nghiên cứu xác định một số giống lúa mới có năng suất chất lượng cao cho các tỉnh phía nam vùng bắc trung bộ

nghiên cứu xác định một số giống lúa mới có năng suất chất lượng cao cho các tỉnh phía nam vùng bắc trung bộ

nghiên cứu xác định một số giống lúa mới năng suất chất lượng cao cho các tỉnh phía nam vùng bắc trung bộ

Tiến sĩ

... khăn tỉnh phía Nam vùng Bắc Trung Bộ điều cần thiết Để đáp ứng mục tiêu cấp thiết tiến hành đề tài: Nghiên cứu xác định số giống lúa suất chất lượng cao cho tỉnh phía Nam vùng Bắc Trung Bộ ... dân Các giống lúa dài ngày, suất thấp, chất lượng chiếm đa số cấu giống vụ Đông Xuân Hè Thu tỉnh Các giống lúa ngắn ngày suất chất lượng cao sản xuất tỉnh phía Nam vùng Bắc Trung Bộ số lượng ... định giống lúa gồm: giống lúa tẻ HT18, HT13, BM125, HV3; giống nếp N34, N208 giống lúa cẩm LĐ2 Các giống tiềm cho suất cao, chất lượng tốt, tính ổn định cao thích nghi rộng tỉnh phía Nam vùng...
 • 174
 • 710
 • 2
nghiên cứu tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần có năng suất, chất lượng cao phù hợp điều kiện canh tác tại huyện vụ bản tỉnh nam định

nghiên cứu tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao phù hợp điều kiện canh tác tại huyện vụ bản tỉnh nam định

Thạc sĩ - Cao học

... thư ng cho su t cao [13] Căn c vào th i gian sinh trư ng khác nhau, Trung Qu c ñã chia lúa s m lúa mu n ho c lúa Xuân lúa Mùa Vi t Nam ñã t lâu hình thành v lúa v lúa Xuân v lúa Mùa, lúa Xuân ... ng lúa trên, ch y u nhóm lúa tư i, nhóm lúa c n, lúa nư c sâu lúa n i ngày m t gi m ñi Nhóm lúa c n t n t i nhi u vùng núi trung du B c B , Tây Nguyên Lúa tư i ñư c canh tác ch y u vùng ... amylose trung bình (20-25%), hàm lư ng aylose cao (>25%) Các gi ng hàm lư ng amylose th p cho cơm d o, gi ng hàm lư ng amylose trung bình cho cơm m m, gi ng hàm lư ng amylose cao cho cơm...
 • 156
 • 396
 • 0
Nghiên cứu xác định một số giống và thời vụ gieo đậu tương thích hợp cho vụ hè thu tại thị xã lai châu, tỉnh lai châu

Nghiên cứu xác định một số giống và thời vụ gieo đậu tương thích hợp cho vụ hè thu tại thị xã lai châu, tỉnh lai châu

Khoa học tự nhiên

... su t cao (ðoàn Th Thanh Nhàn cs., 1996) Vi t Nam, ñ u tương th tr ng nhi u v năm, xác ñ nh ñư c th i v cho t ng gi ng, t ng vùng ñi u c n thi t cho s n xu t ñ t hi u qu cao mi n B c m t ... hi n ñ tài Nghiên c u ch n t o gi ng ñ u ñ cho vùng ðông Nam b Tây Nguyên 2009 - 2012” K t qu nghiên c u ch n t o gi ng ñ u tương ñã xác ñ nh ñư c gi ng ñ u tương HL 07-15 su t cao, n ñ nh, ... l nh DT84, gi ng su t cao, ch ng ch u sâu b nh t t, ñ c bi t kh ch u h n c c t t v y thích h p cho vùng ñ t khô h n, th tr ng ñư c v /năm (Mai Quang Vinh, 2007) Các gi ng ñ u tương...
 • 130
 • 217
 • 0
Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần có năng suất, chất lượng cao, thời gian sinh trưởng phù hợp cho vụ mùa và vụ xuân tại Hải Dương

Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao, thời gian sinh trưởng phù hợp cho vụ mùa và vụ xuân tại Hải Dương

Nông - Lâm - Ngư

... t thư ng cho su t cao. [8] Căn c vào th i gian sinh trư ng khác nhau, Trung Qu c chia lúa s m lúa mu n ho c lúa Xuân lúa Mùa Vi t Nam ñã t lâu hình thành v lúa v lúa Xuân v lúa Mùa Do lúa Xuân ... trên, ch y u nhóm lúa tư i, nhóm lúa c n, lúa nư c sâu lúa n i ngày m t gi m ñi Nhóm lúa c n t n t i nhi u vùng núi trung du B c b , Tây Nguyên Lúa tư i ñư c canh tác ch y u vùng ñ ng b ng ... ng: Nh ng gi ng lúa su t cao ph i ñ nh ng ñi u ki n sau: - Ph i ch s di n tích cao t tr ñ s c ch a l n, v y ph i th ng ñ ng h p - Ph i h s quang h p sau tr cao th t o ñư c...
 • 114
 • 646
 • 0
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Giảm dư lượng thuốc trừ sâu, nâng cao năng suất, chất lượng và tiêu thụ sản phẩm rau vùng Bắc Trung bộ của Việt Nam bằng giống mới, nguyên tắc thực hành nông nghiệp tốt và đào tạo trọng tâm cho nông dân. " ppt

Báo cáo khoa học

... sâu, nâng cao suất, chất lượng tiêu thụ sản phẩm rau vùng Bắc Trung Việt Nam giống mới, áp dụng nguyên tắc thực hành nông nghiêp tốt đào tạo trọng tâm cho nông dân quan phía Việt Nam Viện Khoa ... Giảm dư lượng thuốc trừ sâu, nâng cao suất, chất lượng tiêu thụ sản phẩm rau vùng Bắc Trung Việt Nam giống mới, áp dụng nguyên tắc thực hành nông nghiêp tốt đào tạo trọng tâm cho nông dân Mã số dự ... phẩm rau vùng Bắc Trung Việt Nam giống mới, nguyên tắc thực hành nông nghiệp tốt đào tạo trọng tâm cho nông dân quan chủ trì phía Việt Nam: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ (ASINCV)...
 • 18
 • 397
 • 0
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Giảm dư lượng thuốc trừ sâu, nâng cao năng suất, chất lượng và tiêu thụ sản phẩm rau vùng Bắc Trung bộ của Việt Nam bằng giống mới, nguyên tắc thực hành nông nghiệp tốt và đào tạo trọng tâm cho nông dân - Milestone 5 " pot

Báo cáo khoa học

... dư lượng thuốc trừ sâu, nâng cao suất, chất lượng tiêu thụ sản phẩm rau vùng Bắc Trung Việt Nam giống mới, áp dụng nguyên tắc thực hành nông nghiêp tốt đào tạo trọng tâm cho nông dân quan phía ... Nam Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam (ASINCV) Nghi Kim, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Chủ nhiệm nhóm dự án phía Việt Nam PGS TS Phạm Văn Chương Tổ chức phía Úc Trung tâm Nghiên ... VIETGAP Bộ NN & PTNT (Nghị số 379 Bộ NN PTNT ban hành ngày 28/01/2008) Phiên độ phân giải thấp hướng dẫn sử dụng kèm theo dành cho mục đích đánh giá Phiên độ phân giải cao hướng dẫn sử dụng có...
 • 5
 • 424
 • 0
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Giảm dư lượng thuốc trừ sâu, nâng cao năng suất, chất lượng và tiêu thụ sản phẩm rau vùng Bắc Trung bộ của Việt Nam nhờ giống mới, nguyên tắc thực hành nông nghiệp tốt và đào tạo trọng tâm cho nông dân - MS7 " pdf

