những yếu tố quan trọng khi xây dựng chương trình quản trị rủi ro lãi suất

LUẬN VĂN:MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM pdf

LUẬN VĂN:MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM pdf

Kinh tế - Thương mại

... kiến khẳng định quản trị rủi ro lãi suất thước đo lực NHTM” 1.2 NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG KHI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT Những yếu tố giúp nhà quản trị rủi ro xác định ngân ... Nắm cơng cụ quản trị rủi ro Để xây dựng chương trình quản trị rủi ro đòi hỏi nhà quản trị phải nắm cơng cụ quản trị rủi ro: phương pháp đo lường rủi ro, cơng cụ quản trị rủi ro 1.2.6 Thiết ... CHƯƠNG 1: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẨT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT 1.1.1 Rủi ro lãi suất 1.1.2 Quản trị rủi ro lãi...
 • 76
 • 785
 • 1
TỰ DO HOÁ LÃI SUẤT VỚI ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

TỰ DO HOÁ LÃI SUẤT VỚI ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

Kinh tế - Quản lý

... hình thành lãi suất Tỉ lệ lợi nhuận bình quân tỉ lệ trượt giá hai yếu tố quan trọng cấu thành nên lãi suất đồng thời sở hình thành nên mức lãi suất Muốn xác định lãi suất phải nắm yếu tố cấu thành ... hoá lãi suất: 10 I.2.3 Nội dung tự hóa lãi suất .12 I.2.3.1 Tốc độ tự hoá lãi suất 12 I.2.3.2 Trình tự trình tự hoá lãi suất 12 I.2.3.3 Tác động tự hoá lãi suất ... nhận thấy lãi suất chiết khấu phải thấp lãi suất tái cấp vốn thông thường lãi suất hiệu dụng (effective rate) phải cao mức lãi suất chiết khấu công bố Lãi suất chiết khấu hình thức lãi suất tái...
 • 24
 • 273
 • 0
Quá trình tiến tới tự do hoá lãi suất trong giai đoạn hiện nay

Quá trình tiến tới tự do hoá lãi suất trong giai đoạn hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... trớc lãi suất cho vay 2 .Lãi suất cho vay Là lãi suất mà ngời vay ngân hàng phải vào để trả lãi cho ngân hàng Lãi suất cho vay đứng đằng sau lãi suất vay bảng công bố lãi suất 3 .Lãi suất đơn Là lãi ... dùng lãi suất tái cấp vốn làm lãi suất đợc 3 .Lãi suất lãi suất tiền gửi tối đa Các tổ chức tín dụng ấn định mức lãi suất tiền gửi phạm vi khống chế lãi suất tiền gửi tối đa ấn định mức lãi suất ... thực sách lãi suất linh hoạt trần lãi suất nh công bố lãi suất lãi suất tiền gửi tối đa có kiểm soát Nhà nớc trực tiếp gián tiếp Sau trình thực thành công lãi suất lãi suất tiền gửi tối đa ta...
 • 34
 • 335
 • 0
tự do hốa lãi suất và tác động đến nền kinh tế việt nam trên bước đường hội nhập

tự do hốa lãi suất và tác động đến nền kinh tế việt nam trên bước đường hội nhập

Kinh tế - Quản lý

... kinh tế quan tâm tới nhiều khái niệm lãi suất danh nghĩa lãi suất thực tế Lãi suất danh nghĩa lãi suấtlãi nhận theo mệnh giá danh nghĩa chưa tính tới yếu tố lạm phát Lãi suất thực lãi suất điều ... loại lãi suất 1.1.3. 1Lãi suất Lãi suất lãi suất giữ vị trí quan trọng, chi phối loại lãi suất khác Lãi suất ngân hàng trung ương xác định cơng bố sở tình hình thực tế mục tiêu sách tiền tệ Lãi suất ... .iv CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ LÃI SUẤTNHỮNG QUAN ĐIỂM VỀ LÃI SUẤT 1.1 Lãi suất kinh tế thị trường 1.1.1 Khái niệm lãi suất 1.1.2 Quan điểm lãi suất 1.1.3 Các loại lãi...
 • 83
 • 209
 • 0
đảng bộ huyện vĩnh bảo hải phòng lãnh đại xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở tu nam 1996 den nam 2006

đảng bộ huyện vĩnh bảo hải phòng lãnh đại xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở tu nam 1996 den nam 2006

