nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp nội dung công tác chủ nhiệm lớp

Biện pháp quản lý bồi dưỡng công tác chủ nhiệm lớp cho giáo viên trường Trung học phổ thông Yên Hòa, Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Biện pháp quản lý bồi dưỡng công tác chủ nhiệm lớp cho giáo viên trường Trung học phổ thông Yên Hòa, Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Sư phạm

... lớp đề cập đến vị trí, vai trò, chức người làm công tác chủ nhiệm lớp, nói công tác chủ nhiệm lớp( hay công tác giáo viên chủ nhiệm lớp) đề cập đến nhiệm vụ, nội dung công việc mà người giáo viên ... 19 1.3 Giáo viên chủ nhiệm lớp công tác chủ nhiệm lớp 20 1.3.1 Giáo viên chủ nhiệm lớp 20 1.3.2 Công tác chủ nhiệm lớp 20 1.3.3 Vị trí, vai trò, chức giáo viên chủ nhiệm trường ... nội dung vấn đề quản lý, công tác chủ nhiệm lớp, quản lý công tác chủ nhiệm lớp, biện pháp quản lý bồi dưỡng công tác chủ nhiệm lớp văn đạo Nhà nước, Bộ giáo dục đào tạo vấn đề công tác chủ nhiệm...
 • 126
 • 1,144
 • 10
thực trạng thực hiện vau trò – nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm ở trường THPT

thực trạng thực hiện vau trò – nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm ở trường THPT

Khoa học xã hội

... diện lớp chủ nhiệm theo tháng, học kì, năm học, nội dung chủ yếu giáo viên chủ nhiệm quan tâm + Giáo viên chủ nhiệm phải dạy tốt môn học phân công dạy lớp chủ nhiệm lớp khác + Giáo viên chủ nhiệm ... pháp tiến hành công tác chủ nhiệm lớp trường THPT, nội dung nhằm trang bị cho học sinh vị trí, vai trò, nhiệm vụ, nội dung cách thức tổ chức lớp học giáo viên chủ nhiệm, công tác chủ nhiệm coi cá ... kiện cho giáo viên chủ nhiệm hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm thực nhiệm vụ Giáo viên chủ nhiệm Ý nghĩa: Hoàn thành chưa tốt công việc Giáo viên chủ nhiệm...
 • 31
 • 4,676
 • 17
Đề tài vai trò và nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục học sinh

Đề tài vai trò và nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục học sinh

Giáo dục học

... hai NỘI DUNG I Chức Giáo viên chủ nhiệm lớp Để công tác chủ nhiệm lớp đạt kết cao, người Giáo viên cần phải hiểu sâu sắc chức người Giáo viên chủ nhiệm lớp cách rõ ràng thấu đáo - Trước hết Giáo ... Vai trò nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm việc giáo dục học sinh KẾT LUẬN Công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp công tác đòi hỏi người giáo viên phải tràn đầy nhiệt huyết, phải yêu nghề, đề nội dung, phương ... nhiệm Đây nhiệm vụ đặc trưng thể vai trò, chức tổ chức, quản lý GVCN lớp III Nội dung công tác chủ nhiệm lớp Tìm hiểu, phân loại học sinh lớp chủ nhiệm Để giáo dục học sinh đạt kết tốt Giáo viên phải...
 • 10
 • 3,162
 • 7
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC

Cao đẳng - Đại học

... Nhiệm vụ GVCN Được quy định Điều 31- Điều lệ trường Trung học (Ban hành kèm TT 12, có hiệu lực từ 15/5/2011): Nhiệm vụ giáo viên trường trung học * Giáo viên chủ nhiệm, nhiệm vụ theo quy định giáo ... Được giảm lên lớp hàng tuần theo quy định làm chủ nhiệm lớp Một số lưu ý: 1 GVCN cần thực nhiệm vụ theo quy định 2 GVCN không làm thay việc giáo viên môn liên quan tới hồ sơ lớp chủ nhiệm: - ... sinh; Kỹ giải tình giáo dục; Kỹ ứng phó với căng thẳng quản lý cảm xúc thân CHUYÊN ĐỀ 1: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC  I Một số vấn đề công tác GVCN Vị trí,...
 • 18
 • 1,774
 • 0
Tìm hiểu nhận thức của giáo viên mầm non về nội dung giáo dục trẻ mẫu giáo trong gia đình khu vực vĩnh yên  vĩnh phúc

