những vấn đề cơ bản của quản trị doanh nghiệp

Những vấn đề bản của quản trị hệ thống bán hàng

Những vấn đề cơ bản của quản trị hệ thống bán hàng

Quản trị kinh doanh

... của mọi hoạt động kinh Những vấn đề bản của quản trị hệ thống bán hàng1.1. Vai trò của hệ thống bán hàng với các doanh nghiệp thương mại.1.1.1. Khái quát chung về hệ thống bán hàng của ... năng bản của doanh nghiệp thương mại.Thứ hai bán hàng là sở để doanh nghiệp kinh doanh thương mại thực hiện mục tiêu kinh doanh của mình. Bán được hàng mới thu hồi được vốn, doanh nghiệp ... một doanh nghiệp được thành lập.1.2. Nội dung của quản trị hệ thống bán hàng của doanh nghiệp thương mại. Quản trị hệ thống bán hàng là hoạt động bao trùm toàn bộ hệ thống bán hàng, quản trị...
 • 16
 • 480
 • 0

những vấn đề bản về quản trị tài sản của Ngân hàng thương mại

những vấn đề cơ bản về quản trị tài sản có của Ngân hàng thương mại

Tài chính - Ngân hàng

... định của các nhà quản trị NH vì việc đạt đợc đồng thời cả ba mục tiêu trên. Chung quy lạichính là duy trì và tăng TS ròng của NH.Hớng tới những mục tiêu bản đó, những nhiệm vụ bản của những ... sổ những vấn đề bản về quản trị tài sảncó của Ngân hàng thơng mại.1.1. khái quát về tài sản có1.1.1. Khái niệm tài sản của ngân hàng thơng mạiHoạt động chính của NHTM là kinh doanh quyền ... ra các quyết định về quy mô, cấu TS của NH.1.2.2. Nội dung quản trị tài sản có1.2.2.1. Quản trị kết cấu tài sản Quản trị kết cấu TS là việc NH tổ chức quản lý danh mục TS Có, điềuchỉnh...
 • 24
 • 1,896
 • 4

Những vấn đề bản về quản trị rủi ro tín dụng

Những vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng

Tài chính - Ngân hàng

... còn lại của khoản nợ d : cấu vốn của người vay, giá trị thị trường của các khoản nợ được tính tại mức lãi suất i, lãi suất ko rủi ro.N(h) : giá trị được tính từ bảng thống kê của dạng ... ví dụ cấu vốn ) trong việc giải thích quá khứ chi trả của người vay. Lấy các giá trị của βј nhân với các nhân tố Xij của một người vay mới chúng ta sẽ dự tính được giá trị của Zi. Giá trị ... nguồn bên ngoài như các tổ chức phân loại và đánh : Những vấn đề bản về quản trị rủi ro tín dụng 1.1. Khái niệm về hoạt động tín dụng của ngân hàng :Tín dụng là một giao dịch về tài sản...
 • 20
 • 660
 • 1

NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Quản trị kinh doanh

... dịch vụ Những vấn đề bản về quản trị tài chính doanh nghiệp và hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp 1.1. sở lý luận về quản trị tài chính doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm về quản trị tài ... động của doanh nghiệp nhằm đạt đợc các mục tiêu, mục đích của doanh nghiệp đề ra. Quản trị tài chính quan hệ chặt chẽ với quản trị doanh nghiệp và giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong quản trị ... doanh nghiệp. Hầu hết mọi quyết định khác đều dựa trên những kết quả rút ra từ những đánh giá về mặt tài chính trong quản trị tài chính doanh nghiệp 1.1.2. Vai trò của quản trị tài chính doanh...
 • 23
 • 1,141
 • 3

Các vấn đề bản của Marketing trong doanh nghiệp dịch vụ.doc.DOC

Các vấn đề cơ bản của Marketing trong doanh nghiệp dịch vụ.doc.DOC

Kế toán

... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chơng I Các vấn đề bản của của Marketing trong doanh nghiệp dịch vụI. Đặc điểm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụI. 1. Bản chất của dịch vụ* Khái niệm: Dịch vụ ... 0918.775.368Còn doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ là doanh nghiệp là một doanh nghiệp kinh doanh đặc thù, sản phẩm mà nó sản xuất ra không phải là vật chất cụ thể mà quá trình sản xuất tạo ra giá trị và ... toàn bộ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bu chính. Mặc dù mức cớc không thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp, nhng các doanh nghiệp đà phân tích đánh giá và định kiến với nhà nớc những bất hợp...
 • 76
 • 1,120
 • 12

NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Kế toán

... rất hạn chế. Doanh nghiệp không sở đầu tư tài chính thậm chí không NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.1. Lợi nhuận của doanh nghiệp. 1.1.Khái ... tới lợi nhuận doanh nghiệp. 2.1. Phương pháp xác định lợi nhuận doanh nghiệp. 2.1.1. Các bộ phận cấu thành lợi nhuận doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong chế thị trường ... rằng: Lợi nhuận của doanh nghiệp là khoản tiền chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để đạt được doanh thu từ các hoạt động của doanh nghiệp đưa lại. Nguồn gốc của lợi nhuận...
 • 20
 • 505
 • 0

những vấn đề bản về lợi nhuận doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

những vấn đề cơ bản về lợi nhuận doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Tài chính - Ngân hàng

... trọng không những đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp mà còn đối với cả ngời lao động. Mỗi doanh nghiệp với t cách là một tế bào của thể sống là nền kinh tế, thì doanh nghiệp có ... tiền đề vật chất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nh vậy nó là một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp. ... nhà t bản. Theo C.Mác, lợi nhuận thơng nghiệp là một bộ phận của giá trị thặng d do công nhân sản xuất tạo ra mà nhà t bản công nghiệp nhờng cho nhà t bản thơng nghiệp. Nhà t bản thơng nghiệp...
 • 24
 • 319
 • 0

Những vấn đề bản của tâm lý học quản trị kinh doanh

Những vấn đề cơ bản của tâm lý học quản trị kinh doanh

Cao đẳng - Đại học

... mại…………………………………….954. Các chế tác động tâm lý trong quảng cáo thương mại……………… 110IV. Vấn đề thương hiệu trong tâm lý học quản trị kinh doanh ……117V. Chân dung nhân cách nhà kinh doanh ………………………… ... ảnh hưởng của nó tới hành vi tiêu dùng………………………………………………771. Mô hình hành vi tiêu dùng…………………………………………… 772. Xúc cảm tình cảm trong quảng cáo thương mại…………………………793. Trí nhớ trong quảng cáo ... khách hàng của người bán hàng ……… 642.5. Trưng bày hàng hóa với tâm lý tiêu dùng………………….652.6. Quan hệ tâm lý giữa người bán hàng với người tiêu dùng 71III. Các yếu tố tâm lý của quảng cáo...
 • 3
 • 2,286
 • 82

Những vấn đề bản về quản lý nợ xấu của Ngân hàng thương mại

Những vấn đề cơ bản về quản lý nợ xấu của Ngân hàng thương mại

Kế toán

... trúc lại hay tái cấu doanh nghiệp. Tái cấu doanh nghiệp là quá trình thực hiện tái cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cấu tài chính doanh nghiệp hiện trạng kinh doanh, tài chính ... khả năng tài chính của TCTD.1.2.3. Những chỉ tiêu bản phản ánh nợ xấu của NHTM- Tổng số nợ xấu: Đây là chỉ tiêu phản ánh chung giá trị tuyệt đối của toàn bộ khoản nợ xấu của ngân hàng. Chỉ ... trong những nội dung chính của quản lý tín dụng, nhằm mục tiêu gia tăng thu nhập cho ngân hàng trên sở an toàn của từng khoản vay, của cả danh mục khoản vay.1.3.2. Nội dung quản lý nợ xấu của...
 • 23
 • 1,193
 • 8

NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ QUẢN LÝ THUẾ GIA TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ THUẾ GIA TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Kế toán

... kinh doanh. + Quản lý tất cả các đối tượng tham gia sản xuất, kinh doanh. + Quản lý sát doanh thu thực tế của các đối tượng nộp thuế.- Thực hiện đầy đủ quy trình nghiệp vụ của ngành đã đề ra ... trình độ của người nộp thuế và quan trọng là mức Hai quan điểm trên đều cho rằng : để đảm bảo việc đánh thuế công bằng cần phải dựa vào khả năng của người nộp thuế.NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ QUẢN ... hợp hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên hơn mười lao động thì phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp. 1.1.2. Nội dung bản của thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể.*...
 • 8
 • 505
 • 2

Xem thêm