những vấn đề đặt ra trong việc kiếm soát hành vi hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ

luận văn kinh tế luật Các quy định cơ bản của Luật Thương mại quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ

luận văn kinh tế luật Các quy định cơ bản của Luật Thương mại quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ

Kinh tế - Thương mại

... tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, vấn đề: Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tụê, vấn đề quyền tác giả, vấn đề nhãn hiệu hàng hoá dịch vô, vấn đề dẫn địa lý, vấn ... khác sở hữu trí tuệ áp dụng; mức độ bảo vệ thích hợp quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm cho quyền tôn trọng mét cách thoả đáng lãnh thổ nước thành vi n; giải tranh chấp sở hữu trí tuệ thành vi n WTO; ... hữu trí tuệ thương mại quốc tế mà giúp hiểu giao lưu, quan hệ thương mại quốc tế cán vấn đề quyền sở hữu trí tuệ Đề tài: "Các quy định Luật thương mại quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ" ...
 • 16
 • 507
 • 0

So sánh pháp luật về điều khoản hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của Liên minh Châu Âu Việt Nam

So sánh pháp luật về điều khoản hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của Liên minh Châu Âu và Việt Nam

Luật

... MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐIỀU KHOẢN HẠN CHẾ CẠNH TRANH TRONG HỢP ĐỒNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 11 1.1 Quyền sở hữu trí tuệ hợp đồng có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ ... QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 Quyền sở hữu trí tuệ hợp đồng có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Quyền sở hữu trí tuệ đối tƣợng quyền sở hữu trí tuệ Theo giải thích WIPO tài liệu có tên Quyền sở ... thuận hạn chế cạnh tranhliên quan đến sở hữu trí tuệ 58 3.2.1 Những hạn chế pháp luật cạnh tranhliên quan đến sở hữu trí tuệ Vi t Nam 59 3.2.2 Kiến nghị, đề xuất...
 • 76
 • 585
 • 2

Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng Incorterms vào ký kết thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng Incorterms vào ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

Kinh tế - Thương mại

... vị XNK Vi t Nam quan hệ với nớc Hình thức hợp đồng văn hình thức tốt vi c bảo vệ quyền lợi hai bên Nó xác định rõ ràng quyền lợi nghĩa vụ bên mua bên bán Tránh đợc hiểu lầm không thống quan niệm ... thức vận tải Incoterms góp phần quan trọng vào vi c thúc đẩy phát triển mậu dịch quốc tế, giúp cho ngời mua ngời bán làm vi c thuận lợi, dễ dàng vận dụng incterms vào Nghiệp vụ ký kết thực hợp ... chất lợng số lợng hàng giao không theo hợp đồng, bên mua không thực nh cam kết hợp đồng, bên bán có quyền yêu cầu giải để không bị thiệt - Điều khoản bảo hành (Warranty): Trong hợp đồng mua bán máy...
 • 11
 • 612
 • 2

NHỮNG vấn đề đặt RA TRONG VIỆC ký kết THỰC HIỆN LI XĂNG

NHỮNG vấn đề đặt RA TRONG VIỆC ký kết và THỰC HIỆN LI XĂNG

Kinh tế - Quản lý

... trò quyền sở hữu trí tuệ, pháp luật hữu trí tuệ Chỉ có nhận thức đắn vai trò sở hữu trí tuệ pháp luật hữu trí tuệ, có pháp luật sở hữu trí tuệ tốt Tổ chức sở hữu trí tuệ giới khẳng định vấn đề ... nhân, tổ chức khác quan lập pháp Đó là: giảng vi n trường đại học, cán sở hữu trí tuệ thuộc quan quảnsở hữu trí tuệ quan quyền, quan sở hữu trí tuệ, quản lý thị trường, hải quan, cảnh sát kinh ... cần xem xét giải hạn chế 1.2 Pháp luật sở hữu trí tuệ chưa đặt mối quan hệ hữu với ngành luật có liên quan Các quy định pháp luật sở hữu trí tuệ ban hành biệt lập mà không đặt mối liên hệ chặt chẽ...
 • 26
 • 368
 • 1

Tài liệu Báo cáo "Chế định giám đốc thẩm, tái thẩm những vấn đề đặt ra trong việc thi hành " doc

