nhóm giải pháp xây dựng chương trình quản trị rủi ro nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp

quản trị rủi ro tài chính tại tổng công ty cổ phần may nhà bè

quản trị rủi ro tài chính tại tổng công ty cổ phần may nhà bè

Kinh tế

... T 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI T CHÍNH 81 T 3.2.1 Nhóm giải pháp xây dựng chương trình quản trị rủi ro, nâng cao lực quản trị T cho doanh nghiệp ... 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP T T 1.2.1 Quản trị rủi ro doanh nghiệp T T 1.2.2 Quản trị rủi ro tài doanh nghiệp 10 T T 1.2.3 Quy trình quản trị rủi ro tài doanh ... doanh nhằm biến rủi ro thành hội thành công 1.2.2 Quản trị rủi ro tài doanh nghiệp 1.2.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tài doanh nghiệp Quản trị rủi ro tài doanh nghiệp quy tắc mà doanh nghiệp dùng...
 • 137
 • 1,053
 • 16
Hàm cầu tiền của milton friedman với chi phí giao dịch, khả năng sinh lời của tài sản thực và phần bù rủi ro

Hàm cầu tiền của milton friedman với chi phí giao dịch, khả năng sinh lời của tài sản thực và phần bù rủi ro

Kinh tế - Thương mại

... đặt chủ thể trước nguy gánh chịu rủi ro cho dù cổ phiếu hay trái phiếu hay tài sản thực (lưu ý xét đến rủi ro mức sinh lời) Mặt khác, rủi ro việc nắm giữ tiền rủi ro việc nắm giữ tài sản thay không ... trước rủi ro gia tăng ảnh hưởng đến rủi ro việc nắm giữ tiền Hoặc biến động thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản ảnh hưởng đến rủi ro việc nắm giữ tiền ràng ảnh hưởng lớn đến rủi ro ... thuyết quản trị rủi ro đại xem rủi ro chi phí Vì vậy, cân nhắc lấy định việc nắm giữ tài sản định lượng mức 114 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 1(30).2009 phí bù rủi ro (risk...
 • 7
 • 746
 • 4
Phân tích khả năng anh hưởng của rủi ro đến khả năng sinh lời của nguồn vốn chủ sở hữu của chi nhánh vinatex đà nẵng

Phân tích khả năng anh hưởng của rủi ro đến khả năng sinh lời của nguồn vốn chủ sở hữu của chi nhánh vinatex đà nẵng

Quản trị kinh doanh

... hản chãú ri ro åí mỉïc täúi thiãøu cọ thãø cháúp nháûn âỉåüc Phán loải Ri ro mäüt doanh nghiãûp cọ thãø phán thnh ri ro kinh doanh v ri ro ti chênh, cạc ri ro khạc ri ro häúi âoại, ri ro li sút ... chụng ta chè ch úu xem xẹt ri ro kinh doanh v ri ro ti chênh cọ nh hỉåíng thãú no âãún doanh nghiãûp 2.1 Ri ro kinh doanh L ri ro tiãưm tng hoảt âäüng kinh doanh ca doanh nghiãûp, bao gäưm nhỉỵng ... giạ ri ro 2.1 Ri ro kinh doanh v tạc âäüng ca ân cán âënh phê lãn doanh thu v låüi nhûn Mäúi quan tám ca nh qun trë l nh hỉåíng ca kãút cáúu chi phê âäúi våïi mỉïc âäü ri ro kinh doanh ca doanh...
 • 40
 • 363
 • 0
Phân tích khả năng sinh lợi và mức độ rủi ro của các cổ phiếu niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh sau 4 năm hoạt động đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Phân tích khả năng sinh lợi và mức độ rủi ro của các cổ phiếu niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh sau 4 năm hoạt động đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Kinh tế

