nhận xét hồ sơ giáo viên tiểu học

TUYỂN TẬP CÁC MẪU NHẬN XÉT DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 30

TUYỂN TẬP CÁC MẪU NHẬN XÉT DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 30

Biểu mẫu

... XUYÊN QUÁ TRÌNH HỌC TẬP BẰNG NHẬN XÉT THÔNG QUA MỘT SỐ VÍ DỤ 1032MỘT SỐ NHẬN XÉT GHI HỌC BẠ TIỂU HỌC THEO TT 30I. Các môn học và hoạt động giáo dục: Cột nhận xét: 1) Đối với học sinh nổi ... TẬPCÁC MẪU NHẬN XÉT DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 301 MỤC LỤC(Các thầy cô ấn phím Ctrl + Click chuột vào mục lục để đi đến trangmuốn xem)MỘT SỐ NHẬN XÉT GHI HỌC BẠ TIỂU HỌC THEO ... ý 28MẪU NHẬN XÉT CUỔI KỲ THEO LỜI KHEN 31GỢI Ý NHẬN XÉT VÀO SỔ THEO DÕI GIÁO DỤC 39MỤC NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT 39ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 30 42GỢI Ý MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT ĐÁNH...
 • 129
 • 64,826
 • 336
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở QUẬN 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở QUẬN 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quản trị kinh doanh

... Tiểu học nghiên cứu trong giai đoạn vừa qua để rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết cho công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học. học sinh . người giáo viên tiểu học ... để phối hợp giáo dục. 1.2.5.2./ Vai trị của người giáo viên tiểu học. * Những nhân tố cơ bản quy định vai trò giáo viên tiểu học : -Vị trí của cấp học , bậc học trong hệ thống giáo dục quốc ... triển giáo viên Tiểu học cuả Bộ Giáo Dục và Đào Tạo trong Chủ đề 6 cuả Modun Giáo dục học với tên gọi “Người giáo viên Tiểu học có trình bày ý kiến cuả chủ tịch Hồ Chí Minh: “ Nghề dạy học là...
 • 77
 • 8,975
 • 44
Tài liệu ỨNG DỤNG CNTT VÀO QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG HỒ SƠ CHỦ NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC docx

Tài liệu ỨNG DỤNG CNTT VÀO QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG HỒ CHỦ NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC docx

Mầm non - Tiểu học

... bước? 1 ỨNG DỤNG CNTT VÀO QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG HỒ CHỦ NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC oOo ĐẶT VẤN ĐỀ: Quản lý lớp học thông qua hồ chủ nhiệm lớp. Sổ chủ nhiệm là một trong những lọai ... thực hiện. - Quản lý học sinh một cách khoa học hơn, hệ thống hơn, theo dõi từng cá nhân học sinh trong quá trình học tập. - Giáo viên có thể trao đổi việc học tập của học sinh, thông báo điểm ... trình giáo dục – rèn luyện trong năm học và có thể tự hướng dẫn học sinh học tập ở nhà theo đúng mục tiêu tham khảo. - Phụ huynh học sinh có thể giới thiệu đến Giáo viên chủ nhiệm và học sinh...
 • 8
 • 943
 • 1
Nhận thức của giáo viên tiểu học về chiến lược quản lý hành vi đối với trẻ có dấu hiệu tăng động giảm chú ý ở một số trường tiểu học ở hà nội

Nhận thức của giáo viên tiểu học về chiến lược quản lý hành vi đối với trẻ có dấu hiệu tăng động giảm chú ý ở một số trường tiểu học ở hà nội

Khoa học xã hội

... nhân) to ra nguyên nhân ca ri lon. 1.1.5. Nhận thức của giáo viên tiểu học 1.1.5.1. Khái nim giáo viên tiu hc Giáo viên tiu hc là nhi ging dy  ng thuc ... cao là 2.58. 3.2. Nhận thức của giáo viên tiểu học về các triệu chứng rối loạn tăng động giảm chú ý 3.2.1. Nhận thức về triệu chứng của giảm chú ý Nhìn chung các giáo viên có m nhn ... ca giáo viên, giáo viên nhiu kinh nghim có nhn thc t viên ít kinh nghiu hii phi có s làm vic hay tip xúc nhiu vi hc sinh và giáo viên...
 • 31
 • 1,646
 • 3
Nhận thức của giáo viên tiểu học về chiến lược quản lý hành vi đối với trẻ có dấu hiệu tăng động giảm chú ý trong một số trường tiểu học ở Hà Nội

Nhận thức của giáo viên tiểu học về chiến lược quản lý hành vi đối với trẻ có dấu hiệu tăng động giảm chú ý trong một số trường tiểu học ở Hà Nội

Sư phạm

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN LINH TRANG NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC VỀ CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ HÀNH VI ... TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC HÀ NỘI – 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN LINH TRANG NHẬN THỨC CỦA GIÁO ... GIÁO VIÊN TIỂU HỌC VỀ CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ HÀNH VI ĐỐI VỚI TRẺ CÓ DẤU HIỆU TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC CHUYÊN NGÀNH: TÂM LÝ HỌC...
 • 123
 • 623
 • 2
Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và xây dựng hồ sơ chủ nhiệm của Giáo viên Tiểu học

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và xây dựng hồ chủ nhiệm của Giáo viên Tiểu học

Giáo dục học

... hướng học sinh tới các trang web hữu ích, Giáo viên sẽ giới hạn công việc học tập của các em tới một số trang web Giáo viên đã xem và lựa chọn trướcBài học của Giáo viên sẽ yêu cầu học sinh ... trình giáo dục – rèn luyện trong năm học và có thể tự hướng dẫn học sinh học tập ở nhà theo đúng mục tiêu tham khảo.- Phụ huynh học sinh có thể giới thiệu đến Giáo viên chủ nhiệm và học sinh ... thực hiện.- Quản lý học sinh một cách khoa học hơn, hệ thống hơn, theo dõi từng cá nhân học sinh trong quá trình học tập.- Giáo viên có thể trao đổi việc học tập của học sinh, thông báo điểm...
 • 11
 • 435
 • 0
Hồ sơ chuyển ngạch giáo viên tiểu học

Hồ chuyển ngạch giáo viên tiểu học

Ngữ văn

... vụ: Đại học tiểu học. + Ngoại ngữ: Anh văn – chứng chỉ B .+ Tin học : Chứng chỉ A.Căn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch giáo viên tiểu học và điều kiện xét chuyển loại công chức, viên chức.Tôi ... Cao đẳng tiểu học. + Ngoại ngữ: Anh văn – chứng chỉ B .+ Tin học : Chứng chỉ A.Căn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch giáo viên tiểu học và điều kiện xét chuyển loại công chức, viên chức.Tôi ... NGHỊCHUYỂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.Kính gửi: - Hiệu trưởng trường tiểu học Trung Chánh.Tôi tên là: NGUYỄN VĂN TOÀN Sinh ngày: 29/11/1971Công việc hiện tại: Giáo viên tiểu học Lương đang hưởng,...
 • 3
 • 3,155
 • 5
Một số giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La đến năm 2015

Một số giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La đến năm 2015

Quản trị kinh doanh

... giáo viên tiểu học 1.3.1. Vị trí, vai trò đội ngũ giáo viên tiểu học 1.3.2. Chuẩn giáo viên tiểu học 1.3.3. Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học 1.3.4. Phát triển giáo viên tiểu học là yêu cầu ... chuẩn giáo viên tiểu học xem phụ lục 1 )Theo quyết định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30-8-2000 của Chính phủ, giáo viên Tiểu học sẽ đợc xếp vào 3 ngạch : Giáo viên tiểu học; Giáo viên tiểu học chính; Giáo ... ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La2.4.1. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học 2.4.2. Quản lý công tác tuyển giáo viên tiểu học 2.4.3. Quản lý công tác sử dụng giáo viên tiểu...
 • 113
 • 1,420
 • 15
THỰC TRẠNG QUẢN LÍ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC QUẬN TÂN BÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỰC TRẠNG QUẢN LÍ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC QUẬN TÂN BÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quản trị kinh doanh

... lí công tác đào tạo giáo viên tiểu học, một số giải pháp trong công tác đào tạo giáo viên tiểu học được đề xuất để góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới chất lượng giáo dục tiểu học tại quận Tân Bình ... Nội dung Năm 2006 Năm 2007 1 Cao đẳng sư phạm tiểu học 15 - 2 Đại học sư phạm tiểu học 282 86 3 Đại học hóa GV tiểu học 31 44 4 Cao học quản lí giáo dục * 6 2 5 Trung cấp lí luận chính trị ... năng lực của người giáo viên. - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lí công tác đào tạo giáo viên tiểu học - Đề xuất một số giải pháp quản lí công tác đào tạo giáo viên Tiểu học quận Tân Bình...
 • 122
 • 625
 • 3
Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học của một số trường tiểu học quận 4, Tp HCM

Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học của một số trường tiểu học quận 4, Tp HCM

Thạc sĩ - Cao học

... luật. 1.2.5. /Giáo viên tiểu học . 1.2.5.1./Khái niệm -Đặc điểm nghề dạy họctiểu học là “nghề đậm đặc tính sư phạm “. Người giáo viên tiểu học vừa dạy các bộ môn , vừa là giáo viên chủ nhiệm, ... 6.03 2 6.06 học sinh . người giáo viên tiểu học là “ thần tượng” của các em học sinh tiểu học “ . Những lời nói , thái độ , cử chỉ , hành vi , lối sống ,… của người giáo viên tiểu học ảnh hưởng ... để phối hợp giáo dục. 1.2.5.2./ Vai trị của người giáo viên tiểu học. * Những nhân tố cơ bản quy định vai trò giáo viên tiểu học : -Vị trí của cấp học , bậc học trong hệ thống giáo dục quốc...
 • 77
 • 1,557
 • 3
Nhan ho so giao vien

Nhan ho so giao vien

Tin học

...
 • 1
 • 2,780
 • 99

Xem thêm