nghiên cứu xác định se as trong mẫu máu và nước tiểu bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hidrua hoá

Nghiên cứu xác định Se, As trong mẫu máu và nước tiểu bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hidrua hóa

Nghiên cứu xác định Se, As trong mẫu máu nước tiểu bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hidrua hóa

Y khoa - Dược

... xác định Se, As mẫu máu nước tiểu phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụngthuật hidrua hoá CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu số đặc điểm asen, selen Nuoc.com.vn Page 1.1.1 Asen 1.1.1.1 ... thuật nguyên tử hoá lửa thông thường giới hạn phát 0,5-1 g/ml, sử dụngthuật không lửa, giới hạn phát 0,1 mg/l Phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụngthuật hidrua hoá để phân tích As, Se ... kĩ thuật hidrua hoá nói chung phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụngthuật hidrua hoá nói riêng chưa phổ biến rộng rãi, đặc biệt phân tích mẫu sinh học Do chọn luận văn Nghiên cứu xác định...
 • 81
 • 930
 • 1
Xác định hàm lượng Asen trong thực phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật Hidrua hóa (HVG AAS) và xác nhận lại bằng ICP MS

Xác định hàm lượng Asen trong thực phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật Hidrua hóa (HVG AAS) xác nhận lại bằng ICP MS

Khoa học tự nhiên

... Axit asenơ H3AsO3 Asen (III) vô Asen triclorua AsCl3 Asen (III) sunfua As2 O5 Axit asenic H3AsO4 CH3AsO(OH)2 Axit dimetylasenic (CH3)2AsO(OH) Trimetylasin oxit (CH3)3AsO Metylasin CH3AsH2 Dimetylasin ... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM CAO VĂN ĐÔNG XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG ASEN TRONG THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ SỬ DỤNGTHUẬT HIDRUA HÓA (HVG-AAS) XÁC NHẬN LẠI BẰNG ... chuẩn ASTM D 2972 – 03 xác định asen nƣớc [23], AOAC 977.33 xác định asen thịt [21], AOAC 986.1 xác định asen thức ăn vật nuôi [20] 1.7 PHƯƠNG PHÁP HVG –AAS, ICP-MS, PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ MẪU PHƯƠNG...
 • 94
 • 2,313
 • 6
Nghiên cứu xác định hàm lượng đồng trong máu và nước tiểu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Nghiên cứu xác định hàm lượng đồng trong máu nước tiểu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Y dược - Sinh học

... Cu/thc n Wilsons disease 40-60% hp thu (2-5mg) Mỏu Gan Cu-Albumin Mỏu Cu-2 Globulin (lng lo) Ceruloplasmin (t bo gan) Cu t do/lysosome Ceruloplasmin Wilsons disease Wilsons disease Cu/nc tiu/(ớt) ... Cytocromoxydase, Tysosinase. ng cũn hot ng nh l cht chng oxy hoỏ (antioxidant) cỏc gc t v lm gim quỏ trỡnh lóo hoỏ Ceruloplasmin huyt l mt hp cht ca -2 Globulin vi ng c tng hp gan, mi phõn t Ceruloplasmin ... tranh th gii th hai l loi thuc dựng gii c cỏc hp cht Lewisite l hiu ca cỏc dng hp cht asen hu c, c bit l asen, õy l cỏc cht c c s dng cỏc loi v khớ húa hc, hin BAL cng c s dng nhiu gii c cỏc...
 • 88
 • 806
 • 0
nghiên cứu định lượng acid amin tự do trong máu và nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng

nghiên cứu định lượng acid amin tự do trong máu nước tiểu bằng phương pháp sắc lỏng siêu hiệu năng

Tài liệu khác

... trước để trở thành phương pháp ưu việt so với kỹ thuật khác Ở nước t , UPLC kỹ thuật mẻ, nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp HPLC , HPLC-MS/MS C ương ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨ 2.1 Chất ... Để áp dụng thiết bị UPLC vào phân tích acid amin tự do, cần phải đánh giá phương pháp trước đưa vào sử dụng Do tiến hành đề tài Nghiên cứu định lượng acid amin tự máu nước tiểu phương pháp sắc ... hải sả Hiện ViệtNam , chưa có nghiên cứu phân tích acid amin máu nước tiểu phương pháp UPL Điểm qua vài nghiên cứu acid amin phương pháp UPLC giới, thấy phương pháp UPLC dần thay cho HPLC UPLC...
 • 130
 • 1,024
 • 6
Nghiên cứu khả năng đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim bằng phương pháp hấp thu ánh sáng

Nghiên cứu khả năng đo nồng độ oxy trong máu nhịp tim bằng phương pháp hấp thu ánh sáng