... (hay r ủ i ro cấu tài công ty) Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh loại rủi ro biến động môi trường kinh doanh đặc thù gây ra, ảnh hưởng tới l ợ i nhuận hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tới ... i ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh chia làm hai loại : r ủ i ro có nguyên nhân từ bên công ty (chính sách quản trệ kinh doanh) r ủ i ro có nguyên nhân bên công ty (môi trường kinh doanh) Rủi ro ... rủi ro tổng thể, nghĩa toàn rủi ro, đó, beta cho phép đo lường phần ro, rủi ro hệ thống Phần rủi ro phi hệ thống phần chênh lệch rủi ro tổng thể (phương sai) rủi ro hệ thống (tích beta bình phương...
 • 148
 • 1,009
 • 1
Đánh giá tác động của đòn bẩy tài chính tới khả năng sinh lời và rủi ro tài chính của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thiên Á

Đánh giá tác động của đòn bẩy tài chính tới khả năng sinh lời và rủi ro tài chính của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thiên Á

Tài chính - Ngân hàng

... văn tốt nghiệp 1.1.3 Rủi ro tài 1.1.3.1 Khái niệm rủi ro Học viện tài Rủi ro kinh doanh nảy sinh bắt nguồn từ yếu tố hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Trong kinh doanh, có ý kiến rủi ro :rủi ro tổn ... tượng rủi ro:    Rủi ro tài sản; Rủi ro người; Rủi ro trách nhiệm pháp lý Theo lĩnh vực hoạt động doanh nghiêp:    Rủi ro hoạt động đầu tư; Rủi ro hoạt động sản xuất kinh doanh; Rủi ro hoạt ... Mục tiêu quản trị rủi ro gia tăng giá trị công ty: giảm chi phí vay, tránh đầu tư lệch lạc Để quản trị rủi ro hiệu đưa giải pháp giảm thiểu rủi ro cần ứng dụng chiến lược quản trị rủi ro thực...
 • 57
 • 278
 • 0
Ảnh hưởng của thu nhập phi truyền thống đến khả năng sinh lời và rủi ro của các ngân hàng ở việt nam trong giai đoạn 2005 2013

Ảnh hưởng của thu nhập phi truyền thống đến khả năng sinh lời và rủi ro của các ngân hàng ở việt nam trong giai đoạn 2005 2013

Ngân hàng - Tín dụng

... tài định 17 • Các loại rủi ro kinh doanh Ngân hàng Theo Nguyễn Văn Tiến (2010) trình bày sách Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng - Nhà xuất thống kê cho rằng: - Rủi ro tín dụng: Tín dụng hoạt ... cứu xây dựng mô hình với biến phụ thuộc phương pháp đo lường sau: ROA, ROE, độ lệch chuẩn ROA, độ lệch chuẩn ROE, tỷ lệ điều chỉnh rủi ro lợi nhuận ròng tài sản (RARROA ), tỷ lệ điều chỉnh rủi ro ... hạn trả Như vậy, lãi suất cho vay bị giảm thấp phần trả lãi cho khoản tiền gửi có kỳ hạn lại không giảm tương ứng dẫn đến rủi ro lãi suất - Rủi ro khoản: Rủi ro khoản rủi ro xảy Ngân hàng thiếu...
 • 109
 • 492
 • 1
Ảnh hưởng của ro thanh khoản đến khả năng sinh lợi của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Ảnh hưởng của ro thanh khoản đến khả năng sinh lợi của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Kinh tế

... NG C A R I RO THANH IC I VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN C U 1.1R i ro ho ng kinh doanh c i: 1.1.1 Khái ni m r i ro: 1.1.2 Các lo i r i ro ho ng kinh doanh c i: 1.2 R i ro kho n: ... QUAN V KHO N KH NG C A R I RO THANH IC M I VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN C U 1.1 R i ro ho ng kinh doanh c i: 1.1.1 Khái ni m r i ro: GARP (Global Association of Risk Professionals : ro, thoán tính, , (2010, ... bình (ROAE return on average equity): trung bình - 13 ROA : ROA 1.3.2.2 T l l i nhu n ròng t ng tài s n trung bình (ROAA Return on average asset): A) trung bình, trung bình , trung bình ROAA...
 • 162
 • 319
 • 1
Phân tích khả năng sinh lợi theo các kênh bán hàng tại Công ty TNHH TM & DV Vân Hậu

