nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại trongnƣớc và ngân hàng thương mại nước ngoài

Luận văn thạc sĩ Giải pháp tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Giải pháp tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Kinh tế

... vụ tín dụng, dịch vụ toán, dịch vụ uỷ thác dịch vụ khác 1.1.3.4 Theo trình phát triển ngân hàng Dịch vụ ngân hàng bao gồm dịch vụ ngân hàng truyền thống dịch vụ ngân hàng đại Dịch vụ ngân hàng ... cung ứng dịch vụ Dịch vụ ngân hàng bao gồm dịch vụ ngân hàng ngắn hạn dịch vụ ngân hàng trung dài hạn Dịch vụ ngân hàng ngắn hạn dịch vụ ngân hàng cung cấp có thời hạn năm bao gồm dịch vụ tiền ... DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Khái quát dịch vụ ngân hàng thƣơng mại 1.1 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng Theo Hiệp định chung thương mại dịch vụ - (GATS): Dịch vụ tài dịch...
 • 109
 • 574
 • 2

Giải pháp tăng thu từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam

Giải pháp tăng thu từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Kinh tế

... TRONG NƯ C NGÂN HÀNG CÁC NƯ C 1.4.1 Ngân hàng thương m i c ph n Sài Gòn Thương Tín Ngân hàng thương m i c ph n Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thành l p t năm 1991, m t nh ng ngân hàng c ph ... chênh l ch giá ho c ch nâng cao uy tín c a ngân hàng 1.2 D CH V PHI TÍN D NG C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I Theo cách phân lo i trên, d ch v phi tín d ng c a ngân hàng thương m i có d ch v sau ñây: 1.2.1 ... ch v phi tín d ng d ch v mà ngân hàng thương m i cung c p cho khách hàng mà không ph i d ch v tín d ng Hay d ch v phi tín d ng lo i d ch v mà ñư c ngân hàng thương m i cung c p cho khách hàng...
 • 97
 • 1,249
 • 6

KHẢO SÁT THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI VIETINBANK

KHẢO SÁT THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI VIETINBANK

Tài chính - Ngân hàng

... Western Union Dịch vụ kiều hối  Dịch vụ thẻ ngân hàng điện tử • Phát hành toán thẻ tín dụng nội địa, thẻ tín dụng quốc tế (VISA,MASTER CARD…) • Dịch vụ thẻ ATM, thẻ ghi nợ • Dịch vụ Internet Banking, ... mô tín dụng Ngân hàng chưa phản ánh hiệu sử dụng vốn Ngân hàng đơn vị vay vốn Bởi vì, hiệu sử dụng vốn thể việc trả nợ vay khách hàng Nếu khách hàng trả nợ hạn cho Ngân Hàng chứng tỏ Ngân Hàng ... phủ, tín phi u kho bạc, thương phi u …) • Thu, chi hộ tiền mặt VNĐ ngoại tệ II Hoạt động dịch vụ  Tài trợ thương mạiPhát hành toán thư tín dụng nhập khẩu; thông báo, xác nhận, toán thư tín dụng...
 • 33
 • 254
 • 0

Giải pháp phát triển hoạt động dịch vụ ngoài tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hoàng mai

Giải pháp phát triển hoạt động dịch vụ ngoài tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam  chi nhánh hoàng mai

Kế toán

... c a n n s n xu t hàng hóa, quan h tín d ng hình thành phát tri n qua hình th c tín d ng n ng lãi, tín d ng th ng m i tín d ng ngân hàng Tín d ng ngân hàng giao d ch gi a ngân hàng v i t ch c, ... ngân hàng D ch v ngân hàng đ c phân lo i theo nhi u cách khác nhau, tùy vào m c đích nghiên c u góc đ nhìn nh n: Theo quy mô giao d ch, d ch v ngân hàng g m d ch v ngân hàng bán buôn d ch v ngân ... Theo trình phát tri n c a NHTM, có d ch v ngân hàng truy n th ng d ch v ngân hàng hi n đ i Phân lo i theo tính ch t ngu n thu nh p, d ch v ngân hàng chia thành d ch v tín d ng d ch v tín d ng 1.3...
 • 60
 • 337
 • 0