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... ngh bi t hay không bi t c kháng ngh tái th m ch y u l i ph thu c vào vi c th m tra vi n có xu t vi c kháng ngh hay không Do v y, c n ph i xây d ng m t ch ph i h p gi a th m tra vi n ngư i có ... ch l c hành vi dân s ho c m t l c hành vi dân s Do v y, có th suy lu n vi c xem xét l i theo th t c tái th m i v i lo i vi c không c t Tuy nhiên, i v i vi c dân s khác mà quy t nh v vi c dân ... th m d a ba c nêu mà không quy nh d a c vi c i u tra không y ” hoàn toàn h p lý B i vì, vi c i u tra không y ” ch m t nh ng nguyên nhân d n t i “k t lu n b n án, quy t nh không phù h p v i nh...
 • 7
 • 459
 • 2

Dịch vụ phân phối những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO

Dịch vụ phân phối và những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO

Kinh tế - Thương mại

... Vi t Nam o Vi c thành lập sở bán lẻ (ngoài sở thứ nhất) xem xét sở kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Vi c xin phép thành lập nhiều sở bán lẻ phải tuân thủ quy trình có công bố công khai vi c cấp phép ... doanh nghiệp Vi t Nam quan tâm vào vi c xuất hàng hóa để thu ngoại tệ tập trung nhiều vào vi c phát triển khu vực đô thị mà không trọng đến vi c mở rộng hoạt động thị trường nông thôn Trong có thực ... diện thương mại), Vi t Nam không hạn chế ngoại trừ phải thành lập liên doanh với đối tác Vi t Nam tỷ lệ vốn góp phía nước không vượt 49% Kể từ ngày 1/1/2009, Vi t Nam không hạn chế tiếp cận thị...
 • 103
 • 1,425
 • 10

Luận văn: Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng Incorterms vào ký kết thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu pptx

Luận văn: Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng Incorterms vào ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu pptx

Kinh tế - Thương mại

... ý vấn đề hợp đồng mua bán ngoại thương Một doanh nghiệp tham gia vào thi trường giới rộng lớn cần phải quan tâm nhiều đến vấn đề ký kết hợp đồng thực hợp đồng mua bán Quan tâm nhiều đến vấn đề ... nhập mang tính cấp bách thời sự, nên em chọn đề tài “Những vấn đề đặt vi c vận dụng Incorterms vào ký kết thực hợp đồng xuất nhập khẩu” KHÁI NIỆM TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỢP ĐỒNG XNK ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ... đến vấn đề ký kết hợp đồng giúp cho doanh nghiệp tránh tranh chấp, thiệt hại không đáng có Do vậy, vi c nghiên cứu vi c vận dụng Incoterms vào ký kết thực hợp đồng xuất nhập hoạt động chủ yếu doanh...
 • 12
 • 278
 • 0

SKKN: những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng đội ngũ của trung tâm GDTX

SKKN: những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng đội ngũ của trung tâm GDTX

Giáo dục học

... nh Lo Cai vấn đề đặt vi c xây dựng đội ngũ trung tâm GDTX - Về công tác tổ chức: Nhà tr ờng không đ ợc phép tuyển dụng giáo vi n nên số giáo vi n lực hạn chế - Công tác bồi d ỡng giáo vi n ch a ... hợp, khen th ởng xử lý vi phạm cá nhân giáo vi n, cán học vi n có quyền lợi trách nhiệm liên quan Trong qui chế nêu quy định quan hệ công tác cách thức phối hợp thành vi n BGĐ, tr ởng phận công ... chuyên đề vấn đề khó - Trao đổi kinh nghiệm vi c giải tập khó - Tổ chức thực tế học hỏi tr ờng bạn, học hỏi đồng nghiệp tỉnh ng c Thỏi - Giỏm c Trung tõm KTTH-HNDN&GDTX t nh Lo Cai vấn đề đặt vi c...
 • 15
 • 764
 • 1

những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng đội ngũ của trung tâm gdtx

những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng đội ngũ của trung tâm gdtx

Giáo dục học

... nh Lo Cai vấn đề đặt vi c xây dựng đội ngũ trung tâm GDTX - Về công tác tổ chức: Nhà tr ờng không đ ợc phép tuyển dụng giáo vi n nên số giáo vi n lực hạn chế - Công tác bồi d ỡng giáo vi n ch a ... hợp, khen th ởng xử lý vi phạm cá nhân giáo vi n, cán học vi n có quyền lợi trách nhiệm liên quan Trong qui chế nêu quy định quan hệ công tác cách thức phối hợp thành vi n BGĐ, tr ởng phận công ... chuyên đề vấn đề khó - Trao đổi kinh nghiệm vi c giải tập khó - Tổ chức thực tế học hỏi tr ờng bạn, học hỏi đồng nghiệp tỉnh ng c Thỏi - Giỏm c Trung tõm KTTH-HNDN&GDTX t nh Lo Cai vấn đề đặt vi c...
 • 15
 • 278
 • 0

