những ưu điểm và tồn tại trong quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần phương nam

Luận văn Thạc sĩ Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

Luận văn Thạc sĩ Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

Kinh tế

... 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .7 1.2.1 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .7 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Mục tiêu công tác quản trị rủi ro tín dụng ... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại .3 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 ... Tình hìnnh vận dụng hiệp ước Basel quản trị rủi ro tín dụng NHTMCP Phương Nam 52 2.2.2.6 Đánh giá hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam 54...
 • 116
 • 1,588
 • 7
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích TCDN trong hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB).DOC

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích TCDN trong hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB).DOC

Kế toán

... vấn đề tín dụng hoạt động tín dụng NHTM : tín dụng gì, vai trò tín dụng, hình thức tín dụng quy trình tín dụng áp dụng hoạt động tín dụng NHTM Trình bày cụ thể phân tích TCDN hoạt động tín dụng ... doanh nghiệp hoạt động tín dụng NHTM 1.1 Tín dụng hoạt động tín dụng NHTM chế thi thị trờng 1.1.1 Khái niệm tín dụng Tín dụng ngân hàng giao dịch tài sản ngân hàng bên vay ngân hàng chuyển giao tài ... Trong Đại hội đồng cổ đông quan thẩm quyền cao ngân hàng bầu Hội đồng quản trị quan kiểm soát Hội đồng quản trị thành lập uỷ ban làm tham mu cho Hội đồng quản trị việc quản trị ngân hàng Và...
 • 83
 • 971
 • 3
Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I.DOC

Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I.DOC

Quản trị kinh doanh

... giá trị sổ sách (M/B) TNST - Cổ tức ưu đãi EPS = Số lượng cổ phiếu lưu hành Giá trị thị trường cổ phiếu P/E = Thu nhập cổ phiếu VCSH Giá trị sổ sách cổ phiếu = Tổng số cổ phiếu lưu hành Giá trị ... thể sử dụng tín dụng ngân hàng hay tín dụng thương mại) , hay phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vay dài hạn thị trường tài chính,…Để đưa định dùng hoàn toàn vốn chủ sở hữu, vay nợ hay sử dụng kết ... độ rủi ro đầu tư vào doanh nghiệp Với doanh nghiệp cổ phần hóa, trước đưa định đầu tư, nhà đầu tư quan tâm đến giá trị doanh nghiệp mà chủ yếu giá trị cổ phiếu doanh nghiệp thời điểm đầu tư Những...
 • 84
 • 805
 • 5
Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I

Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I

Quản trị kinh doanh

... giá trị sổ sách (M/B) TNST - Cổ tức ưu đãi EPS = Số lượng cổ phiếu lưu hành Giá trị thị trường cổ phiếu P/E = Thu nhập cổ phiếu VCSH Giá trị sổ sách cổ phiếu = Tổng số cổ phiếu lưu hành Giá trị ... thể sử dụng tín dụng ngân hàng hay tín dụng thương mại) , hay phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vay dài hạn thị trường tài chính,…Để đưa định dùng hoàn toàn vốn chủ sở hữu, vay nợ hay sử dụng kết ... độ rủi ro đầu tư vào doanh nghiệp Với doanh nghiệp cổ phần hóa, trước đưa định đầu tư, nhà đầu tư quan tâm đến giá trị doanh nghiệp mà chủ yếu giá trị cổ phiếu doanh nghiệp thời điểm đầu tư Những...
 • 84
 • 613
 • 1
Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại xí nghiệp dược phẩm TWI

Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại xí nghiệp dược phẩm TWI

Tài chính - Ngân hàng

... để nguồn vốn tín dụng thơng mại (tín dụng nhà cung cấp) thông qua quan hệ mua bán chịu, mua bán trả chậm năm 2002 ràng xí nghiệp tăng cờng chiếm dụng vốn doanh nghiệp khác Những điểm phân tích ... năm 2002 67 tỷ, gần 29 tỷ hàng tồn kho 13 tỷ khoản phải thu, phần sử dụng khoảng 3,5 tỷ Do vậy, phần lớn vốn dùng để mua nguyên vật liệu đầu vào xí nghiệp phải vay ngân hàng Ngoài việc dự đoán ... khách hàng, xác định khách hàng bán chịu 2.5 Sử dụng kết phân tích tài vào quản trị kinh doanh xí nghiệp Thông qua việc tính toán, so sánh phân tích số tiêu tài chính, ban lãnh đạo sử dụng kết...
 • 99
 • 406
 • 0
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của SHB

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của SHB

Tài chính - Ngân hàng

... doanh nghiệp hoạt động tín dụng NHTM 1.1 Tín dụng hoạt động tín dụng NHTM chế thi thị trờng 1.1.1 Khái niệm tín dụng Tín dụng ngân hàng giao dịch tài sản ngân hàng bên vay ngân hàng chuyển giao tài ... nội Trong Đại hội đồng cổ đông quan thẩm quyền cao ngân hàng bầu Hội đồng quản trị quan kiểm soát Hội đồng quản trị thành lập cácuỷ ban làm tham mu cho Hội đồng quản trị việc quản trị ngân hàng ... hợp lý góp phần hạn chế rủi ro nâng cao hiệu tín dụng Quy trình tín dụng tổng quát bao gồm bớc sau: 1.1.4.1 Thiết lập hồ sơ tín dụng Hồ sơ tín dụng văn biểu quan hệ ngân hàng khách hàng vay vốn...
 • 84
 • 770
 • 7
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích Tài chính Doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích Tài chính Doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... doanh nghiệp hoạt động tín dụng NHTM 1.1 Tín dụng hoạt động tín dụng NHTM chế thi thị trờng 1.1.1 Khái niệm tín dụng Tín dụng ngân hàng giao dịch tài sản ngân hàng bên vay ngân hàng chuyển giao tài ... nội Trong Đại hội đồng cổ đông quan thẩm quyền cao ngân hàng bầu Hội đồng quản trị quan kiểm soát Hội đồng quản trị thành lập cácuỷ ban làm tham mu cho Hội đồng quản trị việc quản trị ngân hàng ... tin tín dung ngân hàng CIC Ngân hàng tổ chức phận quản lý thông tin khách hàng riêng, cán tín dụng dễ dàng tìm kiếm thông tin cần thiết mạng nội ngân hàng Mặt khác hầu hết cán tín dụng ngân hàng...
 • 66
 • 841
 • 3
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích TCDN trong hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích TCDN trong hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)

Kinh tế - Thương mại

... quan tõm n ti ny Lớp: TCDN C K7 Học Viện Ngân Hàng Khóa luận tốt nghiệp -3- Vũ Thị Nguyệt Hằng CHNG MT S VN C BN V PHN TCH TI CHNH DOANH NGHIP TRONG HOT NG TN DNG CA CC NHTM 1.1 Tớn dng v ... nhun tng ti sn = X 100 Tng ti sn bỡnh quõn Lớp: TCDN C K7 Học Viện Ngân Hàng Khóa luận tốt nghiệp - 27 - Vũ Thị Nguyệt Hằng Trong iu kin bỡnh thng, ch tiờu ny cng cao cng tt, chng t kh nng sinh ... ngõn hng cung cp tớn dng Lớp: TCDN C K7 Học Viện Ngân Hàng Khóa luận tốt nghiệp - 31 - Vũ Thị Nguyệt Hằng CHNG THC TRNG CễNG TC PHN TCH TCDN TRONG HOT NG TN DNG CA NHTMCP SI GềN H NI (SHB) 2.1...
 • 86
 • 497
 • 5
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích TCDN trong hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích TCDN trong hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)