Thạc sĩ - Cao học

... chung - Xây dựng cán số quan điển hình thuộc quản lý Đảng huyện phòng ban huyện Trong năm 1996 đến 1999, bên cạnh việc quan tâm trọng xây dựng đội ngũ cán sở xã, thị trấn đảng huyện 49 quan tâm ... học tập lý luận trị nghị Đại hội đảng huyện lần thứ XXI khẳng định “Trong trình xây dựng đội ngũ cán cấp sở huyện vấn đề quan trọng phải làm tốt công tác tƣ tƣởng, phải nâng cao trình độ lý luận ... Đại hội đặc biệt trọng công tác xây dựng đảng ngang tầm đòi hỏi thời kỳ nhấn mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán “Toàn Đảng phải chăm lo xây dựng thật tốt đội 29 ngũ cán bộ, trọng đội ngũ cán...
 • 173
 • 377
 • 0
Đảng bộ tỉnh Bến Tre lãnh đạo công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cơ sở từ năm 1996 đến 2006

Đảng bộ tỉnh Bến Tre lãnh đạo công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cơ sở từ năm 1996 đến 2006

Lý luận chính trị

... phục tư tưởng lạc hậu, nâng cao trình độ trị, tinh thần tự giác tính tích cực trình xây dựng xã hội Không giáo dục lý luận trị nhằm góp phần xây dựng hoàn thiện giá trị, nhân cách người Việt Nam, ... luận trị có liên quan đến nhiều nhân tố, phương pháp giảng dạy giảng viên nhân tố quan trọng Bởi vì, sau xác định mục đích, nội dung học tập (điều quy định giáo trình môn học chương trình ... Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh Ngoài lớp đào tạo chương trình trung học trị hệ quy, 14 tháng, Trường Chính trị Bến Tre mở lớp đào tạo chương trình trung học trị hệ chức trường huyện tỉnh...
 • 81
 • 654
 • 2
Tình hình đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm tại Tổng công ty Dệt-May Việt Nam từ năm 1996 đến nay

Tình hình đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm tại Tổng công ty Dệt-May Việt Nam từ năm 1996 đến nay

Quản trị kinh doanh

... chất lợng sản phẩm thành hai nhóm yếu tố khác nhau: nhóm yếu tố thuộc môt trờng bên doanh nghiệp nhóm yếu tố bên doanh nghiệp 2.3.1 Nhóm yếu tố bên Nhóm yếu tố nằm phạm vi tác động doanh nghiệp, ... vừa yếu tố trì ổn định vừa yếu tố phá vỡ ổn định kinh tế quốc gia Ví dụ, cầu yếu tố đầu vào t tăng làm cho giá hàng hoá có liên quan tăng đến mức độ dẫn đến lạm phát Đến lợt mình, lạm phát yếu tố ... vấn đề chất lợng quản lý gây ra .Trình độ tổ chức quản lý doanh nghiệp ảnh hởng đến cấu máy quản lý, đến chế quản lý doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp xây dựng cho máy quản lý, chế quản lý linh hoạt,...
 • 82
 • 239
 • 1
đảng bộ huyện chợ mới, tỉnh an giang lãnh đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn từ năm 1996 đến nay

đảng bộ huyện chợ mới, tỉnh an giang lãnh đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn từ năm 1996 đến nay

Kinh tế - Quản lý

... hợp; xây dựng điểm kinh tế - kỹ thuật - dịch vụ vùng tiểu vùng; xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật kết cấu hạ tầng xã hội nông thôn Trong sản xuất nông nghiệp toàn diện, đặt trọng tâm vào chương trình ... thuộc diện nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số Xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn Tổ chức chương trình xây dựng nông thôn nhằm xây dựng làng, xã, ấp, có sống văn minh, đẹp, ... phục vụ điều trị bệnh cho nhân dân Quy hoạch xây dựng thị trấn, thị tứ, chợ trung tâm xã xây dựng số quan hành xuống cấp xã - thị trấn số ngành huyện Phấn đấu hoàn thành sớm việc xây dựng nhà tình...
 • 55
 • 553
 • 1
phân tích tình hình đầu tư trực tiếp của nhật bản vào việt nam trong thời kỳ từ năm 1996 đến nay

phân tích tình hình đầu tư trực tiếp của nhật bản vào việt nam trong thời kỳ từ năm 1996 đến nay

