những tác động tiêu cực và nguyên nhân của chúng trong hoạt động của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương

Tác động của khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Hải Dương

Tác động của khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Hải Dương

Kinh tế

... PHÁP PHÁT HUY TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA KHU CÔNG NGHIỆP VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở TỈNH HẢI DƢƠNG 3.1 Phƣơng hƣớng phát triển khu công nghiệp tỉnh Hải Dƣơng 3.2 ... huy tác động tích cực hạn chế tác động tiêu cực khu công nghiệp với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SỰ ... LUẬN THỰC TIỄN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 1.1 Khu công nghiệp tác động phát triển kinh tế xã hội 1.2 Những nhân tố chủ yếu chi phối tác động khu...
 • 109
 • 528
 • 0

Tác động của khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh hải dương

Tác động của khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế  xã hội ở tỉnh hải dương

Thạc sĩ - Cao học

... tạo cho công việc 14 2.2.2.2 Nguyên nhân tác động tiêu cực Những tác động tiêu cực thực tiễn hoạt động KCN tỉnh Hải Dương chịu tác động nhiều nguyên nhân, khách quan chủ quan Dưới nguyên nhân chủ ... to lớn KCN 2.2.2 Tác động tiêu cực hoạt động khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dƣơng nguyên nhân 2.2.2.1 Tác động tiêu cực Thứ nhất, cấu nguồn vốn đầu tư vào KCN bất hợp lý, công nghệ lạc hậu ... HƢỚNG GIẢI PHÁP PHÁT HUY TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA KHU CÔNG NGHIỆP Ở VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở TỈNH HẢI DƢƠNG 3.1 PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP...
 • 26
 • 1,703
 • 5

luận văn thạc sĩ Khu công nghiệp với sự phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Hải Dương

luận văn thạc sĩ Khu công nghiệp với sự phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Hải Dương

Kinh tế

... số tỉnh xử lý tác động tiêu cực phát triển khu công nghiệp Chơng 2: Thực trạng tác động khu công nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dơng 2.1 Sự đời phát triển khu công nghiệp tỉnh Hải ... luận thực tiễn tác động khu công nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 1.1 Khu công nghiệp tác động phát triển kinh tế xã hội 1.2 Những nhân tố chủ yếu chi phối tác động khu công nghiệp tới phát ... giá tác động khu công nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dơng Chơng 3: Phơng hớng giải pháp đảm bảo cho hoạt động khu công nghiệp tỉnh Hải Dơng gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa bàn...
 • 116
 • 688
 • 1

khu công nghiệp với sự phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh hải dương

khu công nghiệp với sự phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh hải dương

Kinh tế - Thương mại

... số tỉnh xử lý tác động tiêu cực phát triển khu công nghiệp Chơng 2: Thực trạng tác động khu công nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dơng 2.1 Sự đời phát triển khu công nghiệp tỉnh Hải ... luận thực tiễn tác động khu công nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 1.1 Khu công nghiệp tác động phát triển kinh tế - xã hội 1.2 Những nhân tố chủ yếu chi phối tác động khu công nghiệp tới phát ... giá tác động khu công nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dơng Chơng 3: Phơng hớng giải pháp đảm bảo cho hoạt động khu công nghiệp tỉnh Hải Dơng gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa bàn...
 • 117
 • 505
 • 4

LUẬN VĂN: Khu công nghiệp với sự phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh hải dương pptx

LUẬN VĂN: Khu công nghiệp với sự phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh hải dương pptx

Thạc sĩ - Cao học

... LUẬN THỰC TIỄN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 1.1 KHU CÔNG NGHIỆP TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 1.1.1 Khu công nghiệp Vào ... CỦA MỘT SỐ TỈNH VỀ XỬ LÝ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TRONG PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP 1.3.1 Khái quát việc xử lý tác động tiêu cực số tỉnh, thành phố 1.3.1.1 Tỉnh Bỡnh Dương Xuất phát điểm Bỡnh Dương tỉnh ... nghiệm xử lý tỏc động tiêu cực khu công nghiệp vận dụng vào tỉnh Hải Dương Từ thực tế tỉnh việc hạn chế tác động tiêu cực phát triển KCN, ta có rút số học kinh nghiệm cho Hải Dương Một là, thường...
 • 110
 • 364
 • 1

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Bình Dương

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Bình Dương

Kinh tế - Thương mại

... thác FDI tỉnh Đồng Nai cho thấy mặt tác động tích cực hạn chế FDI đến phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Đồng Nai cách giải tháo gỡ quyền địa phơng tỉnh Đồng Nai tỉnh giáp với tỉnh Bình ... hội tỉnh Bình Dơng, nguyên nhân dẫn đến tác động 2.2.1.1 Những tác động tích cực FDI đến phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bình Dơng Hiện khu vực lao động có vốn đầu t nớc đóng góp 32% GDP toàn tỉnh ... trạng tác động FDI đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dơng, từ làm rõ cần thiết phải phát triển mạnh mẽ tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội phòng tránh tác động tiêu cực Sao...
 • 100
 • 906
 • 8

LUẬN VĂN: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Bình Dương docx

LUẬN VĂN: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Bình Dương docx

Thạc sĩ - Cao học

... FDI tỉnh Đồng Nai cho thấy mặt tác động tích cực hạn chế FDI đến phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Đồng Nai cách giải tháo gỡ quyền địa phương tỉnh Đồng Nai tỉnh giáp với tỉnh Bình Dương ... triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương, nguyên nhân dẫn đến tác động 2.2.1.1 Những tác động tích cực FDI đến phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bình Dương Hiện khu vực lao động có vốn đầu tư nước ... Nam nói chung tỉnh Bình Dương nói riêng - Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng tác động FDI đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương tác động tích cực cần phát huy tác động không lành...
 • 98
 • 709
 • 3

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh bình dương

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới phát triển kinh tế  xã hội ở tỉnh bình dương

Kỹ thuật

... Hồ Chí Minh so với tiêu chuẩn quốc tế (năm 1999) [51, tr.29] Khu vực Công cộng Các công ty Trung ơng Các công ty địa phơng Không phải công cộng Công ty t nhân Kinh tế gia đình Công ty đầu t nớc ... thác FDI tỉnh Đồng Nai cho thấy mặt tác động tích cực hạn chế FDI đến phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Đồng Nai cách giải tháo gỡ quyền địa phơng tỉnh Đồng Nai tỉnh giáp với tỉnh Bình ... hội tỉnh Bình Dơng, nguyên nhân dẫn đến tác động 2.2.1.1 Những tác động tích cực FDI đến phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bình Dơng Hiện khu vực lao động có vốn đầu t nớc đóng góp 32% GDP toàn tỉnh...
 • 86
 • 199
 • 0

ĐẦU tư TRỰC TIẾP nước NGOÀI TRONG PHÁT TRIỂN KINH tế xã hội tại TỈNH hải DƯƠNG

ĐẦU tư TRỰC TIẾP nước NGOÀI TRONG PHÁT TRIỂN KINH tế  xã hội tại TỈNH hải DƯƠNG

Quản lý nhà nước

... tổng thu ngân sách địa phương Các doanh nghiệp FDI địa bàn góp phần quan trọng đưa tỉnh Hải Dương trở thành địa phương có thu ngân sách 1000 tỷ đồng/năm vào năm 2002 5700 tỷ đồng vào năm 2011, khẳng ... thuật, công nghệ tiên tiến, có tác phong lao động công nghiệp đại Trong trình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, phần lớn doanh nghiệp FDI thực quy định pháp luật ký kết hợp đồng sử dụng lao động, ... tổng giá trị sản xuất công nghiệp địa bàn ĐTNN vào địa phương tạo nên nhiều ngành nghề, nhiều sản phẩm mới, góp phần tăng lực ngành công nghiệp tỉnh Kim ngạch xuất doanh nghiệp ĐTNN tăng cao theo...
 • 9
 • 237
 • 0

Vai trò của Khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 1992 – 2012

Vai trò của Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 1992 – 2012

Công nghệ thông tin

... http://vienthongke.vn/thong-tin-khoa-hoc/chuyen-san/114-nam-2007-chuyen-san-khcn-voi-su-phat-trienkinh-te/517-vai-tro-cua-khoa-hoc-cong-nghe-doi-voi-phat-trien-kinh-te-xa-hoi + Cả khu vực kinh tế phát triển, công nghiệp dịch vụ có tốc độ tăng cao (công nghiệp chế biến tăng 13,5%/năm) Nông nghiệp (kể lâm nghiệp thủy sản) vào loại giới: Thời kỳ 1996 ... đề tài tác giả chọn tỉnh An Giang tỉnh Hậu Giang làm sở so sánh tác động KH&CN lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh (Sóc Trăng, An Giang Hậu Giang) có tương đồng điều kiện tự nhiên sản xuất nông nghiệp, ... trạng, luận văn khái quát hóa tác động tích cực, tiêu cực KH&CN đến phát triển KT-XH - Từ luận văn đưa số khuyến nghị sách nhằm vượt qua rào cản để phát triển KH&CN địa phương để thúc đẩy việc...
 • 8
 • 433
 • 0

Vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 1992-2012 giải pháp đến năm 2020

Vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 1992-2012 và giải pháp đến năm 2020

Kinh tế

... bán công nghiệp và công nghiệp tại địa phƣơng đƣa nghề nuôi tôm Sú Sóc Trăng phát triển cao so với tỉnh khu vực, tạo tảng vững cho ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản tỉnh phát triển Về công ... giai đoạn 1992-2011, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (khu vực I) tăng bình quân 8,58%; khu vực công nghiệp và xây dựng (khu vực II) tăng 14,72% và khu vực dịch vụ (khu vực III) tăng 12,56% ... 2.2.5 Phát triển khoa học công nghệ 38 2.3 Đánh giá chung tác động KH&CN trình phát triển KT-XH địa phƣơng 40 2.3.1 Công tác lãnh đạo, đạo, kết thực công tác thể chế hóa chủ trương,...
 • 119
 • 383
 • 0

Phát huy vai trò của nguồn lực con người trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay

Phát huy vai trò của nguồn lực con người trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... thể hoạt động giao tiếp xã hội Hoạt động người hoạt động theo mà hoạt động có ý thức Tư người phát triển trình hoạt động lao động sản xuất, phân biệt người với động vật tư ngôn ngữ - “cái vỏ ... tố: tư chất di truyền sinh học, tác động nhân tố xã hội - hạt nhân tâm lý nhân cách Nhân cách bất biến mà biến đổi, phát triển với thay đổi, phát triển người hoạt động thực tiễn cải tạo giới Do ... người khác hẳn tâm lý động vật Nó cải biến phát triển mang chất xã hội lý trí kiểm soát Bản chất xã hội người thể nhân cách cá nhân, phản chiếu nhân cách xã hội hình thành hoạt động thực tiễn quan...
 • 94
 • 462
 • 1

Vai trò công tác tuyên truyền đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay

Vai trò công tác tuyên truyền đối với sự phát triển kinh tế  xã hội ở tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... cụ thể công tác tư tưởng đặt Đề tài sâu nghiên cứu bai phận công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền 1.1.2 Đặc điểm công tác tuyên truyền Công tác tuyên truyền hoạt động đặc thù công tác tư ... xã hội Trên phương diện ngược lại, công tác tuyên truyền có tác động, ảnh hưởng sâu sắc tới kinh tế - xã hội, tác động hoạt động tư tưởng lý luận thực tiễn Công tác tuyên truyền tác động vào nhận ... nhiều công trình nghiên cứu đề tài Trong đó, có viết nhà lãnh đạo Đảng Nhà nước công tác tuyên truyền, vận động cách mạng, công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo, công trình nhà khoa học công tác...
 • 115
 • 439
 • 0

Tài liệu Luận văn: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới phát triển kinh tế - xó hội ở tỉnh Bình Dương pdf

Tài liệu Luận văn: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới phát triển kinh tế - xó hội ở tỉnh Bình Dương pdf

Tài chính - Ngân hàng

... gii quyt Mc tiờu hng v xut khu thu hỳt FDI nhng nm gn õy mc dự kim ngch xut khu ca khu vc FDI Thnh ph H Chớ Minh gia tng v s tuyt i, nhng nu xột t trng kim ngch xut nhp khu ca Thnh ph H Chớ Minh ... nm ca khu vc kinh t nc ngoi ln hn khu vc kinh t nc rt nhiu S ti sn tng thờm t khu vc kinh t nc ngoi ó lm thay i trỡnh v tim lc cụng ngh tnh ng Nai iu ny c phn ỏnh rừ nột s phỏt trin nhiu khu ... 14,3 14,5 Ngoi ra, vi hot ng xut khu cỏc d ỏn u t FDI gúp phn ci thin cỏn cõn toỏn quc t v cỏn cõn thng mi ca Vit Nam: khụng k du khớ thỡ kim ngch xut khu ca khu vc u t nc ngoi thi k 1991 - 1995...
 • 107
 • 833
 • 1

giáo án bài vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở duyên hải nam trung bộ – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn

giáo án bài vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở duyên hải nam trung bộ – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn

Địa lý

... thức Phát triển công nghiệp sở hạ tầng - Công nghiệp HĐ 4: Cá nhân - Đọc đồ địa lí tự nhiên Việt Nam, đồ SGK, Atlat xác định: + Các nguồn tài nguyên phát triển công nghiệp + Các tuyến đường bộ, ... bay + Các trung tâm công nghiệp chủ yếu + Vùng giải hạn chế lượng cách nào? - Phát triển giao thông vận tải có ý nghĩa nào? + Các nguồn tài nguyên: tài nguyên biển, khoáng sản, nước,… + Các trung ... khoáng sản, nước,… + Các trung tâm công nghiệp: Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết + Các ngành công nghiệp: khí, nông lâm thuỷ sản, hàng tiêu dùng Hạn chế: Thiếu nguyên nhiên liệu, nguồn lượng...
 • 5
 • 1,211
 • 5

Luận văn Nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Kon Tum pot

Luận văn Nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Kon Tum pot

Quản trị kinh doanh

... chế (lao động lành nghề, vốn, hạ tầng sở…), nên chưa tạo động lực cho phân công lại lao động - vùng Tây Nguyên, tỷ trọng lao động nông, lâm 74,1%, lao động công nghiệp xây dựng 7,4%, lao động dịch ... chuyển dịch cấu kinh tế có tác động thúc đẩy tỷ trọng lao động ngành nông nghiệp giảm xuống tăng tỷ trọng lao động làm việc ngành công nghiệp, xây dựng dịch vụ - Tác động tăng trưởng kinh tế khả ... nâng cao Các yếu tố có tác động tích cực đến trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, sức khỏe dân cư người lao động cải thiện, đời sống tinh thần nâng cao Các yếu tố có tác động tích cực đến trình...
 • 101
 • 727
 • 0

bài 36 vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở duyên hải nam trung bộ (2)

bài 36 vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở duyên hải nam trung bộ (2)

Địa lý học

... triển công nghiệp - Hình thành chuỗi trung tâm công nghiệp , lớn : + Đà Nẵng + Quy Nhơn + Nha Trang + Phan Thiết - Các ngành công nghiệp chủ yếu khí , chế biến nông lông thủy sản sản xuất hàng tiêu ... đạt 624 ngàn ( Năm 2004 ) + Nuôi Trồng Thủy Sản phát triển tôm hùm , tôm sú -Hoạt động phát triển hải sản ngày đa dạng tiêu biểu nước mắm Phan Thiết ~ > Có tiềm phát triển nghề cá , giải vấn đề ... lục địa sản xuất muối : - Hiện khai thác mỏ dầu khí phía đông quần đảo Phú Quý ( Bình Thuận ) - Việc sản xuất muối thuận lợi Các vùng sản xuất muối tiếng CàNá, Sa Huỳnh 3 Phát triển công nghiệp...
 • 21
 • 3,054
 • 0

một số giải pháp tài chính nhằm huy động vốn đầu tư trong nước cho phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh ninh bình

một số giải pháp tài chính nhằm huy động vốn đầu tư trong nước cho phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh ninh bình

Kinh tế - Quản lý

... lập doanh nghiệp t nhân; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty cổ phần; Hoặc đầu t vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ - Một phận đợc sử dụng đầu t vào bất động sản ... - khuyến khích đầu t vào khu công nghiệp, khu du lịch địa bàn Theo đó, nhà đầu t đợc u đãi giá thuê đất; Miễn (hoặc giảm) tiền thuê đất đầu t địa bàn Ninh Bình Ngoài quy định Nhà nớc, doanh nghiệp ... xuất công nghiệp tăng 20,53%/năm; Trong đó, công nghiệp địa phơng tăng 12,3%/năm Năm 2004 giá trị sản suất công nghiệp Tỉnh đạt 1.958 tỷ đồng - Tăng 22,6% so với năm 2003 vợt kế hoạch 1,5% Trong...
 • 86
 • 319
 • 0

Phát huy vai trò văn hóa bản địa đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh lâm đồng trong giai đoạn hiện nay

Phát huy vai trò văn hóa bản địa đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh lâm đồng trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... triển Hoạt động người hoạt động dựa tư sáng tạo, hoạt động sở vận dụng quy luật khách quan, 50 hoàn cảnh, lúc; hoạt động ý chí, tâm, nghị lực, nên hoạt động tạo động lực cho phát triển Trong ... văn hóa dân tộc địa Lâm Đồng chịu tác động nhiều yếu tố, biểu hiện: + Sự tác động chế thị trường Nếu văn hóa ngoại sinh vào nước khác thường vào chậm, phải qua nhiều chặng đường vào đến người dân, ... vùng Tây Nguyên công đổi mới, đề xuất giải pháp vừa vừa cấp bách nhằm tiếp tục phát triển đời sống văn hoá dân tộc địa bàn tác động trình thực nghiệp phát huy bảo tồn văn hoá dân tộc Những nghiên...
 • 145
 • 840
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose