nghiên cứu xác định chỉ tiêu thuốc nổ nhằm đảm bảo mức độ đập vỡ đất đá hợp lý cho một số mỏ khai thác vật liệu xây dựng của việt nam

Nghiên cứu mức độ đập vỡ đất đá bằng nổ mìn và xác định mức độ đập vỡ đất đá hợp lý cho một số mỏ lộ thiên Việt Nam

Nghiên cứu mức độ đập vỡ đất đá bằng nổ mìn và xác định mức độ đập vỡ đất đá hợp cho một số mỏ lộ thiên Việt Nam

Tiến sĩ

... Nghiên cứu mức độ đập vỡ đất đá bằng nổ mìn v xác định mức độ đập vỡ đất đá hợp cho một số mỏ lộ thiên Việt Nam \ Chuyên ngành: Kỹ thuật Khai thác mỏ lộ thiên MÃ số: 62.53.05.01 ... phải đảm bảo mức độ đập vỡ đất đá hợp lý, trong đó cần quan tâm tới chỉ tiêu thuốc nổ kinh tế hợp lý. Kết quả nghiên cứu còn giúp ta lựa chọn đợc loại thuốc nổ hợp lý. 5. Kết quả nghiên cứu của ... để tính chọn MĐĐV đất đá hợp lý. 3.4. Đánh giá MĐĐV đất đá hợp bằng nổ mìn MĐĐV đất đá bằng nổ mìn là hợp khi đảm bảo tổng chi phí cho một đơn vị sản phẩm khai thác là tối thiểu:...
 • 22
 • 1,629
 • 4
Nghiên cứu xác định các tiểu vùng và các biện pháp kỹ thuật trồng cây cao su tại tỉnh Lai Châu

Nghiên cứu xác định các tiểu vùng và các biện pháp kỹ thuật trồng cây cao su tại tỉnh Lai Châu

Tiến sĩ

... đánh giá ging cây trng Trung Quc công nhn và cho phép m rng sn xut hai ging cao su chu lnh mi là Vân Nghiên 77-2 và Vân Nghiên 77-4 do Vin Nghiên cu cây trng nhit đi Vân Nam ... thích hp vnh vin). Kt qu nghiên cu phân hng đt  mc đ khái quát t l bn đ 1/250.000 đã đánh giá qu đt vùng ông Nam B và Tây Nguyên cho thy vùng ông Nam B có din tích thích ... 2011. 5.3. Gii hn nghiên cu ca đ tài Cây cao su là cây lâu nm vi chu k kinh t trên 30 nm nhng thi gian nghiên cu có hn nên đ tài mi xác đnh đc các ch tiêu đánh giá v sinh...
 • 281
 • 632
 • 2
62 Kế toán thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả sản Xuất kinh doanh ở Công ty cổ phần vật liệu và xây lắp Nghĩa Hưng sản Xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hưng - Nam Định

62 Kế toán thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả sản Xuất kinh doanh ở Công ty cổ phần vật liệuxây lắp Nghĩa Hưng sản Xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hưng - Nam Định

Kế toán

... phẩm tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 2.1.3.1.Công ty Cổ phần vật liệuxây lắp Nghĩa Hng sản xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hng là một doanh nghiệp có qui vừa, địa bàn hoạt động ... tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả ở Công ty cổ phần vật liệuxây lắp Nghĩa Hng sản xuất vật liệu xây ... loại và đánh giá thành phẩmCông ty cổ phần vật liệuxây lắp Nghĩa Hng sản xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hng sản phẩm chủ yếu là gạch, ngói đất nung. Do Công ty cổ phần vật liệuxây lắp...
 • 104
 • 482
 • 0
136 hoàn thiện công tác Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở xí nghiệp sản Xuất vật liệu xây dựng nghĩa hưng - nam định

136 hoàn thiện công tác Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở xí nghiệp sản Xuất vật liệu xây dựng nghĩa hưng - nam định

Kế toán

... sản xuất Phạm vi nghiên cứu: Do thời gian có hạn nên em chỉ nghiên cứu trong phạm vi Công ty xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hng Nam Định 4.Những đóng góp chính của luận vănNếu nh ... doanh ở xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng nghĩa Hng - Nam Định. ChơngIII: Nhận xét chung và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ... trớc, số liệu có tình hình tăng, giảm của từng loại thành phẩm mà phải xem xét số liệu thẻ kho.ã Phơng pháp sổ số d.Sơ đồ1.3:Hạch toán thành phẩm theo phơng pháp sổ số dƯu điểm: đảm bảo số liệu...
 • 92
 • 658
 • 2
219 Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả sản Xuất kinh doanh của xí nghiệp sản Xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hưng - Nam Định (80tr)

219 Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả sản Xuất kinh doanh của xí nghiệp sản Xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hưng - Nam Định (80tr)

Kế toán

... toán thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả sản xuất kinh doanh ở xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng nghĩa Hng - Nam Định. Phần thứ ba: Nhận xét chung và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện ... kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng nghĩa Hng - Nam Định. Luận văn tốt nghiệpphẩm trên cả 2 phơng diện chỉ tiêu hiện vật và giá ... quản ở các phòng ban của xí nghiệp.+ Giá trị vật liệu xuất dùng cho công tác quản xí nghiệp nh giấy bút mực, vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa.+ Chi phí khác thuộc quản chung của...
 • 79
 • 402
 • 0
143 Kế toán thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả sản Xuất kinh doanh ở Công ty cổ phần vật liệu và xây lắp Nghĩa Hưng sản Xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hưng - Nam Định

143 Kế toán thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả sản Xuất kinh doanh ở Công ty cổ phần vật liệuxây lắp Nghĩa Hưng sản Xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hưng - Nam Định

Kế toán

... phần vật liệuxây lắp Nghĩa Hng sản xuất vật liệu xây dựng nghĩa Hng.2.2.1.1. Phân loại và đánh giá thành phẩmCông ty cổ phần vật liệuxây lắp Nghĩa Hng sản xuất vật liệu xây dựng Nghĩa ... ty Cổ phần vật liệuxây lắp Nghĩa Hng thực hiện theo chế độ một thủ trởng xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng phòng ban cấp quản lý. ở Công ty cổ phần vật liệuxây lắp Nghĩa ... Công ty cổ phần vật liệuxây lắp Nghĩa Hng sản xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hng tỉnh Nam Định sản phẩm đợc nhập kho hàng tháng, ở kho thành phẩm thủ kho quản về hiện vật (số lợng, chủng...
 • 104
 • 443
 • 0
186 hoàn thiện công tác Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở xí nghiệp sản Xuất vật liệu xây dựng nghĩa hưng - nam định

186 hoàn thiện công tác Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở xí nghiệp sản Xuất vật liệu xây dựng nghĩa hưng - nam định

Kế toán

... sản xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hng.2.1.3.1. Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hng là một doanh nghiệp có qui vừa, địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung tại một điểm ... thực hiện cung ứng vật t, theo dõi đôn đốc thống kê tình hình kế hoạch sản xuất ở các bộ phận quản công tác kỹ thuật an toàn lao động và định mức kỹ thuật, định mức vật t của xí nghiệp.Phòng ... cổ phần vật liệuxây lắp Nghĩa Hng.Và phần nhận xét chung và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và XĐKQKD ở Công ty cổ phần vật liệuxây lắp Nghĩa...
 • 92
 • 670
 • 1
372 Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả sản Xuất kinh doanh của xí nghiệp sản Xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hưng - Nam Định (80tr)

372 Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả sản Xuất kinh doanh của xí nghiệp sản Xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hưng - Nam Định (80tr)

