những vấn đề chung về kế toán quản trị

Những vấn đề chung về kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại Việt Nam.doc

Những vấn đề chung về kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại Việt Nam.doc

Kinh tế - Thương mại

... 21.08 Kế toán trưởngPhó phòng kế toán Kế toán tổnghợpVpCty Kế toán XâyDựng cơ bản Kế toán nhập mua hàng hoá Kế toán tiêu thụ hàng hoá Kế toán thuế& chi phí Kế toán nh ... phí Kế toán nh và thanh toán Kế toán công nợ bán hàng Kế toán tscd và ccdcPhòng kế toán Cn Đà NẵngPhòng kế toán Cn Hải PhòngPhòng kế toán Cn Sài GònPhòng kế toán Cn Cần thơNhân viên ... và thanh toán - Kế toán NH, phối hợp mở L/C. - Kế toán thanh toán, kế toán tiền đang chuyển. - Phụ trách các tài khoản 111, 112, 113, 141, 138, 338 *Kế toán TSCĐ và CCDC - Kế toán TSCĐ,...
 • 160
 • 1,589
 • 6

Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Kế toán

... Ngời lập(Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trởng ( Ký, ghi rõ họ tên)Bảng 2.6. Chứng từ ghi sổ kết chuyển chi phí NVL sang TK 15445Chơng I Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính ... sinh chi phí, mục đích công dụng của chi phí- Yêu cầu về trình độ quản lý của doanh nghiệp Dựa vào những vấn đề trên, đối tợng kế toán hạch toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp ... lập dự toán về thiết kế thi công và trong quá trình sản xuất sản phẩm xây lắp phải tiến hành so sánh với dự toán, lấy dự toán làm thớc đo.- Sản phẩm xây lắp đợc tiêu thụ theo giá trị dự toán...
 • 78
 • 434
 • 2

Những vấn đề chung về kế toán và phân tích kinh doanh

Những vấn đề chung về kế toán và phân tích kinh doanh

Kế toán

... xuất.- Bán hàng.1.1.3.4 Hệ thống phương pháp của kế toán: Vì kế toán là một môn khoa học do đó bên cạnh việc có đói tượng nghiên cứu riêng. Kế toán còn có các hệ thống phương pháp riêng biệt.- ... kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp tại một thời điểm trong một kỳ nhất định.1.2 Những vấn đề chung về phân tích kinh doanh:1.2.1 Đối tượng và ý nghĩa của phương pháp phân tích hoạt động ... và kiểm tra về chi phí cho từng loại hoạt động cụ thể.- Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán là phương pháp thông tin kiểm tra một cách khái quát tình hình vốn kinh doanh và kết quả kinh...
 • 49
 • 408
 • 0

Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư thương mại an thành

Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư thương mại an thành

Kế toán

... chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm , phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm có các loại sổ kế toán sau :- Chứng từ ghi sổ.- ... hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ, đó là một hình thức kế toán phổ biến đợc áp dụng rộng rÃi trong các doang nghiệp. Nói chung công tác kế toán ở Công ty đà vận dụng đúng chế độ kế toán của ... số liệu kế toán của các bộ phận kế toán như Bảng , sổ sách , chứng từ Kế toán tổng hợp kiểm tra , điều chỉnh và vào các mẫu biểu tổng hợp , lập báo cáo Tài Chính. Hoặc giữa các kế toán theo...
 • 40
 • 817
 • 1

Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Kế toán

... phòng kế toán của doanh nghiệp. Hàng tháng, căn cứ vào các tài liệu hạch toán về thời gian, kết quả lao động và chính sách xà hội về lao động, tiền l-ơng, BHXH do Nhà nớc ban hành, kế toán tính ... bảng cân đối kế toán của xí nghiệp.Do công ty là một doanh nghiệp nhà nớc dới sự quản lý của thành phố nên trong việc quản lý tính năng động không đợc cao.1.5.2. Về công tác kế toán Trong chứng ... của xí nghiệp có đề cập đến vấn đề trả tiền thởng cho bộ phận trực tiếp sản xuất, nhng trong việc chi trả lơng thì không thấy đề cập đến vấn đề này. Làm cho công tác hạch toán gặp nhiều khó...
 • 84
 • 433
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Quản trị kinh doanh