Tìm hiểu nhận thức của giáo viên mầm non về nội dung giáo dục trẻ mẫu giáo trong gia đình khu vực vĩnh yên vĩnh phúc

Giáo dục học

... thức giáo viên có nhiều ý kiến khác nội dung giáo dục trẻ mẫu giáo gia đình Đa số giáo viên quan tâm tới việc chăm sóc, giáo dục trẻ trẻ chăm sóc, giáo dục gia đình giáo viên nhận thức Các giáo viên ... thức đắn tác động giáo dục gia đình, mà nội dung giáo dục trẻ dẫn đến phương pháp giáo dục trẻ sai lệch Bởi giáo viên hướng dẫn tìm hiểu kiến thức nội dung giáo dục trẻ gia đình hội để giáo viên ... nhận thức giáo viên mầm non nội dung giáo dục trẻ mẫu giáo gia đình, kết thu sau: 2.2.1 Thực trạng nhận thức giáo viên mầm non nội dung giáo dục thể chất giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo gia...
 • 89
 • 379
 • 0
Tìm hiểu nhận thức của giáo viên mầm non về nội dung giáo dục trẻ mẫu giáo trong gia đình khu vực vĩnh yên vĩnh phúc

Tìm hiểu nhận thức của giáo viên mầm non về nội dung giáo dục trẻ mẫu giáo trong gia đình khu vực vĩnh yên vĩnh phúc

Giáo dục học

... 15 giáo viên dạy lớp – tuổi - 10 giáo viên dạy lớp – tuổi - 15 giáo viên dạy lớp – tuổi Tổng số phiếu điều tra 40, sau tiến hành điều tra nhằm tìm hiếu nhận thức giáo viên mầm non nội dung giáo ... thức giáo viên mầm non khu vực Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc nội dung giáo dục trẻ gia đình 2.2.1 Nhận thức giáo viên mầm non nội dung giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo gia đình 2.2.2 Nhận thức giáo viên ... thức giáo viên mầm non nội dung giáo dục trẻ gia đình quan trọng cần thiết, sở tìm hiểu phát nhận thức tích cực tiêu cực giáo viên mầm non nội dung giáo dục trẻ gia đình Từ tư vấn nội dung giáo...
 • 73
 • 301
 • 0
Biện pháp giáo dục kỹ năng sống của giáo viên chủ nhiệm lớp cho sinh viên nội trú ở trường Cao đẳng sư phạm Nha Trang - Khánh Hòa

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống của giáo viên chủ nhiệm lớp cho sinh viên nội trú ở trường Cao đẳng sư phạm Nha Trang - Khánh Hòa

Báo cáo khoa học

... Hiệu công tác giáo dục giáo viên chủ nhiệm Lớp nội trú giáo viên chủ nhiệm phụ trách, đặc biệt sống tập thể Hoạt động giáo viên chủ nhiệm trực tiếp tác động đến kết giáo dục kĩ sống sinh viên lớp ... gia giáo dục sinh viên điều kiện có 1.6 Công tác giáo dục giáo viên chủ nhiệm giáo dục kỹ sống cho sinh viên nội trú 1.6.1 Vai trò giáo viên chủ nhiệm giáo dục kỹ sống cho sinh viên 30 1.6.1.1 Giáo ... lý lớp từ năm đầu năm cuối không thiết có để dạy lớp 1.5.2 Chức nhiệm vụ người giáo viên chủ nhiệm 1.5.2.1 Chức người giáo viên chủ nhiệm - Chức người quản lý giáo dục toàn diện sinh viên lớp Giáo...
 • 94
 • 2,321
 • 5
Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường học trong công tác giáo dục đạo đức học sinh

Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường học trong công tác giáo dục đạo đức học sinh

