nghiên xứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến chất lượng bề mặt chi tiết khi mài tròn ngoài

Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng bề mặt của chi tiết khi mài tròn

Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng bề mặt của chi tiết khi mài tròn

Cơ khí - Vật liệu

... công nghệ khi mài. - Topography ảnh hởng trực tiếp và quyết định đến khả năng cắt, đến độ mòn, tuổi bền của đá và chất lợng bề mặt chi tiết gia công. * ý nghĩa của Topography của bề mặt đá mài: Topography ... đến chất lợng bề mặt chi tiết gia công khi mài tròn ngoài, bằng các điều kiện công nghệ cụ thể. Xây dựng đợc mối quan hệ toán học về các yếu tố của chất lợng bề mặt với các thông số công nghệ ... nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hởng của các thông số công nghệ (sd, t) và quá trình mòn của đá đến độ nhám bề mặt khi gia công thép 45 sau nhiệt luyện bằng đá mài K25CM2x305x50x127 trên máy mài...
 • 131
 • 1,487
 • 12
nghiên cứu ảnh hưởng của phos –mix, tari k7, sorbitol +đường đến chất lượng của surimi cá mè

nghiên cứu ảnh hưởng của phos –mix, tari k7, sorbitol +đường đến chất lượng của surimi cá mè

Thủy sản

... 51.2. Một số nghiên cứu về suirmi 101.2.1 Một số nghiên cứu trên thế giới. 101.2.2. Các nghiên c ứu trong nước 141.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của surimi 151.3.1. Ảnh hưởng của yếu ... Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của đường và sorbitol đến chất lượng của surimitheo thời gian bảo quản. 633.3.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của đường và sorbitol đến điểm cảm quanchung của surimi ... giảm chất lượng. Trong công đoan này c ần tránh để sót x ương, da, màng b ụng vì nó sẽgây ảnh hưởng xấu đến chất lượng của surimi sau này, làm ảnh hưởng đến độ bềnđông kết và màu sắc. Ngoài...
 • 92
 • 1,245
 • 0
Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến độ nhám bề mặt khi gia công bằng phương pháp điện cực dây - P1

Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến độ nhám bề mặt khi gia công bằng phương pháp điện cực dây - P1

Kĩ thuật Viễn thông

... nghĩa như sau: 2 số đầu cho biết số dòng, số cột của ảnh, đơn vị trong ngoặc tròn chỉ ra đơn vị tính dung lượng ảnh, và cuối cùng trong ngoặc vuông chính là khuôn dạng dữ liệu ảnh được lưu trữ.5 ... ảnh muốn tạo hoạt cảnh. Sau khi chọn nhấn Ok để thực hiện. (Hình 1.7)Hình 1.7: Chọn các kênh ảnh để tạo hoạt cảnh.Ta có thể điểu khi n hoạt cảnh này và tốc độ thay đổi của nó bằng cách chọn ... kênh ảnh như một vòng lặp liên tiếp bằng cách tạo hoạt cảnh:Từ cửa sổ ảnh đã được mở, chọn Tools\Animation. Hộp thoại Input Animation Parameters xuất hiện cho phép chọn các kênh của một ảnh...
 • 38
 • 1,597
 • 7
Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến độ nhám bề mặt khi gia công bằng phương pháp điện cực dây - P5

Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến độ nhám bề mặt khi gia công bằng phương pháp điện cực dây - P5

Cơ khí - Chế tạo máy

... ra cho phép chọn ảnh để nắn. Xác định đường dẫn để lưu ảnh sau khi nắn. - Image to Map: Nếu lấy cơ sở tọa độ nắn ảnh từ một bản đồ Chọn các thông số hệ quy chi u phù hợp với ảnh cần đăng kí ... hiển thị ảnh với giới hạn không gian và mức độ chi tiết ảnh khác nhau. IV. CÁC THAO TÁC ẢNH SỐ CƠ BẢN 1. Hiển thị ảnh Tại giao diện chính của ENVI, chọn File \ Open Image File, khi cửa sổ ... tuanhuegis@Gmail.com Tăng cường chất lượng ảnh Tạo ảnh tỉ số Phân tích thành phần chính Chuyển đổi hệ thống màu Công cụ giãn ảnh Chỉ số thực vật Chuyển đổi các ảnh Landsat (MSS, TM, ETM)...
 • 14
 • 1,011
 • 1
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bê măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Thạc sĩ - Cao học

... để nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết. 1.2. Một số đặc điểm bề mặt chi tiết sau khi gia công Trong thực tế sản xuất chi tiếtbề mặt phức tạp, nhiều trƣờng hợp không thể gia công theo đúng ... bề mặt chi tiết gia công. [15]  Ảnh hƣởng các yếu tố hình học phôi đến các thông số hình học của dao , chế độ cắt đến chất lƣợng bề mặt chi tiết. [16]  Nghiên cứu gia công trên máy công cụ ... hệ hình học của lƣỡi cắt và bề mặt chi tiết. Điều này quyết định lớn đến chất lƣợng bề mặt chi tiết gia công. Hệ trục tọa độ và vị trí của dao, chi tiết gia công khi cắt gọt trên các máy phay...
 • 88
 • 829
 • 4
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Thạc sĩ - Cao học

... TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG BỀ MẶT CHI TIẾT KHI PHAY TINH 55 3.1. Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng bề mặt chi tiết gia công khi phay tinh bằng dao phay đầu cầu 55 3.1.1. Ảnh hƣởng của ... [11]  Ảnh hƣởng của hình học bề mặt chi tiết đến điều kiện cắt gọt. [14]  Nghiên cứu cơ chế tạo hình bề mặt chi tiết gia công. [15]  Ảnh hƣởng các yếu tố hình học phôi đến các thông số hình ... hệ hình học của lƣỡi cắt và bề mặt chi tiết. Điều này quyết định lớn đến chất lƣợng bề mặt chi tiết gia công. Hệ trục tọa độ và vị trí của dao, chi tiết gia công khi cắt gọt trên các máy phay...
 • 88
 • 835
 • 0
Báo cáo khoa học : Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật Bamix đến chất lượng không khí chuồng nuôi lợn doc

Báo cáo khoa học : Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật Bamix đến chất lượng không khí chuồng nuôi lợn doc

Báo cáo khoa học

... 8,42 - 9,68 lần. Sự có mặt của H2S, NH3, CO2 với nồng độ cao đ làm chất lợng môi trờng không khí chuồng nuôi lợn giảm thấp. 3.2. ảnh hởng của chế phẩm Bamix đến nồng độ các khí H2S, ... học Nông nghiệp I đ nghiên cứu, sản xuất và đa chế phẩm Bamix vào ứng dụng trong một số khâu của nông nghiệp. Để tìm hiểu vai trò của chế phẩm Bamix trong việc cải thiện chất lợng môi trờng ... 19,87 lần; NH3 từ 0,0451 Báo cáo khoa học Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật Bamix đến chất lượng không khí chuồng nuôi lợn ...
 • 6
 • 425
 • 0
Báo cáo khoa học : ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC BỘT SẮN KHÁC NHAU ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÚP NGỌN LÁ MÍA Ủ CHUA docx

Báo cáo khoa học : ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC BỘT SẮN KHÁC NHAU ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÚP NGỌN LÁ MÍA Ủ CHUA docx

