những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng internet của học sinh thcs

Tương quan giữa mức độ sử dụng internet và các vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh trung học cơ sở

Tương quan giữa mức độ sử dụng internet và các vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh trung học cơ sở

Sư phạm

... 19 điểm: sử dụng Internet mức độ dƣới trung bình Ở mức độ ngƣời sử dụng kiểm soát tốt hoạt động sử dụng Internet - 20 – 39 điểm: sử dụng Internet mức độ trung bình Ở mức độ ngƣời sử dụng trực ... trạng mức độ sử dụng Internet học sinh THCS 45 3.1.1 Điểm trung bình thang đo IAT 45 3.1.2 Mức độ sử dụng Internet học sinh THCS theo thang đo IAT 46 3.1.3 Các nhân tố mức độ sử dụng Internet ... giá mức độ sử dụng Intenet Và nhân tố đƣợc sử dụng phân tích để phân tích với mối tƣơng quan với vấn đề sức khỏe tâm thần học sinh THCS 3.1.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng Internet học...
 • 119
 • 740
 • 3
Mối tương quan giữa tự đánh giá bản thân và kết quả học tập của học sinh lớp 5 tại hà nội

Mối tương quan giữa tự đánh giá bản thân và kết quả học tập của học sinh lớp 5 tại hà nội

Khoa học xã hội

... kết học tập học sinh trường tiểu học mà chúng nghiên cứu cao Các yếu tố giới tính, trường, cán lớp ảnh hưởng tới kết học tập mà học sinh đạt Yếu tố tham gia hoạt động khác không ảnh hưởng đến ... 10 3.1.1.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến tự đánh giá thân học sinh lớp đầu năm học (lần 1) a Giới tính Kết cho thấy yếu tố giới tính không ảnh hưởng đến tự đánh giá thân tổng thể học sinh hay khía ... cạnh học đường xã hội học sinh lớp mức so với hai khía cạnh trên, tức mức trung bình với điểm trung bình  = 3,81 3.1.2.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến tự đánh giá thân học sinh lớp vào cuối học...
 • 23
 • 731
 • 0
Mối tương quan giữa tự đánh giá bản thân và kết quả học tập của học sinh lớp 5 tại Hà Nội

Mối tương quan giữa tự đánh giá bản thân và kết quả học tập của học sinh lớp 5 tại Hà Nội

Sư phạm

... để đánh giá lực học tập người 1.4.2.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập Hầu hết nghiên cứu không thể xác định yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả học tập học sinh chất lượng ... việc và đạt được thành công [19, tr 10] 1.3.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến mối tương quan tự đánh giá thân kết học tập a Văn hoá Văn hoá ảnh hưởng đến mối quan hệ tự đánh giá và kết quả ... lớp 7, học sinh có kết quả học tập thấp có mức độ tự đánh giá thấp học sinh có kết quả học tập cao Sự khác biệt này được thu hẹp lại lớp lớp mức độ tự đánh giá học sinh có kết...
 • 138
 • 607
 • 2
Tìm hiểu màu sắc và cách sử dụng màu sắc trong phân môn vẽ tranh của học sinh THCS

Tìm hiểu màu sắc và cách sử dụng màu sắc trong phân môn vẽ tranh của học sinh THCS

Khoa học xã hội

... học sinh tham gia phát huy khả sử dụng máy tính học sinh ,học sinh thấy sửu dụng màu sắc phong phú Với u cầu giáo viên, học sinh sưu tầm nhiều tranh ảnh, tư liệu cho học sơ giáo viên cho học sinh ... viên cho học sinh tự giới thiêu trực quan học - Cách sử dụng màu sắc học sinh nhiều bất cập: hiệu sử dụng chưa cao - Nhìn chung trường THCS, vấn đề sử dụng màu vẽ tranh vẽ trang trí mơn Mỹ thuật ... häc sinh THCS Người thực : Võ Thò Hiền Tên đề tài: "Tìm hiểu màu sắc cách sử dụng màu sắc phân môn vẽ tranh học sinh THCS trường THCS Ninh Điền" - Nh×n chung ph©n m«n nµy ®ỵc ®«ng ®¶o häc sinh...
 • 18
 • 1,797
 • 5
Tương quan giữa mức độ sử dụng Internet và các vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh trung học cơ sở

Tương quan giữa mức độ sử dụng Internet và các vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh trung học cơ sở

