nghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm và tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn escherichia coli salmonella phân lập từ thịt lợn bán tại một số chợ tại huyện gia lâm thành phố hà nội

Nghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn ESCHERICHIA COLI, SALMONELLA phân lập từ thịt lợn bán tại một số chợ tại huyện Gia Lâm, thành phố Nội

Nghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm và tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn ESCHERICHIA COLI, SALMONELLA phân lập từ thịt lợn bán tại một số chợ tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Thạc sĩ - Cao học

... n Gia Lâm, thành ph N i Xác ñ nh ñư c tình tr ng ô nhi m tính kháng kháng sinh c a vi khu n E coli, Salmonella th t l n bán t i m t s ch thu c huy n Gia Lâm, thành ph N i t ñó c nh báo tình ... kháng kháng sinh c a vi khu n Escherichia coli, Salmonella phân l p t th t l n bán t i m t s ch thu c huy n Gia Lâm, thành ph N i” M c tiêu nghiên c u ðánh giá ñư c th c tr ng s d ng kháng sinh ... khu n Salmonella 50 3.3 K t qu ki m tra tình tr ng kháng kháng sinh c a vi khu n E .coli, Salmonella phân l p ñư c 3.3.1 K t qu ki m tra tình tr ng kháng kháng sinh c a vi khu n E .coli phân l...
 • 87
 • 602
 • 0

Báo cáo " XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM KHẢ NĂNG KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN E. COLI O157:H7 TRÊN TRÂU, BÒ KHỎE MẠNH Ở MỘT SỐ TỈNH NAM TRUNG BỘ " pdf

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... để phân lập giám định E coli O157:H7, từ xác định tỷ lệ nhiễm đánh giá nguy lây nhiễm từ vật nuôi mang khuẩn sang người II NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nội dung nghiên cứu ... nghiên cứu - Phân lập vi khuẩn E coli O157:H7 từ mẫu phân trâu, bò khỏe mạnh số tỉnh Nam Trung Bộ Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E coli O157:H7 trâu, bò khỏe mạnh - Xác định số đặc điểm sinh vật, ... chủng vi khuẩn phân lập theo Quinn cộng (1994) - Xác định khả kháng kháng sinh theo phương pháp thử nghiệm kháng sinh đồ Kirby – Bauer (1966) III KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E coli...
 • 7
 • 698
 • 3

Nghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm của vi khuẩn Staphylococcus aureus trong thịt lợn tại một số chợ của Thái Nguyên Tuyên Quang.

Nghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm của vi khuẩn Staphylococcus aureus trong thịt lợn tại một số chợ của Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Nông - Lâm - Ngư

... bán thịt lợn địa bàn số chợ Thái Nguyên Tuyên Quang 47 4.2 Phân lập, xác định tỷ lệ nhiễm số loại vi khuẩn thịt lợn tươi bán số chợ Thái Nguyên Tuyên Quang 49 4.2.1 Xác định tiêu vi ... phẩm thịt lợn 3.3.2 Xác định tỷ lệ nhiễm số loại vi khuẩn thịt lợn tươi (Tổng số vi khuẩn hiếu khí, Staphylococcus aureus) bán số chợ Thái Nguyên Tuyên Quang 3.3.3 Xác định số đặc tính sinh vật, ... Mục tiêu nghiên cứu - Xác định tỷ lệ nhiễm số loại vi khuẩn Staphylococcus aureus thịt lợn tươi bán số chợ Thái Nguyên Tuyên Quang - Đề xuất biện pháp khống chế ô nhiễm vi khuẩn thịt lợn biện...
 • 82
 • 369
 • 0

Nghiên cứu một số đặc tính sinh vật hoá học, yếu tố độc lực tính mẫn cảm kháng sinh của vi khuẩn escherichia coli gây bệnh sưng phù đầu(edima disease) trên lợn con tại một số tỉnh miền bắc việt nam

Nghiên cứu một số đặc tính sinh vật hoá học, yếu tố độc lực và tính mẫn cảm kháng sinh của vi khuẩn escherichia coli gây bệnh sưng phù đầu(edima disease) trên lợn con tại một số tỉnh miền bắc việt nam