Tư liệu khác

... tập, rèn luyện, đời sống lớp thời gian học Ban cán lớp tập thể lớp bầu ra, GVCN định công nhận Nhiệm kỳ Ban cán lớp năm - Cơ cấu Ban cán lớp: - Nhiệm vụ lớp trưởng: Lớp trưởng người điều hành, ... hồ sơ học bạ HS - Căn tín nhiệm tập thể lớp qua việc bình bầu dân chủ đầu năm học b) Phân công nhiệm vụ cho ban cán lớp: - Ban cán lớp đại diện cho lớp, chịu trách nhiệm trước Nhà trường toàn ... + Tham khảo kinh nghiệm giáo viên chủ nhiệm lớp khác trường - Phương pháp thử nghiệm: + Thử áp dụng giải pháp vào công tác giáo dục đạo đức học sinh lớp 7B trường THCS Giáo Liêm- Sơn Động - Bắc...
 • 13
 • 9,159
 • 49
Những biện pháp quản lý học sinh, sinh viên của giáo viên chủ nhiệm lớp trường cao đẳng tài nguyên và môi trường hà nội

Những biện pháp quản lý học sinh, sinh viên của giáo viên chủ nhiệm lớp trường cao đẳng tài nguyên và môi trường hà nội

Khoa học xã hội

... 15 đến 18 tuổi) - Người giáo viên chủ nhiệm lớp + Giáo viên chủ nhiệm lớp trường phổ thông: người thay mặt hiệu trưởng quản lý toàn diện lớp học + Giáo viên chủ nhiệm lớp trường cao đẳng, đại ... Phòng Công tác HSSV – Trường CĐ Tài nguyên Môi trường Hà Nội 2.5 Thực trạng nhận thức cán quản lý, giáo viên chủ nhiệm lớp mức độ cần thiết thể vai trò đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp công tác ... sinh viên Bảng 2.7: Tổng hợp kết khảo sát thực trạng nhận thức cán quản lý, giáo viên chủ nhiệm lớp mức độ cần thiết thể vai trò đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp công tác quản lý học sinh, sinh viên...
 • 27
 • 1,072
 • 1
Trí tuệ cảm xúc của giáo viên chủ nhiệm lớp trường trung học cơ sở

Trí tuệ cảm xúc của giáo viên chủ nhiệm lớp trường trung học cơ sở

Tiến sĩ

... giáo viên l lực lợng nòng cốt việc thực mục đích v nhiệm vụ giáo dục, giáo viên chủ nhiệm lớp trờng phổ thông l lực lợng chủ công công tác giáo dục nhân cách học sinh Chính phát triển KQCNL giáo ... tuệ cảm xúc v lý luận công tác chủ nhiệm lớp, trớc hết l chủ nhiệm lớp trờng trung học sở b Lựa chọn công cụ đo lờng trí tuệ cảm xúc, trí thông minh lực chủ nhiệm lớp giáo viên trờng trung học ... giáo viên chủ nhiệm lớp trờng THCS Tây Ninh tuổi từ 25 tuổi - 40 tuổi 120 giáo viên ny tạo thnh hai nhóm thực nghiệm (TN) v đối chứng (ĐC) Trong trình nghiên cứu, thực tế nhóm TN có 58 giáo viên, ...
 • 26
 • 1,270
 • 4
Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp Kỹ năng xây dựng kế hoạch của giáo viên chủ nhiệm

Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp Kỹ năng xây dựng kế hoạch của giáo viên chủ nhiệm

GDCD-GDNGLL

... KHCN gm ni dung c bn (Mu tham kho) K hoch tun K hoch S kt hc kỡ (D kin: Ni dung Phõn cụng Thi gian) K hoch Tng kt nm hc (D kin: Ni dung Phõn cụng Thi gian) K hoch hot ng hố (D kin: Ni dung Phõn ... nh ni dung cụng vic theo nguyờn tc (5w+ 1H+2C+5M) 2C: Xỏc nh phng phỏp Kim tra, Kim soỏt Xỏc nh ni dung cụng vic theo nguyờn tc (5w+ 1H+2C+5M) 5M: Xỏc nh ngun lc cụng vic Hot ng Xỏc nh ni dung ... u tiờn v cui cựng Thc hnh v cng c Phn hi Lm mu 1.Ni dung c bn ca Module: Mt s khỏi nim c bn: K hoch ch nhim; lp k hoch ch nhim Cu trỳc ni dung bn K hoch ch nhim Cỏch xõy dng K hoch ch nhim...
 • 32
 • 5,815
 • 13
Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục đạo đức học sinh miền núi

Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục đạo đức học sinh miền núi

Trung học cơ sở - phổ thông

... trò giáo viên chủ nhiệm lớp trường THPT Trước hết, ta cần xác định rõ vai trò GVCN lớp: Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp người chịu trách nhiệm thực định quản lý hiệu trưởng lớp thành viên lớp ... chuôi” Ở trường, giáo viên chủ nhiệm người giao nhiệm vụ, theo dõi quản lý học sinh lớp Do giáo viên chủ nhiệm người thứ hai sau cha mẹ học sinh hiểu học sinh Trong năm làm công tác chủ nhiệm, nhận ... thầy cô giáo chủ nhiệm mình; giáo viên chủ nhiệm lớp nóng nảy, thô bạo đuổi hàng chục học sinh khỏi học, đánh học trò lớp, bắt viết 100 tự kiểm điểm v.v Ngược lại có giáo viên chủ nhiệm lớp dễ...
 • 20
 • 4,022
 • 20
Một số biện pháp giáo dục ý thức tự quản cho học sinh lớp 10 của giáo viên chủ nhiệm ở trường THPT

Một số biện pháp giáo dục ý thức tự quản cho học sinh lớp 10 của giáo viên chủ nhiệm ở trường THPT

Kỹ năng quản lý

... trang trí lớp; + Lớp Phó nề nếp có nhiệm vụ theo dõi, nhắc nhở thành viên lớp thực nội qui trường, lớp; + Lớp trưởng linh hồn lớp, người điều hành BCS lớp, quản lí mặt lớp GVCN Thành viên không ... hội, nhà trường giao nhiệm vụ chủ nhiệm lớp trái ban, nhận thấy trọng trách lớn.Do vậy, việc giáo dục ý thức tự quản cho học sinh lớp 10 đặt lên hàng đầu công tác chủ nhiệm lớp Một số giải pháp ... vốn sống học sinh lớp 10THPT nhiều hạn chế.Bởi vậy, không nói tới vai trò giáo viên chủ nhiệm trường THPT, Để làm tốt điều này, giáo viên chủ nhiệm phải thực tốt nhiệm vụ thầy cô giáo, phải nắm...
 • 15
 • 3,483
 • 6
sáng kiến kinh nghiệm: Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục đạo đức học sinh

sáng kiến kinh nghiệm: Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục đạo đức học sinh

Giáo dục học

... tõm sinh lý ca HS + Khụng phi t nhiờn m tr tr thnh "cỏ bit", ú l hu qu ca cỏc vt thng tõm lý m vụ tỡnh ngi ln chỳng ta ó gieo vo u úc non nt ca tr lỳc sng mụi trng gia ỡnh cng nh trng hc + Gia ... sng chớnh ca nh giỏo, ca HS v CMHS + T chc ng cỏc gia ỡnh, cỏc on th XH cựng phi hp, thng nht ni dung, mc ớch, bin phỏp giỏo dc HS trng v cm dõn c + Giỏo dc th v bng th lp, trng, a phng + Thuyt ... xp loi hnh kim HS thụng qua quy ch ỏnh giỏ, xp loi HS * Chỳ ý : GVCN phi luụn luụn bỏm sỏt vo ni dung ca thụng t hng dn ỏnh giỏ, xp loi hc sinh THPT - B GD & T; ch trng, ni quy HS ca Nh trng, on...
 • 20
 • 2,051
 • 7
skkn vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường học trong công tác giáo dục đạo đức học sinh

skkn vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường học trong công tác giáo dục đạo đức học sinh

Giáo dục học

... định công nhận Nhiệm kỳ Ban cán lớp năm - Cơ cấu Ban cán lớp: - Nhiệm vụ lớp trưởng: Lớp trưởng người điều hành, quản lý toàn hoạt động lớp thành viên lớp, cụ thể: + Tổ chức, quản lý lớp thực nhiệm ... nhà giáo cán quản lí giáo dục, vụ nghành học cần phối hợp đạo biên soạn tài liệu nghiệp vụ cho công tác giáo viên chủ nhiệm Phải coi tài liệu quan trọng tài liệu giáo khoa môn Học viện quản lí giáo ... Nhưng thực tế nhiều người coi nhẹ lẫn lộn họ với giáo viên môn(GVBM) khác Ví dụ: hàng năm không làm nhiệm vụ bổ nhiệm chức vụ chủ nhiệm lớp, không công bố định trước toàn trường, trước hội phụ huynh...
 • 22
 • 4,005
 • 23
skkn“vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công tác xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực

skkn“vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công tác xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực

Giáo dục học

... học sinh, cô giáo môn xong có số kiến nghị sau: Thng xuyờn bồi dỡng chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên chủ nhiệm công tác chủ nhiệm lớp 2.Tăng cờng phối hợp nhà trờng với lực lợng giáo dục Trên ... THCS Thanh Thuỳ Vì vậy, quán triệt mục tiêu giáo dục: Dạy ngời- dạy chữ lý hàng đầu giáo viên làm công tác chủ nhiệm suốt trình giáo dục đạo đức, t tởng, tác phong cho học sinh Tiểu học Bậc học ... em, giáo dục em trở thành ngời sống có kỉ luật với thân có trách nhiệm với tập thể Tôi đa hình thức động viên khen thởng kịp thời Mỗi giáo viên chủ nhiệm có mục đích riêng cho buổi sinh hoạt lớp...
 • 25
 • 1,003
 • 1
Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường học trong công tác giáo dục đạo đức học sinh

Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường học trong công tác giáo dục đạo đức học sinh

Báo cáo khoa học

... chức lớp trang 8) - Nhiệm vụ lớp trưởng: Lớp trưởng người điều hành, quản lý toàn hoạt động lớp thành viên lớp, cụ thể: + Tổ chức, quản lý lớp thực nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo quy định Bộ Giáo ... ban cán lớp a) Cơ sở lựa chọn: - Căn vào hồ sơ học bạ HS - Căn tín nhiệm tập thể lớp qua việc bình bầu dân chủ đầu năm học b) Phân công nhiệm vụ cho ban cán lớp: - Ban cán lớp đại diện cho lớp, ... trò giáo viên chủ nhiệm lớp trường THPT Trước hết, ta cần xác định rõ vai trò GVCN lớp Nhưng thực tế nhiều người coi nhẹ lẫn lộn họ với giáo viên môn(GVBM) khác Ví dụ: hàng năm không làm nhiệm vụ...
 • 22
 • 1,094
 • 3
skkn một số nhiệm vụ và biện pháp góp phần làm tốt vai trò của giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông nhằm nâng cao ý thức học tập và nề nếp của học sinh

skkn một số nhiệm vụ và biện pháp góp phần làm tốt vai trò của giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông nhằm nâng cao ý thức học tập và nề nếp của học sinh

Giáo dục học

... lý lớp học Tôi phân loại nhiệm vụ biện pháp, cụ thể sau: Nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm GVCN lớp, trước hết phải quản lý toàn diện lớp học , quản lý học sinh lớp Điều thực từ tháng lớp chủ nhiệm: ... gia đình, bạn bè vai trò giáo viên chủ nhiệm quan trọng Để làm tốt điều này, giáo viên chủ nhiệm phải thực tốt nhiệm vụ giáo viên, nắm vững đường lối, quan điểm lý luận giáo dục gương tốt cho học ... sáng tạo Qua thời gian tìm hiểu, để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp chọn đề tài: “Một số nhiệm vụ biện pháp góp phần làm tốt vai trò giáo viên chủ nhiệm nhằm nâng cao ý thức học tập nề nếp trường...
 • 14
 • 1,312
 • 3

Xem thêm