nghiên cứu trạm bù svc trên lưới truyền tải 220 kv phân tích sóng hài trong quá trình điều khiển dung lượng bù và biện pháp khắc phục

Nghiên cứu trạm SVC trên lưới truyền tải 220 KV, phân tích sóng hài trong quá trình điều khiển dung lượng biện pháp khắc phục

Nghiên cứu trạm bù SVC trên lưới truyền tải 220 KV, phân tích sóng hài trong quá trình điều khiển dung lượng bù và biện pháp khắc phục

Kỹ thuật

... Mi h thng in quc gia cú th c mụ t nh s trờn hỡnh 1.1 Trong ú: LTT NM 110 -220- 50 0kV LPP 110-22 0kV 6-10-15-20-3 5kV N TKV T TKV 0, 4kV TTG TKV TPP TPP Ph ti TA Ph ti HA TBK Hỡnh 1.1 S h thng in ... MVA 220/ 110/22 kV; MBA 63 MVA 110/35/22 kV; 07 ngn l 220 kV; 16 ngn l 110 kV; 09 ngn l 35 kV v 10 ngn l 22 kV T bự gm: 02 t bự tnh 11 0kV/ 40 MVAr; 01 b t bự dc FSC - 51 MVAr v 01 b t bự SVC ... trm SVC nh trờn hỡnh 2.14 v S nguyờn lý trm bin ỏp 220 kV nh hỡnh 2.15 Mỏy bin ỏp AT2 trm mua in ca Trung Quc qua Z 22 0kV H Giang - Thỏi Nguyờn Hin ti, trm SVC Thỏi Nguyờn kt ni trờn cỏi 22 kV...
 • 102
 • 1,637
 • 0

nghiên cứu trạm svc trên lưới truyền tải 220 kv, phân tích sóng hài trong quá trình điều khiển dung lượng biện pháp khắc phục

nghiên cứu trạm bù svc trên lưới truyền tải 220 kv, phân tích sóng hài trong quá trình điều khiển dung lượng bù và biện pháp khắc phục

Thạc sĩ - Cao học

... Mi h thng in quc gia cú th c mụ t nh s trờn hỡnh 1.1 Trong ú: LTT NM 110 -220- 50 0kV LPP 110-22 0kV 6-10-15-20-3 5kV N TKV T TKV 0, 4kV TTG TKV TPP TPP Ph ti TA Ph ti HA TBK Hỡnh 1.1 S h thng in ... MVA 220/ 110/22 kV; MBA 63 MVA 110/35/22 kV; 07 ngn l 220 kV; 16 ngn l 110 kV; 09 ngn l 35 kV v 10 ngn l 22 kV T bự gm: 02 t bự tnh 11 0kV/ 40 MVAr; 01 b t bự dc FSC - 51 MVAr v 01 b t bự SVC ... trm SVC nh trờn hỡnh 2.14 v S nguyờn lý trm bin ỏp 220 kV nh hỡnh 2.15 Mỏy bin ỏp AT2 trm mua in ca Trung Quc qua Z 22 0kV H Giang - Thỏi Nguyờn Hin ti, trm SVC Thỏi Nguyờn kt ni trờn cỏi 22 kV...
 • 102
 • 532
 • 2

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu trạm SVC trên lưới truyền tải 220 kv, phân tích sóng hài trong quá trình điều khiển dung lượng biện pháp khắc phục

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu trạm bù SVC trên lưới truyền tải 220 kv, phân tích sóng hài trong quá trình điều khiển dung lượng bù và biện pháp khắc phục

