nguyên vật liệu và phương pháp sử dụng để nghiên cứu chế tạo thiết bị phát hiện nhanh sự ô nhiễm vi sinh vật độc hại trong môi trường không khí

Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu tio2 phủ trên oxit nhôm kim loại để phân hủy các chất độc hại trong môi trường không khí

Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu tio2 phủ trên oxit nhôm kim loại để phân hủy các chất độc hại trong môi trường không khí

Môi trường

... sõu sc ti Tin S Nguyn Th Hu, Phú Vin trng Vin Cụng ngh mụi trng, Vin Khoa hc v Cụng ngh Vit Nam, ngi thy trc tip hng dn tụi thc hin lun vn, ngi luụn quan tõm, ng vi n v to mi iu kin tt nht cho ... Chõu nh hn 2,2 so vi Chõu u hoc Bc M Trong lng phỏt thi ca Chõu u v Bc M tng nh t nm 1975 v cú xu hng gim t nm 1990 vi Chõu u v 1995 vi Bc M thỡ Chõu lng phỏt thi NOx mi nm tng nhanh Ti nm 2000 ... chng nm mc, dit khun, tớnh cht siờu u nc ca Vin Vt lý ng dng v Thit b Khoa hc, Vin Khoa hc v Cụng ngh Vit Nam Hi tho quc t gia Vin Khoa hc v Cụng ngh Vit Nam v Trng i hc Tng hp Cụng ngh Tokyo t...
 • 82
 • 200
 • 1
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano tio2 phủ trên bông thạch anh để phân hủy một số chất độc hại trong môi trường không khí

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano tio2 phủ trên bông thạch anh để phân hủy một số chất độc hại trong môi trường không khí

Môi trường

... phân hủy chất độc hại môi trường không khí 2.3 Phương pháp nghiên cứu 52  2.3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu .52  2.3.2 Phương pháp nghiên cứu chế tạo vật liệu nano TiO2/SiO2 ... HẰNG - CAO HỌC CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG - KHÓA 2009 Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nano TiO2 phủ thạch anh để phân hủy chất độc hại môi trường không khí MỞ ĐẦU Môi trường không khí có ảnh hưởng ... người, vi c bảo vệ môi trường không khí không bị ô nhiễm, tránh khỏi tác động xấu bảo vệ người Hiện nay, môi trường không khí tồn nhiều hoá chất độc hại khó xử lý phương pháp cổ điển thông thường...
 • 78
 • 242
 • 0
Nghiên cứu sự ô nhiễm trứng giun tròn oesophagostomum spp trong môi trường chăn nuôi lợn tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên và thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh

Nghiên cứu sự ô nhiễm trứng giun tròn oesophagostomum spp trong môi trường chăn nuôi lợn tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh

Nông học

... Đối tượng vật liệu nghiên cứu 19 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 19 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu 19 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 19 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu ... Thái Nguyên 3.3.2 Tỷ lệ nhiễm giun tròn Oesophagostomum spp lợn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 3.3.3 Nghiên cứu ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp môi trường chăn nuôi lợn - Sự ô nhiễm ... ngành công nghiệp chế biến Chăn nuôi lợn kết hợp với trồng trọt, thủy sản tạo nên mô hình VAC mang lại hiệu kinh tế cao có ý nghĩa lớn vi c cải thiện môi trường sinh thái Trong năm qua, chăn nuôi...
 • 65
 • 375
 • 0
Nghiên cứu sự ô nhiễm trứng giun tròn oesophagostomum spp trong môi trường chăn nuôi lợn tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên và thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh

Nghiên cứu sự ô nhiễm trứng giun tròn oesophagostomum spp trong môi trường chăn nuôi lợn tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh

Thạc sĩ - Cao học

... Đối tượng vật liệu nghiên cứu 19 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 19 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu 19 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 19 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu ... Thái Nguyên 3.3.2 Tỷ lệ nhiễm giun tròn Oesophagostomum spp lợn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 3.3.3 Nghiên cứu ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp môi trường chăn nuôi lợn - Sự ô nhiễm ... ngành công nghiệp chế biến Chăn nuôi lợn kết hợp với trồng trọt, thủy sản tạo nên mô hình VAC mang lại hiệu kinh tế cao có ý nghĩa lớn vi c cải thiện môi trường sinh thái Trong năm qua, chăn nuôi...
 • 65
 • 366
 • 0
Nghiên cứu sự ô nhiễm trứng giun tròn oesophagostomum spp trong môi trường chăn nuôi lợn tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên và thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh

Nghiên cứu sự ô nhiễm trứng giun tròn oesophagostomum spp trong môi trường chăn nuôi lợn tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh

Thạc sĩ - Cao học

... Đối tượng vật liệu nghiên cứu 19 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 19 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu 19 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 19 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu ... Thái Nguyên 3.3.2 Tỷ lệ nhiễm giun tròn Oesophagostomum spp lợn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 3.3.3 Nghiên cứu ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp môi trường chăn nuôi lợn - Sự ô nhiễm ... ngành công nghiệp chế biến Chăn nuôi lợn kết hợp với trồng trọt, thủy sản tạo nên mô hình VAC mang lại hiệu kinh tế cao có ý nghĩa lớn vi c cải thiện môi trường sinh thái Trong năm qua, chăn nuôi...
 • 65
 • 319
 • 0
Nghiên cứu sự ô nhiễm trứng giun tròn oesophagostomum spp trong môi trường chăn nuôi lợn tại huyện phú lương  tỉnh thái nguyên và thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh

Nghiên cứu sự ô nhiễm trứng giun tròn oesophagostomum spp trong môi trường chăn nuôi lợn tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh

Nông - Lâm - Ngư

... Nguyên 3.3.3 Nghiên cứu ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp môi trường chăn nuôi lợn - Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp môi trường chăn nuôi lợn - Sự ô nhiễm trứng giun tròn ... nghiên cứu giới 21 PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 23 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 23 3.1.2 Vật liệu ... Thái Nguyên 33 4.3 Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp môi trường chăn nuôi lợn 37 4.3.1 Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp chuồng lợn 37 4.3.2 Sự ô nhiễm...
 • 67
 • 382
 • 0
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ĐỂ NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP

MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ĐỂ NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Kế toán

... chi phí vật chất dịch vụ phục vụ cho vi c sản xuất sản phẩm vật chất dịch vụ lĩnh vực CN a Chi phí vật chất - Chi phí nguyên, vật liệu - Chi phí nguyên, vật liệu phụ - Điện năng, nhiên liệu, chất ... thiết bị, thuê sửa chữa nhỏ công trình kiến trúc, nhà làm vi c… - Trả tiền dịch vụ pháp lý - Trả tiền công đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBCNV - Trả tiền cho tổ chức quốc tế nghiên cứu ... giá trị: VA = V + M + C1 - Phương pháp tính VA: có phương pháp bản: a Phương pháp sản xuất Giá trị gia tăng đơn vị sở = giá trị sản xuất - chi phí trung gian b Phương pháp phân phối = +++ Ý nghĩa...
 • 5
 • 419
 • 1

Xem thêm