Nông - Lâm - Ngư

... tr c ti p hư ng d n ch b o t n tình trình th c hi n ñ tài hoàn thành lu n văn t t nghi p Tôi xin ñư c g i l i c m ơn chân thành t i Th y cô giáo B môn Hóa sinhSinh lý ñ ng v t ñã giúp ñ ñóng ... amin ñ n su t sinh s n c a l n 25 V Tình hình nghiên c u nư c 31 Nghiên c u nư c 31 Nghiên c u nư c 37 PH N V T LI U, N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 40 ... 40 3.1 V t li u nghiên c u 40 3.2 ð a ñi m, th i gian nghiên c u 40 3.2.1 ð a ñi m nghiên c u 40 3.2.2 Th i gian ti n hành 40 3.3 N i dung nghiên c u ...
 • 67
 • 712
 • 0

Khảo sát tình hình nhiễm khuẩn tính đề kháng sinh của vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa trong nước uống

Khảo sát tình hình nhiễm khuẩn và tính đề kháng sinh của vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa trong nước uống

Công nghệ - Môi trường

... b vi phm bt c ch tiờu no cỏc ch tiờu trờn thỡ u khụng t tiờu chun vi sinh 24 3.4.4 Phng phỏp th nghim vi sinh vt 3.4.4.1 Phỏt hin v m vi khun Coliform, vi khun Coliform fecal v Escherichia coli ... sulfamid v trimethoprim) 2.4.2 S khỏng khỏng sinh ca vi khun Trong cuc cnh tranh gia s phỏt trin khỏng sinh mi vi s khỏng mi ca vi sinh vt, thỡ cho n vi sinh vt chim u th Quỏ trỡnh ny c thỳc y mnh, ... lactoza sinh gas (+) Th oxidase (-) Pepton lactoza sinh gas (+) Th oxidase (-) Coliform fecal - Coliforms tng s Th indol (+) E .coli gi nh S 3.1: Phỏt hin v m vi khun Coliform, vi khun Coliform...
 • 77
 • 1,379
 • 4

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN, XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM Neospora – LOẠI ĐƠN BÀO KÝ SINH Ở NGƯỜI GIA SÚC " pot

BÁO CÁO

Báo cáo khoa học

... Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu: 2.1 Nội dung: Phát bệnh Neospora, xác định tỷ lệ nhiễm Neospora số vật nuôi (gia súc) người 2.2 Nguyên liệu: - Máu phủ tạng dê, chó, bò thu từ lò mổ, bảo quản 200C ... tính) III Kết thảo luận 3.1 Tỷ lệ nhiếm Neospora xác định nhuộm Giemsa Bảng 1: Kết xác định tỷ lệ nhiễm Neospora máu phủ tạng Nguồn gốc bệnh phẩm Số mẫu kiểm tra Số mẫu (+) Dê 200 77 Chó 300 ... Tiếp tục nghiên cứu thiết lập phương pháp huyết học phương pháp chẩn đoán bệnh Neospora, nhằm xác định bệnh Neospora gia súc người; chế tạo sinh phẩm chẩn đoán dựa vào nguồn tự tạo, nghiên cứu dịch...
 • 5
 • 537
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TỶ LỆ PROTEIN TRÊN NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI CÓ BỔ SUNG MỘT SỐ AXIT AMIN THIẾT YẾU TỶ LỆ MỘT SỐ AXIT AMIN THIẾT YẾU SO VỚI LYSINE TRONG THỨC ĂN HỖN HỢ P CHO LỢN CON GIAI ĐOẠN SAU CAI SỮA potx

Luận văn: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TỶ LỆ PROTEIN TRÊN NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI CÓ BỔ SUNG MỘT SỐ AXIT AMIN THIẾT YẾU VÀ TỶ LỆ MỘT SỐ AXIT AMIN THIẾT YẾU SO VỚI LYSINE TRONG THỨC ĂN HỖN HỢ P CHO LỢN CON GIAI ĐOẠN SAU CAI SỮA potx

Thạc sĩ - Cao học

... 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Nghiên cứu xác định tỷ lệ protein lƣợng trao đổi có cân đối số axit amin thiết yếu cho lợn giai đoạn sau cai sữa (từ - 15 kg) 2.2.2 Nghiên cứu xác định tỷ lệ số ... chúng Nhiều loại vi khuẩn đƣờng ruột đã sinh chất kháng sinh ức chế phát triển của vi khuẩn gây bệnh nhƣ: vi khuẩn phó thƣơng hàn, vi khuẩn sinh thối rữa; lợn sinh, hệ vi sinh vật đƣờng ... NGUY ÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TẠ VĂN DŨNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TỶ LỆ PROTEIN TRÊN NĂNG LƢỢNG TRAO ĐỔI CÓ BỔ SUNG MỘT SỐ AXIT AMIN THIẾT YẾU TỶ LỆ MỘT SỐ AXIT AMIN THIẾT YẾU SO VỚI...
 • 92
 • 503
 • 0