Báo cáo khoa học

... lượng thuốc trừ sâu, nâng cao suất, chất lượng tiêu thụ sản phẩm rau vùng Bắc trung Việt Nam nhờ giống mới, áp dụng nguyên tắc thực hành nông nghiêp tốt đào tạo trọng tâm cho nông dân Viện Khoa ... nông dân Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ (ASINCV) Nghi Kim, Thành phố Vinh ,Tỉnh Nghệ An, Việt Nam PGS TS Phạm Văn Chương Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng nghề vườn (AHR) ACN 073 642 ... ràng khu vực tính chất mùa vụ đưa tảng tốt để xác định thị trường hiệu cung ứng hiệu cho thị trường Các tài liệu kèm theo Phân tích chuỗi cung ứng Bảng chi tiết kỹ thuật cho sản phẩm dưa hấu...
 • 3
 • 358
 • 0
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Giảm dư lượng thuốc trừ sâu, nâng cao năng suất, chất lượng và tiêu thụ sản phẩm rau vùng Bắc Trung bộ của Việt Nam nhờ giống mới, nguyên tắc thực hành nông nghiệp tốt và đào tạo trọng tâm cho nông dân - MS8 " doc

Báo cáo khoa học

... thụ sản phẩm rau vùng Bắc trung Việt Nam nhờ giống mới, áp dụng nguyên tắc thực hành nông nghiêp tốt đào tạo trọng tâm cho nông dân Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ (ASINCV) Nghi ... trình xác định ngày trồng, số lượng hạt giống yêu cầu, diện tích thời vụ trồng cần thiết tuần để sản xuất đủ số lượng đặt hàng (vii) Mở rộng số lượng chủng loại rau sản xuất Quỳnh Lương cung cấp cho ... Trồng rau Việt Nam nguồn thu nhập quan trọng cho đất nước, chiếm khoảng 9% tổng thu nhập từ trồng bao gồm lúa tiềm để tăng thu nhập cho người trồng rau nhờ tăng tối đa suất chất lượng sản phẩm...
 • 8
 • 310
 • 0
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Giảm dư lượng thuốc trừ sâu, nâng cao năng suất, chất lượng và tiêu thụ sản phẩm rau vùng Bắc Trung bộ của Việt Nam nhờ giống mới, nguyên tắc thực hành nông nghiệp tốt và đào tạo trọng tâm cho nông dân - MS9 " ppt

Báo cáo khoa học

... cáo Giảm dư lượng thuốc trừ sâu, nâng cao suất, chất lượng tiêu thụ sản phẩm rau vùng Bắc trung Việt Nam nhờ giống mới, áp dụng nguyên tắc thực hành nông nghiêp tốt đào tạo trọng tâm cho nông dân ... hại Một dịch bệnh nghiêm trọng gây hại loài Alternaria sp gây ra, điều tác động nghiêm trọng đến chất lượng dưa hấu cung cấp cho Metro theo kế hoạch Dịch bệnh khiến cho sản lượng chất lượng ... nông dân Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ (ASINCV) Nghi Kim, Thành phố Vinh ,Tỉnh Nghệ An, Việt Nam PGS TS Phạm Văn Chương Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng nghề vườn (AHR) ACN 073 642...
 • 9
 • 346
 • 0
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Giảm dư lượng thuốc trừ sâu, nâng cao năng suất, chất lượng và tiêu thụ sản phẩm rau vùng Bắc Trung bộ của Việt Nam nhờ giống mới, nguyên tắc thực hành nông nghiệp tốt và đào tạo trọng tâm cho nông dân - MS10 " ppt

