những câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế, luật doanh nghiệp

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế, luật doanh nghiệp

Cao đẳng - Đại học

... pháp luật hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 qui định: hợp đồng kinh tế đ-ợc kí kt gia các bên sau đây :a. Cá nhân và pháp nhân b. Pháp nhân và pháp nhânc. Pháp nhân và cá nhân có đăng kí kinh ... với những thay đổi của hồ sơ đăng kí kinh doanh X d.Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật qui định14.Trường hợp nào thì được cấp lại giấy chứng nhận đăng kí kinh ... khác còn TVGV thì được d.Cả 3 câu trên đều đúng X8.Tổ chức kinh doanh nào sau đây không có tư cách pháp nhân: a.Cty cổ phần b.Cty hợp danh c.DNTN X d.Cả 3 câu đều sai9.Vốn điều lệ là gì?...
 • 129
 • 19,115
 • 206
Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY

Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY

Khoa học xã hội

... phần vốn góp của mình cho người khác mà không phải là thành viên của công ty. Câu 5 : Câu nào là câu đúng trong các câu sau :a. Công ty TNHH(1 hoặc 2 thành viên trở lên )có thể chuyển đổi sang ... nội dung,hồ sơ đăng kí kinh doanh hoặc không kịp thời với những thay đổi của hồ sơ đăng kí kinh doanh X d.Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật qui định14.Trường ... biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông, để cử người vào HĐQT và BKS. Câu 16: Trong công ty Hợp Danh, câu nào là câu đúng trong các câu sau:a. Thành viên hợp danh là cá nhân và phải chịu trách nhiệm...
 • 129
 • 3,940
 • 13
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty

Cao đẳng - Đại học

... cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơquan đăng kí kinh doanh trong 1 năm liên tiếp. Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- Phần công tya) Công ty TNHH b) Công ty hợp danhc) Công ty ... nhận đăng kí kinh doanh hoặc cứng nhận thay đổi trụsở chính.c. Ngừng hoạt động kinh doanh 1 năm liên tục mà không báocáo cơ quan đăng kí kinh doanh.d. Không báo cáo về hoạt động kinh doanh ... trong hồ sơ đăng kí kinh doanh:a. Điều lệ công ty. b. Sổ đỏc. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh d. a và bCõu 3. Chọn câu saia. Công ty đối nhân là một loại hình công ty kinh doanh mà việc thành...
 • 130
 • 2,085
 • 9
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế

Cao đẳng - Đại học

... (a), (b) đều saiĐáp án đúng là (a) Câu2 :d Câu3 :d Câu4 :b Câu5 :a Câu6 :e Câu7 :e Câu8 :d Câu9 :b Câu1 0 :e Câu1 1 :a Câu1 2 :a Câu1 3 :c Câu1 4 :b Câu1 5 :e Câu1 6 :d Câu1 7 :d 1.Trong công ty cổ phần, ... pháp luật hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 qui định: hợp đồng kinh tế được kí kết giữa các bên sau đây :a. Cá nhân và pháp nhân b. Pháp nhân và pháp nhânc. Pháp nhân và cá nhân có đăng kí kinh ... biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông, để cử người vào HĐQT và BKS. Câu 16: Trong công ty Hợp Danh, câu nào là câu đúng trong các câu sau:a. Thành viên hợp danh là cá nhân và phải chịu trách nhiệm...
 • 55
 • 2,672
 • 10
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế- phần công ty

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế- phần công ty

Cao đẳng - Đại học

... viên không được làm điều gì dưới đây:a. Mua lại phần vốn gópb. Góp thêm vốn Câu h ỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY1.Có bao nhiêu lọai hình công ty?a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc ... (huyện).c) Hai câu a, b đều đúng.d) Hai câu a, b đều sai.Đáp án: a. Câu 3: Có mấy loại công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2005:a) 3 loại.b) 4 loại.c) 5 loại.d) 6 loại.Đáp án: c. Câu 4: Các ... trong hồ sơ đăng kí kinh doanh:a. Điều lệ công ty. b. Sổ đỏc. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh d. a và bCõu 3. Chọn câu saia. Công ty đối nhân là một loại hình công ty kinh doanh mà việc thành...
 • 87
 • 1,158
 • 1
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ - PHẦN CÔNG TY

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ - PHẦN CÔNG TY

Cao đẳng - Đại học

... ỏ ấ ượ ị ở ề sau đâya) Kinh doanh b t đ ng s nấ ộ ảb) T doanhực) Mơi gi i ch ng khốnớ ứd) Qu n lý danh m c đ u tả ụ ầ ư Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Kinh Tế -Phần Công Ty ... pháp luật hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 qui định: hợp đồng kinh tế đợc kí ktgia các bên sau đây :a. Cá nhân và pháp nhân b. Pháp nhân và pháp nhânc. Pháp nhân và cá nhân có đăng kí kinh ... thành viên b.2  40 thành viên c.2  45 thành viên d.2  50 thành viên X Câu 5 : Câu nào là câu đúng trong các câu sau :a. Công ty TNHH(1 ho c 2 thành viên tr lên )có th chuy n đ iặ ở ể ể...
 • 142
 • 1,130
 • 9
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thương mại có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thương mại có đáp án