... khấu thanh toán được hưởng NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH1.1. Kế toán bàn giao công trình xây dựng1.1.1 .Những vấn đề chung: Trong ... phải thu của khách hàng Tiền thưởng thu được từ kế hoạch hoặc tiền bổ sung dự toán 1.2. Kế toán tổng hợp về xác định kết quả kinh doanh 1.2.1 .Kế toán doanh thu thuầnDoanh thu thuần: là khoản ... kho 1.2.3 .Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp a) Những vấn đề chung :Khái niệm : Chi phí quản lí doanh nghiệp là toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt động quản lí kinh doanh, quản lí hành...
 • 14
 • 398
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU NGUYÊN VẬT LIỆU CCDC TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU NGUYÊN VẬT LIỆU CCDC TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Kế toán

... phòng kế toán: Kế toán mở sổ số d từng kho chung cho cả năm để ghichép tình hình nhập, xuất. Từ các bảng nhập, bảng kế xuất kế toán lập luỹ kế nhập, luỹ kế xuất rồi từ các bảng luỹ kế lập ... kế toán. ở phòng kế toán: Kế toán sử dụng sổ(thẻ) kế toán vật liệu, CCDC chi tiếtđể ghi chép tình hình nhập - xuất tồn kho vật liệu, CCDC theo chỉ tiêu hiện vật và giá trị. Cuối tháng kế toán ... phòng kế toán, kế toán thanh toán căn cứ vào tính hợp lý hợp lệ của chứng từ để thanh toán cho ngời bán. Sau đó phiếu nhập kho đợc chuyển cho kế toán vật liệu để theo dõi chi tiết trên sổ kế toán...
 • 23
 • 444
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Kế toán

... có số dư cuối kỳ.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI1.1. Khái niệm và ý nghĩa của công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng ... chưa rõ nguyên nhân kế toán ghi nhận trị giá mua của hàng thiếu hụt:Nợ TK 138(1)- Trị giá hàng thiếu hụt chờ xử lý Có TK 632- kết chuyển trị giá mua hàng thiếu hụt- Kế toán giá vốn hàng bán ... kết chuyển chi phí QLDN:Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh Có TK 642- Chi phí QLDN Sơ đồ kế toán chi phí QLDN được thể hiện ở phụ lục số 05.1.2.6 Kế toán xác định kết quả bán hàng:Kết...
 • 14
 • 592
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Kế toán

... quâncả kỳ dự trữ=NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾTQUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI1./ Khái niệm và ý nghĩa của kế toán bán hàng và xác định kết quả bánhàng ... GTGT.2.1.4/ Chứng từ kế toán sử dụngĐể phục vụ cho kế toán doanh thu bán hàng, tuỳ theo các thức bán hàng mà kế toán cần phải sử dụng các chứng từ sau: 2.5.1/ Khái niệm về kết quả bán hàng Kết quả hoạt ... việc kết chuyển trị giá vốn hàng bán đểxác định kết quả bán hàng, kế toán sử dụng Tài khoản 632 “ Giá vốn hàng bán”.Tài khoản 632 có kết cấu như sau:a/ Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn...
 • 18
 • 666
 • 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU

Kế toán

... phòng kế toán: Kế toán mở sổ số dư từng kho chung cho cả năm để ghichép tình hình nhập, xuất. Từ các bảng nhập, bảng kế xuất kế toán lập luỹ kế nhập, luỹ kế xuất rồi từ các bảng luỹ kế lập ... kế toán. Ở phòng kế toán: Kế toán sử dụng sổ(thẻ) kế toán vật liệu, CCDC chi tiếtđể ghi chép tình hình nhập - xuất tồn kho vật liệu, CCDC theo chỉ tiêu hiện vật và giá trị. Cuối tháng kế toán ... kế toán, kế toán thanh toán căn cứ vào tính hợp lý hợp lệ của chứng từ để thanh toán cho người bán. Sau đó phiếu nhập kho được chuyển cho kế toán vật liệu để theo dõi chi tiết trên sổ kế toán...
 • 31
 • 306
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Kế toán

... đối tượng i1.3.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng, phương pháp hạch toán. a) Tài khoản kế toán sử dụng: Để theo dõi các khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp kế toán sử dụng tài khoản 621 ''Chi ... sản xuất chung, kế toán sử dụng tài khoản 627 và các tài khoản liên quan.Kết cấu: Bên nợ: Tập hợp chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳBên có: -Các khoản giảm chi phí sản xuất chung (nếu ... bổ chi phí sản xuất chung thay đổi như sau:- Khi phát sinh chi phí sản xuất chung cố định, kế toán ghi: Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Chi tiết chi phí sản xuất chung cố định) Có TK...
 • 33
 • 420
 • 0

Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh

Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh

Kế toán

... trừ chi phí bán hàng phát sinh trongkỳ hạch toán Những vấn đề chung về kế toán bán hàng vàxác định kết quả sản xuất kinh doanh1.1 khái niệm về kế toán bán hàngBán hàng là khâu cuối cùng trong ... Phơng pháp kế toán (Sơ đồ kế toán 3 phần phụ lục) 1.7 Kế toán chi phí quản lý 1.7.1 Khái niệm Chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí có liên quan đến toàn bộ hoạt động quản lý điều hành chung ... kỳ kết toán kết chuyển toàn bộ hoặc một phần chi phí quản lý doanhnghiệp đà phát sinh trong kỳ vào bên nợ TK 142 Chi phí trả trớc1.7.5 Sơ đồ kế toán 4 phần phụ lục1.8 Kế toán xác định kết...
 • 16
 • 490
 • 0

7 Những vấn đề chung về kế toán thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

7 Những vấn đề chung về kế toán thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

Kế toán

... tích thực trạng “tổ chức công tác kế toán thành phẩm ở xí nghiệp dược phẩm TW II-Hà nội"Kết cấu đề tài gồm 3 phần:Phần I : Những vấn đề chung về kế toán thành phẩm trong doanh nghiệp ... Phần i Những vấn đề chung về kế toán thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuấtI/ Tầm quan trọng của thành phẩm và công tác kế toán thành phẩm trong doanh nghiệp sản ... thức chung: Trị giá thực tế thành phẩm Trị giá hạch toán thành phẩm Xuất kho trong kỳ xuất kho trong kỳTrong đó: Trị giá thực tế thành Trị giá thực tế thànhphẩm tồn đầu kỳ phẩm nhập trong kỳTrị...
 • 9
 • 433
 • 1

Những vấn đề chung về kế toán thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

Những vấn đề chung về kế toán thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

Kế toán

... dụng một loại giá trị ổn định trong một thời gian dài, gọi là giá hạch toán. Cuốikỳ tổng hợp giá thành phẩm nhập kho, xác định hệ số giá của từng loại tNhững vấn đề chung về kế toán thành phẩm ... của kế toán thành phẩm.Để đáp ứng các yêu cầu quản lý nêu trên, kế toán cần phải thực hiện các nhiệm vụ chủyếu sau:Tổ chức theo dõi phản ánh chính xác đầy đủ kịp thời và gián đốc chặt chẽ về ... tắc tổ chức hạch toán thành phẩm.- Phải tổ chức hạch toán thành phẩm theo chủng loại thành phẩm theo đúng số lượng vàchất lượng thành phẩm.- Phải kết hợp ghi chép giữa kế toán thành phẩm,...
 • 8
 • 307
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

Kế toán

... chia cho số giờ tiêu chuẩn quy định:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆPI. CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH ... Mức lương cấp bậc của người lao động Tiền lương không chỉ thuần túy là vấn đề kinh tế, vấn đề lợi ích mà nó còn là vấn đề xã hội liên quan trực tiếp đến chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. ... lương trả cho những người đi học theo chế độ nhưng vẫn thuộc biên chế.Các loại tiền thưởng thường xuyên: - Thông qua ghi chép kế toán mà kiểm tra việc tuân thủ kế hoạch quỹ lương và kế hoạch lao...
 • 22
 • 370
 • 1

Xem thêm