những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH ðIỆN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH ðIỆN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

Kinh tế

... qu n quy ñ nh, ch , sách v qu n Hoàn thi n c u t ch c b máy qu n phát tri n NNL c n rà soát, xem xét tính h p v mô hình t ch c b ph n ch c giúp qu n tri n khai th c hi n phát tri ... sách phát tri n NNL ñư c xây d ng phù h p v i chi n lư c phát tri n c a t ch c s ho ch ñ nh phát tri n NNL bao g m: chi n lư c k ho ch phát tri n SXKD c a t ch c; phương hư ng, ñi u ki n phát ... n gi i phóng, phát huy kh c a ngư i thông qua phát tri n t ch c, ñào t o phát tri n cá nhân v i m c ñích nâng cao kh th c hi n Lee, M 2003 Phát tri n NNL nh m giúp nhà qu n phát tri n k lãnh...
 • 265
 • 399
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

Quản trị kinh doanh

... tái sản xuất để phát triển kinh tế - xã hội; phát triển người nhìn nhận góc độ người chủ thể tự nhiên xã hội Vì thế, phát triển người trung tâm phát triển, mục đích hướng tới phát triển toàn diện ... phát triển người (HDI) tương đối cao (chẳng hạn Việt Nam), lại xếp vào nước phát triển hay chậm phát triển 1.1.2 Nội dung phát triển nguồn nhân lực Xuất phát từ quan niệm nguồn lực phát triển ... là, phát triển người không xem xét góc độ nguồn lực đóng góp cho phát triển xã hội, mà thỏa mãn nhu cầu để người sớm điều kiện phát triển toàn diện Đây sở giúp giải nhiều quốc gia số phát...
 • 21
 • 570
 • 2
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN

NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN BẢN VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN

Kế toán

... trỏch nhim tip nhn h s xin cp th, x v phỏt hnh th, m v qun ti khon th, ng thi chu trỏch nhim vic toỏn th ú Ngõn hng i phỏt hnh th: Trờn c s hp ng i phỏt hnh, ngõn hng ny cú th thay ... Trong vũng ngy ngõn hng i tr tin cho c s chp nhn th Ngõn hng i chuyn biờn lai toỏn, lp bng kờ cho ngõn hng phỏt hnh Ngõn hng phỏt hnh th hon li s tin m ngõn hng i ó toỏn Ngi s dng th mun ... CNTT, NHDL v TTT(Trung tõm th) vic x giao dch, thc hin quy trỡnh nghip v hng ngy * Ri ro k thut Ri ro phỏt sinh h thng qun th cú s c liờn quan n x d liu hoc kt ni Ri ro phỏt sinh t vic...
 • 47
 • 372
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NGUYÊN PHỤ LIỆU MAY MẶC VIỆT NAM

NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN BẢN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NGUYÊN PHỤ LIỆU MAY MẶC VIỆT NAM

Thạc sĩ - Cao học

... ………………………………………………………………………………… CHƯƠNG NH NG V N ð LU N B N V PHÁT TRI N S N XU T NGUYÊN PH LI U MAY M C VI T NAM 1.1 1.2 1.3 1.4 Nguyên ph li u may m c tiêu chí ñánh giá s phát tri n s n xu t nguyên ph li ... ng ch tiêu ñánh giá s phát tri n; nh ng nhân t b n nh hư ng ñ n s phát tri n s n xu t nguyên ph li u may m c (s d ng mô hình kim cương), thuy t v l i th so sánh ñ i v i phát tri n s n xu t nguyên ... Nh ng v n ñ lu n b n v phát tri n s n xu t nguyên ph li u may m c Vi t Nam Chương 2: Phân tích th c tr ng phát tri n s n xu t nguyên ph li u may m c Vi t Nam Chương 3: Gi i pháp phát tri n...
 • 198
 • 306
 • 0
Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội hiện nay  vận dụng cho việt nam

Những vấn đề luận bản về phát triển xã hội và quản phát triển xã hội hiện nay vận dụng cho việt nam