Cao đẳng - Đại học

... trung học sở 3.1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng Internet học sinh THCS 3.1.1 Mức độ sử dụng Internet học sinh THCS theo thang đo IAT Để kiểm định xem có biến độc lập gây ảnh hưởng đến ... nhân tố mức độ sử dụng Internet học sinh THCS Khi tìm hiểu thực trạng sử dụng Internet học sinh THCS, bên cạnh việc tìm hiểu mức độ sử dụng, tiến hành tìm hiểu nhân tố cụ thể mức độ sử dụng Internet ... theo trường, giới tính, độ tuổi, kết học tập điều kiện kinh tế không ảnh hưởng đến mức độ sử dụng Internet học sinh THCS Bảng 1: Bảng nhân tố mức độ sử dụng Internet học sinh THCS Item C1: Bạn thường...
 • 9
 • 638
 • 6
khảo sát sự tương quan giữa mức độ rỉ dịch, ph, màu sắc và độ dẫn điện để đánh giá khả năng giữ nước của thịt bò tươi sau khi giết mổ

khảo sát sự tương quan giữa mức độ rỉ dịch, ph, màu sắc và độ dẫn điện để đánh giá khả năng giữ nước của thịt bò tươi sau khi giết mổ

Thạc sĩ - Cao học

... thịt 14 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thực phẩm thịt bò .16 2.4.1 Ảnh hưởng độ lớn 16 2.4.2 Ảnh hưởng giới tính 16 2.4.3 Ảnh hưởng chế độ nuôi dưỡng 17 ... trọng ảnh hưởng đến đánh giá người tiêu dùng đến mức độ tươi ngon thịt Do đó, để đáp ứng yêu cầu khách hàng việc nắm tất yếu tố ảnh Nguyễn Văn Khiêm 20 2111928 Luận văn Đại Học – Hóa Học hưởng đến ... có giá trị sinh học, hệ số tiêu hóa tốt Nguyễn Văn Khiêm 17 2111928 Luận văn Đại Học – Hóa Học 2.4.4 Ảnh hƣởng kỹ thuật giết mổ lên chất lƣợng thịt Ở đây, đề cập đến yếu tố ảnh hưởng đến tính kỹ...
 • 52
 • 552
 • 0
nhận xét mối tương quan giữa lâm sàng, βhcg, siêu âm với kết quả điều trị doạ sẩy thai 3 tháng đầu tại bệnh viện pstư từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2009

nhận xét mối tương quan giữa lâm sàng, βhcg, siêu âm với kết quả điều trị doạ sẩy thai 3 tháng đầu tại bệnh viện pstư từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2009

Y khoa - Dược

... biệt STLT [2] 5  Yếu tố nội tiết Những yếu tố nội tiết đề cập chủ yếu nội tiết tố sinh dục Mặc dù khác bệnh lý nội tiết (đái tháo đường, bệnh lý tuyến giáp trạng ) có ảnh hưởng đến tình trạng bệnh ... bào phát triển ảnh hưởng hai hormon sinh dục estrogen progesteron Bình thường tác động hai hormon cân bằng, tác động hormon progesteron giảm tác động estrogen trội lên ảnh hưởng đến phát triển ... * Thuốc sử dụng thai kỳ: Một số thuốc gõy độc cho thai làm chết thai, dị dạng thai, sẩy thai * Hoạt động thể lực vừa phải không ảnh hưởng đến thai kỳ phụ nữ khoẻ mạnh Tuy nhiên hoạt động thể...
 • 94
 • 768
 • 3
Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: chủ động phối hợp giữa lãnh đạo nhà trường – giáo viên chủ nhiệm – giáo viên bộ môn – cha mẹ học sinh – học sinh sẽ nâng cao kết quả các hội thi của học sinh lớp 9 trường Tiểu học và THCS Mỹ Xương

Đề tài nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng: chủ động phối hợp giữa lãnh đạo nhà trường – giáo viên chủ nhiệm – giáo viên bộ môn – cha mẹ học sinhhọc sinh sẽ nâng cao kết quả các hội thi của học sinh lớp 9 trường Tiểu họcTHCS Mỹ Xương

Khoa học xã hội

... nhiệm – giáo viên môn – cha mẹ học sinhhọc sinh Từ đó, giáo viên tăng cường đầu tư bồi dưỡng học sinh với nội dung bồi dưỡng phù hợp với đối tượng học sinh thay sử dụng nội dung sách giáo khoa ... SMD = 1,83 cho thấy mức độ ảnh hưởng việc chủ động phối hợp ảnh hưởng đến kết học tập nhóm thực nghiệm lớn Giả thuyết đề tài “nâng cao chất lượng hội thi thông qua việc chủ động phối hợp lãnh ... lý học sinh trường nhà cách chủ động phối Đề tài nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng – năm học: 2011 – 2012 hợp với lãnh đạo trường – giáo viên chủ nhiệm – giáo viên môn – cha mẹ học sinh – học...
 • 14
 • 1,190
 • 4
skkn phương pháp sử dụng câu hỏi phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học môn lịch sử

skkn phương pháp sử dụng câu hỏi phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học môn lịch sử

Lịch sử

... huy tinh tich cc va gõy hng thu cho hoc sinh gi hoc lich s sinh day hoc lich s Qua trinh hoat ụng chung thụng nhõt gia thõy va tro nhip nhang , se lam hoc sinh nm vng hn nhng tri thc, hinh ki nng ... thờ nao phat triờn t gõy hng thu hoc tõp cho hoc sinh, võy trc hờt gi cho hoc sinh phai phat hiờn võn cõn tim hiờu, hay noi mụt cach khac t hoc sinh vao tinh huụng co võn Khụng thõy võn khụng ... gõy hng thu ụi vi hoc sinh Trang Phng phap s dung cõu hoi phat huy tinh tich cc va gõy hng thu cho hoc sinh gi hoc lich s II C S THC TIấN: trng THPT Nguyờn Huờ a sụ hoc sinh li hoc, cha say mờ...
 • 16
 • 1,312
 • 3
a study on students’ use of reading comprehension strategies a case of 10th form students = nghiên cứu cách học sinh sử dụng các chiến lược đọc hiểu trường hợp của học sinh lớp 10 trung học phổ thông

a study on students’ use of reading comprehension strategies a case of 10th form students = nghiên cứu cách học sinh sử dụng các chiến lược đọc hiểu trường hợp của học sinh lớp 10 trung học phổ thông

Khoa học xã hội

... STRATEGIES: A CASE OF 10TH FORM STUDENTS (NGHIÊN CỨU CÁCH HỌC SINH SỬ DỤNG CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỌC HIỂU: TRƯỜNG HỢP CỦA HỌC SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG) M.A MINOR PROGRAMME THESIS Field: English...
 • 60
 • 637
 • 0
Xây dựng và sử dụng một số bộ thí nghiệm thực tập của học sinh trong dạy học chương Động học chất điểm Vật lý lớp 10 trung học phổ thông

Xây dựngsử dụng một số bộ thí nghiệm thực tập của học sinh trong dạy học chương Động học chất điểm Vật lý lớp 10 trung học phổ thông

Sư phạm

... sống, học tập, lao động, giao lƣu, ngƣời hình thành phát triển lực Sự hình thành phát triển lực ngƣời chịu tác động nhiều yếu tố: yếu tố sinh học, yếu tố tự vận động chủ thể, yếu tố môi trƣờng xã ... thức chƣơng “Động học chất điểm” 38 2.1.3 Những khó khăn, sai lầm học sinh học tập chƣơng “Động học chất điểm”…………………………………………………… 39 2.1.4 Yêu cầu thí nghiệm dạy học chƣơng “Động học chất điểm” ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM QUỐC TOẢN XÂY DỰNGSỬ DỤNG MỘT SỐ BỘ THÍ NGHIỆM THỰC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÝ LỚP 10 TRUNG HỌC...
 • 100
 • 640
 • 0
Đánh giá thực trạng công tác lập quy hoạch sử dụng đất và kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 - 2010 tỉnh Bắc Ninh

Đánh giá thực trạng công tác lập quy hoạch sử dụng đất và kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 - 2010 tỉnh Bắc Ninh

Địa lý - Địa chất

... thành thị sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 85%, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 87,3% - Bảo tồn sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, di sản ... khoa học - công nghệ, bao gồm: * Cơ sở tính toán xác định tiêu sử dụng đất: - Tính khách quan yếu tố tác động đến việc sử dụng đất: điều kiện tự nhiên, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; - Sử ... hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai cấp; ban hành Định mức sử dụng đất; Định mức, đơn giá điều tra, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai cấp Tình hình triển khai công tác quy hoạch sử dụng đất đai...
 • 122
 • 908
 • 2
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TẠO SỰ HỨNG THÚ VÀ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TẠO SỰ HỨNG THÚ VÀ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH

Trung học cơ sở - phổ thông

... cảnh xung quanh nhà, cảnh miền quê Nhờ thích thú, tích cực học mà kết học tập học sinh khối lớp bước nâng cao dần đến cuối năm Thống kê kết hứng thú học tập học sinh đạt sau áp dụng số hoạt động ... bày nghóa từ hay mẫu câu a) Sử Dụng Bảng: Đây đồ dùng dạy học đặc biệt , tiết học sử dụng có ta chưa phát huy hết công dụng nó, làm cho bảng sinh động Giáo viên học sinh vẽ hình đơn giản lên bảng ... Tính Tích Cực Của Học Sinh Khó khăn -Tinh thần học tập học sinh chưa cao.Chưa dành thời gian nhiều cho việc ôn cũ chuẩn bò chưa tốt -Học sinh chưa có thói quen tự học, ghi chép học qua loa, cẩu...
 • 13
 • 772
 • 1
Nghiện internet và tự đánh giá bản thân của học sinh trung học cơ sở (TT)