Kinh tế - Quản lý

... động không phần quan trọng là: nhà đầu t nớc bỏ vốn đầu t họ xây dựng đợc doanh nghiệp nằm lòng nớc sở tại, mà tránh đợc hàng rào bảo hộ mậu dịch nớc sở _ mà hàng rào quan trọng thuế quan Việc sản ... nghiệm quản lý nớc nớc phát triển thờng có công nghệ tiên tiến trình độ quản lý cao nớc phát triển lại cần có công nghệ trình độ quản lý cao để phục vụ cho nghiệp công nghiệp hoá , đại hoá Khi cách ... đợc để từ có sở cho quan định thuế Sửa đổi lại thuế xuất nhập Việt Nam, đặc biệt quy định đối xử tối huệ quốc ba loại thuế suất: thuế suất u đãi, thuế suất thông thờng, thuế suất u đãi đặc biệt...
 • 25
 • 481
 • 0
Quá trình tiến tới tự do hoá lãi suất ở nước ta và cơ chế lãi suất thoả thuận..DOC

Quá trình tiến tới tự do hoá lãi suất ở nước ta và cơ chế lãi suất thoả thuận..DOC

Kế toán

... lãi suất tiền gửi nội tệ thay đổi lãi suất danh nghĩa Nếu lãi suất danh nghĩa Lãi suất thoả thuận VN tăng lãi suất tăng tỷ lệ lạm phát dự tính tăng( lãi suất thực không đổi) tỷ giá giảm Nếu lãi ... nhân tố nh thu nhập, chi phí kỳ vọng kinh doanh Trong lãi suất thể chi phí đầu t yếu tố quan trọng định đầu t Khi lãi suất mức cao, khoản đầu t vào vốn vật mang lại thu nhập nhiều chi phí lãi ... dụng thông qua lãi suất, lãi suất huy động lãi suất thực cộng với số trợt giá bình quân thị trờng Lãi suất cho vay lãi suất huy động bình quân cộng thêm tỷ lệ chi phí hợp lý NH, lãi suất phải bảo...
 • 27
 • 625
 • 1
Lãi suất và cơ chế tự do hóa lãi suất.pdf

Lãi suất và cơ chế tự do hóa lãi suất.pdf

Kinh tế - Thương mại

... tương đối phổ biến Trong đời sống hàng ngày gặp nhiều loại lãi suất khác lãi suất chứng khoán, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất danh nghĩa -lãi suất thực, lãi suất trần-sàn Sự ... sở sách lãi suất linh hoạt trần lãi suất công bố lãi suất lãi suất tiền gửi tối đa có kiểm soát nhà nước trực tiếp lẫn gián tiếp Và sau trình thực thành công lãi suất lãi suất tiền gửi tối đa ... phụ thuộc vào lãi suất thực tế lãi suất lãi suất danh nghĩa Mối quan hệ lãi suất thực tế (r) đầu tư biểu thị phương trình sau: I = I(r) Phương trình hàm ý đầu tư phụ thuộc vào lãi suất r I = I(r)...
 • 46
 • 645
 • 0
Tự do hoá lãi suất ở nước ta và cơ chế lãi suất thoả thuận.DOC

Tự do hoá lãi suất ở nước ta và cơ chế lãi suất thoả thuận.DOC

Kinh tế - Thương mại

... lãi suất tiền gửi nội tệ thay đổi lãi suất danh nghĩa Nếu lãi suất danh nghĩa Lãi suất thoả thuận VN tăng lãi suất tăng tỷ lệ lạm phát dự tính tăng( lãi suất thực không đổi) tỷ giá giảm Nếu lãi ... nhân tố nh thu nhập, chi phí kỳ vọng kinh doanh Trong lãi suất thể chi phí đầu t yếu tố quan trọng định đầu t Khi lãi suất mức cao, khoản đầu t vào vốn vật mang lại thu nhập nhiều chi phí lãi ... dụng thông qua lãi suất, lãi suất huy động lãi suất thực cộng với số trợt giá bình quân thị trờng Lãi suất cho vay lãi suất huy động bình quân cộng thêm tỷ lệ chi phí hợp lý NH, lãi suất phải bảo...
 • 27
 • 425
 • 0
Quá trình tiến tới tự do hoá lãi suất ở nước ta và cơ chế lãi suất thoả thuận

Quá trình tiến tới tự do hoá lãi suất ở nước ta và cơ chế lãi suất thoả thuận

Kinh tế - Thương mại

... cng nh cỏc quan h toỏn tớn dng vi nc ngoi Ni dung ca chớnh sỏch qun lý ngoi hi l qun lý v kim soỏt cỏc lung ng v ngoi hi t nc ngoi vo v t nc cú liờn quan n quan h ngoi thng cng nh nhng quan h khỏc ... chuyn nc ngoi Qun lý vic vo ó rt quan trng nhng qun lý vic chuyn cũn quan trng hn ngun ngoi t khan him ca ta hin Tht cht vic chuyn ngoi t lónh th Vit Nam l quan im ca nhng nh lónh o nhng tht ... liờn quan trc tip n lnh vc ny v mt lý thuyt 1.1Ngoi hi Nhu cu ca s phỏt trin v xu hng th gii ó dn dn lm cho cỏc giao dch ny vt qua biờn gii mt nc Mt nc mun tn ti v phỏt trin bt buc phi cú quan...
 • 48
 • 305
 • 0
Đề tài :

Đề tài : "Quá trình tiến tới tự do hoá lãi suất ở nước ta và cơ chế lãi suất thoả thuận" pot

Kinh tế - Thương mại

... khái niệm lãi suất .3 II Vai trò lãi suất 2.1 Lãi suất tác động tới phân bổ nguồn lực 2.2 Lãi suất với lạm phát 2.3 Lãi suất tác động tới tiêu dùng tiết kiệm 2.4 Lãi suất tác ... Sự thay đổi lãi suất tiền gửi nội tệ thay đổi lãi suất danh nghĩa Nếu lãi suất danh nghĩa tăng lãi suất tăng tỷ lệ lạm phát dự tính tăng( lãi suất thực không đổi) tỷ giá giảm Nếu lãi suất danh ... dụng thông qua lãi suất, lãi suất huy động lãi suất thực cộng với số trượt giá bình quân thị trường Lãi suất cho vay lãi suất huy động bình quân cộng thêm tỷ lệ chi phí hợp lý NH, lãi suất phải bảo...
 • 40
 • 324
 • 0
Quá trình tiến tới tự do hoá lãi suất ở nước ta và cơ chế lãi suất thoả thuận

Quá trình tiến tới tự do hoá lãi suất ở nước ta và cơ chế lãi suất thoả thuận

Kinh tế - Thương mại

... lãi suất, lãi suất huy động Lãi suất thoả thuận VN lãi suất thực cộng với số trợt giá bình quân thị trờng Lãi suất cho vay lãi suất huy động bình quân cộng thêm tỷ lệ chi phí hợp lý NH, lãi suất ... Sự thay đổi lãi suất tiền gửi nội tệ thay đổi lãi suất danh nghĩa Nếu lãi suất danh nghĩa tăng lãi suất tăng tỷ lệ lạm phát dự tính tăng( lãi suất thực không đổi) tỷ giá giảm Nếu lãi suất danh ... chi phí kỳ vọng kinh doanh Trong lãi suất thể chi phí đầu t yếu tố quan trọng định đầu t Khi lãi suất mức cao, khoản đầu t vào vốn vật mang lại thu nhập nhiều chi phí lãi trả cho khoản vay, chi...
 • 22
 • 135
 • 0
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỰ DO HÓA LÃI SUẤT VÀ VIỆC HUY ĐỘNG VỐN CHO ĐẦU TƯ

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỰ DO HÓA LÃI SUẤT VÀ VIỆC HUY ĐỘNG VỐN CHO ĐẦU TƯ

Kế toán

... thuộc vào mục tiêu trị, xã hội quốc gia thời kỳ Thông thường, lãi suất cho vay lãi suất huy động có mối quan hệ xác định sau: Lãi suất cho vay = Lãi suất huy động + Chi phí + Rủi ro tối thiểu + lợi ... lãi suất thời điểm t i: lãi suất đơn hàng năm t: chu kỳ tính lãi suất 3.4 Phân loại theo loại tiền - Lãi suất nội tệ: loại lãi suất áp dụng để tính toán cho đồng nội tệ (kể lãi suất huy động lãi ... - Lãi suất: Bao gồm lãi suất danh nghĩa lãi suất thực tế Lãi suất danh nghĩa thước đo chi phí hội việc giữ tiền Lãi suất danh nghĩa phụ thuộc trước hết vào cung-cầu vốn vay thị trường Lãi suất...
 • 25
 • 548
 • 0
CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÃI SUẤT VÀ TỰ DO HOÁ LÃI SUẤT

