 nF, mắc nối tiếp với C C C0 = 12 nF, mắc song song với C D C0 = 4/3 nF, mắc song song với C Câu 33: Để nhận biết có mặt nguyên tố hoá học có mẫu vật, ta phải ... S1S2 với S1S2 Lúc C vân cực đại giao thoa thứ Số vân giao thoa cực tiểu quan sát A 13 B 10 C 11 D C©u 16: Một sóng dừng sợi dây có phương trình: u = asinbx.cosωt (trong đó: u li độ dao động phần...
 • 5
 • 254
 • 0

Đề ôn thi THPT QUỐC GIA 2015 số 4 môn vật lý

Đề ôn thi THPT QUỐC GIA 2015 số 4 môn vật lý

... biến thi n theo thời gian chu kì B Sóng điện từ lan truyền không gian điện từ trường biến thi n theo thời gian C Khác với sóng cơ, sóng điện từ không tuân theo định luật phản xạ, khúc xạ, giao ... quỹ đạo K gia tốc electron quỹ đạo thay đổi nào? A tăng 27 lần B giảm lần C tăng 81 lần D tăng lần Câu 36: Nguyên nhân làm cho hạt nhân có độ hụt khối A đẩy proton B có lực hấp dẫn nuclon C có ... nuclon C có lực liên kết nuclon D có lực liên kết nơtron Câu 37: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 8cos 2(2πt - π/6) (cm;s) Trong khoảng thời gian 1,0 s kể từ thời điểm...
 • 6
 • 279
 • 0

Đề ôn thi THPT Quốc Gia 2015 (Đề số 3, ngày 03 tháng 06 năm 2015) môn vật lý

Đề ôn thi THPT Quốc Gia 2015 (Đề số 3, ngày 03 tháng 06 năm 2015) môn vật lý

... 15 ( cm ) A B C D ( cm ) ( cm ) 16 ( cm ) A = 10 ( cm ) Trong phần tư chu kỳ, quãng đườ chất ng k = 100 ( N/m ) m = ( kg ) Câu 7: Con lắc lò xo nhẹ có độ cứng , khối lượng vật nặng dao động ... ng a = ( m/s ) thang máy chuyển động nhanh dần đề lên với gia tốc u Lực đàn hồi tác dụng nhỏ g = 10 ( m/s ) lên vật bao nhiêu? Cho gia tốc trọng trường 8, 34 ( N ) A B C D 10 ( N ) ( N) Câu ... cố định lò xo Khoảng thời gian u F = ( N) ∆t = 0, ( s ) hai lần liên tiếp Q chịu tác dụng lực kéo lò xo có độlớn ∆t ' = 0,8 ( s ) lớn mà vật nhỏ lắc đượ khoảng thời gian c bao nhiêu? 16 ( cm...
 • 6
 • 261
 • 0

Chiến lược hướng dẫn ôn thi THPT quốc gia năm 2015

Chiến lược hướng dẫn ôn thi THPT quốc gia năm 2015

Kỹ năng tư duy

... dạng tập đề thi Giai đoạn 4: Về đích – Tổng ôn lại kiến thức Theo phân tích chuyên gia Hocmai.vn kinh nghiệm bạn “vượt vũ môn” khoảng tháng cuối trước kì thi đại học quan trọng Đây giai đoạn để ... phương pháp, rèn kĩ Trong trình ôn thi THPT quốc gia việc tăng tốc điều tất yếu Nếu bạn nắm kiến thức, hiểu áp dụng vào giải tập đến lúc bạn cần tăng tốc, hoàn thi n thêm kĩ làm thân, tiếp cận ... biệt, giai đoạn bạn ý không nên học nhồi nhét nhiều kiến thức Nên học từ từ, học đến đâu đến để biết cách vận dụng kiến thức vào giải tập Giai đoạn 3: Tăng tốc – Học phương pháp, rèn kĩ Trong trình...
 • 3
 • 655
 • 4

ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA P1 2014 2015

ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA P1 2014 2015

Hóa học

... t Nam COOCH3 A HO H3COCO COOCH3 B HO COOH HO COOH H3COCO COOH COONa H3COCO NaO COOCH3 COOH D H3CO COONa NaO COOH C H3CO COONa COONa HO NaO 6.75 3COOH v C2H5OH (cú H2SO4 : TN : TN : TN : TN : A ... H2 D NaOH v Cl2 4.44 + B oxi hoỏ ion Cl D oxi hoỏ H2O 2O 4.45 m A CuSO4 4.46 B NaCl C CuCl2 2+ D K2SO4 B oxi hoỏ H2O D oxi hoỏ SO4 2O 4.47 A Ion Zn 2+ B Ion SO4 2 4.48 T n: 1900 58-58-12 - ... D %O = 20,78% - Trang | 37 - Hocmai.vn 5.7 Website h c tr c n s t i Vi t Nam Oxi hoỏ hon ton 0,272 gam limonen 2SO4 X l A %C = 88,325%; %H = 11,675% B %C = 94,118%; %H = 5,882% C %C = 88,235%;...
 • 72
 • 680
 • 2

Chiến lược ôn thi THPT quốc gia năm 2015

Chiến lược ôn thi THPT quốc gia năm 2015

Trung học cơ sở - phổ thông

... Theo phân tích chuyên gia Hocmai.vn kinh nghiệm bạn “vượt vũ môn” khoảng tháng cuối trước kì thi đại học quan trọng Đây giai đoạn để bạn tổng ôn lại kiến thức, tối đa ... thời gian tổng ôn sớm làm ảnh hưởng tới hiệu ôn luyện “điểm rơi phong độ”, ngược lại việc tổng ôn muộn khiến bạn không kịp hệ thống lại kiến thức, kịp thời lấp lỗ hổng chuyên đề yếu Đồng thời, giai ... bình, mong muốn đạt 5, điểm/ môn nên học lại toàn phần lý thuyết, kiến thức sách giáo khoa, tập trung vào làm tập dễ trung bình thuộc nội dung kiến thức nhận biết, thông hiểu cấu trúc đề thi THPT...
 • 2
 • 414
 • 0

Đề cương ôn thi THPT quốc gia môn toán năm học 2014-2015

Đề cương ôn thi THPT quốc gia môn toán năm học 2014-2015

Toán học

... thị (C) hàm số: y = 2x −1 cho tiếp tuyến x +1 (C) A B song song với độ dài đoạn AB = 10 Giải: Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014 -2015 Hàm số viết lại: y = − x +1     Gọi A  a;2 − ... cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014 -2015 a) y = 2x3 – 9x2 + 12x – 4 b) y = 2x3 – 9x2 + 12x – Giải 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số: y = 2x3 – 9x2 + 12x – (C) *) Khảo sát biến thi n: ... pt (1) số giao điểm đthị y = 40 Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014 -2015 m = 1: phương trình có nghiệm −1 ≤ m < 1: phương trình vô nghiệm  Bài tập tự luyện Bài a) Khảo sát biến thi n vẽ...
 • 79
 • 1,009
 • 0

Các chuyên đề ôn thi THPT quốc gia môn toán 2015 (HAY)

Các chuyên đề ôn thi THPT quốc gia môn toán 2015 (HAY)

Toán học

... tuyn ú song song vi ng thng y = 24x + Gii a) Kho sỏt v v th hm s (1) * TX: D = R * S bin thi n Chiu bin thi n y ' = 3x 12 x + x =1 y ' = 3x 12 x + = x = Hm s ng bin trờn cỏc khong ( ;1) ... sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s (2) * Tp xỏc nh: D = R * S bin thi n - Chiu bin thi n : y' = -3x2+3 = -3(x2-1) x = y = x = Hm s dng bin trờn khong (-1; 1) Hm s nghch bin trờn khong ( ; ... ( thi TN THPT nm 2010) a) Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s b) Tỡm cỏc giỏ tr ca m phng trỡnh x 6x2 + m = cú nghim thc phõn bit 2: Cho hm s y = x3 3x ( TN THPT 2013) a) Kho sỏt s bin thi n...
 • 135
 • 2,237
 • 13

đề cương ôn thi thpt quốc gia môn toán năm học 2014 2015

đề cương ôn thi thpt quốc gia môn toán năm học 2014 2015

Trung học cơ sở - phổ thông

... hàm số: y  2x 1 cho tiếp tuyến x 1 (C) A B song song với độ dài đoạn AB = 10 Giải: http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014 -2015 Hàm số viết lại: y   x 1     Gọi ... năng: Tiếp tuyến song song (trùng) AB tiếp tuyến qua trung điểm AB Vậy có ba phương trình tiếp tuyến: y  13 http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014 -2015 2x (C ) tìm điểm ... http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014 -2015 4.2 Ví dụ tập Ví dụ 1: Cho hàm số: y = 2x3 – 9x2 + 12x – (C) 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (đề thi đại học khối A- 2006)...
 • 241
 • 873
 • 6

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008