Phân tích khả năng sinh lợi theo các kênh bán hàng tại Công ty TNHH TM & DV Vân Hậu

Kế toán

... tăng thêm giá trị Phân tích giá trị theo quy trình giúp doanh nghiệp quản trị hoạt động cách thành cơng Khái niệm “hệ thống chi phí sở hoạt động” mở đường cho khái niệm rộng gọi quản trị chi phí ... cho nhà quản trị thấy - 20 - mối quan hệ doanh thu, chi phí lợi nhuận mức hoạt động phạm vi kinh doanh khác Đấy sở để đề định kinh doanh đắn Như phân tích báo cáo phận giúp cho nhà quản trị doanh ... giá trị loại trừ hoạt động gây chi phí Quản trị chi phí sở hoạt động hướng doanh nghiệp đến mục tiêu lý tưởng là: hệ thống quản trị tồn kho lúc, hệ thống sản xuất linh hoạt hệ thống quản trị...
 • 127
 • 771
 • 1
426 Phân tích khả năng sinh lợi theo các kênh bán hàng tại Công ty TNHH TM & DV Vân Hậu

426 Phân tích khả năng sinh lợi theo các kênh bán hàng tại Công ty TNHH TM & DV Vân Hậu

Quản trị kinh doanh

... tăng thêm giá trị Phân tích giá trị theo quy trình giúp doanh nghiệp quản trị hoạt động cách thành cơng Khái niệm “hệ thống chi phí sở hoạt động” mở đường cho khái niệm rộng gọi quản trị chi phí ... cho nhà quản trị thấy - 20 - mối quan hệ doanh thu, chi phí lợi nhuận mức hoạt động phạm vi kinh doanh khác Đấy sở để đề định kinh doanh đắn Như phân tích báo cáo phận giúp cho nhà quản trị doanh ... giá trị loại trừ hoạt động gây chi phí Quản trị chi phí sở hoạt động hướng doanh nghiệp đến mục tiêu lý tưởng là: hệ thống quản trị tồn kho lúc, hệ thống sản xuất linh hoạt hệ thống quản trị...
 • 127
 • 484
 • 0
Phân tích khả năng sinh lợi theo các kênh bán hàng tại công ty TNHH và DV Vân Hậu

Phân tích khả năng sinh lợi theo các kênh bán hàng tại công ty TNHH và DV Vân Hậu

Thạc sĩ - Cao học

... tăng thêm giá trị Phân tích giá trị theo quy trình giúp doanh nghiệp quản trị hoạt động cách thành cơng Khái niệm “hệ thống chi phí sở hoạt động” mở đường cho khái niệm rộng gọi quản trị chi phí ... cho nhà quản trị thấy - 20 - mối quan hệ doanh thu, chi phí lợi nhuận mức hoạt động phạm vi kinh doanh khác Đấy sở để đề định kinh doanh đắn Như phân tích báo cáo phận giúp cho nhà quản trị doanh ... giá trị loại trừ hoạt động gây chi phí Quản trị chi phí sở hoạt động hướng doanh nghiệp đến mục tiêu lý tưởng là: hệ thống quản trị tồn kho lúc, hệ thống sản xuất linh hoạt hệ thống quản trị...
 • 127
 • 625
 • 0
PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ

PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ

Tài chính - Ngân hàng

... x 100% Doanh số cho vay 2.3.1.3 Năng lực quản trị Năng lực quản trị ngân hàng yếu tố động Năng lực quản trị tốt biến ngân hàng yếu thành ngân hàng hoạt động tốt ngược lại Nói đến khả quản lý ... toàn vốn =  tài sản có rủi ro quy đổi Tổng tài sản rủi ro quy đổi = (Tài sản rủi ro nội bảng x hệ số rủi ro) + ( Tài sản rủi ro ngoại bảng x hệ số chuyển đổi x hệ số rủi ro) c Vốn tự có để xác ... theo qui định - Chịu trách nhiệm quảnrủi ro lĩnh vực nguồn vốn, cân đối vốn kinh doanh tiền tệ theo qui chế, quy trình quảnrủi ro, quản lý tài sản nợ (rủi ro lãi suất, kỳ hạn) - Tổng hợp,...
 • 106
 • 1,223
 • 4
Giải pháp nâng cao khả năng thanh toán và khả năng sinh lời của công ty TNHH ôtô Doosung Việt Nam