Báo cáo khoa học

... trạng phát triển Trong phát triển phát triển luận, đặc biệt luận quản Phải đột phá luận để giải nhiệm vụ thực tiễn cách luận Phân tích rõ thực chất phát triển, yêu cầu phát ... LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN XÃ 60 HỘI VÀ QUẢN PHÁT TRIỂN XÃ HỘI I luận phát triển xã hội quản phát triển xã hội học 68 thuyết Mác – Lênin II tưởng Hồ Chí Minh phát triển xã hội quản phát triển ... học quản xã hội vốn mẻ Việt Nam Mục tiêu đề tài Nghiên cứu vấn đề luận phát triển xã hội quản phát triển xã hội khả vận dụng luận vào trình phát triển xã hội quản phát triển xã...
 • 549
 • 263
 • 1
NHỮNG VẤN ĐẾ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU.DOC

NHỮNG VẤN ĐẾ LUẬN BẢN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU.DOC

Kế toán

... : Tiền VNĐ gửi ngân hàng 1121.01 : Tiền gửi ngân hàng Vietcombank 1121.03 : Tiền gửi ngân hàng Duetsche Bank ………… 1122 : Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng 1122.01 : Tiền gửi USD ngân hàng VIBank 1122.02 ... đoái ngày giao dịch (Là tỷ giá giao dịch thực tế tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh) - Đối ... phải vào tỷ giá hối đoái ngày giao dịch tỷ giá giao dịch thực tế nghiệp vụ kinh tế phát sinh tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố để...
 • 66
 • 1,082
 • 0
NHỮNG VẤN ĐẾ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

NHỮNG VẤN ĐẾ LUẬN BẢN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

Kế toán

... phải vào tỷ giá hối đoái ngày giao dịch tỷ giá giao dịch thực tế nghiệp vụ kinh tế phát sinh tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố để ... cầu quản nhiệm vụ kế toán xuất hàng hóa: 1.1.2.1.Yêu cầu quản nghiệp vụ xuất hàng hóa: - Theo dõi, ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh xuất khẩu, từ khâu mua hàng xuất ... nợ ( người xuất ) Ngân hàng thực ủy nhiệm nhờ vào Ngân hàng đại nước người hưởng  Phương thức mở tài khoản : Là phương thức toán, nhà xuất sau thực giao hàng, cung cấp dịch vụ cho nhà nhập...
 • 34
 • 547
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN BẢN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Kế toán

... thu cung cấp dịch vụ Tài khoản đợc sử dụng chủ yếu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, nh du lịch, vận tải, bu điện, dịch vụ văn hoá, dịch vụ khoa học kỹ thuật, dịch vụ may đo, dịch vụ sửa chữa đồ ... trả tiền theo mẫu ngân hàng phát hành thẻ quy định bán cho đơn vị, tổ chức kinh tế để toán hàng hoá, dịch vụ rút tiền mặt ngân hàng hay đại hay quầy trả tiền mặt tự động ngân hàng Thẻ toán bao ... quản nghiệp vụ bán hàng hoạt động xã hội yêu cầu quản đợc đặt quan trọng cần thiết Đối với hoạt động bán hàng vấn đề quản đợc đặt với phận kế toán bán hàng cần thiết Kế toán bán hàng...
 • 49
 • 340
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN BẢN VỀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Quản trị kinh doanh

... cho cỏc c quan qu n nh ng y u kộm b t c p qu n NSNN; nh ng n v vi ph m chớnh sỏch, ch c quan qu n qu n NSNN Trờn c s ú, cỏc cỏc bi n phỏp thớch h p nh m qu n NSNN t t hn nh ng ... n cú c a qu n NSNN v c ti n hnh cựng v i quỏ trỡnh qu n v s d ng NSNN Ch c nng ki m tra, giỏm sỏt cú vai trũ quan tr ng, khụng th thi u ho t ng qu n lý, nh t l i v i qu n NSNN i v i ... qu n lý, ki m tra, giỏm sỏt NSNN ũi h i ph i qu n theo quy trỡnh NSNN M i khõu c a quy trỡnh NSNN cú ý ngha, tỏc d ng riờng NSNN, ng th i cỏc khõu ny l i cú tỏc qu n nh m i v i qu n ng...
 • 69
 • 626
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN

NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN BẢN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TRONG CHẾ THỊ TRƯỜNG VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN

Kế toán

... tiền + Ngân hàng đại ngân hàng chuyển tiền ngân hàng nước hưởng lợi thể khái quát trình tự tiến hành nghiệp vụ toán qua sơ đồ sau: Ngân hàng chuyển tiền Ngân hàng đại Người chuyển tiền ... phương thức gồm : + Người bán tức người hưởng lợi + Ngân hàng bên bán ngân hàng nhận uỷ thác người bán + Ngân hàng đại ngân hàng bên bán ngân hàng nước người mua + Người mua tức người trả tiền ... Giá trị hàng hoá, thành phẩm gửi cho khách hàng nhờ đại ký gửi + Trị giá lao vụ, dịch vụ thực với khách hàng chưa chấp nhận toán - Bên có: + Trị giá lao vụ, dịch vụ thực với khách hàng, chấp...
 • 35
 • 408
 • 0
Một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển sức bán của doanh nghiệp dưới điều kiện kinh tế thị trường nước ta

Một số vấn đề luận bản về phát triển sức bán của doanh nghiệp dưới điều kiện kinh tế thị trường nước ta

Quản trị kinh doanh

... ứng dịch vụ khách hàng, đào tạo nhân viên bán hàng giải vớng mắc khách hàng Lực lợng bán hàng khối óc tri thức quản Những đại diện bán hàng với thành tích xuất sắc đợc bồi dỡng, phát triển ... xuất hàng tiêu dùng hàng công nghiệp, công ty dịch vụ đến công ty bán buôn Lực lợng bán hàng hoạt động bên hàng ngày trình bày sản phẩm công ty cho khách hàng khách hàng tiềm Với đào tạo quản ... Lực lợng bán hàng Lớp K34-C4 Lực lợng Đại bán hàng Đại Lực lợng Công ty bán hàng Công ty Công ty Trung gian khác Các trung gian Khách hàng Khách hàng Khách hàng loại I Khách hàng loại II...
 • 68
 • 485
 • 0
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÁI PHIẾU TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÁI PHIẾU TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Tài chính - Ngân hàng

... trường phát triển số lượng nhà đầu tư, tổ chức phát hành lớn tạo điều kiện phát triển nghiệp vụ hoạt động kinh doanh trái phiếu nghiệp vụ tự doanh, nghiệp vụ môi giới, nghiệp vụ vấn bảol kãnh phát ... nhiều ngân hàng để cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoạt động ứng trước tiền mua chứng khoán, hợp tác đầu chứng khoán với khách hàng Khi ngân hàng trực tiếp đứng ký kết hợp đồng thu tiền khách hàng, ... sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, sách phát triển khoa học công nghệ đồng thời cần phải cải cách hành chính, nâng cao lực hoạt động quan quản Nhà nước 1.3.2.3 Sự phát triển thị trường...
 • 28
 • 336
 • 2
Một số vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng dịch vụ logistics

Một số vấn đề luận bản về chất lượng dịch vụ logistics

Kinh tế - Thương mại

... trình dịch vụ logistics mà doanh nghiệp thực khách hàng - Chất lượng dịch vụ khách hàng: Qua định nghĩa chất dịch vụ logistics dịch vụ khách hàng. Là trình cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng ... cao quản chất lượng dịch vụ vấn đề lớn không đặt đối doanh nghiệp mà mối quan tâm quốc gia.Nâng cao quản chất lượng dịch vụ, thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ yếu ... cứu luận văn Qua việc nghiên cứu chất lượng quản chất lượng dịch vụ logistics (cho thuê kho) luận văn phải đạt mục tiêu sau: • Một số vấn đề luận chất lượng quản trị chất lượng dịch vụ logisics...
 • 60
 • 240
 • 0
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM SẢN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ ðỊA PHƯƠNG

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN BẢN VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM SẢN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ ðỊA PHƯƠNG

Thạc sĩ - Cao học

... pháp phát ch y u nh m phát tri n công nghi p ch B c Trung B bi n nông, lâm s n ñ a bàn t nh vùng 11 CHƯƠNG M T S V N ð LU N B N V PHÁT TRI N CÔNG NGHI P CH BI N NÔNG, LÂM S N TRONG PHÁT ... c c a chương trình phát tri n kinh t ñ a phương 1.1.2 M t s thuy t mô hình th c ti n v phát tri n công nghi p phát tri n kinh t ñ a phương Phát tri n công nghi p g n v i phát tri n kinh t ñ ... a phát tri n công nghi p vùng y u t qu n c a quy n ñ a phương ñ phát huy l i th so sánh Vai trò c a Nhà nư c công c qu n phát tri n công nghi p vùng, ñ u hư ng vào s ñ ng khuy n khích phát...
 • 258
 • 376
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tài chính - Ngân hàng