Y khoa - Dược

... t, NXB KHKT 1997 [6] Joseph J Carr, Sensor and Circuits PTR Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jerse 1993 [7] Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook CRCnetBASE 1999 CDROM 43 ... ta o hai giỏ tr ny Mt thụng s na cựng thụng s huyt ỏp giỳp cỏc bỏc s chun oỏn tỡnh hỡnh sc kho ca bnh nhõn ú l thụng s nhp tim Nhp tim c xỏc nh l s ln p ca tim mt phỳt Thụng thng xỏc nh huyt ... mỏu khụng th lu thụng ng mch Ch ỏp sut bao cõn bng vi ỏp sut ca mỏu ng mch thỡ ng mch mỏu mi c lu thụng v lỳc ny ỏp sut bao khớ mi bt u thay i theo nhp p ca tim,do ú tớn hiu in m sensor ỏp sut...
 • 43
 • 1,511
 • 14
nghiên cứu xác định hàm lượng một số chất hữu cơ trong dược phẩm và nước tiểu bằng phương pháp von-ampe

nghiên cứu xác định hàm lượng một số chất hữu cơ trong dược phẩm nước tiểu bằng phương pháp von-ampe

Khoa học tự nhiên

... IR…) Dược điển Việt Nam sử dụng phương pháp HPLC phương pháp thường qui để định lượng hoạt chất thuốc [1], có sử dụng phương pháp trắc quang, phương pháp chuẩn độ… Phương pháp HPLC có ưu điểm có ... thuộc nồng độ ofloxacin mẫu nước tiểu vào Ip 61 Bảng 3.17: Kết xác định ofloxacin mẫu nước tiểu tự tạo 62 Bảng 3.18: Kết xác định hàm hàm lượng ofloxacin mẫu nước tiểu bệnh nhân uống viên ... quang, phương pháp sắc ký, phương pháp điện hóa, phương pháp chuẩn độ oxi hóa khử Mỗi phương pháp có ưu điểm riêng 1.2.1 Các phương pháp xác định ofloxacin Theo Dược điển Việt Nam 4, xác định ofloxacin...
 • 176
 • 935
 • 3
Nghiên cứu xác định hàm lượng một số kim loại và Vitamin B1, B6 bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử và sắc ký lỏng hiệu năng cao trong nấm linh chi nuôi trồng ở Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu xác định hàm lượng một số kim loại Vitamin B1, B6 bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử sắc lỏng hiệu năng cao trong nấm linh chi nuôi trồng ở Thừa Thiên Huế

Khoa học tự nhiên

... nguyên tử hoá mẫu Hệ thống chế tạo theo ba loại kỹ thuật nguyên tử hoá mẫu Đó là: + Kỹ thuật nguyên tử hoá mẫu lửa đèn khí (F-AAS) + Kỹ thuật nguyên tử hoá mẫu không lửa (GF-AAS) + Kỹ thuật hoá ... nhạy độ xác cao, cho kết tốt Nhưng điều kiện luận văn sâu nghiên cứu xác định kim loại phương pháp hấp thụ nguyên tử AAS 1.4.1 Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) [13, 17] Phương pháp phân ... thái nguyên tử tự Đó trình hoá nguyên tử hoá mẫu Chiếu chùm tia xạ đặc trưng nguyên tố cần phân tích qua đám nguyên tử tự vừa tạo Các nguyên tử nguyên tố cần xác định đám hấp thụ tia xạ định...
 • 90
 • 1,032
 • 2
NGHIÊN cửu xác ĐỊNH hàm LƯỢNG một só KIM LOẠI và VITAMIN bl, b6 BÀNG PHƯƠNG PHÁP háp THỤ NGUYÊN tử và sắc ký LỎNG HIỆU NĂNG CAO TRONG nấm LINH CHI NUÔI TRÒNG ở THỪA THIÊN HUÉ

NGHIÊN cửu xác ĐỊNH hàm LƯỢNG một só KIM LOẠI VITAMIN bl, b6 BÀNG PHƯƠNG PHÁP háp THỤ NGUYÊN tử sắc LỎNG HIỆU NĂNG CAO TRONG nấm LINH CHI NUÔI TRÒNG ở THỪA THIÊN HUÉ

Sư phạm

... nhạy độ xác cao, cho kết tốt Nhưng điều kiện luận văn sâu nghiên cứu xác định kim loại phương pháp hấp thụ nguyên tử AAS 1.4.1 Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) [13,17] Phương pháp phân ... thái nguyên tử tự Đó trình hoá nguyên tử hoá mẫu Chiếu chùm tia xạ đặc trưng nguyên tố cần phân tích qua đám nguyên tử tự vừa tạo Các nguyên tử nguyên tố cần xác định đám hấp thụ tia xạ định ... loại mẫu khác đế xác định kim loại, v.v 1.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KIM LOẠI Để xác định Cu, Pb, Co, Cd, Ca, Zn, có phương pháp phân tích: Phương pháp hóa học: Nhóm phương pháp dùng để xác định...
 • 63
 • 506
 • 0
Nghiên cứu khảnăng đo nồng độ Oxy trong máu và nhịp tim bằng phương pháp hấp thụánh sang

Nghiên cứu khảnăng đo nồng độ Oxy trong máu nhịp tim bằng phương pháp hấp thụánh sang