Nghiên cứu xác định tỷ lệ hỗn hợp dầu diesel dầu dừa chất phụ gia tối ưu theo chỉ tiêu kinh tế môi trường của động cơ diesel trên thiết bị AVL

Nghiên cứu xác định tỷ lệ hỗn hợp dầu diesel  dầu dừa và chất phụ gia tối ưu theo chỉ tiêu kinh tế  môi trường của động cơ diesel trên thiết bị AVL

Kỹ thuật

... 1.1.2 Tình hình nghiên c u nư c i sau nư c vi c phát tri n nhiên li u s ch Vi t Nam ã t c nh ng thành t u bư c u vi c nghiên c u ch bi n d u th c v t, m ng v t thành d u diesel sinh h c Các nhà ... diesel sinh h c c v n có th tái t o thành d u ó cơng trình nghiên c u c a cán b cơng tác t i Phân vi n khoa h c v t li u t i Thành ph H Chí Minh (TP.HCM) thu c Vi n khoa h c cơng ngh Vi t Nam ... nh Nhóm nghiên c u PGS.TS H Sơn Lâm - phân vi n trư ng Phân vi n Khoa h c v t li u TP.HCM thu c Vi n Khoa h c cơng ngh Vi t Nam - ch trì kh ng nh có kh nghiên c u s n xu t d u diesel sinh h c...
 • 80
 • 542
 • 0

Nghiên cứu xác định tỷ lệ thích hợp phương pháp phát triển cây, cỏ họ đậu trong cơ cấu sản xuất cây thức ăn xanh cho chăn nuôi bò sữa tại Đức Trọng - Lâm Đồng

Nghiên cứu xác định tỷ lệ thích hợp và phương pháp phát triển cây, cỏ họ đậu trong cơ cấu sản xuất cây thức ăn xanh cho chăn nuôi bò sữa tại Đức Trọng - Lâm Đồng

Báo cáo khoa học

... Khô hạn gay gắt ảnh hởng đến sinh trởng phát triển trồng Nội dung nghiên cứu: bao gồm nội dung Phần Nghiên cứu Giống vật nuôi Nội dung 1: Nghiên cứu xác định tỷ lệ thích hợp cỏ, họ đậu cấu diện ... Kết nghiên cứu thảo luận ảnh hởng tỷ lệ trồng cỏ đậu/thảo đến suất công thức thí nghiệm Bảng 3: Năng suất giống cỏ trồng theo tỷ lệ khác Giống cỏ Tỷ lệ 1:1 Keo giậu Cỏ voi Stylo Ghinê Tỷ lệ 1,5:1 ... maximum TD58 (Ghinê TD58) - Địa điểm nghiên cứu: Tại công ty cổ phần giống bò sữa Lâm Đồng thuộc x Tu Tra Huyện Đơn Dơng - Tỉnh Lâm Đồng - Thời gian nghiên cứu : Tháng năm 2005 - tháng năm 2006...
 • 11
 • 228
 • 0

Nghiên cứu xác định tỷ lệ thích hợp phương thức trồng cây cỏ họ đậu trong cơ cấu sản xuất cây thức ăn xanh cho chăn nuôi bò sữa ở một số vùng sinh thái khác nhau

Nghiên cứu xác định tỷ lệ thích hợp và phương thức trồng cây cỏ họ đậu trong cơ cấu sản xuất cây thức ăn xanh cho chăn nuôi bò sữa ở một số vùng sinh thái khác nhau

Báo cáo khoa học

... tài Nghiên cứu xác định tỷ lệ thích hợp phơng pháp phát triển cây/cỏ họ đậu cấu sản xuất thức ăn xanh cho chăn nuôi bò sữa số vùng sinh thái khác đợc thực giai đoạn 2005-2006 với mục tiêu sau Xác ... Kết luận Từ kết nghiên cứu xin đa số kết luận nh sau: - áp dụng phơng thức trồng Trồng tách rời, DT 1:1 cho NS VCK, tỷ lệ cỏ đậu thức ăn xanh đạt cao (29-36%), Tỷ lệ Protein đạt đơc từ 14 đến ... voi trồng từ 31-39% theo vùng nhng tỷ lệ cỏ đậu thức ăn xanh đạt đợc từ 18-25,2% phơng thức Trồng tách rời, DT 1:1, Thêm vào NS Protein tăng lên dẫn đến hàm lợng Protein/kg VCK tăng lên (từ 10%...
 • 11
 • 288
 • 0