Mối quan hệ giữa con người với tự nhiên vấn đề đặt ra trong việc bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay

Mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và vấn đề đặt ra trong việc bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay

Lý luận chính trị

... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN ============ ***** ============ PHẠM THỊ OANH MỐI QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI VỚI TỰ NHIÊN VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG VI C BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN ... phần vào vi c giải hài hoà mối quan hệ người với tự nhiên Vi t Nam Ý nghĩa luận văn Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu giảng dạy, học tập cho quan tâm đến vấn đề mối quan ... sinh thái vấn đề phát triển lâu bền” năm 2002 đề cập đến vấn đề mối quan hệ người với tự nhiên, môi trường góc độ khác Có thể thấy mối quan hệ người với tự nhiên, môi trường tác giả nước đề cập...
 • 95
 • 1,548
 • 5

Đặc điểm của pháp luật trong nhà nước pháp quyền vài vấn đề đặt ra trong việc đổi mới quy trình lập pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền việt nam xã hội chủ nghĩa

Đặc điểm của pháp luật trong nhà nước pháp quyền và vài vấn đề đặt ra trong việc đổi mới quy trình lập pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền việt nam xã hội chủ nghĩa

Thạc sĩ - Cao học

... khỏi vi c phát sinh vấn đề xã hội phức tạp nạn thất nghiệp, người già cô đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa vậy, pháp luật Nhà nước ta hướng mạnh mẽ vào vi c giải vấn đề xã hội vi c ban hành ... thẩm tra quan thẩm tra 3.2.3 Phát huy trí tuệ quyền làm chủ nhân dân vi c tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo luật, pháp lệnh 3.2.4 Nâng cao vai trò Uỷ ban thường vụ Quốc hội vi c đạo vi c tiếp ... qua chiến tranh thời gian dài; vi c kéo dài chế độ quan liêu bao cấp; vi c chưa đề cao hệ thống tư pháp; trì chủ nghĩa coi thường pháp luật; vi c không chấp nhận tư tưởng Nhà nước pháp quyền thời...
 • 105
 • 659
 • 2

Một số vấn đề đặt ra cho việc ðào tạo công nghệ thông tin trong ngành ngân hàng

Một số vấn đề đặt ra cho việc ðào tạo công nghệ thông tin trong ngành ngân hàng

Ngân hàng - Tín dụng

... thiệt hại khả cạnh tranh cho sản phẩm dịch vụ họ Toàn cầu hóa đem lại cạnh tranh gay gắt cho ngành công nghiệp dịch vụ tài cho phép tồn định chế tài tốt Ðể giữ khả cạnh tranh, định chế tài cần ... tiếng nói chung Một số vấn đề cần quan tâm cho vi c đào tạo CNTT ngành ngân hàng: Ngành ngân hàng nhận thức rõ xu hội nhập nay, vi c thiết lập hệ thống sở hạ tầng đại, vấn đề đào tạo nguồn nhân ... toán điện tử liên ngân hàng (một hệ thống toán trực tiếp điện tử trực tuyến) thức đưa vào vận hành Qua năm hoạt động thức, hệ thống vào ổn định & ngày phát huy hiệu Ðến có 52 thành vi n (6 ngân...
 • 7
 • 612
 • 1

Tài liệu MỘT SỐ VẤN ÐỀ ÐẶT RA CHO VIỆC ÐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG ppt

Tài liệu MỘT SỐ VẤN ÐỀ ÐẶT RA CHO VIỆC ÐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG ppt

