nhận xét pháp luật về hợp đồng dân sự vô hiệu vàthực tiễn áp dụng

Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá - Thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần công nghiệp dịch vụ Cao Cường

Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá - Thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần công nghiệp dịch vụ Cao Cường

Kinh tế - Thương mại

... xác thực Đối tượng hợp đồng phải xác định rõ rệt, phải thực hợp pháp Nếu đối tượng hợp đồng bất hợp pháp hợp đồng hiệu Đó ngun tắc luật hợp đồng thừa nhận chung giới Sau hợp đồng thành lập với ... Luật Thương mại 2005 Hợp đồng mua bán hàng hóa hiệu xử lý hợp đồng mua bán hàng hóa hiệu 4.1 Quy định pháp luật hợp đồng hiệu Theo Điều 410 411 Bộ luật Dân 2005 quy định trường hợp hợp ... hợp đồng việc bãi bỏ hoàn toàn việc thực tất nghĩa vụ hợp đồng toàn hợp đồng Hủy bỏ phần hợp đồng việc hủy bỏ thực phần nghĩa vụ hợp đồng, phần lại hợp đồng hiệu lực Việc hủy bỏ hợp đồng áp dụng...
 • 95
 • 1,858
 • 9

Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá - Thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần công nghiệp dịch vụ Cao Cường

Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá - Thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần công nghiệp dịch vụ Cao Cường

Kinh tế - Thương mại

... thực Đối tượng hợp đồng phải xác định rõ rệt, phải thực hợp pháp Nếu đối tượng hợp đồng bất hợp pháp hợp đồng hiệu Đó nguyên tắc luật hợp đồng thừa nhận chung giới Sau hợp đồng thành lập với ... Luật Thương mại 2005 Hợp đồng mua bán hàng hóa hiệu xử lý hợp đồng mua bán hàng hóa hiệu 4.1 Quy định pháp luật hợp đồng hiệu Theo Điều 410 411 Bộ luật Dân 2005 quy định trường hợp hợp ... hoạn…) - Khi hợp đồng hiệu có hệ chấm dứt hợp đồng phụ, trừ trường hợp bên hợp đồng có thỏa thuận hợp đồng phụ thay hợp đồng Quy định khơng áp dụng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân Website:...
 • 94
 • 1,242
 • 20

pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá - thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần công nghiệp dịch vụ cao cường

pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá - thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần công nghiệp dịch vụ cao cường

Kinh tế - Quản lý

... rệt, phải thực hợp pháp Nếu đối tượng hợp đồng bất hợp pháp hợp đồng hiệu Đó ngun tắc luật hợp đồng thừa nhận chung giới Sau hợp đồng thành lập với đầy đủ yếu tố hợp đồnghiệu lực ràng buộc, ... pháp luật Khi hợp đồng ký kết pháp luật pháp lý để bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp bên tham gia ký kết làm sở để quan tài phán giải có tranh chấp Khái quát hợp đồng mua bán hàng hóa 2.1 Pháp luật ... Nguyễn Hợp Toàn Quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa muốn có hiệu lực pháp luật bảo vệ phải tuân theo quy định pháp luật điều khoản có hiệu lực hợp đồng Thứ nhất, chủ thể ký kết hợp đồng phải hợp pháp...
 • 105
 • 2,960
 • 9

Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá Thực tiễn áp dụng tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhật Việt

Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá Thực tiễn áp dụng tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhật Việt

Kinh tế - Thương mại

... hợp đồng văn pháp luật trước quy định pháp luật Hợp đồng kinh tế Hợp đồng mua bán hàng hóa thoả thuận bên với nhau, góc độ pháp lý việc tuân thủ hình thức hợp đồng bắt buộc pháp luật có ghi nhận ... nghiên cứu pháp luật hợp đồng nói chung pháp luật hợp đồng mua bán hàng hóa nói riêng Như biết, pháp luật hợp đồng mua bán hàng hóa hình thành phát triển với quy định Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ... sát thực trạng áp dụng pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng mua bán hàng hóa doanh nghiệp, để có thể: - Tiếp cận nghiên cứu cách có hệ thống quy định hành pháp luật hợp đồng mua bán hàng...
 • 62
 • 2,116
 • 54

Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới – những kinh nghiệm đối với việt nam

Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới – những kinh nghiệm đối với việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... hợp đồng theo mẫu của pháp luật Việt Nam Phần 3: Kế t luâ ̣n CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THEO MẪU 1.1 KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ: Hợp đồng chế định quan trọng của pháp luật ... kết hợp đồng Hợp đồng dân các quy định pháp luật hợp đồng dân coi tảng, khuôn mẫu để xây dựng loại hợp đồng thương mại – kinh tế khác Vì vậy, đặc điểm của hợp đồng dân đặc điểm của loại hợp ... vệ pháp luật có xem xét tuyên bố hiệu các điều kiện thương mại vi phạm quy định pháp luật Không vậy, Bộ luật liệt kê nhiều điều khoản hợp đồng có khả bị xem xét hiệu đương nhiên hiệu...
 • 24
 • 994
 • 12

Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới - những kinh nghiệm đối với Việt Nam

Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới - những kinh nghiệm đối với Việt Nam

Luật

... SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THEO MẪU 1.1 KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ: Hợp đồng chế định quan trọng pháp luật dân phương tiện pháp lý để thỏa mãn quyền, lợi ích hợp pháp chủ thể xã hội ... cạnh thực tiễn áp dụng Hợp đồng dân quy định pháp luật hợp đồng dân coi tảng, khuôn mẫu để xây dựng loại hợp đồng thương mại – kinh tế khác Vì vậy, đặc điểm hợp đồng dân coi đặc điểm hợp đồng thương ... 36 2.3.2 Pháp luật Cộng hòa liên bang Đức 39 2.3.3 Pháp luật Cộng hòa Pháp 44 2.4 Chế định hợp đồng theo mẫu pháp luật Đài Loan 49 2.5 Chế định hợp đồng theo mẫu pháp luật Hàn Quốc...
 • 103
 • 1,307
 • 10

Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về hợp đồng dân sự hiệu

Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về hợp đồng dân sự vô hiệu

Luật

... dịch dân hiệu giả tạo”;  Quy định Điều 131 “Giao dịch dân hiệu bị nhầm lẫn”;  Quy định Điều 410 Hợp đồng dân hiệu (hợp đồng phụ bị hiệu hiệu hợp đồng hợp đồng bị hiệu hiệu ... Hợp đồng dân hiệu hình thức không phù hợp với quy định pháp luật b Căn vào tính chất trái pháp luật Theo vào tính chất trái pháp luật chia hợp đồng dân hiệu thành loại:  Hợp đồng dân ... quyền nghĩa vụ dân sự Ta hiểu hợp đồng dân hiệu hợp đồng khơng có hiệu lực pháp luật, khơng làm phát sinh (hoặc không pháp luật thừa nhận) quyền nghĩa vụ dân bên vi phạm pháp luật Theo quy...
 • 16
 • 813
 • 0

Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về hợp đồng dân sự hiệu

Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về hợp đồng dân sự vô hiệu

Luật

... dịch dân hiệu giả tạo”;  Quy định Điều 131 “Giao dịch dân hiệu bị nhầm lẫn”;  Quy định Điều 410 Hợp đồng dân hiệu (hợp đồng phụ bị hiệu hiệu hợp đồng hợp đồng bị hiệu hiệu ... Hợp đồng dân hiệu hình thức không phù hợp với quy định pháp luật b Căn vào tính chất trái pháp luật Theo vào tính chất trái pháp luật chia hợp đồng dân hiệu thành loại:  Hợp đồng dân ... quyền nghĩa vụ dân sự Ta hiểu hợp đồng dân hiệu hợp đồng khơng có hiệu lực pháp luật, khơng làm phát sinh (hoặc không pháp luật thừa nhận) quyền nghĩa vụ dân bên vi phạm pháp luật Theo quy...
 • 16
 • 1,019
 • 1

Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về hợp đồng dân sự hiệu. (8điểm)

Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về hợp đồng dân sự vô hiệu. (8điểm)

Luật

... hợp đồng dân hiệu hợp đồng khơng tồn theo quy định pháp luật, khơng có hiệu lực pháp lý Mục đích quy định hợp đồng dân hiệu Việc quy định hợp đồng dân hiệu văn pháp luật nhằm đảm bảo ... hiệu vi phạm điều kiện ý chí tự nguyện - hiệu vi phạm hình thức II Các quy định pháp luật hợp đồng dân hiệu theo Bộ luật Dân 2005 Các trường hợp hợp đồng dân hiệu a, Hợp đồng hiệu ... Khái niệm hợp đồng dân hiệu Hợp đồng dân hiệu không làm phát sinh hậu pháp lý mà bên mong muốn Đây nguyên tắc chung mà pháp luật nước ghi nhận Ở Việt Nam để xác định hợp đồng dân hiệu phải...
 • 25
 • 381
 • 0

Khái niệm về hợp đồng dân sự hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự hiệu

Khái niệm về hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

Luật dân sự

... ba tình hợp đồng dân hiệu Hợp đồng dân bị hiệu gây thiệt hai cho người thứ ba, pháp luật dân có quy định để bảo vệ người thứ ba hợp đồng dân hiệu Tuy nhiên người thứ ba pháp luật bảo ... không coi khái niệm hợp đồng dân hiệu theo nghĩa khái niệm ta chưa thấy nêu lên chất đặc điểm hợp đồng dân hiệu hợp đồng dân hiệu loại hợp đồngpháp luật không thừa nhận, giá trị giàng ... thấy hợp đồng phụ phát sinh từ hợp đồng nhằm phục vụ cho hợp đồng hợp đồng hiệu đương nhiên hợp đồng phụ hiệu Tuy nhiên không áp dụng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân sự, biện pháp bảo...
 • 24
 • 510
 • 1