Giải pháp nâng cao khả năng thanh toán và khả năng sinh lời của công ty TNHH ôtô Doosung Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... Chuyên đề tốt nghiệp _TCDN GVHD: Ths Phan Hồng Mai - Trình độ nhân lực: Nếu môi trường doanh nghiệp mà nhà quản lý, phòng ban có trình độ lực cao, công nhân lành nghề hết lòng doanh nghiệp chắn ... kế toán, quảndoanh nghiệp , nhằm đưa đánh giá thực trạng tình hình tài doanh nghiệp, đồng thời đưa thông tin cho đối tượng quan tâm đến doanh nghiệp có nhìn xác sức khỏe tồn doanh nghiệp trước ... toàn phận kỹ thuật để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh 3.2 Giải pháp nâng cao khả toán khả sinh lời Công ty TNHH Doosung Việt Nam 3.2.1 Nâng cao khả toán 3.2.1.1 Dự báo quản lý hợp lý hàng tồn...
 • 60
 • 1,744
 • 16
 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM (MARITIME BANK)

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM (MARITIME BANK)

Tài chính - Ngân hàng

... lý rủi ro tín dụng Maritime Bank thực quảnrủi ro tín dụng theo nhóm khách hàng chuyên biệt: Quảnrủi ro tín dụng doanh nghiệp (TDDN), Quảnrủi ro tín dụng cá nhân(TDCN), Quảnrủi ro ... kinh doanh nhằm đảm bảo công tác quảnrủi ro phù hợp với thực tế kinh doanh Quảnrủi ro hoạt động Cấu trúc quản trị rủi ro hoạt động kiện toàn với việc thành lập Hội đồng QuảnRủi ro hoạt ... cáo rủi ro hoạt động xây dựng triển khai định kỳ gửi tới lãnh đạo cấp cao đơn vị kinh doanh Phạm vi quảnrủi ro hoạt động mở rộng cho tất ngân hàng chuyên doanh Những quy định quảnrủi ro...
 • 27
 • 653
 • 0
Nâng cao khả năng sinh lợi của công ty

Nâng cao khả năng sinh lợi của công ty

Cao đẳng - Đại học

... viïåc Ngìn sưëng ca doanh nghiïåp chđnh lâ doanh thu vâ lúåi nhån thûåc tïë thu àûúåc Hậy nghiïn cûáu toân diïån mổi hoẩt àưång ca doanh nghiïåp àïí tûâ àố tòm cấch gia tùng doanh thu vâ lúåi nhån ... diïån cho hònh ẫnh nhûäng ngûúâi biïët vûúåt qua nhûäng khùỉc nghiïåt ca cåc sưëng àïí àẩt àïën thânh cưng àónh cao B Àïí cố thïí àc kïët àûúåc nhûäng bâi hổc kinh nghiïåm cho mònh vâ cho ngûúâi ... cêëp sẫn phêím, hâng hốa cho nhûäng khấch hâng hiïån tẩi Àïí àẩt hiïåu quẫ tưëi àa viïåc nêng cao lúåi nhån ca cưng ty, bẩn nïn kïët húåp hai viïåc cng lc, vûâa tùng doanh thu vâ vûâa giẫm chi...
 • 24
 • 691
 • 5
Khả năng thanh toán và khả năng sinh lợi

