những nguyên nhân cơ bản dẫn đến những tồn tại trong việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty

Tài liệu Luận văn“ Một số vấn đề về Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty Gas Petrolimex” doc

Tài liệu Luận văn“ Một số vấn đề về Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty Gas Petrolimex” doc

Tài chính - Ngân hàng

... TRONG CHẾ THỊ TRƯỜNG I SỰ CẦN THIẾT VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Sự cần thiết hoạt động tiêu thụ sản phẩm Sản phẩm vật phẩm trình sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu Hàng hoá sản phẩm ... hỗ trợ cho công tác tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm định sống doanh nghiệp II NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP Nghiên cứu xác định nhu cầu thị trường sản phẩm Trong hoạt ... sản phẩm thu hồi vốn tiếp tục tái sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm đảm bảo cho trình sản xuất liên tục Tiêu thụ sản phẩm thực mục đích sản xuất tiêu dùng, đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến...
 • 65
 • 415
 • 0

một số vấn đề về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty gas petrolimex

một số vấn đề về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty gas petrolimex

Kinh tế - Quản lý

... Chơng I sở lý luận hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp chế thị trờng I Sự cần thiết vai trò hoạt động tiêu thụ sản phẩm Sự cần thiết hoạt động tiêu thụ sản phẩm Sản phẩm vật phẩm trình sản ... đợc sản phẩm thu hồi vốn tiếp tục tái sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm đảm bảo cho trình sản xuất đợc liên tục Tiêu thụ sản phẩm đợc thực mục đích sản xuất tiêu dùng, đa sản phẩm từ nơi sản ... Đánh giá hiệu tiêu thụ sản phẩm III Các nhân tố ảnh hởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm Gas Đặc điểm sản phẩm Gas Các nhân tố ảnh hởng đến tiêu thụ sản phẩm gas Chơng...
 • 52
 • 266
 • 0

Phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty gas petrolimex

Phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty gas petrolimex

Kinh tế - Thương mại

... Chơng I sở lý luận hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp chế thị trờng I Sự cần thiết vai trò hoạt động tiêu thụ sản phẩm Sự cần thiết hoạt động tiêu thụ sản phẩm Sản phẩm vật phẩm trình sản ... đợc sản phẩm thu hồi vốn tiếp tục tái sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm đảm bảo cho trình sản xuất đợc liên tục Tiêu thụ sản phẩm đợc thực mục đích sản xuất tiêu dùng, đa sản phẩm từ nơi sản ... Đánh giá hiệu tiêu thụ sản phẩm III Các nhân tố ảnh hởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm Gas Đặc điểm sản phẩm Gas Các nhân tố ảnh hởng đến tiêu thụ sản phẩm gas Chơng...
 • 52
 • 450
 • 2

sở lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong chế thị trường

Cơ sở lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

Quản trị kinh doanh

... gồm: sản xuất-phân phối-trao đổi Tiêu thụ sản phẩm bao gồm: phân phối (lu thông) trao đổi Vậy tiêu thụ sản phẩm cầu nối sản xuất tiêu dùng, làm cho trình tái sản xuất diễn liên tục Tiêu thụ sản phẩm ... tốt khâu trình tiêu thụ giúp cho doanh nghiệp tiêu thụ đợc khối lợng sản phẩm lớn lôi thêm khách hàng, không ngừng mở rộng thị trờng Làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm động lực thúc đẩy sản xuất ... thuộc nhiều vào công tác tiêu thụ sản phẩm Bởi vậy, tiêu thụ sản phẩm triến hành tốt chu kỳ sản xuất kinh doanh ngắn nhiêu, vòng vốn nhanh, hiệu sử dụng vốn cao Thông qua việc tiêu thụ sản phẩm ,...
 • 30
 • 542
 • 0

SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CHẾ THỊ TRƯỜNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Kế toán

... sau tiêu thụ sản phẩm thu hồi vốn tiếp tục tái sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm đảm bảo cho trình sản xuất liên tục Tiêu thụ sản phẩm thực mục đích sản xuất tiêu dùng, đưa sản phẩm từ nơi sản ... hỗ trợ cho công tác tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm định sống doanh nghiệp II NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP Nghiên cứu xác định nhu cầu thị trường sản phẩm Trong hoạt ... hiệu tiêu thụ sản phẩm Hiệu kinh doanh phạm trù kinh tế phản ánh trình sử dụng yếu tố đầu vào Nếu hiểu tiêu thụ sản phẩm theo nghĩa rộng trình kinh doanh doanh nghiệp hiệu tiêu thụ sản phẩm đồng...
 • 18
 • 652
 • 1

SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Kế toán

... hoàn thành tiêu … III NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 1.Các nhân tố chủ quan 1.1 Chất lượng sản phẩm bao gói Trong điều kiện tại, chất lượng sản phẩm hàng hoá ... ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT- KINH DOANH Nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường công việc từ làm sở đề chiến lược, mục tiêu doanh nghiệp bắt đầu tham gia vào thị trường ... quan trì đứng vững thị trường doanh nghiệp Hệ thống tiêu định lượng đo lường đánh giá hiệu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá doanh nghiệp 3.1 Sản lượng tiêu thụ Số lượng sản phẩm bán thị trường loại sản...
 • 30
 • 365
 • 0

SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

Kế toán

... độ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá doanh nghiệp Chỉ tiêu đánh giá mức độ hợp lý hiệu giải pháp marketing áp dụng doanh nghiệp để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Nếu khả tiêu ... ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT- KINH DOANH Nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường công việc từ làm sở đề chiến lược, mục tiêu doanh nghiệp bắt đầu tham gia vào thị trường ... - Tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá thực mục đích sản xuất tiêu dùng Đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng Đây khâu lưu thông hàng hoá, cầu nối trung gian sản xuất tiêu dùng, sản xuất với sản...
 • 32
 • 369
 • 0

Lý luận chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Lý luận chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Kế toán

... độ tiêu thụ sản phẩm M= Sản lợng sản phẩm tiêu thụ Sản lợng sản phẩm sản xuất Chỉ tiêu phản ánh nhịp nhàng sản xuất tiêu thụ - Nếu M < : chứng tỏ sản phẩm doanh nghiệp tính phù hợp với thị ... sách định giá khác Tổ chức trình tiêu thụ sản phẩm: 4.1 Lựa chọn phơng thức tiêu thụ sản phẩm Trong công tác tiêu thụ sản phẩm, việc lựa chọn phơng thức tiêu thụ đợc coi vấn đề tính chất ... Qij : Sản lợng tiêu thụ thực tế sản phẩm j Qio : Sản lợng tiêu thụ kế hoạch sản phẩm i Pio : Giá sản phẩm Với tiêu cho thấy tranh toàn cảnh hoạt động tiêu thụ, thể rõ hiệu hoạt động tiêu thụ...
 • 25
 • 405
 • 0

LÍ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CHẾ THỊ TRƯỜNG

LÍ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Kế toán

... Khối lượng tiêu thụ sản phẩm vật giá trị phân theo hình thức tiêu thụ, cấu sản phẩm cấu thị trường tiêu thụ giá tiêu thụ Các tiêu kế hoạch tiêu thụ tính theo vật hay giá trị, tiêu tương đối ... mua sản phẩm DN Chỉ số doanh lợi tiêu thụ Chỉ tiêu tính công thức sau: Lợi nhuận ΣDoanh thu tiêu thụ Đây tiêu tổng hợp phản ánh hiệu tiêu thụ sản phẩm DN Chỉ tiêu đánh giá tốc độ tiêu thụ sản phẩm ... sản phẩm để xác định uy tín doanh nghiệp thị trường, tiếng nhãn hiệu hàng hoá Dn Đó cách để đánh giá hoạt động tiêu thụ doanh nghiệp Mức độ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty Chỉ tiêu...
 • 24
 • 332
 • 0

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Kế toán

... 2) Tốc độ tiêu thụ sản phẩm M= Sản lượng sản phẩm tiêu thụ ————————————––––– Sản lượng sản phẩm sản xuất Chỉ tiêu phản ánh nhịp nhàng sản xuất tiêu thụ - Nếu M < : chứng tỏ sản phẩm doanh ... sách định giá khác Tổ chức trình tiêu thụ sản phẩm: 4.1 Lựa chọn phương thức tiêu thụ sản phẩm Trong công tác tiêu thụ sản phẩm, việc lựa chọn phương thức tiêu thụ coi vấn đề tính chất trọng ... thiện sản phẩm + Đổi chủng loại Nếu vào sản phẩm kết hợp với thị trường tiêu thụ: Người ta chia chiến lược sản phẩm thành loại: + Hiện thị trường + Hiện thị trường + Biến đổi thị trường...
 • 28
 • 354
 • 0

SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Kế toán

... tính sản phẩm + Nâng cao chất lượng sản phẩm - Chính sách đổi cải tiến chủng loại sản phẩm với loại thị trường tiêu thụ Đưa sản phẩm sản xuất, sản phẩm hoàn thiện, sản phẩm cải tiến, sản phẩm vào ... dùng chấp nhận Đảm bảo việc phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá thông qua việc tăng khối lượng sản phẩm hàng hoá tiêu thụ đưa sản phẩm vào thị trường Đảm bảo sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp ... cầu thị trường bám sát nhu cầu doanh nghiệp hy vọng tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Mục tiêu công tác nghiên cứu thị trường khả tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Sản phẩm bao gồm sản phẩm...
 • 28
 • 571
 • 1

Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong chế thị trường

Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

Kinh tế - Thương mại

... lại sản phẩm không tiêu thụ đợc làm cho sản xuất ngừng trệ, sản phẩm giá trị sử dụng - Việc đảm bảo chất lợng sản phẩm, giá hợp lý sản phẩm vấn đề vô quan trọng định đến công tác tiêu thụ sản phẩm ... thụ sản phẩm đảm bảo trình sản xuất đợc liên tục điều kiện tồn phát triển xã hội Sản phẩm đợc tiêu thụ tức đợc ngời tiêu dùng chấp nhận, sức tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp thể chất lợng sản phẩm, ... thiết tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm giai đoạn cuối trình sản xuất nhng giai đoạn định Các doanh nghiệp sau tiêu thụ đợc sản phẩm thu hồi vốn, phải tiếp tục trình tái sản xuất kinh doanh Tiêu...
 • 97
 • 383
 • 0

HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CHẾ THỊ TRƯỜNG

HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Quản trị kinh doanh

... nghiệp (với sả n phẩm i) ì 100 Doanh thu thị trường sả n phẩm i T l ny cng ln, doanh nghip cng chim nhiu th phn v sn phm i Chỉ số doanh lợi tiệu thụ = Lợi nhuận ròng Doanh thu tiê u thụ Ngoi cũn ... sau: Chỉ số tiê u thụ hàng hoá sả n xuất = Khối lượng sả n phẩm bán Khối lượng sả n phẩm sả n xuất kỳ Ch s ny cng gn ti mt s cng tt n Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiê u thụ sả n phẩm = Qt i =1 n ... Phng phỏp ny tin hnh nghiờn cu th trng da vo nhng thụng tin ó cú sn v c thu nhp t trc ú Nhng thụng tin ny cú th ly t bờn v bờn ngoi doanh nghip Thụng tin t bờn doanh nghip l cỏc bỏo cỏo ni b nh...
 • 23
 • 444
 • 0

Những lý luận chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong chế thị trường

Những lý luận chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường

Quản trị kinh doanh

... cho sản phẩm vị trí cao thị tr ờng 5.Thực trạng mặt hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty a.Các sách tiêu thụ sản phẩm Nh biết ngày đòi hỏi sản phẩm ngày tăng lên.Muốn sản phẩm hoà nhập vào thị ... chất lợng ,thị hiếu ngời tiêu dùng để đa sản phẩm đến thị trờng tiêu thụ. Từ doanh nghiệp thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu,tăng lợi nhuận phát triển thị tr ờng Sản phẩm công ty dợc khách ... Các biện pháp xúc tiến tiêu thụ sản phẩm Đánh giá hiệu hoạt động tiêu thụ sản phẩm 1.Nghiên cứu thị trờng tiêu thụ sản phẩm a) Nghiên cứu thị trờng tiêu thụ Để thành công thơng trờng đòi hỏi...
 • 85
 • 471
 • 1

Những lý luận chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong chế thị trường

Những lý luận chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường

Kinh tế - Thương mại

... cho sản phẩm vị trí cao thị tr ờng 5.Thực trạng mặt hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty a.Các sách tiêu thụ sản phẩm Nh biết ngày đòi hỏi sản phẩm ngày tăng lên.Muốn sản phẩm hoà nhập vào thị ... chất lợng ,thị hiếu ngời tiêu dùng để đa sản phẩm đến thị trờng tiêu thụ. Từ doanh nghiệp thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu,tăng lợi nhuận phát triển thị tr ờng Sản phẩm công ty dợc khách ... Các biện pháp xúc tiến tiêu thụ sản phẩm Đánh giá hiệu hoạt động tiêu thụ sản phẩm 1.Nghiên cứu thị trờng tiêu thụ sản phẩm a) Nghiên cứu thị trờng tiêu thụ Để thành công thơng trờng đòi hỏi...
 • 85
 • 403
 • 1

SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM

Quản trị kinh doanh

... chức tiêu thụ sản phẩm quan trọng tất doanh nghiệp sản phẩm tiêu thụ thị trường Vì để công tác tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu cao bên cạnh chiến lược sản phẩm, sách giá doanh nghiệp cần quan tâm đến ... nghiệp thị trường chấp nhận  Quan hệ cung cầu: Cung sản phẩm lượng sản phẩm cung ứng thị trường bao gồm khối lượng sản phẩm lưu thông thị trường, khối lượng sản phẩm sẵn sàng tung thị trường Cầu sản ... nghiệp sản xuất hay kinh doanh sau sản phẩm tiêu thụ thu hồi vốn để sản xuất kinh doanh Tiêu thụ sản phẩm đảm bảo cho trình tái sản xuất liên tục, điều kiện tồn phát triển xã hội Công tác tiêu thụ...
 • 17
 • 779
 • 0

MỘT SỐ LÍ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở MỘT DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ LÍ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở MỘT DOANH NGHIỆP

Quản trị kinh doanh

... Bc 2: X lý cỏc thụng tin: Sau thu thp thụng tin v c lỳc ang thu thp thụng tin doanh nghip phi tin hnh x lý cỏc thụng tin thu thp c Ngy nay, thi i tin hc cỏc thụng tin v th trng, hng hoỏ, giỏ c, ... dng v cú nhng s khỏc bit X lý thụng tin l tin hnh tng hp phõn tớch kim tra xỏc nh tớnh ỳng n v chớnh xỏc ca cỏc thụng tin riờng l, thụng tin b phn, loi tr cỏc thụng tin nhiu, gi to tỡm li gii ... phớ bo qun, hao ht Nhc im: Thi gian lu thụng hng hoỏ di, doanh nghip khú kim soỏt c cỏc khõu trung gian, thiu thụng tin t ngi tiờu dựng v nhu cu, cỏc thụng tin phn hi v giỏ c, cht lng, mu mó,...
 • 49
 • 289
 • 0

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP

Kế toán

... thụ sản phẩm so với sản xuất thông qua hệ số tiêu thụ sản phẩm, xác định công thức: H= Hệ số tiêu thụ sản phẩm sản xuất Trong đó: Qtt: Qtt = Qsx Số lượng sản phẩm tiêu thụ kỳ Qsx: Số lượng sản phẩm ... sản phẩm sản xuất kỳ Hệ số tiêu thụ sản phẩm sản xuất dần đến chứng tỏ hàng hoá sản xuất đến đâu tiêu thụ đến III CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾNHOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP Các nhân tố ... Trong đó: Q1: Khối lượng sản phẩm tiêu thụ thực tế Q0: Khối lượng sản phẩm tiêu thụ kế hoạch P0 : Giá bán đơn vị sản phẩm 6.4 Khả tiêu thụ sản phẩm Chỉ tiêu sử dụng để đánh giá tiến độ tiêu thụ...
 • 18
 • 259
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số vấn đề về Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty Gas Petrolimex” docx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số vấn đề về Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty Gas Petrolimex” docx

Báo cáo khoa học

... TRONG CHẾ THỊ TRƯỜNG I SỰ CẦN THIẾT VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Sự cần thiết hoạt động tiêu thụ sản phẩm Sản phẩm vật phẩm trình sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu Hàng hoá sản phẩm ... hỗ trợ cho công tác tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm định sống doanh nghiệp II NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP Nghiên cứu xác định nhu cầu thị trường sản phẩm Trong hoạt ... dẫn đến thu nhập công ty giảm III ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY GAS PETROLIMEX Ưu điểm: - Thị trường LPG Việt Nam thị trường đầy tiềm Được thể bảng sau: Bảng 9: Sản lượng tiêu thụ đến...
 • 65
 • 421
 • 0

Luận văn: Một số vấn đề về Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty Gas Petrolimex doc

Luận văn: Một số vấn đề về Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty Gas Petrolimex doc

Quản trị kinh doanh

... TRONG CHẾ THỊ TRƯỜNG I SỰ CẦN THIẾT VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Sự cần thiết hoạt động tiêu thụ sản phẩm Sản phẩm vật phẩm trình sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu Hàng hoá sản phẩm ... hỗ trợ cho công tác tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm định sống doanh nghiệp II NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP Nghiên cứu xác định nhu cầu thị trường sản phẩm Trong hoạt ... dẫn đến thu nhập công ty giảm III ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY GAS PETROLIMEX Ưu điểm: - Thị trường LPG Việt Nam thị trường đầy tiềm Được thể bảng sau: Bảng 9: Sản lượng tiêu thụ đến...
 • 66
 • 298
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25