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÃI SUẤT VÀ TỰ DO HOÁ LÃI SUẤT

Kế toán

... Lãi suất thời thi chế quản lý kinh tế theo phương thức quản lý kế hoạch hoá tập trung Đặc trưng lãi suất thời kỳ nàyđó áp dụng sách lãi suất bao cấp nặng nề, lãi suất xây dựng thoát ly lãi suất ... thành lãi suất Tỉ lệ lợi nhuận bình quân tỉ lệ trượt giá hai yếu tố quan trọng cấu thành nên lãi suất đồng thời sở hình thành nên mức lãi suất Lãi suất tín dụng chế thị trường bị giới hạn tỉ suất ... hành sách lãi suất phải có nhìn nhận đánh giá cách tổng thể trước đưa kết luận định liên quan đến lãi suất Như kinh tế lãi suất công cụ kinh tế quan trọng để lãi suất phải phù hợp với lãi suất nước...
 • 50
 • 459
 • 4
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỰ DO HOÁ LÃI SUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỰ DO HOÁ LÃI SUẤT

Tài chính - Ngân hàng

... thời tính rủi ro vốn cao Vì vậy, mối quan hệ loại lãi suất sau: _ Lãi suất huy động dài hạn cao lãi suất huy động ngắn hạn _ Lãi suất cho vay trung hạn cao lãi suất cho vay ngắn hạn, lãi suất cho ... làm cho lãi suất giảm 5.6 Các nhân tố khác _ Tỷ suất lợi nhuận bình quân Lãi suất tín dụng phận tỷ suất lãi suất bình quân, vậy: < Lãi suất tín dụng < Tỷ suất lợi nhuận bình quân Nếu lãi suất tín ... vốn: + Lãi suất chiết khấu giấy tờ có giá + Lãi suất cầm cố + Lãi suất cho vay tiền + Lãi suất cho vay ưu đãi _ Căn Quan hệ điều tiết vốn thị trường tiền tệ liên ngân hàng + Lãi suất bản: lãi suất...
 • 18
 • 388
 • 0
Tiến trình thực hiện tự do hóa lãi suất ở việt nam cơ hội và thách thức với nền kinh tế việt nam trong thời gian tới

Tiến trình thực hiện tự do hóa lãi suất ở việt nam cơ hội và thách thức với nền kinh tế việt nam trong thời gian tới

Kinh tế - Quản lý

... 5, lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân vượt trần lãi suất Một điểm đáng ý lãi suất cho vay ngân hàng thương mại, cao lãi suất bản, thay đổi theo lãi suất Trong năm 2000 2001, hai mức lãi suất ... NHNN tiếp tục ấn định mức lãi suất tái cấp vốn có đổi điều hành lãi suất: Thay qui định khung lãi suất tối thiểu tiền gửi lãi suất tối đa tiền vay, NHNN qui định mức lãi suất “trần” theo thời hạn ... biên độ lãi suất so với lãi suất chất không khác so với trần lãi suất áp dụng trước Tuy nhiên, thực tế mức trần (lãi suất cộng biên độ) định mức cao trần lãi suất theo chế cũ nhiều Lãi suất cho...
 • 12
 • 1,091
 • 4
Những biện pháp cơ bản góp phần thúc đẩy tiến trình tiến tới tự do hóa lãi suất tại Việt Nam.PDF

Những biện pháp cơ bản góp phần thúc đẩy tiến trình tiến tới tự do hóa lãi suất tại Việt Nam.PDF

Báo cáo khoa học

... che' lai suà't thdi ky bi/dc tié'n quan trpng qua trình tié'n Idi ti/ hóa lai suat dàp iJng dòi bòi cùa nén kinh té'dang qua trình boi nhàp quó'c té' Tom lai, qua trình doi mói ed che' lai suà't ... phàn thùc dà'y tién trình ti/ hóa lai suà't tié'n trình vàn nhi/ng ton lai càn phài dUdc nghién eù'u de co giai phàp thich hdp khac phuc 3, NhQng ton tgi làm han che tién trình tu hóa LS tgi ... dich vu, khòng he co mot ebùt rùi ro cho ngàn hàng phu'dng thùc toàn này, - Trong phi/dng thùt nhò thu, né'u ngi/òi mua cham toàn, i^àn bang se thay mal ed quan phàp luàl de tinh phat dòì vài...
 • 39
 • 247
 • 0

Xem thêm