Báo cáo khoa học

... chọn công thức bổ sung 3% bột sắn để ủ chua BNLM. Ảnh hưởng của các mức bột sắn khác nhau đến hàm lượng axit hữu cơ của BNLM ủ chua Bảng 4. Ảnh hưởng của các mức bột sắn khác nhau đến hàm lượng ... - Ảnh hưởng của các mức bột sán 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Thí nghiệm 1. Ảnh hưởng của các mức bột sắn khác nhau đến thành phần hóa học, pH, hàm lượng các axít hữu cơ của BNLM ủ chua Ảnh ... NGUYỄN VĂN HẢI - Ảnh hưởng của các mức bột sán 1 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC BỘT SẮN KHÁC NHAU ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÚP NGỌN LÁ MÍA Ủ CHUA Nguyễn Văn Hải*, Bùi...
 • 7
 • 281
 • 1
Ảnh hưởng của chế độ bảo quản nguyên liệu đến chất lượng chitin thu được từ phế liệu tôm

Ảnh hưởng của chế độ bảo quản nguyên liệu đến chất lượng chitin thu được từ phế liệu tôm

Công nghệ - Môi trường

... Phương pháp xử lý số liệu 33 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 3.1. Biến đổi chất lượng của phế liệu tôm 34 3.2. Ảnh hưởng của chất lượng phế liệu tôm đến chất lượng chitin 37 KẾT ... d. Vì mục đích chính của đề tài là nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện bảo quản nguyên liệu đến chất lượng chitin thu hồi được nên các thông số trong quy trình sản xuất chitin trong đề tài này ... xuất khi thời gian bảo quản nhỏ hơn 2 tiếng hoặc phải bảo quản lạnh khi chưa sản xuất ngay. 3.2. Ảnh hưởng của chất lượng phế liệu tôm đến chất lượng chitin Kết quả đánh giá cảm quan của phế...
 • 55
 • 462
 • 1
Đánh giá ảnh hưởng của dịch bacteriocin từ vi khuẩn lactic đến chất lượng cá giò nguyên liệu tươi

Đánh giá ảnh hưởng của dịch bacteriocin từ vi khuẩn lactic đến chất lượng cá giò nguyên liệu tươi

Nông - Lâm - Ngư

... cũng như tăng khối lượng cần vận chuyển. Điều này sẽ có một số ảnh hưởng như: tăng khối lượng công việc của ngư dân, tăng chi phí đầu tư của nhà chế biến, các nhà buôn cá.  Nước ngọt hoặc nước ... pH của dịch bacteriocin thô nhằm các mục đích sau đây:  Tránh hiện tượng ăn mòn của acid làm mất màu bề mặt của da cá, ảnh hưởng xấu đến giá trị cảm quan.  Thay đổi thành phần hóa học của ... về mặt thời gian lên men, số lượng và chất lượng bacteriocin so với đối chứng. Kết quả thu được cũng góp phần 13  Các hóa chất khác: formaldehyde, natri benzoat, acid salisilic…  Một số...
 • 68
 • 324
 • 0
Môt sô biên pháp công nghê nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . Ứng dụng để gia công tinh cac loai khuôn trong ngành dược phẩm

Môt biên pháp công nghê nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . Ứng dụng để gia công tinh cac loai khuôn trong ngành dược phẩm

Thạc sĩ - Cao học

... tạp. 1.10.7 Nghiên cứu về chất lượng lớp bề mặt chi tiết khi gia công mài. Nghiên cứu cơ chế hình thành và các yếu tố ảnh hưởng tới tính chất hình học, tính chất cơ lý lớp bề mặt như: Nhấp ... Nhiệt của quá trình mài 19 1.5. Mòn của quá trình mài 21 1.6. Sửa đá khi mài 22 1.7. Chất lượng bề mặt mài 22 1.7.1. Sự hình thành nhám bề mặt 23 1.7.2. Sự hình thành sóng bề mặt 24 ... hoạt của công nghệ mài, nâng cao được tuổi bền của đá mài. v.v. Nghiên cứu ứng dụng điểu khi n số vào quá trình tạo ra các biên dạng phức tạp của đá mài để hoàn thiện việc mài các bề mặt định...
 • 80
 • 695
 • 0

Xem thêm