nguyên nhân cơ bản dẫn đến nhược điểm trong pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam

Xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam phù hợp với Hiệp định của WTO về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (Hiệp định TRIPS).doc

Xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam phù hợp với Hiệp định của WTO về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (Hiệp định TRIPS).doc

Quản trị kinh doanh

... THỐNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ PHÙ HỢP VỚI HIỆP ĐỊNH TRIPS 1.1 Sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ thuật ... hộ quyền sở hữu trí tuệ chủ sở hữu Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trách nhiệm, quyền lợi cá nhân, tổ chức chủ sở hữu tài sản trí tuệ Pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ban hành đưa chế bảo vệ quyền ... hộ quyền sở hữu trí tuệ thể qua tơn trọng quyền sở hữu trí tuệ chủ sở hữu tích cực tuân thủ pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Tiêu chí để đo lường cụ thể hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ...
 • 192
 • 1,055
 • 7

Một số vấn đề bản của hệ thống thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ việt nam sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới

Một số vấn đề cơ bản của hệ thống thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ ở việt nam sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới

Báo cáo khoa học

... Vi~c Vi9t Nam k)' k~t dugc Hi¢p dinh thmmg m~li Vi9t Nam - 110a Ky eta ehcl chtJng ta rat nhi0u co' h0i vi~c h0i nh(lp kinh t6 ti:lO quile 10 V
 • 86
 • 326
 • 0

Những vấn đề pháp bản về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Những vấn đề pháp lý cơ bản về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Luật

... sản góp vốn quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định luật sở hữu trí tuệ ... định pháp luật Việt Nam điều chỉnh 17 quan hệ góp vốn thành lập doanh nghiệp Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN 23 THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 2.1 Quy định hành pháp luật góp vốn thành ... việc góp vốn cơng ty quyền sở hữu đồ vật người góp vốn Nếu xem quyền sở hữu vật quyền thống trị vật, góp vốn vật đồng nghĩa với việc góp vốn quyền sở hữu vật Việc công ty trở thành chủ sở hữu...
 • 80
 • 205
 • 0

Phân tích nguyên tắc nộp đơn đầu tiên trong sở hữu trí tuệ Việt Namso sánh nguyên tắc nộp đơn đầu tiên và nguyên tắc sử dụng đầu tiên của Hoa Kỳ

Phân tích nguyên tắc nộp đơn đầu tiên trong sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và so sánh nguyên tắc nộp đơn đầu tiên và nguyên tắc sử dụng đầu tiên của Hoa Kỳ

Khoa học xã hội

... thuộc quyền sở hữu công nghiệp sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng cơng nghiệp, nhãn hiệu, Quyền sở hữu công nghiệp quyền tác giả tồn nhiều khác biệt, điểm khác biệt Luật sở hữu trí tuệ thể ... nhận thấy chế xác lập quyền sở hữu công nghiệp Mỹ quy định linh hoạt bảo hộ tốt cho chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp Nhìn chung việc sử dụng thực tế đối tượng sở hữu cơng nghiệp tiêu chí ... điều 90 Luật SHTT sửa đổi bổ sung năm 2009 Trong việc xác lập quyền Sở hữu công nghiệp sang chế quốc gia lại đưa nguyên tắc khác Ví dụ, pháp luật số quốc gia khác Hoa Kỳ, Luật sở hữu trí tuệ Philippine...
 • 17
 • 4,011
 • 33

Pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần Việt Nam hiện nay

Pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay

Kinh tế

... sản góp vốn Thứ tư, góp vốn quyền sở hữu trí tuệ, cơng nghệ, bí kỹ thuật Quyền sở hữu trí tuệ tài sản vơ hình tuyệt đối Khoản Điều 35 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: Quyền sở hữu trí tuệ ... dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Chỉ cá nhân, ... 2005 đến Luật Doanh nghiệp năm 2014 loại trừ số chủ thể không quyền góp vốn thành lập cơng ty cổ phần Khái niệm góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp góp thêm vốn điều lệ doanh nghiệp...
 • 77
 • 502
 • 3

Luận văn thạc sĩ luật pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần việt nam hiện nay

Luận văn thạc sĩ luật pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở việt nam hiện nay

Luật

... sản góp vốn Thứ tư, góp vốn quyền sở hữu trí tuệ, cơng nghệ, bí kỹ thuật Quyền sở hữu trí tuệ tài sản vơ hình tuyệt đối Khoản Điều 35 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: Quyền sở hữu trí tuệ ... dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Chỉ cá nhân, ... thành vốn điều lệ cơng ty Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp góp thêm vốn điều lệ doanh nghiệp thành lập Phía sau việc góp vốn quan hệ hợp đồng xoay quanh vấn đề góp vốn; iii) Góp vốn...
 • 77
 • 948
 • 2