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN Escherichia coli PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ THỊT (LỢN, BÒ, GÀ) Ở MỘT SỐ HUYỆN NGOẠI THÀNH NỘI

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM VÀ ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN Escherichia coli PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ THỊT (LỢN, BÒ, GÀ) Ở MỘT SỐ HUYỆN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI

Sinh học

... Xác định tỷ lệ nhiễm độc lực vi khuẩn Escherichia coli huyện ngoại thành Nội thực phẩm vi khuẩn Escherichia coli (E coli) Vi khuẩn E coli có mặt nhiều loại thực phẩm thịt, cá, giò, ... E coli khiết từ máu tim 3.1.3 Kết xác định serotype kháng nguyên O chủng vi khuẩn E .coli phân lập Kháng nguyên O yếu tố gây bệnh vi khuẩn E coli Kết nghiên cứu xác định serotype kháng nguyên ... thật chín thức ăn KẾT LUẬN Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E coli thịt lợn, thịt bò, thịthuyện tương đối cao: Thịt lợn thịt bò 53,33%, thịt gà 60% Độc lực chủng E coli phân lập được: có chủng có độc...
 • 6
 • 740
 • 4

Tài liệu Kết quả xác định tỷ lệ nhiễm phân lập Salmonella Gallinarum Pullorum ở các đàn gà đẻ bố mẹ giống Lương Phượng Sasso nuôi trong gia đình pdf

Tài liệu Kết quả xác định tỷ lệ nhiễm và phân lập Salmonella Gallinarum Pullorum ở các đàn gà đẻ bố mẹ giống Lương Phượng và Sasso nuôi trong gia đình pdf

Báo cáo khoa học

... Đợt thí nghiệm Đợt thí nghiệm Ngày Số mẫu Số mẫu Số mẫu Số mẫu Số mẫu Số mẫu Số mẫu Số mẫu tuổi kiểm d ơng Tỷ lệ kiểm d ơng Tỷ lệ kiểm d ơng Tỷ lệ kiểm d ơng Tỷ lệ (%) (%) (%) (%) tính tra tính ... phẩm từ gà L ơng Ph ợng cho thấy gan buồng trứng có tỷ lệ phân lập đ ợc Salmonella cao 44,44% 41,66% Sau từ lách dịch ruột: 38,38% 33,33% ống dẫn trứng có tỷ lệ phân lập 25,0% Tỷ lệ phân lập Salmonella ... L ơng Ph ợng Giống Sasso Loại bệnh phẩm D ơng tính D ơng tính Số mẫu phân Số mẫu phân lập lập phân lập Số mẫu Tỷ lệ (%) Số mẫu Tỷ lệ (%) Buồng trứng 12 41,66 10 40,00 ống dẫn trứng 12 25,00 10...
 • 4
 • 490
 • 2

Nghiên cứu xác định tỷ lệ thành phần hoá học thích hợp của pheromone sâu khoang (S. litura) docx

Nghiên cứu xác định tỷ lệ thành phần hoá học thích hợp của pheromone sâu khoang (S. litura) docx

Báo cáo khoa học

... bÉ Æ y Hình Số lượng trưởng thành sâu khoang bắp cải vào bẫy dùng pheromone với tỷ lệ thành phần liều lượng khác (Văn Đức, Gia Lâm, Nội, 2/2006) Kết thí nghiệm cho thấy với tỷ lệ liều đạt ... Æ y Hình Số lượng trưởng thành sâu khoang vào bẫy dùng pheromone với thành phần liều lượng chất hoá học khác (Văn Đức, Nội, 15/1/2005) Qua theo dõi số lượng trưởng thành sâu khác vào bẫy (Hình ... 25 Ngµy sau ®ÆbÉy t Hình Số lượng trưởng thành sâu khác vào bẫy pheromone sâu khoang cải bắp với thành phần liều lượng chất hoá học khác (Văn Đức, Gia Lâm, Nội, 2005) Từ kết thí nghiệm nêu trên,...
 • 4
 • 448
 • 1

BÁO CÁO " XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN Escherichia coli PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ THỊT (LỢN, BÒ, GÀ) Ở MỘT SỐ HUYỆN NGOẠI THÀNH NỘI " pot

