những kết quả đạt được trong quá trình áp dụng pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Những vấn đề pháp lý cơ bản về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Những vấn đề pháp lý cơ bản về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Luật

... trạng pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp - Thứ ba, đề xuất giải pháp để hoàn thiện pháp luật thực quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp, đồng thời góp phần hồn thiện quy phạm pháp ... Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 2.1 Quy định hành pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam 2.1.1 Chủ thể góp vốn Pháp luật doanh nghiệp có nhiều ... chỉnh 17 quan hệ góp vốn thành lập doanh nghiệp Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN 23 THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 2.1 Quy định hành pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp 23 Việt...
 • 80
 • 220
 • 0

Mối quan hệ giữa hợp đồng cấp tín dụng và hợp đồng bảo đảm theo quy định pháp luậtnhững vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình áp dụng pháp luật năm 2017.

Mối quan hệ giữa hợp đồng cấp tín dụng và hợp đồng bảo đảm theo quy định pháp luật và những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình áp dụng pháp luật năm 2017.

Luật

... pháp luật hoạt động tín dụng có bảo đảm tài sản 11 Từ thực tiễn áp dụng pháp luật biện pháp bảo đảm hoạt động cho vay ngân hàng thương mại nhiều khó khăn, vướng mắc mặt phápáp dụng pháp luật, ... bên phục hồi trạng thái ban đầu kí kết hợp đồng) III – Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật kiến nghị, đề xuất Những vấn đề pháp lý phát sinh trình áp dụng pháp luật: BLDS 2015 có hiệu lực, quy ... cấp tín dụng hợp đồng bảo đảm theo quy định pháp luật vấn đề pháp lý phát sinh trình áp dụng pháp luật năm 2017.” NỘI DUNG I – Khái quát hoạt động cấp tín dụng bảo đảm tiền vay thực tín dụng Hoạt...
 • 14
 • 1,413
 • 6

Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo lãnh thanh toán của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội

Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo lãnh thanh toán của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội

Luật

... cạnh kết khả quan đạt được, khơng có bất cập cơng tác thực tiễn áp dụng pháp luật bảo lãnh ngân hàng nói chung pháp luật bảo lãnh tốn nói riêng Vì vậy, để tạo sở pháp lý đầy đủ cho tổ chức tín dụng ... HIỆU QUẢ ÁP 72 DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO LÃNH THANH TỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 3.1 Hồn thiện mơi trường pháp lý 72 3.1.1 Cơ sở hồn thiện 72 3.1.1.1 Quan điểm Đảng Nhà nước hồn thiện pháp luật ... tổ chức tín dụng khách hàng cần phải áp ứng đủ điều kiện sau: - Có đầy đủ lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân theo qui định pháp luật; - Mục đích đề nghị tổ chức tín dụng hợp pháp; - Có khả...
 • 96
 • 680
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo lãnh thanh toán của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội

Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo lãnh thanh toán của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội

Tiến sĩ

... nhiên, bên cạnh kết khả quan đạt được, khơng phải khơng có bất cập công tác thực tiễn áp dụng pháp luật bảo lãnh ngân hàng nói chung pháp luật BLTT nói riêng Vì vậy, để tạo sở pháp lý đầy đủ cho ... định pháp luật hoạt động BLTT NHTM thực tiễn áp dụng địa bàn Hà Nội từ đưa đánh giá thực trạng hoạt động BLTT NHTM địa bàn Hà Nội 21 Chương MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ... thiện pháp luật ngân hàng nói chung pháp luật bảo lãnh ngân hàng nói riêng, hội thách thức hoạt động BLTT ngân hàng thời gian tới - Đưa số giải pháp, kiến nghị, đề xuất hoàn thiện pháp luật bảo...
 • 15
 • 277
 • 0

Pháp luật một số quốc gia về sử dụng khoảng không vũ trụ và bài học kinh nghiệm đối với việt nam trong quá trình xây dựng pháp luật vũ trụ

Pháp luật một số quốc gia về sử dụng khoảng không vũ trụ và bài học kinh nghiệm đối với việt nam trong quá trình xây dựng pháp luật vũ trụ