Tin học văn phòng

... thiệt hại khả cạnh tranh cho sản phẩm dịch vụ họ Toàn cầu hóa đem lại cạnh tranh gay gắt cho ngành công nghiệp dịch vụ tài cho phép tồn định chế tài tốt Ðể giữ khả cạnh tranh, định chế tài cần ... tiếng nói chung Một số vấn đề cần quan tâm cho vi c đào tạo CNTT ngành ngân hàng: Ngành ngân hàng nhận thức rõ xu hội nhập nay, vi c thiết lập hệ thống sở hạ tầng đại, vấn đề đào tạo nguồn nhân ... toán điện tử liên ngân hàng (một hệ thống toán trực tiếp điện tử trực tuyến) thức đưa vào vận hành Qua năm hoạt động thức, hệ thống vào ổn định & ngày phát huy hiệu Ðến có 52 thành vi n (6 ngân...
 • 7
 • 518
 • 1

Tư Tưởng nhân sinh trong kinh Pàli của Phật giáo - Những vấn đề đặt ra cho việc giáo dục đạo đức con người Việt Nam hiện nay

Tư Tưởng nhân sinh trong kinh Pàli của Phật giáo - Những vấn đề đặt ra cho việc giáo dục đạo đức con người Việt Nam hiện nay

Lý luận chính trị

... tâm nhìn nhận Song, hạnh phúc? Con đ-ờng đ-a đến hạnh phúc cho ng-ời? lại trở thành vấn đề gây tranh cãi từ bao đời trào tr-ờng phái, trào l-u t- t-ởng Giáo lý Phật giỏo không lẽ đó, Pht giỏo ... tng, u cú th chia ch c Tt c s vt u i ói vi m thnh lp: Tõm i vi cnh, cnh i vi thõn, ln i vi nh, di i vi ngn, sng i vi cht, cú i vi khụng Tt c s vt u i ói vi m thnh nờn u vụ ngó, u khụng cú t tớnh: ... hc ny i sng xó hi Vit Nam lõu nay, l vic lm ht sc cú ý ngha Tuy nhiờn, vic lm sỏng t nh hng ca Pht giỏo núi chung v nhõn sinh quan Pht giỏo núi riờng i vi vic giỏo dc o c ngi Vit Nam di tỏc ng...
 • 105
 • 425
 • 1

Tư tưởng nhân sinh trong kinh Pàli của Phật giáo - Những vấn đề đặt ra cho việc giáo dục đạo đức con người Việt Nam hiện nay

Tư tưởng nhân sinh trong kinh Pàli của Phật giáo - Những vấn đề đặt ra cho việc giáo dục đạo đức con người Việt Nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... hc ny i sng xó hi Vit Nam lõu nay, l vic lm ht sc cú ý ngha Tuy nhiờn, vic lm sỏng t nh hng ca Pht giỏo núi chung v nhõn sinh quan Pht giỏo núi riờng i vi vic giỏo dc o c ngi Vit Nam di tỏc ng ... hng ca nú i vi vic giỏo dc o c ca ngi Vit Nam hin úng gúp ca lun Lun gúp phn lm sỏng t vai trũ ca o Pht vi nhng hc thuyt trit hc mang li cho vic giỏo dc v o to ngi, gúp phn quan trng vic xõy dng ... H Ni 19 i Tng Kinh Vit Nam (2012), Kinh Trung b, 1, Vin Nghiờn cu Pht hc Vit Nam 20 i Tng Kinh Vit Nam (2012), Kinh Trung b, 2, Vin Nghiờn cu Pht hc Vit Nam 21 i Tng Kinh Vit Nam (2005), Kinh...
 • 8
 • 391
 • 3

Các vấn đề đặt ra trong giai đoạn chuyển đổi.doc.DOC

Các vấn đề đặt ra trong giai đoạn chuyển đổi.doc.DOC

Kế toán

... thiết chế vấn đề thống tiền tệ Cách tiếp cận trọng đến vi c tăng cờng biện pháp điều tiết liên quốc gia siêu quốc gia lĩnh vực tiền tệ, đến phối hợp sách kinh tế nớc thành vi n, hạn chế chủ quyền ... tác động tích cực trung dài hạn nh hệ thống tiền tệ quốc tế, nhng có số vấn đề đặt liên quan đến giai đoạn chuyển đổi Đó vấn đề liên quan đến rủi ro tiềm ẩn thời kỳ không ổn định tỷ giá hối đoái ... giềng Trong năm vừa qua đồng cuaron dao động tới 16% so với mác Đức, đồng tiền mạnh nhóm EMU, vi c không gia nhập EMU tạo khó khăn cho doanh nghiệp Thuỵ Điển vi c mua bán hàng hoá với giá cạnh tranh...
 • 32
 • 414
 • 0

Xem thêm