Giải pháp phát triển hoạt động dịch vụ ngoài tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hoàng mai

Giải pháp phát triển hoạt động dịch vụ ngoài tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hoàng mai

Quản trị kinh doanh

... Khái niệm phát triển dịch vụ tín dụng ngân hàng thương mại 17 Xu hướng phát triển dịch vụ tín dụng ngân hàng thương mại 17 1.4.3 1.4.4 Các tiêu đánh giá phát triển dịch vụ tín dụng 17 Những nhân ... Deloitte Touche Tohmatsu: "Dịch vụ phi tín dụng dịch vụ sản phẩm cung cấp ngân hàng tổ chức tài mà dịch vụ tín dụng Dịch vụ phi tín dụng dịch vụ ngân hàng cung cấp tới khách hàng đáp ứng nhu cầu tài ... tư, dịch vụ bảo lãnh v.v 1.4 Phát triển dịch vụ tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.4.1 Khái niệm phát triển dịch vụ tín dụng ngân hàng thương mại Dưới góc nhìn chủ nghĩa vật biện chứng, "phát triển" ...
 • 70
 • 135
 • 0

Luận văn giải pháp phát triển hoạt động dịch vụ ngoài tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hoàng mai

Luận văn giải pháp phát triển hoạt động dịch vụ ngoài tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hoàng mai

Tài chính - Ngân hàng

... Khái niệm phát triển dịch vụ tín dụng ngân hàng thương mại 17 Xu hướng phát triển dịch vụ tín dụng ngân hàng thương mại 17 1.4.3 1.4.4 Các tiêu đánh giá phát triển dịch vụ tín dụng 17 Những nhân ... Deloitte Touche Tohmatsu: "Dịch vụ phi tín dụng dịch vụ sản phẩm cung cấp ngân hàng tổ chức tài mà dịch vụ tín dụng Dịch vụ phi tín dụng dịch vụ ngân hàng cung cấp tới khách hàng đáp ứng nhu cầu tài ... tư, dịch vụ bảo lãnh v.v 1.4 Phát triển dịch vụ tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.4.1 Khái niệm phát triển dịch vụ tín dụng ngân hàng thương mại Dưới góc nhìn chủ nghĩa vật biện chứng, "phát triển" ...
 • 70
 • 153
 • 0

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu – CN Hoàn Kiếm

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu – CN Hoàn Kiếm

Kinh tế

... Ngoài dịch vụ tư vấn, môi giới chứng khoán, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ bảo lãnh… 1.2 Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.1 Quan niệm phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng ... dịch vụ phi tín dụng tới khách hàng - Ứng dụng công nghệ tiên tiến, đại vào sản phẩm dịch vụ phi tín dụng ngân hàng b) Sự hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại ... việc khách hàng chọn dịch vụ phi tín dụng ngân hàng để sử dụngdịch vụ phi tín dụng ngân hàng thay Điều chứng tỏ dịch vụ phi tín dụng ngân hàng phát triển dẫn đầu tính cạnh tranh thị trường...
 • 108
 • 425
 • 3

Tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam

Tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam

Kinh tế - Thương mại

... luận dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương ... 1.3 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI BÀI HỌC CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 1.3.1 Kinh nghiệm việc phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng giới ... phí, dịch vụ tư vấn, dịch vụ ủy thác, dịch vụ kinh doanh ngoại tệ… 1.2.2 Phát triển dịch vụ phi tín dụng 1.2.2.1 Khái niệm phát triển dịch vụ phi tín dụng Quan điểm tác giả phát triển dịch vụ phi...
 • 27
 • 154
 • 3

Phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam

Phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... BẢN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦANGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Cơ sở lý luận dịch vụ phi tín dụng NHTM 2.1.1 Dịch vụ 2.1.1.1 Dịch vụ thuộc tính chung dịch vụ a) Khái ... đề dịch vụ phi tín dụng phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam Chương 4: Giải pháp phát ... VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17 2.1 Cơ sở lý luận dịch vụ phi tín dụng NHTM 17 2.1.1 Dịch vụ 17 2.1.2 Dịch vụ phi tín...
 • 225
 • 686
 • 16

Phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam

Phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam

Tiến sĩ

... BẢN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦANGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Cơ sở lý luận dịch vụ phi tín dụng NHTM 2.1.1 Dịch vụ 2.1.1.1 Dịch vụ thuộc tính chung dịch vụ a) Khái ... đề dịch vụ phi tín dụng phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam Chương 4: Giải pháp phát ... VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17 2.1 Cơ sở lý luận dịch vụ phi tín dụng NHTM 17 2.1.1 Dịch vụ 17 2.1.2 Dịch vụ phi tín...
 • 225
 • 372
 • 2

Phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam. Phan Thị Linh.

Phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam. Phan Thị Linh.

Tài chính - Ngân hàng

... sở lý luận dịch vụ phi tín dụng NHTM thành hai loại: DVNH truyền thống; DVNH đại 2.1.1 Dịch vụ 2.1.2 Dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.1.1 Dịch vụ thuộc tính chung dịch vụ 2.1.2.1 ... loại dịch vụ NHTM Nếu theo tính chất DV DVNH phân thành hai CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NHTM loại: DVTD ngân hàng DVPTD ngân hàng Nếu ... lực ngân hàng, Mạng lưới phân phối, Chất lượng dịch - Luận án tiến sĩ tác giả Phạm Anh Thủy, Phát triển dịch vụ vụ, Chính sách khách hàng, Quảng cáo tiếp thị, Uy tín thương hiệu, phi tín dụng ngân...
 • 12
 • 461
 • 0

Giải pháp tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 7 Luận văn thạc sĩ 2013

Giải pháp tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 7 Luận văn thạc sĩ 2013

Kinh tế

... khách hàng NH No&PTNT Chi nhánh + + ánh giai +T - a khách hàng, giúp ngân hàng - ngân hàng - Là khách hàng - Giúp ngân hàng No&PTNT VN tài g m ch : ng: o No - Chi nhánh - Chi nhánh 1.1 1.1.1 hàng ... ki u tiên s quy c nh ngân hàn thông th toán n : toán b ngân hàng nh : toán qua Ngân hàng Nhà n toán song biên 1.1.3.2 oán g qua hình 1.1.3.3 Ngân hàng h Ngân hàng th c ch hàng nh : i công tác ... Doanh thu 13 , NHTM khôn ình phát huy hàng n M Các 14 1.2.3 có y H ngân hàng m cho có ngân hàng , Smith, Staikoura Wood (2003) thu ng vào ngân hàng lên gây tranh cãi phi thu Vì L.W.Huang Y.K.Chen...
 • 117
 • 200
 • 1

Phát triển dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng đầu tư phát triển việt nam

Phát triển dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... đánh giá dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Việt Nam” cho dịch vụ phi tín dụng dịch vụ Ngân hàng TCTD mà dịch vụ tín dụng Dịch vụ phi tín dụng loại hình dịch vụ cung cấp Ngân hàng TCTD không phát sinh ... Nội 1.3 Phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM 1.3.1 Khái niệm ý nghĩa phát triển dịch vụ phi tín dụng 1.3.1.1 Khái niệm phát triển dịch vụ phi tín dụng Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng hiểu ... nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng số Ngân hàng nước 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng Thụy Điển Phát triển dịch vụ phi tín dụng phát triển phương tiện toán củaNgân hàngnhắm...
 • 121
 • 115
 • 0

Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước việt nam

Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước việt nam

Tiến sĩ

... BẢN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦANGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Cơ sở lý luận dịch vụ phi tín dụng NHTM 2.1.1 Dịch vụ 2.1.1.1 Dịch vụ thuộc tính chung dịch vụ a) Khái ... đề dịch vụ phi tín dụng phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam Chương 4: Giải pháp phát ... VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17 2.1 Cơ sở lý luận dịch vụ phi tín dụng NHTM 17 2.1.1 Dịch vụ 17 2.1.2 Dịch vụ phi tín...
 • 225
 • 420
 • 0

