nguyên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh bắc kạn

Kinh tế

... vấn đề lý luận thực tiễn cơ bản về kinh tế trang trại phát triển kinh tế trang trại. - Đánh giá được thực trạng phát triển kinh tế trang trạitỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2005-2010. - Đề xuất ... tỉnh Bắc Kạn đã phát triển thế nào? - Yếu tố nào ảnh hưởng tới sự phát triển của kinh tế trang trại của tỉnh Bắc Kạn? - Hiệu quả kinh tế của các trang trại tỉnh Bắc Kạn thế nào? - Giải pháp ... kinh tế trang trại tỉnh Bắc Kạn 102 3.2. Định hướng phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Bắc Kạn 103 3.3. Một số gi ải pháp chủ yếu nhằ m phát tri ển kinh tế trang trại ở t ỉnh Bắc Kạn 105...
 • 144
 • 656
 • 1

  Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện đại từ tỉnh thái nguyên

  Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện đại từ tỉnh thái nguyên

  Thạc sĩ - Cao học

  ... trại. Các cơ quan, các nhà khoa học quản lý khi nghiên cứu kinh tế trang trại hầu như đều đưa ra khái niệm về kinh tế trang trại coi đó là điểm xuất phát để nghiên cứu về kinh tế trang trại. ... 4.2.1. Phát triển kinh tế trang trại thúc đẩy chuyên môn hoá sản xuất chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp - nông thôn phát triển kinh tế hàng hoá. Như đã nói, đặc trưng của kinh tế trang trại ... nông nghiệp. Kinh tế trang trại ở Thái Nguyên chủ yếu vẫn sản xuất theo phương thức gia đình. Trong những năm kinh tế trang trạitỉnh Thái Nguyên phát triển ở tất cả các vùng kinh tế: Đồi núi,...
  • 114
  • 610
  • 8

   Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện đại từ tỉnh thái nguyên.pdf

   Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện đại từ tỉnh thái nguyên.pdf

   Thạc sĩ - Cao học

   ... 100% các chủ trang trại nâng cao tay nghề. - Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế trang trại các yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế trang trại, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp ... tại đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. 3.2. Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: Đề tài được tiến hành tập trung nghiên cứu tại 80 trang ... chọn đúng đắn hiệu quả. B. Phƣơng pháp nghiên cứu: I. Các vấn đềđề tài cần giải quyết: Để phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Đại Từ theo đúng định hướng, phát huy hết...
   • 114
   • 514
   • 3

    Luận văn thạc sĩ về nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyên Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

    Luận văn thạc sĩ về nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyên Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

    Thạc sĩ - Cao học

    ... 100% các chủ trang trại nâng cao tay nghề. - Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế trang trại các yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế trang trại, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp ... tại đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. 3.2. Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: Đề tài được tiến hành tập trung nghiên cứu tại 80 trang ... chọn đúng đắn hiệu quả. B. Phƣơng pháp nghiên cứu: I. Các vấn đềđề tài cần giải quyết: Để phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Đại Từ theo đúng định hướng, phát huy hết...
    • 114
    • 762
    • 1

     Thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.pdf

     Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.pdf

     Kế toán

     ... 3.1.1-Phương hướng phát triển kinh tế trang trại 84 3.1.2-Mục tiêu phát triển kinh tế trang trại 85 3.2 -Giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế trang trạitỉnh Thái Nguyên 87 3.2.1 -Giải pháp chung: ... trang trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2-Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hoá làm rõ một số vấn đề lý luận thực tiễn về trang trại, và phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam một ... đất của trang trại 48 2.2.3- Vốn tài sản của trang trại 51 2.3-Thực trạng phát triển kinh tế trang trạitỉnh Thái Nguyên 55 2.3.1-Phân bố trang trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 55...
     • 131
     • 934
     • 9

      Thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh thái nguyên

       Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh thái nguyên

      Thạc sĩ - Cao học

      ... Nam? Nghiên cứu để đề ra giải pháp phát triển trang trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, không những chỉ đơn thuần giải quyết vấn đề thực tiễn trang trại đóng góp về kinh tế cho địa phương, ... Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 29 1.2.2- Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở Vịêt Nam 1.2.2.1- Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam qua các thời kỳ a -Kinh tế trang ... kiện tiền đề, góp phần vào việc đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại. Bốn là: kinh tế trang trại có cách thức tổ chức quản lý sản xuất tiến bộ dựa trên cơ sở chuyên môn hoá sản xuất, thâm...
      • 131
      • 491
      • 1

       Luận văn thạc sĩ về thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

       Luận văn thạc sĩ về thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

       Thạc sĩ - Cao học

       ... phát riển kinh tế trang trạiđịa phương. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Thái Nguyên. 3-Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1-Đối tƣợng nghiên cứu ... thực tiễn về trang trại, và phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam một số nước trên thế giới. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trạitỉnh Thái Nguyên, tìm ra những nguyên nhân ... trung nghiên cứu thực trạng về kinh tế trang trạitỉnh Thái Nguyên, để từ đó đề xuất những giải pháp, nhằm phát triển kinh tế trang trạitỉnh Thái Nguyên. 3.2-Phạm vi nghiên cứu 3.2.1-Về...
       • 131
       • 615
       • 0

        Thực trạng, phương hướng giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Hà Tây

        Thực trạng, phương hướng và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Hà Tây

        Kinh tế - Thương mại

        ... lớn của các trang trại. II.2. Thực trạng về kinh tế trang trại tỉnh Hà Tây. II.2.1. Quá trình hình thành phát triển kinh tế trang trạitỉnh Hà Tây.Cũng như cả nước, trước năm 1988 ở tỉnh ... nói đến " ;kinh tế trang trại& quot; nghĩa là nói đến mặt kinh tế của trang trại. Để nhận biết kinh tế trang trại cần phân biệt kinh tế trang trại với những hình thức tổ chức sản xuất cơ sở ... trưng tiêu chí xác định kinh tế trang trại: I.1.2.1. Đặc trưng kinh tế trang trại Với bản chất khái niệm về kinh tế trang trại như đã phân tích đã nêu ở trên ta có thể nêu ra các đặc...
        • 84
        • 697
        • 10

         Thực trạng, phương hướng giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Hà Tây

         Thực trạng, phương hướng và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Hà Tây

         Quản trị kinh doanh

         ... Thực trạng về kinh tế trang trại tỉnh Hà Tây. II.2.1. Quá trình hình thành phát triển kinh tế trang trạitỉnh Hà Tây.Cũng như cả nước, trước năm 1988 ở tỉnh Hà Tây kinh tế trang trại không ... 0918.775.368THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠITỈNH HÀ TÂYII.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên tình hình kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến sự tồn tại phát triển kinh tế trang trại tỉnh Hà Tây.II.1.1. ... thuận lợi cho phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Kinh tế trang trại ở Hà Tây mặc dù mới trở lại hình thành phát triển song đã có những bước phát triển nhanh mạnh cả về chất lượng đặc biệt...
         • 84
         • 470
         • 2

          Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ - Thái Nguyên đến năm 2010.pdf

          Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ - Thái Nguyên đến năm 2010.pdf

          Quản trị kinh doanh

          ... trang trại nâng cao tay nghề. - Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế trang trại các yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế trang trại, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm phát ... triển của mô hình kinh tế trang trại. 4.3. Phát triển kinh tế trang trại giải quyết đƣợc những vấn đề về mặt xã hội môi trƣờng. 4.3.1. Phát triển kinh tế trang trại sẽ giải quyết được việc ... sở khoa học phương pháp nghiên cứu: Chƣơng 2: Tình hình phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ trong thời gian qua. Chƣơng 3: Các giải pháp để phát triển kinh tế trang trại huyện Đại...
          • 114
          • 765
          • 2

           Luận văn thạc sĩ về Thực trạng giải pháp chủ yếun nhằm phát triển Kinh tế tảng trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

           Luận văn thạc sĩ về Thực trạng và giải pháp chủ yếun nhằm phát triển Kinh tế tảng trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

           Thạc sĩ - Cao học

           ... Nam? Nghiên cứu để đề ra giải pháp phát triển trang trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, không những chỉ đơn thuần giải quyết vấn đề thực tiễn trang trại đóng góp về kinh tế cho địa phương, ... sản xuất: +Trang trại kinh doanh tổng hợp: Trang trại loại này là loại hình kinh doanh là chủ yếu, các mặt hàng kinh doanh đều nhằm phục vụ cho kinh tế trang trại. +Trang trại sản xuất ... Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 29 1.2.2- Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở Vịêt Nam 1.2.2.1- Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam qua các thời kỳ a -Kinh tế trang...
           • 131
           • 613
           • 1

            Các giải pháp phát triển kinh tế trang trại vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010

            Các giải pháp phát triển kinh tế trang trại vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010

            Kinh tế - Thương mại

            ... HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 1. Quan điểm phát triển *Phát triển kinh tế trang trại nhằm khai thác , sử dụng có hiệu quả đất đai, vốn, kĩ thuật, kinh nghiệm quản lý góp phần phát triển ... nạp các cấp độ công nghệ khác nhau+ Có khả năng liên kết các loại hình kinh tế khác nhau: kinh tế gia đình, kinh tế cá thể, kinh tế hợp tác, kinh tế nhà nước. Các chính sách phát triển kinh tế ... bước phát triển, từ đó đi sâu vào quy hoạch cụ thể thiết kế các tiểu vùng kinh tế trang trại trên địa bàn huyện.*Nhanh chóng xây dựng kết cấu hạ tầng cho các tiểu vùng kinh tế trang trại Trước...
            • 47
            • 539
            • 1

             Xem thêm