Khả năng thanh toán và khả năng sinh lợi

Kế toán - Kiểm toán

... tiện Khả sinh lợi áp dụng cho một tập hợp tài sản Ở cấp độ doanh nghiệp, khả sinh lợi kết việc sử dụng tập hợp tài sản vật chất tài sản tài chính, tức vốn kinh tế mà doanh nghiệp nắm giữ Nhìn chung, ... hỏi cấp bách: - Đảm bảo trì vốn cho doanh nghiệp (đầu tư) - Trả khoản lãi vay đảm bảo hoàn trả khoản vay Lãi thu từ hoạt động sinh lợi năm tài khoá trích chia cho cổ đông trì dạng vốn dự trữ ... ý khả sinh lợi tài sản phần vấn đề nảy sinh từ khả sinh nguồn vốn thực Trên thực tế, rủi ro hoạt động doanh nghiệp cổ đông gánh chịu Lợi nhuận mà họ thu không phụ thuộc vào khả sinh lợi tài sản...
 • 2
 • 363
 • 0
Tài liệu Khả năng thanh toán và khả năng sinh lợi doc

Tài liệu Khả năng thanh toán và khả năng sinh lợi doc

Tài chính doanh nghiệp

... góp vốn, doanh nghiệp quyền tự chủ Khả cân tài yếu tố đo lường mức độ tự chủ doanh nghiệp Việc nắm giữ lượng tiền mặt lớn tăng mức độ tự chủ doanh nghiệp số tiền lại không tham gia vào trình sản ... cân tài sản có (actifs) nguồn lực sẵn có tạo nhu cầu tiền cần đáp ứng b Mức độ tự chủ (autonomy) thể khả trì tính độc lập doanh nghiệp, Nếu nhu cầu tiền doanh nghiệp đáp ứng hình thức vốn vay, ... từ sản xuất kinh doanh Ngoài ra, phải tính thêm: - Biến đổi tài sản có (kho khoản phải thu) khoản phải trả, - Chi phí phân bổ giá trị thặng dư cho nhà nước, cho người lao động cho cổ đông - Các...
 • 4
 • 290
 • 0
Tài liệu Xác định khả năng sinh lợi trong đầu tư chứng khoán pptx

Tài liệu Xác định khả năng sinh lợi trong đầu tư chứng khoán pptx

Đầu tư Chứng khoán

... trị sổ sách công ty có khả thay đổi thủ thuật kế toán đề cập bên Do đó, số thị giá/giá trị sổ sách cổ phiếu cao thực tế tơng tự, cổ phiếu có số thị giá/giá trị sổ sách rẻ *) Tỷ lệ lãi vốn - ROE ... sách cổ phiếu giá trị tài sản ròng sổ sách công ty chia cho tổng số cổ phiếu phát hành Cũng số P/E, hệ số thị giá với giá trị sổ sách cổ phiếu thể mối tơng quan giá thị trường giá trị sổ sách cổ ... suất biểu thị số lợi nhuận thu vốn doanh nghiệp hay vốn cổ phần cổ đông công ty Tỷ suất tính cách lấy thu nhập ròng công ty chia cho số vốn cổ đông Tỷ suất công ty cao chứng tỏ công ty sử dụng đồng...
 • 4
 • 666
 • 0
Chuyên đề PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH lời

Chuyên đề PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH lời

Quản trị kinh doanh

... chia tách tỷ suất sinh lợi doanh thu cho thấy tác động lãi vay thuế lên ROCE: Gánh nặng lãi vay cao ROCE thấp, mức giữ lại thuế cao ROCE cao Mối quan hệ ROCE ROA ROCE = ROA x Đòn bẩy thu nhập Thu ... Tổng tài sản đánh giá khả sinh lợi tài sản doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh khác - Đánh giá tác động ROA đến ROE Phương pháp phân tích ROA 4.1 Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh chỉ ... này, để tăng tỷ suất sinh lợi tài sản hay ROA, doanh nghiệp phải tìm biện pháp thích hợp để nâng số vòng quay tài sản tỷ suất sinh lợi doanh thu Bằng phương pháp loại trừ, nhà phân tích xác định...
 • 25
 • 905
 • 2

Xem thêm