Chế độ phápvề hợp đồng xuất nhập khẩu và thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera

Chế độ pháp lý về hợp đồng xuất nhập khẩu và thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera

Kinh tế - Thương mại

... thực hợp đồng từ bên muốn đặt nghĩa vụ điều chỉnh pháp luật quốc gia Ngay trường hợp khơng thỏa thuận luật áp dụng cho hợp đồng trường hợp luật quốc gia áp dụng theo nguyên tắc xung đột pháp luật. Theo ... trị pháp lý văn pháp luật. Vì việc việc am hiểu pháp luật đối phương đỉều cần thiết.Theo Luật dân 2005 để hợp đồnghiệu lực cần đảm bảo điều kiện sau (Đ 410) -Chủ thể hợp đồng phải hợp pháp: ... cập chủ yếu đến hợp đồng xuất nhập hàng hóa, hợp đồng hợp đồng vận tải, hợp đồng bảo hiểm thường gọi hợp đồng liên quan đến hợp đồng xuất nhập hàng hóa hợp đồng nội dung hợp đồng xuất nhập khẩu.Các...
 • 86
 • 849
 • 5

một số vấn đề về hợp đồng dân sự hiệu – thực trạng và hướng hoàn thiện

một số vấn đề về hợp đồng dân sự vô hiệu – thực trạng và hướng hoàn thiện

Thạc sĩ - Cao học

... giải số trường hợp HĐDS hiệu đưa giải pháp hoàn thiện pháp luật việc xử lý HĐDS hiệu Phương pháp nghiên cứu Đề tài vận dụng phương pháp phân tích để khía cạnh khác quy định pháp luật, qua nêu ... cảnh pháp luật giới hợp đồng Đây sở trì tính ổn định quan hệ dân giao lưu dân Để pháp luật công nhận bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp bên hợp đồng phải tuân thủ số điều kiện định - điều kiện có hiệu ... Lý luận chung hợp đồng dân hiệu Chương 2: Thực tiễn giải số trường hợp hợp đồng dân hiệu Chương 3: Giải pháp hồn thiện quy định pháp luật hợp đồng dân hiệu Reference DANH MỤC TÀI LIỆU...
 • 11
 • 765
 • 4

Hợp đồng dân sự hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự hiệu

Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

Luật

... 62 dân hiệu Chương - thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng dân hiệu hậu 64 pháphợp đồng dân hiệu - số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật 3.1 Thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng dân ... luận hợp đồng dân hiệu hậu pháphợp đồng dân hiệu 1.1 Hợp đồng dân hiệu 1.1.1 Khái niệm hợp đồng dân hiệu 1.1.2 Phân loại hợp đồng dân hiệu 20 1.2.Hậu pháphợp đồng dân hiệu ... luận hợp đồng dân hiệu hậu pháphợp đồng dân hiệu  Chương - Hợp đồng dân hiệu hậu pháphợp đồng dân hiệu theo quy định pháp luật Việt Nam hành  Chương - Thực tiễn áp dụng pháp...
 • 113
 • 1,520
 • 3

Một số vấn đề về hợp đồng dân sự hiệu - thực trạng và hướng hoàn thiện

Một số vấn đề về hợp đồng dân sự vô hiệu - thực trạng và hướng hoàn thiện

Luật

... CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ HIỆU 1.1 Khái niệm hợp đồng dân hiệu 1.1.1 Khái niệm hợp đồng dân tác động hợp đồng dân quan hệ pháp luật dân 1.1.2 Hiệu lực hợp đồng dân việc hiệu hợp đồng dân ... điểm hợp đồng dân hiệu 20 1.2 24 Phân loại hợp đồng dân hiệu 1.2.1 Căn vào tính chất trái pháp luật quan hệ pháp luật dân hợp đồng 24 1.2.2 Căn vào mức độ hiệu 28 1.3 Hậu pháphợp đồng ... THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP HỢP 53 ĐỒNG DÂN SỰ HIỆU 2.1 Khái qt tình hình hợp đồng dân hiệu 53 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng dân hiệu số trường hợp 54 2.2.1 Hợp đồng...
 • 132
 • 1,773
 • 4

Hợp đồng dân sự hiệu và hậu quả pháp lí của hợp đồng dân sự hiệu

Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lí của hợp đồng dân sự vô hiệu

