nguyên lý về sự phát triển của phép biện chứng duy vật vận dụng quan điểm phát triển trong quá trình đổi mới ở việt nam về máy móc trong nông nghiệp

Tìm hiểu quy luật từ những thay đổi dần dần về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại của phép biện chứng duy vật, vận dụng quy luật này vào đường lối

Tìm hiểu quy luật từ những thay đổi dần dần về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại của phép biện chứng duy vật, vận dụng quy luật này vào đường lối

Kinh tế - Thương mại

... liờn tc lm cho s vt khụng ngng phỏt trin bin i Phép biện chứng phát lớn nhân loại trình nhận thức tự nhiên, xã hội t Nghiên cứu lịch sử phép biện chứng triết học vấn đề lớn triết học, đòi hỏi ... Cụng Nghiờp TP HCM NI DUNG I Quy luật lợng chất phép biện chứng vật Lịch sử hình thành quy luật T bin chng quan h vi t thụng thng cng ging nh quan h gia mt hỡnh nh ng v mt bc nh tnh Hỡnh nh ng ... nhiều công sức nhà triết học với nhiều công trình khảo cứu sâu sắc Trong khuôn khổ viết nhỏ đề cập đợc hết khía cạnh vấn đề lớn đặc biệt phép biện chứng vật mác-xít, em mong đóng góp ý kiến khoa...
 • 11
 • 466
 • 1
CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN KẾT QUẢ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT – VẬN DỤNG VÀO PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN KẾT QUẢ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬTVẬN DỤNG VÀO PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC TA HIỆN NAY

Sư phạm

... VÀ KẾT QUẢ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 1.1 Khái niệm nguyên nhân kết 1.2 Quan hệ biện chứng nguyên nhân kết 1.2.1 Nguyên nhân sinh kết quả, xuất trước kết 1.2.2 Nguyên nhân kết thay đổi vị trí ... CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 1.1 Khái niệm nguyên nhân kết Phạm trù nguyên nhân kết phản ánh mối quan hệ hình thành vật, tượng thực khách quan Nguyên nhân phạm ... QUẢ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT Chương 2: VẬN DỤNG PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN – KẾT QUẢ VÀO PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NUỐC TA HIỆN NAY - Phần kết luận kiến nghị CHƯƠNG I – LÍ LUẬN CHUNG VỀ...
 • 19
 • 2,649
 • 14
LUẬN VĂN: Sự biến đổi ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo trong quá trình đổi mới ở Việt Nam hiện nay doc

LUẬN VĂN: Sự biến đổi ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo trong quá trình đổi mới Việt Nam hiện nay doc

Thạc sĩ - Cao học

... làm rõ biến đổi ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo trình đổi Việt Nam Nêu số giải pháp nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực hạn chế ảnh hưởng tiêu cực nhân sinh quan Phật giáo trình đổi nước ta b) ... là, khái quát nội dung nhân sinh quan Phật giáo ảnh hưởng đời sống tinh thần truyền thống người Việt Nam Hai là, tìm hiểu biến đổi ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo trình đổi Việt Nam nay, bao ... hưởng nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần người dân Việt Nam b) Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu biến đổi ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo trình đổi Việt Nam Cơ sở...
 • 92
 • 1,442
 • 1
Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam

luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... chúng để phát triển Sự nghiệp đổi nớc ta cung cấp học to lớn nhận thức Đó học quán triệt quan điểm thực tiễn - nguyên tắc chủ nghĩa Mác Lênin, quan điểm hàng đầu triết học Mác xít Sự nghiệp đổi với ... tập-1996) *Con đờng biện chứng nhận thức: Nhận thức ngời diễn sở thực tiễn không ngừng vận động, phát triển Sự vận động phát triển nhận thức diễn cách biện chứng: - Từ trực quan sinh động đến ... (NEP) Với đổi mới, quan niệm chủ nghĩa xã hội đờng lên chủ nghĩa xã hội Đảng ta ngày đợc xác định rõ Nó thấm nhuần quan điểm lịch sử cụ thể, quan điểm thực tiễn quan điểm phát triển I luận thực...
 • 20
 • 1,755
 • 1
Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam

luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới Việt Nam

Khoa học xã hội

... trí địa 12 II Quá trình phát triển kinh tế Việt Nam 12 III Biện pháp giải tình hình để phát triển kinh tế 15 CHƯƠNG III: 18 ÁP DỤNG LUẬN THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI HIỆN NAY I .Lý luận ... (NEP) Với đổi mới, quan niệm chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Đảng ta ngày xác định rõ Nó thấm nhuần quan điểm lịch sử cụ thể, quan điểm thực tiễn quan điểm phát triển I LUẬN VỀ THỰC ... ĐẾN CƠ SỞ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU I Thực tiễn II Thực tiễn có vai trò quan trọng trình nhận thức III Mối quan hệ luận thực tiễn CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM 12 I...
 • 24
 • 931
 • 1
Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam

luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới Việt Nam

Khoa học xã hội

... rõ Nó thấm nhuần quan điểm lịch sử cụ thể, quan điểm thực tiễn quan điểm phát triển I LUẬN VỀ THỰC TIỄN TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ ĐỔI MỚI KINH TẾ HIỆN NAY Công đổi thức việc Đảng ... trí địa 12 II Quá trình phát triển kinh tế Việt Nam 12 III Biện pháp giải tình hình để phát triển kinh tế 15 CHƯƠNG III: 18 ÁP DỤNG LUẬN THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI HIỆN NAY I .Lý luận ... LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU I Thực tiễn II Thực tiễn có vai trò quan trọng trình nhận thức III Mối quan hệ luận thực tiễn CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM...
 • 26
 • 820
 • 1
Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam”.

luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới Việt Nam”.

Lý luận chính trị

... địa 12 II Quá trình phát triển kinh tế Việt Nam 12 III Biện pháp giải tình hình để phát triển kinh tế 15 Chơng III: 18 áp dụng luận thực tiễn trình đổi I .Lý luận thực tiễn nghiệp phát triển ... chúng để phát triển Sự nghiệp đổi nớc ta cung cấp học to lớn nhận thức Đó học quán triệt quan điểm thực tiễn - nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm hàng đầu triết học Mác xít Sự nghiệp đổi ... niệm liên quan đến sở luận đề tài nghiên cứu I Thực tiễn II Thực tiễn có vai trò quan trọng trình nhận thức III Mối quan hệ luận thực tiễn Chơng II: Quá trình phát triển kinh tế Việt Nam 12...
 • 24
 • 462
 • 0
“Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam”.

“Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới Việt Nam”.

Lý luận chính trị

... địa 12 II Quá trình phát triển kinh tế Việt Nam 12 III Biện pháp giải tình hình để phát triển kinh tế 15 Chơng III: 18 áp dụng luận thực tiễn trình đổi I .Lý luận thực tiễn nghiệp phát triển ... chúng để phát triển Sự nghiệp đổi nớc ta cung cấp học to lớn nhận thức Đó học quán triệt quan điểm thực tiễn - nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm hàng đầu triết học Mác xít Sự nghiệp đổi ... niệm liên quan đến sở luận đề tài nghiên cứu I Thực tiễn II Thực tiễn có vai trò quan trọng trình nhận thức III Mối quan hệ luận thực tiễn Chơng II: Quá trình phát triển kinh tế Việt Nam 12...
 • 24
 • 534
 • 0
Tài liệu Tiểu luận triết học - Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam pptx

Tài liệu Tiểu luận triết học - luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới Việt Nam pptx

Báo cáo khoa học

... trí địa 12 II Quá trình phát triển kinh tế Việt Nam 12 III Biện pháp giải tình hình để phát triển kinh tế 15 CHƯƠNG III: 18 ÁP DỤNG LUẬN THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI HIỆN NAY I .Lý luận ... rõ Nó thấm nhuần quan điểm lịch sử cụ thể, quan điểm thực tiễn quan điểm phát triển I LUẬN VỀ THỰC TIỄN TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ ĐỔI MỚI KINH TẾ HIỆN NAY Công đổi thức việc Đảng ... LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU I Thực tiễn II Thực tiễn có vai trò quan trọng trình nhận thức III Mối quan hệ luận thực tiễn CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM...
 • 27
 • 1,389
 • 8
Tài liệu Tiểu luận “Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam” pdf

Tài liệu Tiểu luận “Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới Việt Nam” pdf

Quản trị kinh doanh

... rõ Nó thấm nhuần quan điểm lịch sử cụ thể, quan điểm thực tiễn quan điểm phát triển I LUẬN VỀ THỰC TIỄN TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ ĐỔI MỚI KINH TẾ HIỆN NAY Công đổi thức việc Đảng ... trí địa 12 II Quá trình phát triển kinh tế Việt Nam 12 III Biện pháp giải tình hình để phát triển kinh tế 15 CHƯƠNG III: ÁP DỤNG LUẬN THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI HIỆN NAY 18 I .Lý luận ... LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU I Thực tiễn II Thực tiễn có vai trò quan trọng trình nhận thức III Mối quan hệ luận thực tiễn CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM...
 • 27
 • 508
 • 0
TIỂU LUẬN: Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam docx

TIỂU LUẬN: luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới Việt Nam docx

Báo cáo khoa học

... vai trò quan trọng trình nhận thức III Mối quan hệ luận thực tiễn Chương II: Quá trình phát triển kinh tế Việt Nam 12 I Vị trí địa 12 II Quá trình phát triển kinh tế Việt Nam 12 III Biện pháp ... chúng để phát triển Sự nghiệp đổi nước ta cung cấp học to lớn nhận thức Đó học quán triệt quan điểm thực tiễn - nguyên tắc chủ nghĩa Mác Lênin, quan điểm hàng đầu triết học Mác xít Sự nghiệp đổi với ... Với đổi mới, quan niệm chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Đảng ta ngày xác định rõ Nó thấm nhuần quan điểm lịch sử cụ thể, quan điểm thực tiễn quan điểm phát triển I luận thực tiễn nghiệp...
 • 25
 • 669
 • 0
Kế thừa và phát triển tư tưởng phật giáo trong quá trình đổi mới ở việt nam

Kế thừa và phát triển tư tưởng phật giáo trong quá trình đổi mới việt nam

Xã hội học

... triết học, phát triển phép biện chứng trình phủ định biện chứng liên tục từ phép biện chứng tự phát thời cổ đại qua phép biện chứng tâm triết học cổ điển Đức đến phép biện chứng vật Sự phát triển ... hoàn toàn vận động phát triển vật Họ tìm nguyên nhân phủ định bên vật, lực lượng siêu nhiên Có quan niệm lại cho vật đời thay vật cũ lặp lại toàn trình vật cũ Còn theo quan điểm vật biện chứng chuyển ... thừa phát triển 2.2 Tính khách quan phủ định biện chứng Phủ định biện chứng mang tính khách quan nguyên nhân phủ định nằm thân vật Đó giải mâu thuẫn bên vật Nhờ vật luôn phát tr iển Đương nhiên vật...
 • 15
 • 621
 • 1
Tiểu luận: Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam ppsx

Tiểu luận: luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới Việt Nam ppsx

Báo cáo khoa học

... rõ Nó thấm nhuần quan điểm lịch sử cụ thể, quan điểm thực tiễn quan điểm phát triển I LUẬN VỀ THỰC TIỄN TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ ĐỔI MỚI KINH TẾ HIỆN NAY Công đổi thức việc Đảng ... trí địa 12 II Quá trình phát triển kinh tế Việt Nam 12 III Biện pháp giải tình hình để phát triển kinh tế 15 CHƯƠNG III: 18 ÁP DỤNG LUẬN THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI HIỆN NAY I .Lý luận ... LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU I Thực tiễn II Thực tiễn có vai trò quan trọng trình nhận thức III Mối quan hệ luận thực tiễn CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM...
 • 27
 • 333
 • 0
Tiểu luận - Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam potx

Tiểu luận - luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới Việt Nam potx

Báo cáo khoa học

... trí địa 12 II Quá trình phát triển kinh tế Việt Nam 12 III Biện pháp giải tình hình để phát triển kinh tế 15 CHƯƠNG III: 18 ÁP DỤNG LUẬN THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI HIỆN NAY I .Lý luận ... rõ Nó thấm nhuần quan điểm lịch sử cụ thể, quan điểm thực tiễn quan điểm phát triển I LUẬN VỀ THỰC TIỄN TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ ĐỔI MỚI KINH TẾ HIỆN NAY Công đổi thức việc Đảng ... LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU I Thực tiễn II Thực tiễn có vai trò quan trọng trình nhận thức III Mối quan hệ luận thực tiễn CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM...
 • 28
 • 364
 • 1
Mối quan hệ lý luận thực tiễn, từ đó rút ra quan điểm thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam

Mối quan hệ luận thực tiễn, từ đó rút ra quan điểm thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới Việt Nam

Triết học Mác - Lênin

... rõ Nó thấm nhuần quan điểm lịch sử cụ thể, quan điểm thực tiễn quan điểm phát triển I LUẬN VỀ THỰC TIỄN TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ ĐỔI MỚI KINH TẾ HIỆN NAY Công đổi thức việc Đảng ... trí địa 12 II Quá trình phát triển kinh tế Việt Nam 12 III Biện pháp giải tình hình để phát triển kinh tế 15 CHƯƠNG III: ÁP DỤNG LUẬN THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI HIỆN NAY 18 I .Lý luận ... định chọn đề tài “ Mối quan hệ luận thực tiễn, từ rút quan điểm thực tiễn vận dụng quan điểm vào trình đổi Việt Nam CHƯƠNG I MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU...
 • 26
 • 564
 • 0
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới Việt Nam

Luật

... QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN MẠNH HÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VIỆT NAM Chuyên ngành : luận lịch sử nhà nước pháp luật Mã số : 60 ... 64 VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY NƯỚC TA 2.1 Khái quát thực trạng máy nhà nước hệ thống pháp luật Việt Nam 64 2.1.1 Thực trạng hoạt động máy ... 69 2.2 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp quyền giai đoạn nước ta 73 2.2.1 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước dân, dân dân 73 2.2.2 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh việc thực nguyên...
 • 91
 • 1,025
 • 2

Xem thêm