... khách hàng, sở đảm bảo mục tiêu ngân hàng 1.1.3 Sự cần thiết phát triển dịch vụ ngân hàng Ngân hàng ngành cung ứng dịch vụ đặc biệt dân cư kinh tế, tồn ngân hàng gắn với tồn dịch vụ ngân hàng ... khách hàng lớn Do vậy, phát triển dịch vụ ngân hàng giúp ngân hàng đứng vững phát triển điều kiện cạnh tranh kinh tế thị trường  Thúc đẩy nghiệp vụ phát triển Các nghiệp vụ dịch vụ ngân hàng ... mục dịch vụ ngân hàng (số lượng ấn phẩm dịch vụ) Theo ước tính, nước phát triển khoảng 6000 sản phẩm dịch vụ ngân hàng Bên cạnh dịch vụ truyền thống, ngày ngân hàng phát triển thêm nhiều dịch...
 • 14
 • 369
 • 0
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦANGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

LUẬN BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦANGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Quản trị kinh doanh

... Lấ CễNG gIảI PHáP PHáT TRIểN DịCH Vụ BáN Lẻ TạI NGÂN HàNG THƯƠNG MạI Cổ PHầN QUÂN ĐộI Chuyờn ngnh : Kinh t Ti chớnh - Ngõn hng Mó s ... - H thng DVBL s to tin ớch mi qun v nõng cao hiu qu hot ng chung ngõn hng: to nn tng, h tng c s cho phỏt trin, ng dng cụng ngh ngõn hng, qun trung v x d liu trc 23 tuyn, nõng cao cht ... tỏc qun ca ngõn hng tt hn, to iu kin thc hin mụ hỡnh x trung cỏc 34 giao dch chuyn tin; cỏc giao dch th Vic trung v chuyờn mụn húa hot ng tỏc nghip khụng nhng lm tng cng chớnh xỏc x giao...
 • 172
 • 201
 • 2
luận văn quản trị marketing Các giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Đà Nẵng

luận văn quản trị marketing Các giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại ngân hàng Đầu Phát triển chi nhánh Đà Nẵng

Marketing

... Thái Bình Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Trịnh Thị Trinh CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 1.1/ Tổng quan Ngân Hàng điện tử: 1.1.1.Khái niệm: Dịch vụ Ngân hàng điện tử( NHĐT) giải ... khách hàng vấn tin thông tin khác phầm mềm không trả lời khó khăn ngân hàng cung ứng dịch vụ Chương III: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN ... hai ngân hàng không cung cấp dịch vụ Nhưng theo kế hoạch ngân hàng cung cấp dịch vụ thời gian ngắn nhằm lôi kéo khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng ngân hàng cạnh tranh chưa cung cấp dịch vụ...
 • 72
 • 463
 • 0
Luận văn thạc sĩ Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Kinh tế

... v i khách hàng Hi ng hóa d ch v - s n ph m: Khi cung c p d ch v n t cho khách hàng i vi c ngân hàng ng d ng phát tri n nh ng công ngh ngân hàng hi giúp cho ngân hàng i m i, hòa nh p phát tri n ... hay ngân hàng t n t c a ngân hàng ng xác l p nh ih R i ro th d ng v i khách hàng n h u qu sau: l a g t khách hàng i c a d ch v ngân h nt 16 M t khách hàng Th t thoát tài s n c a ngân hàng ... v ngân hàng tr nên phong phú ph bi n r ng rãi M r ng ph m vi th i gian ho D ch v Ngân hàng nt ng : ngân hàng t o trì m t h th ng khách hàng r ng rãi b n v ng Khách hàng th giao d ch v i ngân...
 • 100
 • 302
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.DOC

NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN BẢN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.DOC

Kế toán

... SV: Lờ Th Ngc Lan Kế toán dịch vụ: Lập hoá đơn bán hàng cung cấp dịch vụ Viết phiếu thu, phiếu chi Theo dõi tình hình doanh thu công nợ với khách hàng Kế toán dịch vụ theo dõi tài khoản doanh ... nhiệm ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh tổng hợp, báo cáo cho lãnh đạo.Bên cạnh phòng kế toán công ty,các cửa hàng kế toán chuyên trách trực tiếp ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh Kế toán ... yờu cu chớnh quỏ trỡnh qun bỏn hng m cỏc doanh nghip qun tr cn quan tõm l: - Nghiờn cu v ỏp dng nhng phng thc bỏn hng hp v qun cht ch tng phng thc ú - Qun lý, theo dừi cht ch tng loi...
 • 58
 • 2,729
 • 30

Xem thêm