Luật dân sự

... quan hệ hợp đồng phải có lực pháp luật lực hành vi dân mà lực pháp luật vốn có chủ thể mà pháp luật quy định cho chủ thể có quyền nhau: Mọi cá nhân có lực pháp luật dân Năng lực pháp luật dân cá ... kinh tế với hợp đồng dân Có thể nói hợp đồng dân hợp đồng kinh tế cặp song sinh.Vì thực tế có nhiều trường hợp hợp đồng hợp đồng kinh tế hay hợp đồng dân Để phân biệt hai loại hợp đồng phải xác ... đến hợp đồng thực bị hiệu lực Đặc điểm hợp đồng dân hiệu Theo khoản Điều 410 BLDS 2005 quy định: “Các quy định giao dịch dân hiệu từ Điều 127 đến Điều 138 Bộ luật áp dụng hợp đồng hiệu. ”...
 • 16
 • 367
 • 0

Hợp đồng dân sự hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự hiệu

Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

Luật dân sự

... dịch dân hiệu từ Điều 127 đến Điều 138 Bộ luật áp dụng hợp đồng hiệu B HỢP ĐỒNG DÂN SỰ HIỆU I Khái niệm hợp đồng dân hiệu Theo Từ điển Tiếng Việt năm 2003 “vơ hiệu hiểu “khơng có hiệu ... điểm hợp đồng dân hiệudừng lại việc liệt kê trường hợp hiệu Từ ta hiểu hợp đồng dân hiệu hợp đồngpháp luật khơng thừa nhận, khơng có giá trị ràng buộc bên giao kết hợp đồng Hợp đồng ... vi hiệu hợp đồng dân - Hợp đồng dân hiệu tồn điều kiện có hiệu lực hợp đồng bị vi phạm làm cho tồn hợp đồng khơng có hiệu lực, điều khoản hợp đồng khơng có giá trị pháp lý - Hợp đồng dân...
 • 21
 • 584
 • 0

Bài tập học kỳ Dân sự 1 - Hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự hiệu

Bài tập học kỳ Dân sự 1 - Hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

Tư liệu khác

... 1.1- Khái niệm Khái niệm hợp đồng dân phải xem xét nhiều góc độ khác ...
 • 2
 • 307
 • 1

TIỂU LUẬN Hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự hiệu

TIỂU LUẬN Hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

Kinh tế chính trị

... dứt hợp đồng Page 12 Hậu pháphợp đồng dân hiệu Như vậy, hậu pháphợp đồng hiệu hệ pháp lý phát sinh, thay đổi, chấm dứt theo quy định pháp luật trường hợp hợp đồng hiệu 2.2 Hậu pháp ... tuyên bố hợp đồng hiệu, thủ tục tuyên bố hiệu loại hợp đồng hiệu khác khác chia hợp đồng hiệu thành hai loại hợp đồng hiệu tuyệt đối hợp đồng hiệu tương đối  Hợp đồng hiệu tuyệt ... bố hợp đồng hiệu sau: Đối với trường hợp hợp đồng hiệu người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân sự; hợp đồng dân hiệu bị nhầm lẫn; hợp đồng dân...
 • 32
 • 997
 • 1

Hợp đồng dân sự hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự hiệu

Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

Quản trị kinh doanh

... luận hợp đồng dân hiệu hậu pháphợp đồng dân hiệu Ch-ơng - Hợp đồng dân hiệu hậu pháphợp đồng dân hiệu theo quy định pháp luật Việt Nam hành Ch-ơng - Thực tiễn áp dụng pháp luật ... Hợp đồng dân hiệu 1.1.1 Khái niệm hợp đồng dân hiệu Hợp đồng dân hiệulà thuật ngữ đ-ợc sử dụng phổ biến khoa học pháppháp luật hợp đồng Trong chế định hợp đồng dân sự, hợp đồng dân ... luật hợp đồng dân hiệu hậu pháphợp đồng dân hiệu - Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật vấn đề Ch-ơng Một số vấn đề lý luận hợp đồng dân hiệu hậu pháphợp đồng dân hiệu...
 • 13
 • 231
 • 0

Hợp đồng dân sự hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự hiệu

Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

Luật

... pháp luật hợp đồng dân hiệu hậu 64 pháphợp đồng dân hiệu - số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật 3.1 Thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng dân hiệu hậu 64 pháphợp đồng dân s vụ ... luận hợp đồng dân hiệu hậu pháphợp đồng dân hiệu  Chương - Hợp đồng dân hiệu hậu pháphợp đồng dân hiệu theo quy định pháp luật Việt Nam hành  Chương - Thực tiễn áp dụng pháp ... hợp đồng dân hiệu hậu 61 pháphợp đồng dân hiệu 2.4.1 Hợp đồng dân hiệu phần 61 2.4.2 Bảo vệ người thứ ba tình trường hợp hợp đồng 62 dân hiệu Chương - thực tiễn áp dụng pháp luật...
 • 111
 • 786
 • 2

Xem thêm