Nghiện internet và tự đánh giá bản thân của học sinh trung học cơ sở (TT)

Tiến sĩ

... đánh giá mức độ nghiện internet học sinh trung học sở Dựa tiêu chí nghiện internet học sinh THCS sử dụng bảng trắc nghiệm Young, luận án xác định ba mức độ nghiện internet học sinh THCS nặng, ... mức độ thường xuyên Điều cho thấy, yếu tố khách quan yếu tố ảnh hưởng thường xuyên ảnh hưởng nhiều đến tình trạng nghiện internet học sinh THCS Đồng Nai 20 3.5.2 Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng ... nghiện internet ảnh hưởng đến mối quan hệ xã hội học sinh dường ảnh hưởng nhiều đến thành tích học tập em Ngoài ra, nghiện internet ảnh hưởng đến vấn đề an ninh cá nhân mà dường không ảnh hưởng đến...
 • 27
 • 537
 • 1
Luận án nghiện internet và tự đánh giá bản thân của học sinh trung học cơ sở

Luận án nghiện internet và tự đánh giá bản thân của học sinh trung học cơ sở

Tiến sĩ

... đầu sử dụng internet học sinh 80 Biểu đồ 3.4 Địa điểm thƣờng sử dụng internet học sinh 82 Biểu đồ 3.5 Thời gian sử dụng internet trung bình ngày học sinh .84 Biểu đồ 3.6 Thời điểm sử dụng ... dụng internet ngày học sinh 85 Biểu đồ 3.7 Phƣơng tiện truy cập internet học sinh 86 Biểu đồ 3.8 Nguồn hiểu biết sử dụng Internet học sinh 87 Biểu đồ 3.9 Mức độ nghiện internet học sinh ... giá thân học sinh THCS Đồng Nai 56 Bảng 3.1 Nhu cầu sử dụng internet học sinh .77 Bảng 3.2 Ảnh hƣởng nghiện internet đến sức khỏe học sinh ……….80 Bảng 3.3 Ảnh hƣởng nghiện internet tới...
 • 196
 • 468
 • 0
Nghiện Internet và tự đánh giá bản thân của học sinh trung học cơ sở

Nghiện Internet và tự đánh giá bản thân của học sinh trung học cơ sở

Tiến sĩ

... đầu sử dụng internet học sinh 80 Biểu đồ 3.4 Địa điểm thƣờng sử dụng internet học sinh 82 Biểu đồ 3.5 Thời gian sử dụng internet trung bình ngày học sinh .84 Biểu đồ 3.6 Thời điểm sử dụng ... dụng internet ngày học sinh 85 Biểu đồ 3.7 Phƣơng tiện truy cập internet học sinh 86 Biểu đồ 3.8 Nguồn hiểu biết sử dụng Internet học sinh 87 Biểu đồ 3.9 Mức độ nghiện internet học sinh ... giá thân học sinh THCS Đồng Nai 56 Bảng 3.1 Nhu cầu sử dụng internet học sinh .77 Bảng 3.2 Ảnh hƣởng nghiện internet đến sức khỏe học sinh ……….80 Bảng 3.3 Ảnh hƣởng nghiện internet tới...
 • 196
 • 444
 • 2
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "SỰ LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ PHONG HOÁ VỚI CÁC YẾU TỐ ĐỊA MẠO, ĐỊA CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG TRƯỢT LỞ Ở KHU VỰC BUÔN TUNG TỈNH ĐẮC NÔNG" doc

Báo cáo khoa học

... theo phương ngang Với lượng mưa lớn cộng với độ dốc cao địa hình khu vực nghiên cứu nên tốc độ dòng chảy ngầm lớn Khi giá trị tốc độ lớn giá trị tốc độ dòng nước cho phép lớn không gây tượng rửa ... định lớp đất độ sâu khác lỗ khoan KGN1 Độ sâu phân bố (m) 7,4 10 18 21,5 Độ dốc địa hình tính toán (độ) 14 14 14 14 γw (KN/m3) 16,6 16,5 17,5 16,7 C (KN/m2) 7,7 13,7 8,3 14,7 φ (độ) 14,3 18,5 ... hủy mạnh đến mạnh phần đỉnh theo thung lũng xâm thựckiến tạo phương đông bắc- tây nam chủ yếu Dãy vòm Buôn Tung bị dập vỡ mạnh, mật độ photolineament - cấu trúc vòng - 13 km/km2, mật độ lớn tập...
 • 13
 • 399
 • 0

Xem thêm