Một số vấn đề cơ bản về vấn đề thị trường dịch vụ tài chính, thị trường dịch vụ tài chính tại một số nước trên thế giới, thực trạng hoạt động dịch vụ tài chính Việt Nam

Một số vấn đề cơ bản về vấn đề thị trường dịch vụ tài chính, thị trường dịch vụ tài chính tại một số nước trên thế giới, thực trạng hoạt động dịch vụ tài chính Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... cấp dịch vụ tài cung cấp .Dịch vụ tài bao gồm dịch vụ bảo hiểm dịch vụ liên quan tới bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng dịch vụ tài khác Có thể phân chia loại dịch vụ tài thành bốn nhóm: -Dịch vụ ngân hàng ... vật chất, ứng dụng tin học vào công nghệ ngân hàng, phát triển thêm số dịch vụ nh: dịch vụ bảo quản kí gửi, uỷ thác, dịch vụ ngân hàng thông qua mạng Internet *Đa dạng hoá dịch vụ thị trờng chứng ... VIT NAM Dịch vị ngân hàng Dịch vụ ngân hàng dịch vụ tài quan trọng phát triển thị trờng dịch vụ tài Việt Nam nay, đảm nhiệm vai trò chủ đạo hoạt động luân chuyển nguồn tài chính, dịch vụ tài khác...
 • 19
 • 605
 • 0

Thực trạng hoạt động dịch vụ tại ngân hàng sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng Nam Sách

Thực trạng hoạt động dịch vụ tại ngân hàng sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng Nam Sách

Quản trị kinh doanh

... dịch vụ ngân hàng thương mại Chương II: Đánh giá thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngân hàng Nam Á chi nhánh Nha Trang Chương III: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng ngân hàng ... PHẨM NGÂN HÀNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP  Tín dụng  Huy động vốn  Dịch vụ bảo lãnh  Dịch vụ tốn nướcDịch vụ quanh tốn quốc tế  Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ  Các dịch vụ ngân hàng đại ... thể Ngân hàng Nhà nước phát triển ngành ngân hàng đến năm 2010 tầm nhìn 2020 + Chiến lược phát triển dịch vụ Ngân hàng Nam Á + Nhu cầu thực tế Tổ chức kinh tế cá nhân sử dụng dịch vụ Ngân hàng Nam...
 • 45
 • 424
 • 0

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG KHÔNG Ở VINATRANS GIAI ĐOẠN 2007-20099

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG KHÔNG Ở VINATRANS GIAI ĐOẠN 2007-20099

Kinh tế - Thương mại

... THƯƠNG MẠI ẢNH HƯỞNG CỦA TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI TỚI DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG KHÔNG 1.1 Giao nhận giao nhận hàng hóa đường hàng không: 1.1.1 Khái niệm giao nhận Theo quy tắc mẫu FIATA dịch vụ giao ... CQ492350 Thương mại Kinh tế Quốc tế Nội dung tự hóa thương mại việc Nhà nước áp dụng biện pháp cần thiết để bước giảm thiểu hàng rào thuế quan hàng rào phi thuế quan quan hệ thương mại với nước ngoài, ... PHÁP PHÁT HUY THUẬN LỢI ĐỂ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG KHÔNG Ở VINATRANS Quá trình tự hóa thương mại diễn phạm vi toàn cầu, mở nhiều hội để phát triển kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng...
 • 21
 • 707
 • 1

thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận

thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận

Tài chính - Ngân hàng

... động ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh năm 2008: Hiện Ninh Thuận có Ngân hàng Thương mại quốc doanh: Ngân hàng Đầu tư Phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Công thương ... THỊ PHẦN CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Huy động vốn Tín dụng Dịch vụ 1 .Ngân hàng Đầu tư Phát triển 27,6% 26,5% 37,1% 2 .Ngân hàng Nông nghiệp ... nhu cầu sử dụng dịch vụ khách hàng Vì sản phẩm dịch vụ mà BIDV triển khai Chi nhánh Ninh Thuận chưa tạo khác biệt, lạ Những sản phẩm dịch vụ phát triển sau ngân hàng thương mại khác triển khai...
 • 47
 • 448
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25