Báo cáo khoa học

... cáo Giảm dư lượng thuốc trừ sâu, nâng cao suất, chất lượng tiêu thụ sản phẩm rau vùng Bắc trung Việt Nam nhờ giống mới, áp dụng nguyên tắc thực hành nông nghiêp tốt đào tạo trọng tâm cho nông dân ... nông dân Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ (ASINCV) Nghi Kim, Thành phố Vinh ,Tỉnh Nghệ An, Việt Nam PGS TS Phạm Văn Chương Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng nghề vườn (AHR) ACN 073 642 ... báo cáo điểm mốc số Cho đến dự án hoàn thành kỹ nông dân cải thiện đáng kể đến mức họ thành công việc phát triển cung cấp với số lượng loại rau thương mại chất lượng cao với dư lượng thuốc trừ...
 • 11
 • 342
 • 0
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Giảm dư lượng thuốc trừ sâu, nâng cao năng suất, chất lượng và tiêu thụ sản phẩm rau vùng Bắc Trung bộ của Việt Nam nhờ giống mới, nguyên tắc thực hành nông nghiệp tốt và đào tạo trọng tâm cho nông dân - MS11 " pdf

Báo cáo khoa học

... suất, chất lượng tiêu thụ sản phẩm rau vùng Bắc Trung Việt Nam giống mới, áp dụng nguyên tắc thực hành nông nghiêp tốt đào tạo trọng tâm cho nông dân Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam ... sâu giảm, nâng cao suất, chất lượng tiếp thị bi rau Brassica Bắc Trung Bộ Việt Nam thông qua giống cải thiện, GAP nguyên tắc nông dân tập trung đào tạo quan thựchiện Dự án phía VN: Viện Khoa ... cận với giống phù hợp, suất, chi phí lợi nhuận, IPM, sử dụng thuốc trừ sâu (loại, tần số, mức độ an toàn theo dõi thời gian cách ly ), đảm bảo chất lượng sau thu hoạch đưa thị trường gia tăng...
 • 6
 • 290
 • 0
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Giảm dư lượng thuốc trừ sâu, nâng cao năng suất, chất lượng và tiêu thụ sản phẩm rau vùng Bắc Trung bộ của Việt Nam nhờ giống mới, nguyên tắc thực hành nông nghiệp tốt và đào tạo trọng tâm cho nông dân - MS12 " pptx

Báo cáo khoa học

... dư lượng thuốc trừ sâu, nâng cao suất, chất lượng tiêu thụ sản phẩm rau vùng Bắc Trung Việt Nam nhờ giống mới, nguyên tắc thực hành nông nghiệp tốt đào tạo trọng tâm cho nông dân quan thực phía ... hoàn thành (Sửa lại) Giai đoạn báo cáo Giảm dư lượng thuốc trừ sâu, nâng cao suất, chất lượng tiêu thụ sản phẩm rau miền Bắc Trung Việt Nam nhờ giống mới, áp dụng nguyên tắc thực hành nông nghiêp ... dư lượng thuốc trừ sâu thấp nhà nghiên cứu cán khuyến nông học cách quản lý giống thí nghiệm nông học tờ rơi vv Không đủ thông tin sẵn để cập nhật tài liệu nghiên cứu Trên 50 người nông...
 • 34
 • 213
 • 0
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp  giảm dư lượng thuốc trừ sâu, nâng cao năng suất, chất lượng và tiêu thụ sản phẩm rau vùng bắc trung bộ của việt nam bằng giống mới, nguyên tắc thực hành nông nghiệp tố

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp giảm dư lượng thuốc trừ sâu, nâng cao năng suất, chất lượng và tiêu thụ sản phẩm rau vùng bắc trung bộ của việt nam bằng giống mới, nguyên tắc thực hành nông nghiệp tố