Một số nguyên nhân bản dẫn đến ô nhiễm môi trường đô thị

Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm môi trường đô thị

Lý luận chính trị

... tốt phải biết phát nhiều nguyên nhân, phải biết hạn chế tác động nguyên nhân ngợc chiều tạo điều kiện cho nguyên nhân chiều; phải trọng đến nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân bên Chẳng hạn nh trình ... hệ nhân dựa lập trờng vật Do tính phổ biến mối liên hệ nhân nên nguyên nhân sinh nhiều kết quả, kết nhiều nguyên nhân Ta cã thĨ lÊy vÝ dơ trªn thùc tÕ nh : nguyên nhân bầu ôzôn bị thủng ảnh hởng ... mặt nguyên nhân chủ yếu gây nên ô nhiễm môi tr(1) Cục môi trờng Báo cáo quan trắc môi trờng 12 - 2000 ờng nớc mặt đô thị nguyên nhân nguyên nhân bên Và cho dù nhiều nguyên nhân hay nguyên nhân...
 • 10
 • 1,240
 • 1

tâm lý học lao động Phân tích những nguyên nhân bản dẫn đến tai nạn lao động

tâm lý học lao động Phân tích những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tai nạn lao động

Kinh tế - Thương mại

... phải giải Để đưa biện pháp phải biết nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động gì? nhiều ngun nhân dẫn đến tai nạn lao động thảo luận này, chúng em đề cập tới nguyên nhân dẫn tới tai nạn lao động ... luận đề cập đến thực trạng sử dụng biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động doanh nghiệp Việt Nam hiệu hay chưa? Cần bổ sung biện pháp để đạt hiệu cao nhất? B NỘI DUNG I Các nguyên nhân dẫn đến tai ... dựng cơng ty trọng đến lấy ánh sáng thơng gió tự nhiên.Hơn nũa vị trí làm việc cơng nhân, cơng ty bố trí máy quạt 2.2 Tình hình tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp Trong trình sản xuất nguyên nhân...
 • 33
 • 2,529
 • 6

Luận văn thạc sĩ Các nhân tố tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng Ngân hàng của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Các nhân tố tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng Ngân hàng của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Kinh tế

... nhân t doanh nghi p nh bao g ngân hàng Nhân t làm gi m kh p c n tín d ng c a h c v n trung h c tr lên, tài kho n p c n tín d ng c a doanh nghi p nh bao g m ho m kinh doanh Các nhân t ng doanh ... chungkhoanphuongnam.com.vn ng 347 ng 27 v nhân t n n kh p c n tính d ng ngân hàng trình bày th c tr ng v doanh nghi p niêm y t th ch ng khốn Vi t Nam Ngồi ra, tác gi c u th gi i v nhân t doanh nghi ... tài 4: C CÁC NHÂN T N KH P C N TÍN D NG NGÂN HÀNG VÀ TH C TR NG CÁC DOANH NGHI P NIÊM Y T TRÊN TH 1.1 Các nhân t NG CH NG KHOÁN VI T NAM n kh p c n tín d ng ngân hàng 1.1.1 Các nhân t t phía...
 • 70
 • 368
 • 0

Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Biểu mẫu

... thành viên góp đủ phần vốn vào Vốn điều lệ cơng ty, danh sách người góp vốn lập Sổ đăng ký Cổ đơng /thành viên, Thơng báo lập Sổ đăng ký Cổ đơng /thành viên gửi Phòng Đăng ký kinh doanhSở ... CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GĨP/CỔ PHẦN: Sau góp đủ vốn, thành viên người đại diện theo pháp luật công ty cấp Giấy Chứng nhận cổ phần góp vốn theo nội dung sau: Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp Ơng Nguyễn ... Là cá nhân/ và pháp nhân ……… bàn bạc, thỏa thuận đến định vấn đề sau: I GĨP VỐN THÀNH LẬP CƠNG TY ………………………… Ơng Lê Văn A góp tiền mặt .đồng, đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ tương...
 • 4
 • 406
 • 2

Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Tư liệu khác

... Số cổ phần quyền biểu quyết: Là cá nhân/ và pháp nhân ……… bàn bạc, thỏa thuận đến định vấn đề sau: I GĨP VỐN THÀNH LẬP CƠNG TY Ơng Lê Văn A góp tiền mặt đồng, tương ... phần vốn góp/ cổ phần Ơng Nguyễn Văn C Số 03/GCN cấp ngày / / Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/ cổ phần Bà Nguyễn Thị D Số 04/GCN cấp ngày / / Các thành viên góp đủ phần vốn vào Vốn điều lệ cơng ... Vốn điều lệ cơng ty, danh sách người góp vốn lập Sổ đăng ký Cổ đơng /thành viên, Thơng báo lập Sổ đăng ký Cổ đơng /thành viên gửi Phòng Đăng ký kinh doanhSở Kế hoạch Đầu tư IV BẦU CHỦ TỊCH...
 • 3
 • 298
 • 0