Tài chính - Ngân hàng

... ngân hàng đến hạn toán Khái niệm tín dụng ngân hàng đợc phát biểu ngắn gọn nh sau: tín dụng ngân hàng quan hệ giao dịch ngân hàng khách hàng ngân hàng chuyển giao vốn tiền cho khách hàng sử dụng ... vấn đề tín dụng hoạt động tín dụng NHTM : tín dụng gì, vai trò tín dụng, hình thức tín dụng quy trình tín dụng áp dụng hoạt động tín dụng NHTM Trình bày cụ thể phân tích TCDN hoạt động tín dụng ... trọng Ngân hàng phân tích khả tiềm tàng khách hàng sử dụng vốn tín dụng nh khả hoàn trả vốn vay Mục tiêu ngân hàng phân tích tình dẫn đến rủi ro cho ngân hàng tiên lợng khả kiểm soát loại rủi ro, ...
 • 84
 • 475
 • 3
Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính của DN phục vụ hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NHNo&PTNT Đông Hà Nội. Thực trạng và giải pháp

Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính của DN phục vụ hoạt động tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHNo&PTNT Đông Hà Nội. Thực trạng giải pháp

Tài chính - Ngân hàng

... nhuận Trong hoạt động kinh doanh NHTM vô số rủi ro xẩy nh là: rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro tín dụngvà rủi ro bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác Do đó, để phòng ngừa hạn chế rủi ro, ... với tổ chức tín dụng : Tính đến thời điểm 31/12/2006 Công ty TNHH Thép Hng Thịnh quan hệ tín dụng với tổ tín dụng sau: Bảng 2.4: Quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng Tổ chức tín dụng D nợ Ngắn ... trng tín dụng lòng tin, tính thời hạn tính hoàn trả 1.1.2 Các hình thức tín dụng 1.1.2.1 Theo đối tợng tín dụng: Gồm hai loại: - Tín dụng vốn đầu t tài sản ngắn hạn: Là loại tín dụng đợc sử dụng...
 • 80
 • 494
 • 0
452 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại Công ty Điện lực Hà Nội 

452 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại Công ty Điện lực Hà Nội 

Tài chính - Ngân hàng

... dịch vụ khách hàng mở tài khoản ngân hàng khác toán vốn thân ngân hàng TTBT đợc áp dụng ngân hàng khác hệ thống với áp dụng đơn vị ngân hàng thuộc hệ thống ngân hàng Tuỳ thuộc vào phơng pháp ... thống ngân hàng từ cấp thành ngân hàng cấp Ngân hàng nhà nớc Ngân hàng chuyên doanh Thời kỳ 1990 đến nay, với việc ban hành pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, công ty tài (24/9/1990) hàng ... đặt ngân hàng trớc lựa chọn: Tồn hay không tồn Muốn tồn phát triển ngân hàng không ngừng đổi cải cách, đặc biệt nâng cao lực quản lý lĩnh vực ngân hàng, tăng cờng hợp tác quốc tế giac ngân hàng...
 • 61
 • 393
 • 1
Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại Xí nghiệp dược phẩm TƯ1

Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại Xí nghiệp dược phẩm TƯ1

Tài chính - Ngân hàng

... để nguồn vốn tín dụng thơng mại (tín dụng nhà cung cấp) thông qua quan hệ mua bán chịu, mua bán trả chậm năm 2002 ràng xí nghiệp tăng cờng chiếm dụng vốn doanh nghiệp khác Những điểm phân tích ... năm 2002 67 tỷ, gần 29 tỷ hàng tồn kho 13 tỷ khoản phải thu, phần sử dụng khoảng 3,5 tỷ Do vậy, phần lớn vốn dùng để mua nguyên vật liệu đầu vào xí nghiệp phải vay ngân hàng Ngoài việc dự đoán ... khách hàng, xác định khách hàng bán chịu 2.5 Sử dụng kết phân tích tài vào quản trị kinh doanh xí nghiệp Thông qua việc tính toán, so sánh phân tích số tiêu tài chính, ban lãnh đạo sử dụng kết...
 • 99
 • 167
 • 0
Giai pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích TCDN trong hoạt động tín dụng của ngân hàng SHB

