nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Nguyên lý hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Nguyên hệ sở dữ liệu phân tán

Cơ sở dữ liệu

... ThuanTỔNG KẾT CÁC ĐẶC TRƯNG TSNg Duc ThuanPHÂN MẢNH DỮ LIỆUl Phân mảnh (fragmentation) DL làviệc chia các quan hệ trong 1 CSDL thành các quan hệ nhỏ hơn (các mảnh : fragment)l do phân mảnh:– ... hợp các Ri. Vídụsự phân chia số liệu các khách hàng giao dịch của một ngân hàng thành các tập số liệu của các chi nhánh)Ng Duc ThuanCÁC LOẠI PHÂN MẢNHl Phân mảnh theo chiều dọc của quan hệ ... mỗi một quan hệ toàn cục từ các phân mảnh của nó.l Điều kiện phân tách được (Disjointness condition) :-Nếu quan hệ R được phân mảnh ngang thành các mảnh R1, R2, ,Rn vàmục dữ liệu tj nằm trong...
 • 84
 • 513
 • 1
Phần II Các công nghệ sử dụng trong hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Phần II Các công nghệ sử dụng trong hệ sở dữ liệu phân tán

Cơ sở dữ liệu

... II Các công nghệ sử dụng trong hệ sở dữ liệu phân tán I. Kiến trúc bản của CSDL phân tán. Tuy không là kiến trúc tờng minh cho tất cả các CSDL phân tán, nhng kiến trúc dới đây thể hiện cách ... Lỗi toàn bộ các vị trí trong hệ thống phân tán. - Lỗi một phần các vị trí trong hệ thống phân tán. c. Các lỗi môi trờng: Các lỗi môi trờng qui về các lỗi của các thiết bị lu trữ: Lỗi hệ điều hành, ... hiện tập trung và thực hiện phân tán. V. Lỗi và chịu lỗi trong hệ phân tán. 1. Các khái niệm.a. Hệ thống, lỗi. Hệ thống: Là chế bao gồm một tập hợp các phần tử và các tác động qua lại lẫn nhau...
 • 14
 • 1,195
 • 6
Phần 2 các công nghệ sử dụng trong hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Phần 2 các công nghệ sử dụng trong hệ sở dữ liệu phân tán

Kỹ thuật lập trình

... Các công nghệ sử dụng trong hệ sở dữ liệu phân tán I. Kiến trúc bản của CSDL phân tán. Tuy không là kiến trúc tờng minh cho tất cả các CSDL phân tán, nhng kiến trúc dới đây thể hiện cách ... Lỗi toàn bộ các vị trí trong hệ thống phân tán. - Lỗi một phần các vị trí trong hệ thống phân tán. c. Các lỗi môi trờng: Các lỗi môi trờng qui về các lỗi của các thiết bị lu trữ: Lỗi hệ điều hành, ... cho thiết kế hệ CSDL phân tán. Từ đồ kiến trúc của Hệ CSDL phân tán, ngời ta đa ra đồ thiết kế chung cho Hệ CSDL phân tán nh sau:Thiết kế lợc đồ quan niệm: Mô tả toàn bộ dữ liệu sẽ đợc...
 • 14
 • 793
 • 0
Tổng quan về hệ cơ sở dữ liệu phân tán.DOC

Tổng quan về hệ sở dữ liệu phân tán.DOC

Công nghệ thông tin

... CSDLPT dựa trên một mạng máy tính và một tập các hệ quản trị sở dữ liệu ở mỗi trạm (Kỳ sau: sở dữ liệu phân tán trong hệ thống Ngân hàng.)ài liệu tham khảo* GS.TS Hồ Thuần: Một số bài ... thiết cho sự phát triển của các hệ phân tán; Hai là công nghệ của CSDLPT dựa trên hai công nghệ khác đà sở vững chắc từ những năm 70: công nghệ máy tính và công nghệ CSDL; Không những ... hỏi các dịch vụ truy cập CSDL từ các máy tính phía sau nếu cần thiết. Ta không xem kiểu hệ thống này là một SDLPT tuy rằng dữ liệu đợc phân bố vật trên nhiều bộ xử khác nhau, sự phân tán...
 • 5
 • 4,058
 • 43
Phần I Tổng qua về hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Phần I Tổng qua về hệ sở dữ liệu phân tán