Nguyên nhân tâm lý dẫn đến hành vi phạm pháp của trẻ nghiện Internet

Nguyên nhân tâm lý dẫn đến hành vi phạm pháp của trẻ nghiện Internet

Tâm lý học

... Nguyễn Thị Hoa viết "Một số đặc điểm tâm lý nguy dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật trẻ vị thành niên” [13; tr27] đề cập đến nguyên nhân tâm lý dẫn đến hành vi phạm pháp trẻ Đó 10 nhu cầu khẳng ... nhiều tác giả Việt nam nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm pháp trẻ em vị thành niên Nghiên cứu Phạm Minh Hạc cộng tác viên năm (1978- 1980) tìm hiểu nguyên nhân trẻ em phạm pháp Sau thời ... nghiên cứu" Nguyên nhân tâm lý dẫn đến hành vi phạm pháp trẻ em nghiện internet " Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu ngun nhân tâm lý dẫn đến hành vi phạm pháp trẻ em nghiện internet Trên sở này, đưa...
 • 103
 • 554
 • 2

Tiểu luận mục tiêu phương hướng nguyên tắc bản và các quan điểm, giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại

Tiểu luận mục tiêu phương hướng nguyên tắc cơ bản và các quan điểm, giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại

Quản lý nhà nước

... 0,29% 4.2 Quan hệ Việt Nam - ADB 4.2.1 Vị Việt nam ADB (i) Tỷ lệ vốn góp quyền bỏ phiếu Việt nam ADB: Việc góp vốn nước hội viên tương đương với số phần trăm cổ phần phân bổ cho nước Quyền bỏ phiếu ... Điều đặc biệt Việt Nam quy định pháp luật rõ ràng đầu tư nước ngoài- dấu hiệu khẳng định trưởng thành 43 doanh nghiệp Việt Nam Việt Nam tiếp nhận đáng kể nguồn vốn đầu tư, công nghệ kinh nghiệm ... công nghệ thông qua doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước yếu tốt cản trở lớn khả đuổi kịp công nghệ doanh nghiệp Việt Nam Hoạt động chuyển giao công nghệ thông qua doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngồi...
 • 66
 • 183
 • 0

Nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi pháp luật quyền sở hữu trí tuệ tại địa bàn tỉnh tây ninh và các giải pháp khắc phục

Nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi pháp luật quyền sở hữu trí tuệ tại địa bàn tỉnh tây ninh và các giải pháp khắc phục

Cao đẳng - Đại học

... sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp muốn hiểu quy định pháp luật quyền sở hữu trí tuệ điều khó khăn Trong đó, chế tài xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ chƣa đủ mạnh Những quy định sở hữu ... CHƢƠNG 1.TỔNG QUAN PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI VIỆT NAM 1.1.KHÁI QUÁT VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1.1 Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ 1.1.2.Vai trò quyền sở hữu trí tuệ kinh tế - xã ... quyền liên quan đến quyền Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005, đƣợc sửa đổi năm 2009 không đƣa định nghĩa sở hữu trí tuệ mà Khoản Điều giải thích quyền sở hữu trí tuệ, theo đó: Quyền sở hữu...
 • 74
 • 135
 • 0

sở lý luận và thực tiến hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay

Cơ sở lý luận và thực tiến hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... Chơng vấn đề lý luận thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 1.1 vấn đề lý luận chung bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ Những thành trí tuệ ngời tạo thông qua hoạt động ... Luật SHTT dùng thuật ngữ "bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ" , mặt thực thi QSHTT Luật SHTT dùng thuật ngữ "bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ" Trong thời gian gần đây, thuật ngữ "bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ" ... 10 phát sinh, chấm dứt quyền sở hữu; cách thức, biện pháp dịch chuyển quyền sở hữu bảo vệ quyền sở hữu Tuy nhiên, QSHTT quyền sở hữu tài sản vô hình, sản phẩm sáng tạo trí tuệ ngời; đó, nội dung...
 • 144
 • 980
 • 2

LUẬN VĂN: sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay potx

LUẬN VĂN: Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay potx

Thạc sĩ - Cao học

... pháp luật điều chỉnh quan hệ SHTT Trong Luật SHTT, "quyền sở hữu trí tuệ" định nghĩa sau: "Quyền sở hữu trí tuệ quyền tổ chức, cá nhân tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả quyền liên quan đến ... thiện pháp luật thủ tục bảo vệ QSHTT TAND Chương Pháp luật thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Tòa án nhân dân Việt Nam 2.1 Pháp luật thủ tục giải vụ án hành quyền sở hữu trí tuệ 2.1.1 Quyền khởi ... nước - thơng qua hệ thống pháp luật - xác lập quyền chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp quyền giống trồng Trong lĩnh vực SHTT, bảo...
 • 130
 • 566
 • 0

Xem thêm