BÁO CÁO

Báo cáo khoa học

... Xác định tỷ lệ nhiễm độc lực vi khuẩn Escherichia coli huyện ngoại thành Nội thực phẩm vi khuẩn Escherichia coli (E coli) Vi khuẩn E coli có mặt nhiều loại thực phẩm thịt, cá, giò, ... E coli khiết từ máu tim 3.1.3 Kết xác định serotype kháng nguyên O chủng vi khuẩn E .coli phân lập Kháng nguyên O yếu tố gây bệnh vi khuẩn E coli Kết nghiên cứu xác định serotype kháng nguyên ... thật chín thức ăn KẾT LUẬN Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E coli thịt lợn, thịt bò, thịthuyện tương đối cao: Thịt lợn thịt bò 53,33%, thịt gà 60% Độc lực chủng E coli phân lập được: có chủng có độc...
 • 6
 • 576
 • 3

Xác định tỷ lệ nhiễm genotype của human papillomavirus trên gái mại dâm tại hải phòng, việt nam

Xác định tỷ lệ nhiễm và genotype của human papillomavirus trên gái mại dâm tại hải phòng, việt nam

Tiến sĩ

... nghiên cứu 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu Tiến hành nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm xác định tỷ lệ nhiễm phân bố genotype HPV từ mẫu bệnh phẩm cổ tử cung kết hợp theo thiết kế nghiên cứu tập hồi cứu ... nguy gây nhiễm HPV * Hành vi tình dục: HPV lây truyền chủ yếu qua đường tình dục yếu tố hành vi tình dục yếu tố nguy hàng đầu nghiên cứu dịch tễ học HPV Các hành vi tình dục có nguy nhiễm HPV ... nghĩa vi c định genotype HPV xuất phát từ thực tiễn nêu trên, đề tài "Xác định tỷ lệ nhiễm genotype Human Papillomavirus gái mại dâm Hải Phòng, Vi t Nam" thực với mục tiêu sau: Xác định tỷ lệ nhiễm...
 • 165
 • 1,277
 • 0

Xác định tỷ lệ nhiễm genotype của Human papillomavirus trên gái mại dâm tại Hải Phòng, Việt Nam (tóm tắt) + toàn văn

Xác định tỷ lệ nhiễm và genotype của Human papillomavirus trên gái mại dâm tại Hải Phòng, Việt Nam (tóm tắt) + toàn văn

Tiến sĩ

... đời sống tình dục họ Tại Vi t Nam, tỷ lệ nhiễm HPV cộng đồng dân cư nữ từ 2% đến 10,9% thay đổi theo vùng địa lý CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên ... khác giới Tỷ lệ nhiễm HIV xác định 9,8% trường hợp đa số trường hợp nhiễm HIV có đồng nhiễm HPV (80,9%) Kết phân tích đơn biến phân tích hồi quy đa biến hàm Stepwise chứng tỏ tình trạng nhiễm HPV ... biệt kết nghiên cứu phân bố genotype HPV khu vực địa lý vi c sử dụng phương pháp khác nghiên cứu 22 Trong nghiên cứu này, xác định tỷ lệ đa nhiễm đối tượng gái mại dâm Hải Phòng chiếm đa số (67,89%)...
 • 24
 • 783
 • 0

phân lập, xác định tỷ lệ nhiễm đặc tính của vi khuẩn salmonella spp ở gà rừng lai f2 nuôi tại vườn quốc gia cúc phương

phân lập, xác định tỷ lệ nhiễm và đặc tính của vi khuẩn salmonella spp ở gà rừng lai f2 nuôi tại vườn quốc gia cúc phương

Nông - Lâm - Ngư

... (1972), kháng nguyên v K (KN-K) c a Salmonella không ph c t p; g m có lo i kháng nguyên (KN-5), kháng nguyên Vi (KNVi) kháng nguyên M (KN-M) ðây kháng nguyên v ñư c phân thành nhi u nhóm h vi khu ... ho c ch t kháng kháng sinh d vi khu n E .coli có enzyme penicillinaza kháng Penicilline - Kháng thu ñư c: vi khu n ti p xúc nhi u l n v i kháng sinh ho c vi khu n khác truy n sang - Kháng ñ t ... S.gallinarum S.enteritidis 2.1.2 Tình hình nghiên c u Salmonella t i Vi t Nam Vi t Nam, vi khu n Salmonella b nh chúng gây cho ngư i gia súc ñã ñư c nghiên c u t nh ng năm 50 T i vi n Pasteur Sài Gòn, t...
 • 103
 • 416
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25