Y khoa - Dược

... t, NXB KHKT 1997 [6] Joseph J Carr, Sensor and Circuits PTR Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jerse 1993 [7] Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook CRCnetBASE 1999 CDROM 43 ... ta o hai giỏ tr ny Mt thụng s na cựng thụng s huyt ỏp giỳp cỏc bỏc s chun oỏn tỡnh hỡnh sc kho ca bnh nhõn ú l thụng s nhp tim Nhp tim c xỏc nh l s ln p ca tim mt phỳt Thụng thng xỏc nh huyt ... mỏu khụng th lu thụng ng mch Ch ỏp sut bao cõn bng vi ỏp sut ca mỏu ng mch thỡ ng mch mỏu mi c lu thụng v lỳc ny ỏp sut bao khớ mi bt u thay i theo nhp p ca tim,do ú tớn hiu in m sensor ỏp sut...
 • 43
 • 627
 • 1
luận văn nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng As bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng phương pháp hồi qui đa biến tuyến tính

luận văn nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng As bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng phương pháp hồi qui đa biến tuyến tính

Hóa học

... AsO33- Asenat AsO43- Axit dimetylasenic, DMAA Me2AsO2H Axit metylasonic, MMAA MeAsO3H2 Trimetylasin Me 3As Oxit trimetylasin, TMAO Me 3As+ -O- Ion tetrametylasoni Me 4As+ Trimetylasoniaxetat Me 3As+ CH2COO- ... 10 Asenocholin (2- Me 3As+ CH2CH2OH trimetylasonietanol) 11 Dimetylasinoyletanol Me 3As+ (O-)CH2CH2OH Cỏc dng ch yu ca As mụi trng nc i tng c quan tõm nht phõn tớch mụi trng l bn dng As( III), As( V), ... sui Trong t nhiờn As tn ti ch yu cỏc dng hp cht vi O, Cl, S, khoỏng vt nh khoỏng st, ỏ vụi, mui m, reagal As4 S4, opriment As2 S3, asenopirit FeAsS, qung km, [3, 27, 28] Vic s dng rng rói As nhiu...
 • 102
 • 908
 • 2
Nghiên cứu xác định các dạng asen vô cơ trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc160530

Nghiên cứu xác định các dạng asen vô cơ trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc160530

Hóa học

... 7,1 11,5 Các dạng asen vô thờng tồn dới dạng muối asenit, asenat oxit asen Các dạng asen hữu nh metyl-, 27 dimetyl-, trimetyl- asenic, asenobetan, asenocholin, asenosugar, asenolipid thờng có ... xác 26 27 định asen 1.2.1 Khái quát nguyên tố asen 27 1.2.2 Vấn đề ô nhiễm asen nớc ngầm Việt Nam 28 1.2.3 Các phơng pháp xác định asen 29 1.3 Phơng pháp điện di mao quản xác định asen tình hình ... phơng pháp xác định asen Tùy theo phơng pháp xác định dạng asen trực tiếp sau oxy hóa/khử As( III) As( V) Chuyển hóa thành dạng hydrua AsH3 (asin) thể khí phơng pháp phổ biến phân tích asen có...
 • 171
 • 984
 • 0
Nghiên cứu xác định các dạng asen vô cơ trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc tt160546

Nghiên cứu xác định các dạng asen vô cơ trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc tt160546

Hóa học

... Ô nhiễm asen nớc ngầm phơng pháp xác 26 27 định asen 1.2.1 Khái quát nguyên tố asen 27 1.2.2 Vấn đề ô nhiễm asen nớc ngầm Việt Nam 28 1.2.3 Các phơng pháp xác định asen 29 1.3 Phơng pháp điện ... chung nguyên tố asen vấn đề ô nhiễm asen nớc ngầm, nh phơng pháp xác định asen thờng đợc sử dụng Phơng pháp điện di mao quản xác định asen tình hình phát triển thiết bị phân tích trờng sở phơng pháp ... mẫu 81 3.3.3 Khảo sát ảnh hởng ion 83 3.3.4 Nghiên cứu xác định As( III) cách oxy hóa lên 85 As( V) 3.3.4.1 Nghiên cứu ôxy hóa As( III) lên As( V) H2O2 86 3.3.4.2 Nghiên cứu ôxy hóa As( III) lên As( V)...
 • 32
 • 621
 • 0
nghiên cứu quy trình phân tích hợp phần as iii trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc

nghiên cứu quy trình phân tích hợp phần as iii trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc

Khoa học tự nhiên

... theo phƣơng pháp hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật hidrua hóa (AAS-HVG) Hợp chất hidrua sau tạo thành cách để khử hợp chất As( III) đƣợc mang vào buồng nguyên tử hóa máy hấp thụ nguyên tử dòng khí ... nguồn trì đám nguyên tử As Chiếu chùm tia đơn sắc từ đèn catot As vào đám nguyên tử As hấp thụ bƣớc sóng 193,7nm Phƣơng pháp AAS sử dụng kỹ thuật Hidrua hóa có độ nhạy cao, cho kết ổn định, lại loại ... phƣơng pháp xác định As (III) thiết bị CE-C4D áp dụng phƣơng pháp nghiên cứu phân tích As (III) số mẫu nƣớc giếng khoan So sánh phƣơng pháp nghiên cứu với phƣơng pháp AAS 2.1.3 Nội dung nghiên cứu...
 • 101
 • 593
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008