Kỹ thuật

... Mi h thng in quc gia cú th c mụ t nh s trờn hỡnh 1.1 Trong ú: LTT NM 110 -220- 50 0kV LPP 110-22 0kV 6-10-15-20-3 5kV N TKV T TKV 0, 4kV TTG TKV TPP TBK TPP Ph ti TA Ph ti HA Hỡnh 1.1 S h thng in ... 250 MVA 220/ 110/22 kV; MBA 63 MVA 110/35/22 kV; 07 ngn l 220 kV; ng Th Võn Anh K14 trng i hc KTCN Page 40 of 103 Lun cao hc ngnh K thut in 16 ngn l 110 kV; 09 ngn l 35 kV v 10 ngn l 22 kV T bự ... 2.15 S nht th trm 22 0kV Thỏi Nguyờn Phn trm bự SVC ca trm bin ỏp 220 kV Thỏi Nguyờn c thit k bao gm TCR v cỏc TSC (FC) Trong ú: - TCR gm 03 b u tam giỏc - FC gm 03 b u m bo dung lng bự thit k...
 • 103
 • 643
 • 0

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh sản biện pháp khắc phục một số rối loạn sinh sản trên đàn bò cái nội tại huyện bình gia, tỉnh lạng sơn

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh sản và biện pháp khắc phục một số rối loạn sinh sản trên đàn bò cái nội tại huyện bình gia, tỉnh lạng sơn

Nông - Lâm - Ngư

... - bò 29 Đ i tư ng, n i dung, phương pháp đ a m nghiên c u 36 3.1 Đ i tư ng đ a m nghiên c u 36 3.2 N i dung phương pháp nghiên c u 36 3.3 X lý s li u 38 3.4 Th i gian nghiên c u 39 K t qu th ... Th Thơm 2004 [29]) 35 Đ I TƯ NG, N I DUNG, PHƯƠNG PHÁP Đ A ĐI M NGHIÊN C U 3.1 Đ i tư ng đ a m nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u c a đ tài đàn bò n i (bò vàng L ng Sơn) nuôi t i h gia đình t ... c a pha th vàng (luteal phase) c a chu kỳ Progesterone hormon th vàng c a bu ng tr ng ti t ra, hàm lư ng c a máu tăng hay gi m ph thu c vào s phát tri n ho c thoái hóa c a th vàng Trong chăn...
 • 80
 • 736
 • 0

Nghiên cứu thành phần sâu, nhện hại, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học biện pháp phòng trừ rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens Fabr.) vụ xuân hè 2009 ở Quảng Long - Hải Hà - Quảng Ninh

Nghiên cứu thành phần sâu, nhện hại, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và biện pháp phòng trừ rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens Fabr.) vụ xuân hè 2009 ở Quảng Long - Hải Hà - Quảng Ninh

Báo cáo khoa học

... chất lượng chè chưa cao so với vùng trồng chè khác nước Để khắc phục khó khăn vùng thời gian tới phải đánh giá tình hình phát sinh phát triển sâu, nhện hại yếu tố liên quan từ đưa biện pháp phòng ... độ trung bình năm 22 0C, cao vào tháng 7,8 thấp vào tháng 12 Chè trồng đồi bát úp có độ cao khoảng 50-60m so với mực nước biển Đất chủ yếu đất Feralits vàng xám vàng đỏ với độ sâu 0,6-0,8m thuận ... quan từ đưa biện pháp phòng trừ thích hợp Vì thực đề tài: Nghiên cứu thành phần sâu, nhện hại, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học biện pháp phòng trừ rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens Fabr.)...
 • 10
 • 790
 • 11

Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm asen trong nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tới sức khoẻ, bệnh tật của cộng đồng dân cư vùng đồng bằng sông hồng biện pháp khắc phục

Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm asen trong nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tới sức khoẻ, bệnh tật của cộng đồng dân cư vùng đồng bằng sông hồng và biện pháp khắc phục