Quản trị kinh doanh

... phẩm tiêu thụ và xác định kết quả ở xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hng.I. Thực trạng công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ... ở xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng nghĩa Hng - Nam Định. Phần thứ ba: Nhận xét chung và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ... quản ở các phòng ban của xí nghiệp.+ Giá trị vật liệu xuất dùng cho công tác quản xí nghiệp nh giấy bút mực, vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa.+ Chi phí khác thuộc quản chung của...
 • 79
 • 486
 • 1
Nghiên cứu tác động môi trường của dự án xây dựng sửa chữa và đóng mới tàu thủy, kho bãi vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần phát triển tàu thủy Nam Sơn tại xã Gia Đức huyện Thủy Nguyên, và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường

Nghiên cứu tác động môi trường của dự án xây dựng sửa chữa và đóng mới tàu thủy, kho bãi vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần phát triển tàu thủy Nam Sơn tại xã Gia Đức huyện Thủy Nguyên, và đề xuất các giải pháp quản môi trường

Cơ khí - Vật liệu

... giai đoạn xây dựng chủ yếu là chất thải xây dựng (đất đá thải, vật liệu xây dựng thừa,…), chất thải dạng khí (bụi, khí thải), nước mưa chảy tràn, chất thải sinh hoạt. Các hoạt động xây dựng Dự ... môi trường Tên đề tài: Nghiên cứu tác động môi trường của dự án xây dựng sửa chữa và đóng mới tàu thủy, kho bãi vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần phát triển tàu thủy Nam Sơn tại xã Gia Đức ... trầm tích sông Đá Bạc có một số chỉ tiêu vượt TCCP. - , mô. Chương 3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN [11, 3] Khi triển khai Dự án sẽ gây ra các tác động nhất định đến môi trường....
 • 69
 • 662
 • 2
NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT BÓN PHÂN HỢP LÝ CHO MỘT SỐ GIỐNG LÚA THUẦN PHỔ BIẾN VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC ppt

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT BÓN PHÂN HỢP CHO MỘT SỐ GIỐNG LÚA THUẦN PHỔ BIẾN VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC ppt

Báo cáo khoa học

... “ghiên cứu sử dụng hợp phân bón cho một số giống lúa thuần phổ biến vùng trung du miền núi phía Bắc”. II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 1.1. ghiên cứu ... học đất. 4 guyễn Thị Lẫm, 1994. Nghiên cứu ảnh hưởng của đạm đến sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống lúa cạn, Kết quả nghiên cứu khoa học. NXB. Nông nghiệp. 5 Bùi Huy Đáp, ... suất lúa cho nên cần phải bố trí các thí nghiệm phân bón để kiểm định và điều chỉnh cho phù hợp với từng giống lúa trên đất dốc tụ này. Vấn đề đặt ra là phải nghiên cứu các tổ hợp phân bón...
 • 7
 • 611
 • 1
Tiểu luận: Phân tích nhu cầu tài trợ vốn tại Công ty cổ phần Phát triển Nhà và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Chí Linh

Tiểu luận: Phân tích nhu cầu tài trợ vốn tại Công ty cổ phần Phát triển Nhà và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Chí Linh

Tài chính - Ngân hàng

... phẩm đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng Chủ động tìm kiếm các nhà cung cấp vật tư có uy tín ký kết các hợp đồng cung cấp và tạm trữ nguyên vật liệu một cách hợp để đảm bảo cho ... phiếu cho phép các trái chủ được quyền chuyển đổi sang một số lượng cổ phiếu thường xác địnhmột giá xác định và trong một khoảng thời gian xác định. - Đối với loại trái phiếu này chỉ có ... phiếu cho phép trái chủ được quyền mua thêm một số lượng cổ phiếu thường ở mức giá xác định và trong khoảng thời gian xác định. + Trái phiếu có tài sản đảm bảo: Là loại trái phiếu được bảo đảm...
 • 34
 • 384
 • 0

Xem thêm