Cơ sở dữ liệu

... đếnsupercomputer.II. Các đặc điểm chính của hệ phân tán. Hệ phân tán các đặc điểm:1. Chia xẻ tài nguyên. Thuật ngữ tài nguyên dùng để chỉ tất cả mọi thứ thể chia xẻ bởi Hệ phân tán, bao gồm các thiết ... cứ vị trí nào. Các thao tác để lấy hoặc cập nhật dữ liệu tại một điểm dữ liệu ở xa đợc tự động thực hiện bởi hệ thống tại điểm đa ra yêu phần I tổng quan về hệ sở dữ liệu phân tán I. Giới thiệu ... cứng:Đĩa, máy in tới các đối tợng nh file, các cửa sổ, CSDL và các đối tợng dữ liệu khác.Việc chia xẻ tài nguyên trên hệ phân tán - nơi mà các tài nguyên bị lệ thuộc về mặt vật với một máy tính...
 • 5
 • 885
 • 2
Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phân tán trong kế toán tài chính

Xây dựng hệ sở dữ liệu phân tán trong kế toán tài chính

Cơ sở dữ liệu

... dữ liệu ORACLE, công cụ để kết nối sở dữ liệu, hệ quản trị sở dữ liệu đà sẵn. Vì vậy công việc thiết kế còn lại chỉ là thiết kế sở dữ liệu phân tán và quản trị sở dữ liệu phân ... trí đặt cơ sở dữ liệu tiện lợi nhất: +Tần xuất sử dụng sở dữ liệu. +Số lần liên kết sở dữ liệu. +Các tham chiếu đến sở dữ liệu để cập nhật, đọc hay thay đổi. Dựa trên các tiêu chuẩn ... dựng hệ thống nhỏ nhất. Trên sở các yêu cầu, vị trí của các sở dữ liệu đợc đặt nh sau. 1.Lựa chọn vị trí đặt sở dữ liệuphân nhóm ngời sử dụng Đánh gía vị trí đặt sở dữ liệu...
 • 43
 • 834
 • 3
Tổng quan về hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Tổng quan về hệ sở dữ liệu phân tán

Kỹ thuật lập trình

... quan về hệ sở dữ liệu phân tán I. Giới thiệu chung.Định nghĩa: Hệ CSDL phân tán là một tập hợp dữ liệu mà về mặt logic tập dữ liệu này thuộc về một hệ thống, nhng đợc trải trên các vị trí ... supercomputer.II. Các đặc điểm chính của hệ phân tán. Hệ phân tán các đặc điểm:1. Chia xẻ tài nguyên. Thuật ngữ tài nguyên dùng để chỉ tất cả mọi thứ thể chia xẻ bởi Hệ phân tán, bao gồm các thiết ... Đĩa, máy in tới các đối tợng nh file, các cửa sổ, CSDL và các đối tợng dữ liệu khác.Việc chia xẻ tài nguyên trên hệ phân tán - nơi mà các tài nguyên bị lệ thuộc về mặt vật với một máy tính...
 • 5
 • 1,355
 • 31
Phần 1 tổng qua về hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Phần 1 tổng qua về hệ sở dữ liệu phân tán

Kỹ thuật lập trình

... Tính mở của Hệ phân tán dựa trên việc cung cấp chế truyền thông giữa các tiến trình và công khai các giaodiện dùng để truy nhập các tài nguyên chung.3. Khả năng song song. Hệ phân tán hoạt ... dụng. III. Các lí do sử dụng CSDL phân tán. Tuy việc quản trị một hệ thống CSDL phân tán gặp nhiều khó khăn hơn so với hệ CSDL tập trung nh ng xu hớngxây dựng các hệ CSDL phân tán ngày càng ... nào. Các thao tác để lấy hoặc cập nhật dữ liệu tại một điểm dữ liệu ở xa đợc tự động thực hiện bởi hệ thống tại điểm đa ra yêu cầu. Ngời sử dụng không cần biết đến sự phân tán của tất cả dữ liệu...
 • 5
 • 739
 • 0
hệ cơ sở dữ liệu phân tán cassandra

hệ sở dữ liệu phân tán cassandra

Điện - Điện tử - Viễn thông

... dữ liệu Việc thiết kế một mô hình dữ liệu trong Cassandra cần một số cân nhắc trong thiếtkế khác so với trong sở dữ liệu quan hệ. Sau cùng, mô hình dữ liệu bạn thiết kế phụthuộc vào dữ liệu ... Trong sở dữ liệu quan hệ, dữ liệu được lưu trong các bảng, các bảng này tạo thành một ứng dụng mà chúng thường liên quan đến nhau. Dữ liệu đượcchuẩn hóa để giảm các bản ghi thừa, và các bảng ... thước dữ liệu người dùngNhư với tất cả các hệ thống lưu trữ dữ liệu, kích thước của dữ liệu thô sẽ lớn hơnkhi dữ liệu được nạp vào trong Cassandra do hao phí lưu trữ. Trung bình, dữ liệu thô...
 • 50
 • 4,197
 • 14
Thuyết trình Hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Thuyết trình Hệ sở dữ liệu phân tán

Quản trị mạng

... tán là tập hợp nhiều sở dữ liệu liên quan luận với nhau được phân tán qua một mạng máy tính, còn hệ quản trị sở dữ liệu phân tán là một phần mềm hệ thống quản lý sở dữ liệu phân ... quản trị sở dữ liệu phân tán là một phần mềm hệ thống quản lý sở dữ liệu phân tán và làm dữ liệu minh bạch, rõ ràng cho người dùng.Khái niệm CSDL phân tán Khái niệm CSDL phân tán 3 Nhân ... phân tán và làm dữ liệu minh bạch, rõ ràng cho người dùng. Cơ sở dữ liệu phân tán là tập hợp nhiều sở dữ liệu liên quan luận với nhau được phân tán qua một mạng máy tính, còn hệ quản...
 • 41
 • 1,004
 • 0
hệ cơ sở dữ liệu phân tán và ứng dụng trong máy tìm kiếm

hệ sở dữ liệu phân tán và ứng dụng trong máy tìm kiếm

Công nghệ thông tin

... 1: Giới thiệu hệ sở dữ liệu phân tán 1.1.Nhu cầu về hệ phân tán Công nghệ sở dữ liệu (CSDL) đã trải qua một quá trình hình thành và phát triểnkhá lâu dài. Ban đầu, các hệ CSDL thường ... Chương 2: Dữ liệu máy tìm kiếm và sở dữ liệu BigtableChƣơng 2: Dữ liệu máy tìm kiếm và sở dữ liệu Bigtable2.1.Giới thiệu về Bigtable và dữ liệu máy tìm kiếmBigtable[11] là một hệ thống ... một mô hình dữ liệu rất giống với Bigtable. Các ứng dụng lưu trữ các hàng dữ liệu trong các bảng được gán nhãn. Một hàng dữ liệu khóa hàng thể phân loại và một số lượng tùy ý các cột. Bảng...
 • 60
 • 828
 • 0
hệ cơ sở dữ liệu phân tán và ứng dụng trong máy tìm kiếm

hệ sở dữ liệu phân tán và ứng dụng trong máy tìm kiếm

Công nghệ thông tin

... thời Chương 1: Giới thiệu hệ sở dữ liệu phân tán - 7 - Chƣơng 1: Giới thiệu hệ sở dữ liệu phân tán 1.1. Nhu cầu về hệ phân tán Công nghệ sở dữ liệu (CSDL) đã trải qua một quá ... đề tài Hệ sở dữ liệu phân tán và ứng dụng trong máy tìm kiếm” tập trung tìm hiểu về kiến trúc, cách thức hoạt động của hệ thống lưu trữ lớn Bigtable, hệ thống quản dữ liệu phân tán Hadoop. ... nghệ sở dữ liệu. Các hệ sở dữ liệu truyển thống, quản dữ liệu theo phương thức tập trung đôi khi đã không còn phù hợp với các hệ thống hiện đại. Hệ phân tán, tối ưu hơn đã ngày càng...
 • 59
 • 543
 • 0
Spanner Hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Spanner Hệ sở dữ liệu phân tán

Cơ sở dữ liệu

... thiệu SpannerSpanner là hệ sở dữ liệu phân tán toàn cầu của Google.Spanner khả năng mở rộng cho phép lưu trữ hàng tỷ tỷ dòng dữ liệu trong hàng triệu node phân tán qua hàng trăm datacenter.Trọng ... tin trạng thái của tất cả các zone hoặc thông debugging.Placement driver tự động chuyển dữ liệu giữa các zones hoặc định kỳ tương tác với server để tìm kiếm dữ liệu cần chuyển đổi.4 Điều ... mà coordinator leader đảm bảo các clients không nhìn thấy bất kỳ dữ liệu nào đã commit bởi T cho đến khi TT.after(s) là true9 Đánh giáSpanner là hệ CSDL phân tán quy mô toàn cầu đầu tiên...
 • 15
 • 801
 • 11

Xem thêm