Báo cáo khoa học

... thụng tin tng ng thụng tin tng ng vi ni dung NC Bỏo cỏo tng kt vi ni dung NC - Ngn gn, y - Ngn gn, y thụng tin tng ng thụng tin tng ng vi ni dung NC vi ni dung NC - Cỏc s liu m bo - Cỏc s liu ... cỏc Dung Dung phỏp Ch nh Phng Nguyn Xỏc cht nh lng cht nhim chuyn hoỏ chuyn húa ca ti ca asen As (MMA, nhỏnh mu DMA) sinh hc nc tiu Tỡnh hỡnh hp tỏc quc t: Theo k hoch S TT Thc t t c (Ni dung, ... cỏo, kim tra ca ti, d ỏn: S TT Ni dung I Thi gian thc hin Ghi chỳ (Túm tt kt qu, kt lun chớnh, ngi ch trỡ) Bỏo cỏo nh k Ln t - Xây dựng mẫu biểu, công cụ nghiên cứu 15/04./2007 - Tổ chức 10 buổi...
 • 206
 • 931
 • 4

Nghiên cứu công nghệ tận thu hợp kim nhôm ADC12 từ mạt, ba via nhôm trong quá trình đúc áp lực cao

Nghiên cứu công nghệ tận thu hợp kim nhôm ADC12 từ mạt, ba via nhôm trong quá trình đúc áp lực cao

Báo cáo khoa học

... xyt, m tr dung li thm t tt lờn b mt ụ xyt, thỡ cỏc git kim loi nh b nghin nh ri tan vo tr dung, gõy mt mỏt nhụm ỏng k 15 Al2O3 Trợ dung Al Al2O3 Trợ dung Al Hỡnh 2.2 iu kin tr dung phỏt huy ... (Al2O3), gia tr dung (t.d) v nhụm, gia tr dung v nhụm ụ xyt (xem hỡnh 2.2.) kim loi mt mỏt (d t li, khụng ln vo tr dung) , lc bỏm gia kim loi vi kim loi phi ln hn lc bỏm gia kim loi vi tr dung v sc ... tr dung phi l loi to c mng xớt cht, d chy v nh hn nhụm ng thi, tr dung cú kh nng phỏ v c mng nhụm ụ xyt bao bc b mt cỏc git nhụm lng, to iu kin chỳng d t li thnh git ln Yờu cu ch yu i vi tr dung...
 • 51
 • 2,736
 • 4

Nghiên cứu khái quát về công nghệ gia nhiệt cho sản xuất cáp điện thiết kế chương trình điều khiển ổn định nhiệt độ cho phôi chuẩn bị chuốt

Nghiên cứu khái quát về công nghệ gia nhiệt cho sản xuất cáp điện thiết kế chương trình điều khiển ổn định nhiệt độ cho phôi chuẩn bị chuốt

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Sự truyền lượng phôi đồng Năng lượng điện truyền từ nguồn điện, qua vòng cảm ứng, biến đổi thành lượng trường điện từ Trong phôi đồng, điện dòng xoáy cảm ứng chuyển thành nhiệt Khi truyền sâu vào ... tỷ lệ tuyến tính f ∼ U1 trình bày hình vẽ gồm khâu: mạch khóa, mạch tích phân mạch so sánh, khoá chuyển mạch tạo nên điện áp + U1 – U1 để đưa vào khâu tích phân , điều khiển khoá chuyển mạch khâu ... đầu điều chỉnh UR tính: UR = U RO t = U RO f ∆ t T∆ Trong URO – giá trò thay đổi điện áp dung lượng đếm đơn vò f∆ - sai lệch tần số hai tín hiệu fw fT Như hàm truyền điều chỉnh xung khâu tích phân: ...
 • 16
 • 581
 • 0

Luận án : Nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay trong quá trình hạ cánh

Luận án : Nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay trong quá trình hạ cánh