Giai pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích TCDN trong hoạt động tín dụng của ngân hàng SHB

Tài chính - Ngân hàng

... doanh nghiệp hoạt động tín dụng NHTM 1.1 Tín dụng hoạt động tín dụng NHTM chế thi thị trờng 1.1.1 Khái niệm tín dụng Tín dụng ngân hàng giao dịch tài sản ngân hàng bên vay ngân hàng chuyển giao tài ... khác chia tín dụng thành loại nh sau: 1.1.2.1 Theo thời hạn tín dụng Gồm loại hình tín dụng chính: -Tín dụng ngắn hạn: loại tín dụng thời hạn dới năm -Tín dụng trung hạn: loại tín dụng ... hợp lý góp phần hạn chế rủi ro nâng cao hiệu tín dụng Quy trình tín dụng tổng quát bao gồm bớc sau: 1.1.4.1 Thiết lập hồ sơ tín dụng Hồ sơ tín dụng văn biểu quan hệ ngân hàng khách hàng vay vốn...
 • 85
 • 449
 • 0
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC Ở VIETCOMBANK

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC Ở VIETCOMBANK

Tài chính - Ngân hàng

... tích tình hình rủi ro tín dụng nhà quản trị toàn diện sát thực Thứ ba Ngân hàng nên sử dụng hệ số khả bù đắp rủi ro tín dụng Hệ số khả bù đắp rủi ro tín dụng Dự phòng bù đắp rủi ro = ... Thu nhập cổ phần Lợi nhuận sau thuế TNCP = _ Chi trả cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi ∑ Số cổ phần thường Cổ tức = Thu nhập cổ phần x Tỷ lệ chia cổ tức Với NHTM cổ phần Vietcombank cổ tức cổ phần điều ... khó đòi Trong đó: dự phòng bù đắp rủi ro tín dụng xác định cách cộng số dư tài khoản dự phòng phải thu khó đòi Hệ số khả bù đắp rủi ro tín dụng sử dụng để đánh giá khả bù đắp rủi ro tín dụng...
 • 35
 • 410
 • 0
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC Ở TECHCOMBANK

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC Ở TECHCOMBANK

Tài chính - Ngân hàng

... tích tình hình rủi ro tín dụng nhà quản trị toàn diện sát thực Thứ ba Ngân hàng nên sử dụng hệ số khả bù đắp rủi ro tín dụng Hệ số khả bù đắp rủi ro tín dụng Dự phòng bù đắp rủi ro = ... Thu nhập cổ phần Lợi nhuận sau thuế TNCP = _ Chi trả cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi ∑ Số cổ phần thường Cổ tức = Thu nhập cổ phần x Tỷ lệ chia cổ tức Với NHTM cổ phần Techcombank cổ tức cổ phần điều ... khó đòi Trong đó: dự phòng bù đắp rủi ro tín dụng xác định cách cộng số dư tài khoản dự phòng phải thu khó đòi Hệ số khả bù đắp rủi ro tín dụng sử dụng để đánh giá khả bù đắp rủi ro tín dụng...
 • 35
 • 383
 • 0
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TCDN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTMCP SÀI GÒN HÀ NỘI

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TCDN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTMCP SÀI GÒN HÀ NỘI

Kế toán

... hoạt động tín dụng Yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến điều trình thực quy trình tín dụng ngân hàng thương mại hoạt động tín dụng cho hạn chế tối đa rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Một ... chẽ ngân hàng với ngân hàng thương mại khác, với ngân hàng nhà nước, với trung tâm thông tin tín dụng, với ngành quan, với quyền địa phương, quan chức liên quan biện pháp hữu ích giúp ngân hàng ... khách hàng đến vơí ngân hàng nhiều thuận tiện cho khách hàng địa điểm giao dịch ngân hàng 3.2.5 Đẩy mạnh chuyên môn hoá phân tích quản lý khách hàng đội ngũ cán tín dụng Hiệu hoạt động tín dụng...
 • 19
 • 326
 • 0
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TCDN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TCDN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI

Tài chính - Ngân hàng

... động tín dụng ngân hàng SHB Để thực định hướng mục tiêu ngân hàng ngắn hạn dài hạn đòi hỏi ngân hàng phải giải đồng thời nhiều vấn đề thực tế hoạt động hệ thống ngân hàng mà hoạt động tín dụng ... chẽ ngân hàng với ngân hàng thương mại khác, với ngân hàng nhà nước,với trung tâm thôngtin tín dụng, với ngành quan,với quyền địa phương, quan chức liên quan biện pháp hữu ích giúp ngân hàng ... nghiệp ngân hàng Cần yêu cầu bổ sung báo cáo lưu chuyển tiền tệ hồ sơ tài khách hàng Hầu hết ngân hàng nay ,trong phân tích tình hình tài khách hàng, các loại báo cáo tàingân hàng yêu cầu khách hàng...
 • 20
 • 335
 • 0
Giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác phân tích BCTC ở Techcombank

Giải pháp hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác phân tích BCTC ở Techcombank

Tài chính - Ngân hàng

... hình rủi ro tín dụng nhà quản trị đợc toàn diện sát thực Thứ ba Ngân hàng nên sử dụng hệ số khả bù đắp rủi ro tín dụng Nợ hạn khó đòi Dự phòng bù đắp rủi ro Hệ số khả bù đắp rủi ro tín dụng = ... Trong đó: dự phòng bù đắp rủi ro tín dụng đợc xác định cách cộng số d tài khoản dự phòng phải thu khó đòi Hệ số khả bù đắp rủi ro tín dụng đợc sử dụng để đánh giá khả bù đắp rủi ro tín dụng ... Thu nhập cổ phần Số cổ phần thờng TNCP = Lợi nhuận sau thuế Chi trả cổ tức cho cổ phiếu u đãi _ Cổ tức = Thu nhập cổ phần x Tỷ lệ chia cổ tức Với NHTM cổ phần nh Techcombank cổ tức cổ phần điều...
 • 32
 • 275
 • 0
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TCDN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTMCP SÀI GÒN –HÀ NỘI (SHB)

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TCDN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTMCP SÀI GÒN –HÀ NỘI (SHB)

Tài chính - Ngân hàng

... trình thực quy trình tín dụng ngân hàng thơng mại hoạt động tín dụng cho hạn chế tối đa rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Một thực tế dễ nhận thấy rủi ro tín dụng thờng xảy nhiều ... động tín dụng NHTM chế thị trờng 1.1.1 Khái niệm tín dụng đặc trng tín dụng 1.1.2 Các hình thức tín dụng .4 1.1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng 1.1.4.Quy trình cấp tín dụng ... động tín dụng ngân hàng SHB Để thực đợc định hớng mục tiêu ngân hàng ngắn hạn dài hạn đòi hỏi ngân hàng phải giải đồng thời nhiều vấn đề thực tế hoạt động hệ thống ngân hàng mà hoạt động tín dụng...
 • 26
 • 279
 • 0
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

Tài chính - Ngân hàng

... dài hạn sao; Những rủi ro kinh doanh rủi ro tài rủi ro tín dụng doanh nghiệp cảnh báo nào; Lợi nhuận cổ phiếu; 3.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn thông tin sử dụng phân tích Để đảm bảo tính khách ... tác quản lý sử dụng đội ngũ cán công nhân viên, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp khả thích ứng sáng tạo thời kỳ hậu WTO 3.1.4 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Trong nguồn lực đầu vào ... chọn lựa phương pháp phân tích hiệu 3.2.4 Lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp Ngoài hai phương pháp truyền thống, công ty nên sử dụng kết hợp với số phương pháp khác phương pháp loại trừ Phương...
 • 23
 • 411
 • 1

Xem thêm