Thạc sĩ - Cao học

... khung pháp luật nhiều quốc gia giới lựa chọn Trong số quốc gia hình thành hệ thống pháp luật vũ trụ có tới 2/3 triển khai xây dựng hoàn thiện pháp luật vũ trụ theo hướng này, gồm: Australia, Pháp, ... GIỚI TRONG LĨNH VỰC PHÁP LUẬT VŨ TRỤ STT Quốc gia Các tiêu chí đánh giá Cơ quan quản lý hoạt động vũ trụ Hệ thống sách, pháp luật Chính sách Đại diện cho khu vực Hệ thống pháp luật Luật vũ trụ Luật ... Các định hướng đặt cho pháp luật Việt Nam khai thác sử dụng KKVT mục đích hòa bình bao gồm: (1) Pháp luật vũ trụ Việt Nam phải phù hợp với pháp luật quốc tế; (2) Pháp luật vũ trụ Việt Nam phải...
 • 23
 • 486
 • 0

Pháp luật một số quốc gia về sử dụng khoảng không vũ trụ và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng pháp luật vũ trụ

Pháp luật một số quốc gia về sử dụng khoảng không vũ trụ và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng pháp luật vũ trụ

Luật

... ký kết, gia nhập công ước quốc tế ban hành văn pháp luật để thực thi cam kết này, luật quốc gia đóng vai trò chủ đạo việc đưa pháp luật quốc gia tiến tới “hài hòa” với pháp luật quốc tế Pháp luật ... GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỀ SỬ DỤNG KHOẢNG KHƠNG VŨ TRỤ VÌ MỤC ĐÍCH HỊA BÌNH CỦA VIỆT NAM 100 3.1 Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam sử dụng ... xây dựng hệ thống sách, pháp luật khai thác sử dụng KKVT quốc gia giới - Khái quát cấu trúc khung pháp luật vũ trụ áp dụng số quốc gia giới Đồng thời, phân tích pháp luật nước tiêu biểu cho cấu...
 • 157
 • 721
 • 1

Tài liệu Báo cáo " Quá trình hoàn thiện pháp luật về hoạt động điều tra hình sự " pptx

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... ã c Pháp l nh t ch c i u tra hình s H i ng nhà nư c thơng qua ngày 04/4/1989 c th hóa Như v y, hành lang pháp lí cho ho t ng i u tra hình s l n u tiên ã c B lu t t t ng hình s năm 1988 Pháp l ... hình s , góp ph n k vào nh ng thành t u mà quan i u tra ã t c th i gian qua Trư c m t, hi n th c hóa m c tiêu c a Chi n lư c c i cách tư pháp ng Nhà nư c kh i xư ng, lĩnh v c l p pháp t t ng ... t ng hình s u tiên c a nư c ta có hi u l c pháp lu t ây m t i m m c l n l ch s phát tri n pháp lu t t t ng hình s Vi t Nam có tác ng tích c c i v i q trình t t ng hình s nói chung, ho t ng i u...
 • 8
 • 596
 • 2

Tài liệu Báo cáo " Tư tưởng pháp luậtCách thức xác định các yếu tố phát triển bền vững của pháp luật và lồng ghép chúng vào quá trình xây dựng pháp luật" pptx

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... trình "pháp lu t hố" y u t ó Nói cách khác, ây trình "khái quát hố" quan h xã h i chín mu i, nhu c u, òi h i c a xã h i i v i pháp lu t lên thành pháp lu t Nhà làm lu t s quy t nh hình th c pháp ... th c hi n quy ph m pháp lu t K t qu c a q trình "pháp lu t hố" y u t phát tri n b n v ng c a lĩnh v c quan h xã h i c n t i s i u ch nh c a pháp lu t c c p m t s n ph m pháp lu t mà n i dung ... u t phát tri n b n v ng n i dung pháp lu t i u ch nh lĩnh v c quan h xã h i c n t i s i u ch nh c a pháp lu t" nh ng quy ph m pháp lu t c ch a ng n i dung pháp lu t nh m i u ch nh quan h xã h...
 • 7
 • 351
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội

Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội

Luật

... tiền vay Việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay giúp ngân hàng hạn chế rủi ro tín dụng Trong biện 28 pháp bảo đảm tiền vay, NHTM thường áp dụng biện pháp có TSBĐ, biện pháp tác dụng động lực ... vay, thực trạng áp dụng pháp luật bảo đảm tiền vay ngân hàng thương mại địa bàn Thành phố Hà Nội, thơng qua đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng pháp luật vấn đề Bên cạnh đó, kết nghiên cứu ... kết hợp đồng, thoả thuận biện pháp thực quyền nghĩa vụ, pháp luật thừa nhận bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp bên tham gia giao dịch, đồng thời pháp luật có chế tài để đảm bảo cho cam kết hợp pháp...
 • 90
 • 616
 • 0

Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả áp dụng pháp luật về kinh doanh chứng khoán

Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả áp dụng pháp luật về kinh doanh chứng khoán

Chứng khoán

... bạch bảo vệ quyền lợi hợp pháp nhà đầu tư Khái quát pháp luật kinh doanh chứng khoán 2.1 Khái niệm Pháp luật kinh doanh chứng khoán tổng hợp nguyên tắc, quy phạm pháp luật quan nhà nước có thẩm ... ảnh hưởng tích cực tới hiệu áp dụng pháp luật kinh doanh chứng khoán: Thứ nhất, pháp luật kinh doanh chứng khốn có quy định đơn giản hóa q trình cấp giấy phép thành lập hoạt động cho cơng ty chứng ... Trên thực tế, hoạt động áp dụng pháp luật hoạt động kinh doanh chứng khoán đạt kết đáng mừng định song bên cạnh yếu tố tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu áp dụng pháp luật lĩnh vực Thiết nghĩ,...
 • 14
 • 438
 • 0

Vai trò của áp dụng pháp luật về xét xử các vụ án hình sự trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền, qua thực tiễn tòa án nhân dân thành phố hải phòng

Vai trò của áp dụng pháp luật về xét xử các vụ án hình sự trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền, qua thực tiễn tòa án nhân dân thành phố hải phòng

Luật

... thi hành pháp luật áp dụng pháp luật có trách nhiệm pháp lý nghĩa vụ pháp lý mà pháp luật quy định Chính vậy, việc áp dụng pháp luật coi hoạt động thi hành pháp luật chủ thể thực pháp luật Khơng ... bốn hình thức thực pháp luật: tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật áp dụng pháp luật Trong bốn hình thức thực pháp luật, áp dụng pháp luật hình thức bản, mang tính chất đặc ... hành pháp luật, gọi chấp hành pháp luật, hình thức thực pháp luật, chủ thể pháp luật thực nghĩa vụ pháp lý hành động tích cực Trong văn pháp luật có chứa đựng quy phạm pháp luật, quy phạm pháp luật...
 • 116
 • 482
 • 0

Vai trò của áp dụng pháp luật về xét xử các vụ án hình sự trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền, qua thực tiễn tòa án nhân dân thành phố hải phòng

Vai trò của áp dụng pháp luật về xét xử các vụ án hình sự trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền, qua thực tiễn tòa án nhân dân thành phố hải phòng

Thạc sĩ - Cao học

... phải tìm hiểu áp dụng pháp luật nói chung tất lĩnh vực pháp luật Áp dụng pháp luật bốn hình thức thực pháp luật theo lý luận nhà nước pháp luật Tuy có đặc trưng riêng song áp dụng pháp luật xét xử ... VỤ ÁN HÌNH SỰ TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN 1.1 NHẬN THỨC CHUNG VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 1.1.1 Áp dụng pháp luật hình thức thực pháp luật Trước nghiên cứu áp dụng pháp luật xét xử vụ ... CỦA VAI TRÒ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN 1.1 NHẬN THỨC CHUNG VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 1.1.1 Áp dụng pháp luật hình...
 • 13
 • 264
 • 0

VAI TRÒ CỦA ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN, QUA THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

VAI TRÒ CỦA ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN, QUA THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Luật

... SỰ TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 1.1 NHẬN THỨC CHUNG VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 1.1.1 Áp dụng pháp luật hình thức thực pháp luật - Khái niệm vai trò thực pháp luật Thực pháp luật q trình ... thực nghĩa vụ pháp lý hành động tích cực - Sử dụng pháp luật, hình thức thực pháp luật, chủ thể pháp luật thực hành vi mà pháp luật cho phép - Áp dụng pháp luật Áp dụng pháp luật hoạt động mang ... định pháp luật vào sống, trở thành hành vi thực tế hợp pháp chủ thể pháp luật[ 3] - Các hình thức thực pháp luật Có bốn hình thức thực pháp luật: tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật, sử dụng pháp...
 • 26
 • 438
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn hà nội

Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP 67 DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI HÀ NỘI 3.1 Cơ sở việc đƣa giải pháp 67 3.1.1 Đƣờng ... giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu áp dụng pháp luật bảo đảm tiền vay ngân hàng thƣơng mại địa bàn Hà Nội 71 3.2.1 Về đăng ký giao dịch bảo đảm 72 3.2.2 Về bảo đảm nghĩa vụ tài sản hình thành ... pháp luật hành bảo đảm tiền vay Việt Nam nói chung sâu phân tích quy định bảo đảm tiền vay cầm cố, chấp, bảo lãnh nói riêng, văn cụ thể hố quy định NHTM biện pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật...
 • 14
 • 194
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội

Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội

Tài liệu khác

... thống kê tốn học, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp dự báo, mô Các phương pháp sử dụng kết hợp riêng rẽ trình nghiên cứu Dự kiến đóng góp luận văn - Xác định ... kê toán học, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp dự báo, mô Các phương pháp sử dụng kết hợp riêng rẽ trình nghiên cứu Dự kiến đóng góp luận văn - Xác định ... lấy phương pháp vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin làm phương pháp nghiên cứu chủ đạo Ngồi ra, q trình nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu khác như: phương pháp thống...
 • 28
 • 290
 • 0

Áp dụng pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua thực tiễn tỉnh thanh hóa

Áp dụng pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua thực tiễn tỉnh thanh hóa

Cao đẳng - Đại học

... luật Áp dụng pháp luật trình phức tạp đòi hỏi người áp dụng pháp luật phải có ý thức pháp luật cao không chủ thể bị áp dụng pháp luật khó để nhận thấy ý thức pháp luật có tác động tích cực đến trình ... pháp luật, chủ thể bị áp dụng pháp luật, người áp dụng pháp luật người bị áp dụng pháp luật cần có ý thức pháp luật để điều chỉnh hành vi hành vi chủ thể khác phù hợp với mục đích, yêu cầu pháp luật ... pháp luật" [25, Điều 70, Khoản 4] Thứ ba, định áp dụng pháp luật PCTN hoạt động pháp luật bảo đảm thi hành Việc tổ chức thực định áp dụng pháp luật ban hành giai đoạn cuối q trình áp dụng pháp...
 • 128
 • 213
 • 3

Tài liệu Báo cáo " Những quy định về thủ tục thành lập doanh nghiệp cần được tiếp tục hoàn thiện " pot

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... th kinh doanh không ph i doanh nghi p (h kinh doanh) Th hai, v h sơ ăng kí doanh nghi p M t v ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p h sơ ăng kí doanh nghi p 63 Pháp luật doanh nghiệp Việt ... luật học số 9/2010 Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam Những vấn đề cần hoàn thiện c g i thành l p doanh nghi p ăng kí kinh doanh, bao g m th t c ăng kí kinh doanh cơng b n i dung ăng kí kinh doanh ... kinh doanh khác c quy nh t i lu t, pháp l nh ngh nh chuyên ngành) Quy nh theo phương pháp b c l hai i m h n ch b n: 1) Phương pháp li t kê không bao quát c h t ngành ngh pháp lu t c m kinh doanh...
 • 9
 • 542
 • 4

các biện pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về thanh toán bằng thư tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

các biện pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về thanh toán bằng thư tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... tín dụng pháp luật tốn thƣ tín dụng; - Thực tiễn áp dụng pháp luật tốn thƣ tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam; - Các biện pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu pháp luật ... tín dụng quy định pháp luật Việt Nam thơng lệ, tập qn quốc tế tốn thƣ tín dụng; - Khảo sát thực tiễn áp dụng pháp luật tốn thƣ tín dụng Agribank để rút kết luận khoa học thực trạng pháp luật ... đầu kết luận Luận văn gồm có ba chƣơng - Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THANH TỐN BẰNG THƢ TÍN DỤNGPHÁP LUẬT VỀ THANH TỐN BẰNG THƢ TÍN DỤNG - Chương 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ THANH...
 • 8
 • 419
 • 0

Pháp luật về góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong sản xuất kinh doanh

Pháp luật về góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong sản xuất kinh doanh

Luật

... tế tài sản góp vốn thời điểm kết thúc định giá Theo quy định Điều 30 Luật Doanh nghiệp năm 2005, giá trị quyền sử dụng đất sử dụng để góp vốn q trình hoạt động doanh nghiệp người góp vốn thỏa thuận ... chuyên nghiệp định giá giá trị quyền sử dụng đất góp vốn phải người góp vốn doanh nghiệp chấp thuận; Nếu giá trị quyền sử dụng đất góp vốn định giá cao giá trị thực tế thời điểm góp vốn người góp vốn ... bảo lãnh, góp vốn quyền sử dụng đất Pháp luật Đất đai mở rộng nhiều, pháp luật quy định rõ ràng trường hợp khơng chấp, bảo lãnh, góp vốn quyền sử dụng đất, lại chấp, bảo lãnh, góp vốn tài sản...
 • 73
 • 1,264
 • 7

Xem thêm