Tiến sĩ

... Phương pháp nghiên cứu thử nghiệm 15 1.3.3 Xác định đặc tính khí động máy bay phương pháp số 17 1.4 Các nội dung đề tài cần nghiên cứu phương pháp thực 21 1.4.1 Các nội dung đề tài cần nghiên cứu ... khác: phương pháp thử nghiệm phương pháp số 1.3.2 Phương pháp nghiên cứu thử nghiệm Phương pháp nghiên cứu thử nghiệm xác định ĐTKĐ máy bay phương pháp nghiên cứu thực cách trực tiếp tiến hành ... tròn Trong công trình nghiên cứu cánh nâng đáng ý công trình nghiên cứu Белоцерковский C.M [24÷29] Dựa lý thuyết lực nâng Жуковский, Белоцерковский C.M xây dựng phương pháp số, 12 phương pháp...
 • 137
 • 589
 • 1

nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay trong quá trình hạ cánh ( tóm tắt)

nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay trong quá trình hạ cánh ( tóm tắt)

Tiến sĩ

... Ansys s c la chn thc hin cỏc ni dung ti nghiờn cu v s c trỡnh by c th s dng cỏc phn sau 1.4 Cỏc ni dung ti cn nghiờn cu v phng phỏp thc hin 1.4.1 Cỏc ni dung ti cn nghiờn cu ti Nghiờn ... phn mm Ansys kho sỏt 17 Chng 4: NGHIấN CU NH HNG CA GIể CNH N C TNH KH NG CA MY BAY TRONG QU TRèNH H CNH Trong chng ny s dng phn mm ó c xõy dng nghiờn cu nh hng ca giú cnh n cỏc c tớnh khớ ... xut gii phỏp nghiờn cu nhm khc phc khú khn th nghim OK í ngha thc tin ca lun ỏn Phỏt trin thờm ni dung, chng trỡnh lm cụng c tr giỳp nghiờn cu ch to, th nghim v s dng mỏy bay hiu qu cú tớnh n nh...
 • 27
 • 628
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay trong quá trình hạ cánh

Nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay trong quá trình hạ cánh

Tiến sĩ

... Phương pháp nghiên cứu thử nghiệm 15 1.3.3 Xác định đặc tính khí động máy bay phương pháp số 17 1.4 Các nội dung đề tài cần nghiên cứu phương pháp thực 21 1.4.1 Các nội dung đề tài cần nghiên cứu ... khác: phương pháp thử nghiệm phương pháp số 1.3.2 Phương pháp nghiên cứu thử nghiệm Phương pháp nghiên cứu thử nghiệm xác định ĐTKĐ máy bay phương pháp nghiên cứu thực cách trực tiếp tiến hành ... tròn Trong công trình nghiên cứu cánh nâng đáng ý công trình nghiên cứu Белоцерковский C.M [24÷29] Dựa lý thuyết lực nâng Жуковский, Белоцерковский C.M xây dựng phương pháp số, 12 phương pháp...
 • 137
 • 384
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm Asen trong nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tới sức khoẻ, bệnh tật của cộng đồng dân cư vùng Đồng bằng sông Hồng biện pháp khắc phục

Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm Asen trong nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tới sức khoẻ, bệnh tật của cộng đồng dân cư vùng Đồng bằng sông Hồng và biện pháp khắc phục

Báo cáo khoa học

... thụng tin tng ng thụng tin tng ng vi ni dung NC Bỏo cỏo tng kt vi ni dung NC - Ngn gn, y - Ngn gn, y thụng tin tng ng thụng tin tng ng vi ni dung NC vi ni dung NC - Cỏc s liu m bo - Cỏc s liu ... cỏc Dung Dung phỏp Ch nh Phng Nguyn Xỏc cht nh lng cht nhim chuyn hoỏ chuyn húa ca ti ca asen As (MMA, nhỏnh mu DMA) sinh hc nc tiu Tỡnh hỡnh hp tỏc quc t: Theo k hoch S TT Thc t t c (Ni dung, ... cỏo, kim tra ca ti, d ỏn: S TT Ni dung I Thi gian thc hin Ghi chỳ (Túm tt kt qu, kt lun chớnh, ngi ch trỡ) Bỏo cