nhu cầu sử dụng mạng điện thoại di động mạng viettel của sinh viên trường đại học an giang

Nhu cầu sử dụng mạng điện thoại di động mạng viettel của sinh viên trường đại học an giang

Nhu cầu sử dụng mạng điện thoại di động mạng viettel của sinh viên trường đại học an giang

Kinh tế - Thương mại

... khoa KT- Sinh viên QTKD 30 Khóa 10 khoa KT-QTKD 30 Các thông tin nhu cầu sử dụng mạng di động Viettel -Tìm hiểu nhu cầu sử dụng mạng di động Viettel Sinh viên -Tiếp thu nhu cầu đề xuất sinh viên ... thấp đến nhu cầu cao Khi nhóm nhu cầu thỏa mãn loại nhu cầu không động thúc đẩy Nhu cầu sử dụng mạng ĐTDĐ Viettel Nhu cầu sinh lý (Vật Chất): nhu cầu gọi nhu cầu thể (body needs) nhu cầu sinh lý ... 4.2.2 Sinh viên sử dụng mạng di động Viettel Biểu đồ 4.2: Sinh viên sử dụng mạng di động Viettel 22 Nhu cầu sử dụng mạng ĐTDĐ Viettel 8% 17% Khi cần liên lạc Khi có tiền 50% Khi có yêu cầu Khác...
 • 36
 • 2,266
 • 10
Nhu cầu sử dụng mạng điện thoại di động viettel của sinh viên trường đại học an giang

Nhu cầu sử dụng mạng điện thoại di động viettel của sinh viên trường đại học an giang

Quản trị kinh doanh

... KTQTKD Sinh viên 30 Khóa 10 khoa KT-QTKD Sinh viên 30 Các thông tin nhu cầu sử dụng mạng di động Viettel -Tìm hiểu nhu cầu sử dụng mạng di động Viettel -Tiếp thu nhu cầu đề xuất sinh viên * Cách ... 4.2.1 Sinh viên có hay không sử dụng mạng Viettel: 22 4.2.2 Sinh viên sử dụng mạng di động Viettel .23 4.2.3 Sinh viên chọn mạng di động: ………………………………………………… .23 4.2.4 Sinh viên ... di động Viettel sang sử dụng mạng ĐTDĐ Vinaphone, Mobilphone phần lớn sinh viênsinh viên trường ĐHAG Đặc biệt năm gần phần lớn sinh viên ĐHAG không sử dụng mạng di động Viettelsử dụng thêm...
 • 24
 • 824
 • 2
Tìm hiểu nhu cầu sử dụng dịch vụ 3g của sinh viên trường đại học an giang

Tìm hiểu nhu cầu sử dụng dịch vụ 3g của sinh viên trường đại học an giang

Quản trị kinh doanh

... thức, môi trường sống, đặc điểm tâm sinh lý, người có nhu cầu khác Nhu cầu người thể rõ thuyết nhu cầu Maslow: SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa Tim hiể u nhu cầu sử dụng dịch vụ 3G sinh viên trường ĐHAG ... đưa nhu cầu việc sử dụng dịch vụ 3G sinh viên yếu tố ảnh hưởng đến định chọn dịch vụ 1.4 Pha ̣m vi nghiên cưu ́ - Không gian: Trường Đa ̣i Ho ̣c An Giang Đố i tươ ̣ng: là sinh viên chưa sử dụng ... trường ĐHAG ̀ Sơ đồ 2.1 Thuyế t nhu cầ u của Maslow Nhu cầu tự thể Nhu cầu tôn trọng Nhu cầu xã hội Nhu cầu an toàn Nhu cầu sinh lý (Nguồ n: Võ Minh Sang, Cao Minh Toàn, Nguyễn Ngo ̣c...
 • 8
 • 795
 • 8
Hành vi sử dụng laptop của sinh viên truờng đại học an giang

Hành vi sử dụng laptop của sinh viên truờng đại học an giang

Quản trị kinh doanh

... mãn nhu cầu quan trọng không động thời Khi đó, người ta cố gắng thỏa mãn nhu cầu nhu cầu trở thành nhu cầu quan trọng thời Nhu cầu tự thể Nhu cầu tôn trọng Nhu cầu xã hội Nhu cầu an toàn Nhu cầu ... phác thảo liên quan đến vấn đề hành vi sử dụng Laptop sinh viên trường Đại học An Giang Trong nghiên cứu chủ yếu sử dụng thang đo danh nghĩa thang đo khoảng cách Các thang đo sử dụng để hiệu chỉnh ... tự tầm quan trọng nhu cầu xếp sau: Nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu tôn trọng nhu cầu tự khẳng định Con người cố gắng thỏa mãn trước hết nhu cầu cấp thiết quan trọng...
 • 13
 • 1,350
 • 6
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng bút bi Thiên long của sinh viên truờng Đại Học An Giang

Nghiên cứu hành vi tiêu dùng bút bi Thiên long của sinh viên truờng Đại Học An Giang

Kinh tế - Thương mại

... nhu cầu: Trước tiến hành mua bút bi, công việc xuất tâm trí sinh viên nhu cầu, nhu cầu phát sinh sinh viên không giống nhau, nhu cầu phát sinh bút bi hết mực, sinh viên mua dự phòng nhu cầu sinh ... ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN ĐỀ NĂM NGHIÊN CỨU HÀNH VI TIÊU DÙNG BÚT BI THIÊN LONG CỦA SINH VIÊN TRUỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Chuyên ngành: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Sinh ... Trường Đại Học An Giang SVTH: Phương Thị Cẩm Giang Trang 30 Nghiên cứu hành vi tiêu dùng bút bi Thiên Long Sinh viên trường ĐHAG Lời ngõ: Xin thân chào anh/ chị bạn, tên Phương Thị Cẩm Giang sinh viên...
 • 45
 • 3,191
 • 32
nghiên cứu hành vi tiêu dùng thẻ ATM của sinh viên trường Đại học An Giang

nghiên cứu hành vi tiêu dùng thẻ ATM của sinh viên trường Đại học An Giang

Tài chính - Ngân hàng

... thẻ ATM sinh viên trường Đại Học An Giang Hạn mức lần rút Qua biểu đồ cho thấy: Số lượng sinh viên quan tâm 46 sinh viên, quan tâm 17 sinh viên, số lượng không quan tâm quan tâm sinh viên tổng ... thẻ ATM sinh viên trường Đại Học An Giang thẻ miễn phí ngân hàng tổ chức trường Đại học An Giang với tỷ lệ 42% sinh viên lựa chọn Như vậy, ngân hàng muốn quảng cáo sản phẩm thẻ đến sinh viên họ ... hành vi tiêu dùng thẻ ATM sinh viên trường Đại học An Giang nên đối tượng nghiên cứu sinh viên đại học hệ quy thuộc Khoa, bao gồm Khóa 7, 8, 9, 10 trường Đại học An Giang GVHD: ThS Trần Minh Hải...
 • 95
 • 3,203
 • 27
Quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học An Giang đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ

Quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học An Giang đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ

Kinh tế - Thương mại

... hoạt động tự học công tác quản lý hoạt động tự học sinh viên Trường Đại học An Giang - Đề xuất biện pháp quản lý nâng cao hiệu hoạt động tự học sinh viên Trường Đại học An Giang đáp ứng yêu cầu ... trạng quản lý hoạt động tự học sinh viên Trường Đại học An Giang Chương 3: Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tự học sinh viên Trường Đại học An Giang đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín Chương ... học An Giang đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín Giả thuyết khoa học Hiện nay, kết hoạt động tự học sinh viên Trường Đại học An Giang hạn chế Thực trạng nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan...
 • 119
 • 848
 • 9
Thái độ của sinh viên trường đại học an giang đối với ĐTDĐ mang thương hiệu samsung

Thái độ của sinh viên trường đại học an giang đối với ĐTDĐ mang thương hiệu samsung

Quản trị kinh doanh

... mẫu 50 bạn sinh viên khóa 8, khoa kinh tế_QTKD trường ĐH An Giang 4.2.2 Phương pháp chọn mẫu: Do đối tượng nghiên cứu sinh viên nên tỷ lệ sử dụng ĐTDĐ cao Bên cạnh đó, hầu hết sinh viên có thái ... tiếp xúc lúc họ học nhóm nghỉ giải lao 4.3 Thang đo: Các loại thang đo sử dụng bao gồm:  Thang đo danh nghĩa: thang đo sử dụng số đánh dấu (mã số) để phân loại đối tượng sử dụng kí hiệu để phân ... thiết lập bảng câu hỏi phục vụ trình thu thập liệu Sử dụng bảng câu hỏi vừa lập vấn thử bạn sinh viên khóa khoa kinh tế_QTKD trường Đại học An GiangDùng phương pháp nghiên cứu định lượng & kỹ...
 • 12
 • 456
 • 0
Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học

Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học " TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG " docx

Thạc sĩ - Cao học

... kỹ giải tình phạm sinh viên trường Đại học An Giang CHƯƠNG :THỰC TRẠNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG 3.1 NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT ... CỨU: Trường Đại học An Giang phủ ký đònh thành lập ngày 30 tháng 12 năm 1999 Trường Đại học An Giang thành lập sở trường Cao đẳng phạm An Giang Nhiệm vụ nhà trường đào tạo cán trình độ đại học ... trường Cao đẳng phạm An Giang trường Đại học An Giang, thấy việc rèn luyện kỹ giải tình phạm cho sinh viên chưa tổ chức chu đáo nên kỹ sinh viên yếu Nhiều sinh viên lúng túng giải tập tình...
 • 103
 • 1,533
 • 6
tóm tắt Quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học An Giang đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ

tóm tắt Quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học An Giang đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ

Giáo dục học

... hoạt động tự học công tác quản lý hoạt động tự học sinh viên Trường Đại học An Giang - Đề xuất biện pháp quản lý nâng cao hiệu hoạt động tự học sinh viên Trường Đại học An Giang đáp ứng yêu cầu ... trạng quản lý hoạt động tự học sinh viên Trường Đại học An Giang Chương 3: Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tự học sinh viên Trường Đại học An Giang đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín Chương ... viện Đại học An Giang đơn vị phục vụ chung cho sinh viên Khoa toàn Trường, Thư viện Đại học An Giang tin học hóa quản lý mạng máy tính, nối mạng liên kết khai thác tài liệu nội Đại học An Giang, ...
 • 24
 • 324
 • 0
Luận văn quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường đại học an giang đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ

Luận văn quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường đại học an giang đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ

Khoa học tự nhiên

... hoạt động tự học công tác quản lý hoạt động tự học sinh viên Trường Đại học An Giang - Đề xuất biện pháp quản lý nâng cao hiệu hoạt động tự học sinh viên Trường Đại học An Giang đáp ứng yêu cầu ... trạng quản lý hoạt động tự học sinh viên Trường Đại học An Giang Chương 3: Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tự học sinh viên Trường Đại học An Giang đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín Chương ... học An Giang đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín Giả thuyết khoa học Hiện nay, kết hoạt động tự học sinh viên Trường Đại học An Giang hạn chế Thực trạng nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan...
 • 129
 • 630
 • 2
Đề tài đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên trường đại học an giang

Đề tài đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên trường đại học an giang

Kinh tế - Thương mại

... tổ chức trường đại học An Giang 4.4 Quy mô đào tạo Đại học An Giang khu với di n tích 40 hecta, phòng ban khác đại học An Giang có khoa đào tạo hệ: Cao đẳng, đại học qui, đại học hệ vừa học vừa ... cho sinh viên Sinh viên liên hệ với giảng viên dễ dàng Ý thức sinh viên Sinh viên ý thức rõ yêu cầu học tập Sinh viên tham gia đầy đủ buổi học Sinh viên tham gia tích cực vào buổi học Sinh viên ... tương lai Sinh viên tự tin kiến thức có học tập Bạn giới thiệu trường đại học An Giang với người Với bạn nơi tốt để học Bạn vui mừng học trường đại học An Giang Mức độ hài lòng sinh viên chất...
 • 67
 • 657
 • 0
Khó khăn tâm lý trong việc giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường đại học an giang

Khó khăn tâm lý trong việc giải quyết tình huống phạm của sinh viên trường đại học an giang

Khoa học xã hội

... phạm sinh viên Trường Đại học An Giang .42 2.2.2 Ảnh hưởng khó khăn tâm lý việc giải tình phạm sinh viên Trường Đại học An Giang 69 2.2.3 Nguyên nhân KKTL việc giải THSP SV trường Đại ... giải tình phạm sinh viên Đại học An Giang - Tìm hiểu nguyên nhân gây khó khăn tâm lý việc giải tình phạm sinh viên Đại học An Giang - Đề xuất sinh viên nhà trường, giảng viên với thân việc ... giải THSP sinh viên trường Đại học An Giang a) KKTL việc giải THSP sinh viên trường Đại học An Giang biểu qua mặt nhận thức  Đánh giá chung Trong hoạt động người, nhận thức đóng vai trò quan trọng,...
 • 136
 • 659
 • 1
THỰC TRẠNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

THỰC TRẠNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Xã hội học

... trường Cao đẳng phạm An Giang trường Đại học An Giang, thấy việc rèn luyện kỹ giải tình phạm cho sinh viên chưa tổ chức chu đáo nên kỹ sinh viên yếu Nhiều sinh viên lúng túng giải tập tình ... hiểu thực trạng kỹ giải tình phạm sinh viên khoa phạm trường Đại học An Giang Từ đề xuất số kiến nghò nhằm giúp sinh viên rèn kỹ giải tình phạm cho sinh viên NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: - Nghiên ... phạm sinh viên khoa phạm trường Đại học An Giang GIẢ THUYẾT KHOA HỌC : - Kỹ giải tình phạm sinh viên hình thành yếu (kể kỹ giải tập tình kỹ giải tình phạm thực tế ) chưa đáp ứng yêu cầu...
 • 6
 • 1,162
 • 32
Tiểu luận môn Kinh tế lượng NGHIÊN CỨU VỀ THỜI GIAN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HẰNG NGÀY CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

Tiểu luận môn Kinh tế lượng NGHIÊN CỨU VỀ THỜI GIAN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HẰNG NGÀY CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

Kinh tế - Thương mại

... đáp ứng nhu cầu sử dụng điện thoại di động tăng lên Kéo theo đó, nhu cầu sử dụng điện thoại di động tăng lên khiến nhiều sinh viên dành nhiều thời gian cho việc sử dụng điện thoại di động nhiều ... dẫn sinh viên việc sử dụng điện thoại di động môi trường học tập nghiêm túc bình đẳng Đối với sinh viên : Sinh viên cần nhận thức tầm quan trọng việc quản lý, sử dụng thời gian sử dụng điện thoại ... xung quanh thời gian sử dụng điện thoại di động 2.1 Điện thoại di động ? Theo từ điển Tiếng Việt Nguyễn Hoàng Phê: Điện thoại di động điện thoại vô tuyến loại nhỏ mang theo người, sử dụng vùng...
 • 14
 • 1,475
 • 8
Khảo sát hành vi tiêu dùng sinh viên trường đại học an giang trong việc sử dụng thẻ ATM

Khảo sát hành vi tiêu dùng sinh viên trường đại học an giang trong việc sử dụng thẻ ATM

Quản trị kinh doanh

... SVTH: Nguyễn Kim Thanh Trang Trang Khảo sát hành vi tiêu dùng sinh viên trường Đại học An Giang việc sử dụng thẻ ATM 4.2 Hành vi sử dụng thẻ ATM sinh viên 17 4.2.1 Lý sử dụng thẻ ATM ... Kim Thanh Trang Trang Khảo sát hành vi tiêu dùng sinh viên trường Đại học An Giang việc sử dụng thẻ ATM DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BIỂU ĐỒ GVHD: Ths Trần Minh Hải SVTH: Nguyễn Kim Thanh Trang Trang ... nhau: nhân viên công ty, học sinh phổ thông trung học, sinh viên trường Đại học Nhưng đề tài tập trung tìm hiểu đối tượng sinh viên khóa khoa Kinh tế - QTKD trường Đại học An giang Thời gian tiến...
 • 17
 • 397
 • 3
Khảo sát và xây dựng hệ thống thông tin quản lý điểm của sinh viên trường đại học Thương mại theo quy mô của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Khảo sát và xây dựng hệ thống thông tin quản lý điểm của sinh viên trường đại học Thương mại theo quy mô của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Kinh tế - Thương mại

... sau làm thủ tục nhập học Các kỳ sinh viên đăng ký môn học theo tín theo quy định nhà trường Thời gian mà sinh viên phải tham gia học tập 3,5 năm (7 kỳ) thời gian mà sinh viên thưc tập làm khóa ... Sinh viên Hệ thống thông tin quản lý – Nhóm 32 3.2.3 Mô hình thực thể liên kết Lop Malop Tenlop sinhvien Masinhvien Tensinhvien Ngaysinh Gioitinh Diachi Bangdiem Masinhvien Diem1 Diem2 DiemTB ... tin môn học điểm thi môn học Nhóm thông tin bao gồm: - Mã môn học Tên môn học Số tiết Số tín Kỳ học Mỗi môn học cập nhật riêng cho sinh viên cập nhật chung cho lớp tất sinh viên lớp phải học tất...
 • 34
 • 2,049
 • 26
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ BÓNG RỔ TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI’’

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ BÓNG RỔ TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI’’

Sư phạm

... tinh thần nhân dân học sinh, 38 sinh viên nâng lên bước Do nhận thức nhu cầu hoạt động thể thao học sinh, sinh viên cán đòi hỏi cao trước Nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ... định nhu cầu tham gia hoạt động CLB Bóng rổ sinh viên, lựa chọn biện pháp phát triển CLB Bóng rổ trường Đại học Luật Đối tượng đề tài: Các thành viên CLB Bóng rổ trường Đại học Luật Sinh viên ... rổ sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội Giả thiết khoa học Trong trình quan sát tìm hiểu thực trạng hoạt động CLB thể thao cho sinh viên Trường Đại học Luật cho thấy CLB nói chung CLB Bóng rổ sinh...
 • 113
 • 1,245
 • 7
sự thích ứng ban đầu đối với nghề nghiệp của sinh viên trường đại học tài chính – marketing

sự thích ứng ban đầu đối với nghề nghiệp của sinh viên trường đại học tài chính – marketing

Thạc sĩ - Cao học

... động đa dạng có ích cho xã hội Sinh viên trường Đại học Tài – Marketing thuộc phận sinh viên trường Cao đẳng, Đại học nước 1.2.3.2 Đặc điểm tâm lý sinh viên Trong tâm lý học lứa tuổi tâm lý học ... cứu: Sự thích ứng ban đầu nghề nghiệp sinh viên trường Đại học Tài – Marketing 3.2 Khách thể nghiên cứu: 280 sinh viên bậc Đại học quy khóa 08 (2008 – 2012) 22 cán quản lý sinh viên đơn vị thực ... Khác với cách học phổ thông, học tập Đại học đòi hỏi sinh viên phải có kỹ năng, phương pháp học tập để có tiếp nhận lượng kiến thức lớn Hoạt động học tập sinh viên sâu, tìm hiểu môn học, chuyên...
 • 153
 • 576
 • 1
Xây dựng nội dung và tiêu chuẩn tuyển chọn đội tuyển bóng đá nam sinh viên trường đại học an giang

Xây dựng nội dung và tiêu chuẩn tuyển chọn đội tuyển bóng đá nam sinh viên trường đại học an giang

Thạc sĩ - Cao học

... sinh viên trường Đại học An Giang - Sự tăng trưởng thể lực đội tuyển bóng đá nam sinh viên trường Đại học An Giang -Sự tăng trưởng kỹ thuật đội tuyển bóng đá nam sinh viên trường Đại học An Giang ... nam sinh viên trường Đại học An Giang - Thực trạng thể hình vận động viên đội tuyển bóng đá nam trường Đại học An Giang - Thực trạng thể lực vận động viên đội tuyển bóng đá nam trường Đại học An ... học An Giang - Thực trạng kỹ thuật vận động viên đội tuyển bóng đá nam trường Đại học An Giang - Tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên đội tuyển bóng đá nam sinh viên trường Đại học An Giang - Sự...
 • 187
 • 322
 • 2

Xem thêm