Thạc sĩ - Cao học

... dư lượng thuốc trừ sâu, nâng cao suất, chất lượng tiêu thụ sản phẩm rau vùng Bắc Trung Việt Nam giống mới, áp dụng nguyên tắc thực hành nông nghiêp tốt đào tạo trọng tâm cho nông dân quan phía ... trồng bao gồm lúa gạo tiềm lớn để tăng thu nhập cho người trồng rau cách tăng tối đa suất chất lượng sản phẩm nông dân tạo Tuy nhiên, nhiều khía cạnh khiến cho ngành hàng rau Việt Nam gần bị ... Việt Nam Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam (ASINCV) Nghi Kim, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Chủ nhiệm nhóm dự án phía VN PGS TS Phạm Văn Chương Tổ chức phía Úc Trung tâm Nghiên...
 • 8
 • 195
 • 0
Giảm dư lượng thuốc trừ sâu, cải thiện năng suất, chất lượng và thị trường tiêu thụ rau vùng Bắc Trung Bộ thông qua việc sử dụng giống mới, áp dụng những nguyên tắc Thực hành nông nghiệp Tốt và huấn luyện cơ bản cho nông dân

Giảm dư lượng thuốc trừ sâu, cải thiện năng suất, chất lượng và thị trường tiêu thụ rau vùng Bắc Trung Bộ thông qua việc sử dụng giống mới, áp dụng những nguyên tắc Thực hành nông nghiệp Tốt và huấn luyện bản cho nông dân

Nông học

... tấn/ha) Giống 3806 suất thực thu cao 49,3 tấn/ha; giống 3809 suất thực thu thấp giống đối chứng giống suất thấp 1.5 Các tiêu chất lợng Bảng 5: Một số tiêu chất lợng Chỉ tiêu Dài (cm) Giống ... tốt, thích hợp với vùng sinh thái Bắc Trung Bộ, cho suất cao, phẩm chất tốt - Nghiên cứu tiêu kinh tế, suất bắp cải - iu tra ỏnh giỏ hin trng sn xut rau vựng Bc Trung B - Nghiên cứu biện pháp kỹ ... 42,7 lá) giống suất thực thu đạt cao (40,1 tấn/ha) cao so với giống đối chứng 2,4 tấn/ha Các giống khác suất thực thu thấp so với giống đối chứng thấp giống SG129 (19,2 tấn/ha) Mặc dù giống...
 • 36
 • 661
 • 0
Nghiên cứu xác định một số giống và mật độ thích hợp cho đậu tương vụ đông,xuân trên đất đồi thấp vùng chương mỹ hà nội

Nghiên cứu xác định một số giống và mật độ thích hợp cho đậu tương vụ đông,xuân trên đất đồi thấp vùng chương mỹ hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... - Xác định đợc số giống đậu tơng tốt tiềm năng suất cao thích hợp cho vùng đồi thấp Chơng Mỹ H Nội Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n th c s nụng nghi p - Xác định mật độ thích hợp với số giống ... - Xác định số giống đậu tơng suất cao, chất lợng tốt phù hợp với điều kiện vùng đồi huyện Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n th c s nụng nghi p 39 - Song song với nghiên cứu giống, cần nghiên ... việc nghiên cứu xác định mật độ hợp lý cho giống tạo điều kiện cho phát triển tốt cho suất cao, chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh bất lợi Dơng Văn Dũng (2007), [6] tiến h nh nghiên cứu mật...
 • 139
 • 563
 • 1
Nghiên cứu xác định một số giống và liều lượng phân bón thích hợp cho lạc vụ xuân tại huyện việt yên  bắc giang

Nghiên cứu xác định một số giống và liều lượng phân bón thích hợp cho lạc vụ xuân tại huyện việt yên bắc giang

Nông - Lâm - Ngư

... p 18 2.3 Tình hình nghiên cứu lạc giới v Việt Nam 2.3.1 Các kết nghiên cứu lạc giới 2.3.1.1 Kết nghiên cứu chọn tạo giống lạc Cải tiến giống lạc, tạo giống suất cao, phẩm chất tốt, thời gian ... đều, vùng chênh lệch lớn Nhiều nơi suất đạt liều lợng nh đồng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ Bên cạnh vùng suất thấp nh Tây Bắc, Tây Nguyên Lạc đợc coi l trồng hiệu kinh tế cao v giá ... chịu sâu - Giống tính ngủ tơi hạt - Giống chất lợng cao phục vụ cho ép dầu v xuất hạt Những đặc tính giống phải kết hợp tổng thể chung l giống cho vùng thâm canh v giống cho vùng nớc trời...
 • 128
 • 1,004
 • 3
nghiên cứu, xác định một số giống và loại phân bón lá thích hợp cho đậu tương vụ đông vùng đất huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc

nghiên cứu, xác định một số giống và loại phân bón lá thích hợp cho đậu tương vụ đông vùng đất huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc

Thủy sản

... mẩy: - Số lượng nốt sần: Thời kỳ số lượng nốt sần giống đạt cao Giống số lượng nốt sần lớn đạt 73,67 nốt/cây ĐVN thấp giống DT 96 45,67 nốt/cây thấp giống đối chứng Các giống lại số lượng ... rẽ đạm cho bội thu 1,4 tạ/ha; lân cho 2,3 tạ/ha; kali cho 3,1 tạ/ha; kali lân cho suất 5,4 tạ/ha [21] Giống AK06 phát huy hết tiềm năng suất mật độ 30-35 cây/m cho hiệu kinh tế cao công ... ĐT2000 cho suất cao 21 VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 VẬT LIỆU, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 3.1.1 Vật liệu nghiên cứu 3.1.1.1 .Giống đậu tương * Giống: Gồm giống: Giống: ...
 • 86
 • 569
 • 0
Nghiên cứu xác định một số giống và mật độ trồng thích hợp cho đậu tương vụ thu đông tại huyện bát xát tỉnh lào cai

Nghiên cứu xác định một số giống và mật độ trồng thích hợp cho đậu tương vụ thu đông tại huyện bát xát tỉnh lào cai

Nông - Lâm - Ngư

... qu c phòng: Phía B c giáp huy n Kim Bình t nh Vân Nam (Trung Qu c), phía Nam giáp huy n Sa Pa, phía ðông Nam giáp TP Lào Cai, phía ðông giáp huy n Hà Kh u t nh Vân Nam (Trung Qu c), phía Tây giáp ... Nông nghi p nhi t ñ i qu c t IITA Trung tâm nghiên c u phát tri n rau màu châu Á ñã ch n t o gi ng ñ u tương ti m năng su t cao 70 t /ha G2120, ñó gi ng su t cao nh t th gi i nh ng năm 1970 ... 1.4 Khái quát v khu v c nghiên c u 1.4.1 ði u ki n t nhiên * V trí ñ a lý Bát Xát huy n vùng cao biên gi i, trung tâm huy n l cách trung tâm t nh l Lào Cai 12 km v phía Tây B c T ng di n tích...
 • 112
 • 483
 • 0
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ GIỐNG VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN THÍCH HỢP CHO ĐẬU TƯƠNG VỤ ĐÔNG TẠI HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ GIỐNG VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN THÍCH HỢP CHO ĐẬU TƯƠNG VỤ ĐÔNG TẠI HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ

Nông - Lâm - Ngư

... n ð n năm 2009, Vi t Nam vùng tr ng ñ u tương l n, ñó 70% mi n B c 30% tr ng mi n Nam Kho ng 65% ñ u tương c a Vi t Nam ñư c vùng cao, nơi ñ t không màu m ; 35% tr ng vùng ñ t th p khu v c ... bón riêng r ñ m cho b i thu 1,4 t /ha; n n lân cho 2,3 t /ha; n n kali cho 3,1 t /ha; n n kali lân cho su t 5,4 t /ha S d ng lo i phân h u cơ, nói r ng phân sinh h c ñó phân h u vi ... tri n, nhi u n t s n nên v a kh ch u h n v a kh c i t o ñ t t t gi ng khác (Mai Quang Vinh & ctv, 2008) [41] 2.3.2.2 M t s k t qu nghiên c u v phân bón cho ñ u tương Vi t Nam Vi t Nam, ...
 • 101
 • 414
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008