Chuyên ngành kinh tế

... www.ebookvcu.com Hỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương mạibỏ quyền đòi nợ của công ty TNHH M có được pháp luật cho phép hay ko?Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Hỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương ... nói đến trừ trường hợp là công ty me_conEbook.VCU – www.ebookvcu.com Hỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương mạiCÂU 1: Luật dn 2005 quy định bất kỳ cá nhân nào cũng có quyền góp vốn vào các ... .Vậythỏa thuận đó có phù hợp với quy định của pháp luật ko?Trả lờiEbook.VCU – www.ebookvcu.com Hỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương mạiCÂU 29:Công ty cổ phần X muốn bầu anh B 20 tuổi cótrình...
 • 10
 • 2,672
 • 48
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty ppt

Cao đẳng - Đại học

... sơ.d. a,b đúnge. a,b,c đúng Câu1 :d Câu2 :d Câu3 :d Câu4 :b Câu5 :a Câu6 :e Câu7 :e Câu8 :d Câu9 :b Câu1 0 :e Câu1 1 :a Câu1 2 :a Câu1 3 :c Câu1 4 :b Câu1 5 :e Câu1 6 :d Câu1 7 :d 1.Trong công ty cổ ... lên. Câu 8 : Trong công ty cổ phần, cổ đông nào có quyền tham gia quản lý công ty:a. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết.b. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức. Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh ... thành viên, ý chí của các nhà làm luật, trên thế giới có mấy loại hình công ty?a. 2 b. 3c. 4 Câu 16: Trong công ty Hợp Danh, câu nào là câu đúng trong các câu sau:a. Thành viên hợp danh là...
 • 78
 • 1,124
 • 9
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần pháp luật về đầu tư ở Việt Nam doc

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần pháp luật về đầu tư ở Việt Nam doc

Cao đẳng - Đại học

... này Câu 7.BCC là hình thức :a.hợp đồng hợp tác kinh doanh b. hợp đồng xây dựng- chuyển giaoc. hợp đồng xây dựng- chuyển giao- kinh doanhd. hợp đồng xây dựng- kinh doanh- chuyển giao Câu 8 .Những ... khác với quy định của luật này thì áp dụng theo quy định của.a. Luật Việt Nam. [b]. Điều ước quốc tế. Câu 8: Trường hợp pháp luật, chính sách mới được ban hành. Kể từ ngày luật đó có hiệu lực ... sai Câu 6: Trường hợp nào sau đây nhà đầu tư được miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất thuế sử dụng đất theo qui định của pháp luật : a. Khu công nghiệp mớib. Khu kinh tế mớic. Khu kinh...
 • 15
 • 995
 • 12
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty doc

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty doc

Cao đẳng - Đại học

... trung thực của hồ sơ.d. a,b đúnge. a,b,c đúng Câu1 :d Câu2 :d Câu3 :d Câu4 :b Câu5 :a Câu6 :e Câu7 :e Câu8 :d Câu9 :b Câu1 0 :e Câu1 1 :a Câu1 2 :a Câu 11: Thành viên trong công ty TNHH 1 thành viên ... gia hạn là công ty bị :a) Giải thể b) Phá sản c) Lâm vào tình trạng phá sản Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công tyb. Cổ đông sáng lập có thể chuyển nhượng CPPT của mình cho các ... cấp giấy chứng nhận ĐKKD. Câu 15: Trong công ty Cổ Phần, câu nào là câu sai trong các câu sau:a. Không được rút vốn công ty đã góp bằng CPPT dưới mọi hình thức.26 .Những loại hình DN nào sau...
 • 131
 • 923
 • 5
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế - phần kinh tế ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế - phần kinh tế ppt

Cao đẳng - Đại học

... Câu 14. Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận kinh doanh cho HTX. Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh ... pháp luật hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 qui định: hợp đồng kinh tế được kí kết giữa các bên sau đây : a. Cá nhân và pháp nhân b. Pháp nhân và pháp nhân c. Pháp nhân và cá nhân có đăng kí kinh ... vốn góp của mình cho người khác mà không phải là thành viên của công ty. Câu 5 : Câu nào là câu đúng trong các câu sau : a. Công ty TNHH(1 hoặc 2 thành viên trở lên )có thể chuyển đổi sang...
 • 95
 • 1,028
 • 6
Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh tế - Phần công ty ppt

Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh tế - Phần công ty ppt

Cao đẳng - Đại học

... 2, pháp luật hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 qui định: hợp đồng kinh tế đợc kí k các bên sau đây :a. Cá nhân và pháp nhân b. Pháp nhân và pháp nhânc. Pháp nhân và cá nhân có đăng kí kinh doanh ... hạn là công ty bị :a) Giải thể b) Phá sản c) Lâm vào tình trạng phá sản ỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY1.Có bao nhiêu lọai hình công ty?a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 ... ĐKKD.d. 120 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận ĐKKD. Câu 15: Trong công ty Cổ Phần, câu nào là câu sai trong các câu sau:a. Không được rút vốn công ty đã góp bằng CPPT dưới mọi hìnhthức.a....
 • 130
 • 1,439
 • 12

Xem thêm