những nghiên cứu mới về tế bào gốc

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ (MESENCHYMAL STEM CELL - MSC) TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI - TRỰC TRÀNG TRÊN CHUỘT (SPRAGUE DAWLEY) ppt

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ (MESENCHYMAL STEM CELL - MSC) TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI - TRỰC TRÀNG TRÊN CHUỘT (SPRAGUE DAWLEY) ppt

Báo cáo khoa học

... MNNG, không tiêm tế bào gốc (n=10).  Lô thí nghiệm tế bào gốc: truyền hóa chất MNNG và tiêm tế bào gốc 107/ml (n=9). 2.2. Phương pháp nghiên cứu - Hóa chất gây ung thư hóa tế bào là: N-methyl-N-nitro-N-nitrosoguanidine ... Bài báo này giới thiệu một số kết quả nghiên cứu tìm hiểu về tính năng của tế bào gốc trong liệu pháp miễn dịch ung thư nhờ những tế bào tạo ra từ tế bào gốc trên mô hình ung thư hóa đại trực ... 2Viện Nghiên cứu Y học quốc gia Pháp, Đại học Paris VI Tóm tắt. Bài báo này giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về tính năng của tế bào gốc trong liệu pháp miễn dịch ung thư nhờ những tế bào...
 • 8
 • 688
 • 7
Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người thành tế bào dạng tạo xương

Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người thành tế bào dạng tạo xương

Tiến sĩ

... GÓP MỚI 4 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 5 1.1. Tế bào gốc và công nghệ tế bào gốc 5 1.1.1. Tình hình nghiên cứu tế bào gốc nước ngoài 5 1.1.2. Tình hình nghiên cứu tế bào gốc trong nước 6 1.1.3. Tế bào ... nhất của tế bào gốc là ứng dụng lâm sàng qua trị liệu tế bào gốc (stem cell therapy). Từ tế bào gốc có thể tạo ra các loại tế bào mới, mô mới để bổ sung hoặc thay thế cho các tế bào và mô ... hành các nghiên cứu cơ bản về tế bào gốc, biệt hóa tế bào gốc trung mô dây rốn [22, 23] Năm 2009, Ngân hàng tế bào gốc dây rốn đầu tiên của Việt Nam được thành lập để lưu trữ các tế bào gốc từ...
 • 123
 • 1,010
 • 3
MÀNG TẾ BÀO, SỰ PHÂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA HỆ THỐNG MÀNG SINH CHẤT, NHỮNG ĐẶC TÍNH VÀ VAI TRÒ CỦA MÀNG TRONG ĐỜI SỐNG TẾ BÀO. LIÊN HỆ NHỮNG THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU BỆNH LÝ TẾ BÀO

MÀNG TẾ BÀO, SỰ PHÂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA HỆ THỐNG MÀNG SINH CHẤT, NHỮNG ĐẶC TÍNH VÀ VAI TRÒ CỦA MÀNG TRONG ĐỜI SỐNG TẾ BÀO. LIÊN HỆ NHỮNG THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU BỆNH LÝ TẾ BÀO

Công nghệ - Môi trường

... Chu kỳ tế bào [4] [9] [12]Chu kỳ tế bào là khoảng thời gian được tính từ khi tế bào hình thành nhờ sự phân bào của tế bào mẹ cho tới khi nó kết thúc phân bào để hình thành các tế bào mới. Chu ... MÀNG TẾ BÀO, SỰ PHÂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA HỆ THỐNG MÀNG SINH CHẤT, NHỮNG ĐẶC TÍNH VÀ VAI TRÒ CỦA MÀNG TRONG ĐỜI SỐNG TẾ BÀO. LIÊN HỆ NHỮNG THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU BỆNH LÝ TẾ BÀO.1. Màng tế bào (Cell ... phát từ những lý do trên, em tiến hành nghiên cứu tiểu luận về màng tế bào, mối tương quan giữa cấu trúc và chức năng của nó trong hoạt động sống của tế bào, những hiểu biết về chu kỳ tế bào, ...
 • 22
 • 1,191
 • 2
nghiên cứu tạo dòng tế bào lai sinh kháng thể đơn dòng kháng AFP hỗ trợ chẩn đoán sớm bệnh ung thư tế bào gan ở người

nghiên cứu tạo dòng tế bào lai sinh kháng thể đơn dòng kháng AFP hỗ trợ chẩn đoán sớm bệnh ung thư tế bào gan ở người

Nông - Lâm - Ngư

... cặn tế bào trong 10 ml dung dịch PBS. Lặp lại thao tác này 3 lần, lần cuối cùng hòa cặn tế bào với DMEM với bổ sung 10% FBS sao cho có mật độ tế bào 108 tế bào/ ml.2.3.5 Nuôi cấy tế bào Myeloma ... thực hiện đề tài nghiên cứu tạo dòng tế bào lai sinh kháng thể đơn dòng kháng AFP hỗ trợ chẩn đoán sớm bệnh ung thư tế bào gan ở người”2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨUTạo được dòng tế bào lai lai sinh ... yếu là tế bào Meyloma và tế bào lympho B. Ngoài ra cần bổ sung các yếu tố thúc đẩy quá trình dung hợp như: tế bào đại thực bào, PBS, polyethylenglycol (PEG). Trong đó, tế bào đại thực bào sinh...
 • 62
 • 1,638
 • 5
Nghiên cứu tạo dòng tế bào lai sản xuất kháng thể đơn dòng kháng progesteron

Nghiên cứu tạo dòng tế bào lai sản xuất kháng thể đơn dòng kháng progesteron

Nông - Lâm - Ngư

... với tế bào lympho - Tế bào lympho với tế bào lympho Sau ñó chúng ñược nuôi cấy trong môi trường chon lọc HAT. Trong môi trường này chỉ có cặp tế bào lai: tế bào u tuỷ với tế bào lympho mới ... phúng ñại 10ì20; (B) Tế bàoP3X ở ñộ phúng ñại 10ì20 49 8. (A) Tế bào lai hybridoma giữa dòng Sp2/0-Ag14 với tế bào lympho B kháng progesteron trên nền tế bào feeder. (B) Tế bào lai hybridoma ... cầu nối với các tế bào miễn dịch cũng như các bổ thể. Do ñó, 20 Trong bệnh u tuỷ, tất cả các tế bào plasma bị bệnh trong một cơ thể ñều thuộc về một dòng tế bào. Các tế bào này có khả...
 • 77
 • 903
 • 7
Nghiên cứu tạo dòng tế bào lai sản xuất kháng thể đơn dòng kháng procestedon

Nghiên cứu tạo dòng tế bào lai sản xuất kháng thể đơn dòng kháng procestedon

Nông - Lâm - Ngư

... hợp các tế bào Lympho ñã ñược gây mẫn cảm với tế bào u tuỷ (HPRT-) ðể thu ñược các tế bào lai (hybridoma), tế bào lympho và tế bào u tuỷ ñược trộn với nhau theo tỷ lệ thích hợp. Những thí ... các tế bào lympho sinh kháng thể) * Bước 2: Dung hợp các tế bào Lympho ñã ñược gây mẫn cảm với tế bào u tuỷ Myeloma (HPRT-) ñể tạo tế bào lai. * Bước 3: Nuôi cấy và phát triển các tế bào ... miễn dịch ngắn. * Xét về dòng tế bào ung thư tuỷ: Có ba ñiều kiện chủ yếu ñể chọn dòng tế bào ung thư tuỷ ñể lai với tế bào lympho ñã ñược gây miễn dịch. Trước tiên tế bào ung thư tuỷ phải có...
 • 77
 • 516
 • 2
tư liệu về te bao goc

tư liệu về te bao goc

Sinh học

... xuất tế bào gốc. - Các nhà khoa học Mỹ đã tìm thấy nguồn tế bào gốc phong phú - đó chính là các nang tóc.- Phát hiện mới nhất về tế bào gốc nang tóc là khả năng phát triển thành tế bào thần ... trình thu giữ dây rốnIII- NHỮNG LỢI ÍCH KHẢ THI TRONG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN TẾ BÀO GỐC.Qua các kết quả của các công trình nghiên cứu về việc sử dụng tế bào gốc trưởng thành nơi con ... một cơ thể, như các tế bào toàn năng, ví dụ như tế bào hợp-tử. Những tế bào gốc đa-năng (Pluripotent stem cells) tiếp tục trải qua nhiều sự phân-hóa để trở thành những tế bào gốc với chiều hướng...
 • 7
 • 351
 • 1
Tài liệu Tìm hiểu về tế bào gốc pdf

Tài liệu Tìm hiểu về tế bào gốc pdf

Điện - Điện tử

... đến cuối cuộc đời. Về cơ bản có 3 loại tế bào gốc: tế bào gốc tổng năng, tế bào gốc toàn năng và tế bào gốc đa năng.Loại tế bào gốc Mô tả Ví dụ Tế bào gốc tổng năngMỗi tế bào có thể phát triển ... thay thế các tế bào bị hủy hoại hoặc thương tổn.II. NGHIÊN CỨU TẾ BÀO GỐC1. Tế bào gốc bắt nguồn từ đâu? 2. Các loại tế bào gốc Trong cơ thể mỗi chúng ta đều có chứa tế bào gốc, từ những giai ... phát triển để biệt hóa, tế bào còn lại phát triển thành tế bào gốc mới thay thế tế bào gốc ban đầu. Thuật ngữ gốc chỉ ra rằng những tế bào này là nguồn gốc của các tế bào chuyên biệt khác....
 • 17
 • 803
 • 4
Tài liệu TÌM HIỂU VỀ TẾ BÀO GỐC pdf

Tài liệu TÌM HIỂU VỀ TẾ BÀO GỐC pdf

Điện - Điện tử

... loại tế bào gốc Trong cơ thể mỗi chúng ta đều có chứa tế bào gốc, từ những giai đoạn phát triển đầu tiên cho đến cuối cuộc đời. Về cơ bản có 3 loại tế bào gốc: tế bào gốc tổng năng, tế bào gốc ... gốc toàn năng và tế bào gốc đa năng. Loại tế bào gốc Ví dụ Tế bào phôi ở giai đoạn mới phát triển (từ 1 đến 3 ngày) Tế bào gốc tổng năng Tế bào gốc toàn năng Mô tả Mỗi tế bào có thể phát ... triển để biệt hóa, tế bào còn lại phát triển thành tế bào gốc mới thay thế tế bào gốc ban đầu. Thuật ngữ " ;gốc& quot; chỉ ra rằng những tế bào này là nguồn gốc của các tế bào chuyên biệt khác....
 • 34
 • 451
 • 5
Tổng quan về tế bào gốc doc

Tổng quan về tế bào gốc doc

Điện - Điện tử

... thể xem những tế bào này là những tế bào gốc một năng(unipotent cell). Vậy thật sự tế bào mầm là một trong những loại tế bào gốc , xét về tiềm năng biệt hoá nó không khác gì tế bào gốc phôi(đều ... đểtạo ra các tế bào lưỡng bội có thể tự nhân bản thông qua phân chia tế bào, cuối cùng là xây dựng một em bé.4 I.tổng quan về tế bào gốc 1.1 khái niêm tế bào gốc Tế bào gốctế bào có khả năng ... biểu bì,…c. Theo kiểu biệt hoá:Vd: tế bào gốc cơ tim là tế bào sẽ biệt hoá thành tế bào cơ tim, tế bào gốc xương là những tế bào biệt hoá thành những tế bào xương,…Nhưng có một số tác giả...
 • 6
 • 455
 • 1
Những hiểu biết mới về ảnh báo chí Việt Nam pptx

Những hiểu biết mới về ảnh báo chí Việt Nam pptx

Chụp ảnh - Quay phim

... rộng tầm nhìn của bạn đọc tới những chân trời mới, những gì chưa biết đến, những góc khuất của con người/đời sống/ngành nghề/vùng sâu vùng xa, những tri thức mới đang phát triển chóng mặt ... trên báo; tất cả đều thành một “bảo tàng” giúp các đời sau nghiên cứu về lịch sử, xã hội học, dân tộc học,… Trên trường quốc tế, ảnh phát hành sớm muộn đều làm tăng tính cạnh tranh và ... thuật ngữ “ảnh báo chí” (mấy năm đầu còn gọi là “ảnh tân văn”: ảnh chụp mới về người và cuộc sống). Chỗ đứng đầu tiên của những ảnh này là trên mặt báo. Giá trị thời sự trong ảnh báo là hàng...
 • 7
 • 517
 • 3
Nghiên cứu thâm nhiễm tế bào Lympho tại mô ung thư phổi ppt

Nghiên cứu thâm nhiễm tế bào Lympho tại mô ung thư phổi ppt

Báo cáo khoa học

... Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch tại chỗ chống tổ chức ung th phổi - Phân tích sự thâm nhiễm các tế bào lympho tại mô ung th phổi. ii. Đối tợng và phơng pháp nghiên cứu 1. Đối tợng nghiên cứu ... loại tế bào tơng ứng với mức phân tán (D2, D3) và nhiều ổ (MF): thâm nhiễm kết hợp. Nếu chỉ có một loại tế bào (tơng ứng mức D2, D3, MF): thâm nhiễm một loại tế bào đó. + Thâm nhiễm tế bào ... cả 2 loại tế bào CD20 (+) và CD3 (+). Khoảng 1/3 số các trờng hợp có tế bào thâm nhiễm chủ yếu là CD3 (+). Một số nhỏ (3/31) có tế bào thâm nhiễm chủ yếu là CD20 (+). Các tế bào CD20 (+)...
 • 5
 • 379
 • 2
Nghiên cứu đối chiếu tế bào, lâm sàng, mô bệnh học tổn thương tiền ung thư và ung thư cổ tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ương

Nghiên cứu đối chiếu tế bào, lâm sàng, mô bệnh học tổn thương tiền ung thư và ung thư cổ tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ương

Tiến sĩ

... LUẬN4.1. Về đặc điểm hình thái tế bào học của các loại tế bào bất thường4.1.1 .Về đặc điểm tế bào học của ASCUS Trong công trình này, nghiên cứu sinh thấy ASCUS biểu hiện là những tế bào vảy ... 22KẾT LUẬNQua nghiên cứu tế bào học, lâm sàng, soi CTC, đối chiếu với chẩn đoán MBH của 361 bệnh nhân, nghiên cứu sinh rút ra các kết luận sau:1. Về đặc điểm tế bào học của TTTUT và ... chỉnh.-Tổn thương phối hợp: Tế bào loại ASCUS phối hợp với AGUS là 7,69%, tế bào loại AGUS với HSIL là 6,45%. Những đặc điểm hình thái tế bào mới được y văn mô tả và được nghiên cứu sinh áp dụng có...
 • 27
 • 1,971
 • 11
Nghiên cứu nuôi cấy tế bào rìa giác mạc và ứng dụng trong điều trị một số tổn thương giác mạc

Nghiên cứu nuôi cấy tế bào rìa giác mạc và ứng dụng trong điều trị một số tổn thương giác mạc

Báo cáo khoa học

... của các tế bào gốc biểu mô. * Tế bào gốc vùng rìa giác mạc: Trong cơ thể người, biểu mô giác mạc luôn được đổi mới. Các tế bào gốc vùng rìa phân chia và biệt hóa tế bào để bù lại về mặt ... hàng tế bào, càng lên trên cao tế bào càng dẹt lại: lớp tế bào đáy nằm sát với màng ối có hình trụ, tiếp đến là 1-2 hàng tế bào hình khối đa diện, và trên cùng là hàng tế bào dẹt. Các tế bào ... 7-10 hàng tế bào. Lớp tế bào đáy của biểu mô hình trụ và có khả năng phân chia. Những tế bào này được gọi là tế bào gốc của biểu mô giác mạc, đóng vai trò quan trọng trong việc đổi mới và tái...
 • 85
 • 767
 • 2
Nghiên cứu nuôi cấy tế bào cây nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe) và khảo sát khả năng tích lũy một số hợp chất có hoạt tính sinh học của chúng

Nghiên cứu nuôi cấy tế bào cây nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe) và khảo sát khả năng tích lũy một số hợp chất có hoạt tính sinh học của chúng

Tiến sĩ

... chloroform đã ức chế sinh trưởng tế bào myeloma và tế bào carcinoma; dịch chiết ethanol ức chế sinh trưởng tế bào myeloma và tế bào carcinoma [126]. Syu và cs (1998) nghiên cứu nhận thấy các curcuminoid ... cấy huyền phù tế bào cây rau má và khảo sát sự tích lũy asiaticoside trong tế bào nuôi cấy cũng đã được nghiên cứu Loc và An (2010) nghiên cứu [87]. Cây dừa cạn là một trong những loài cây ... sản xuất các hợp thứ cấp từ nuôi cấy tế bào thực vật 21 1.2.3.1. Những nghiên cứu ngoài nước 21 1.2.3.2. Những nghiên cứu trong nước 25 1.3. GIỚI THIỆU VỀ CÂY NGHỆ ĐEN 28 1.3.2. Thành phần...
 • 117
 • 1,322
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25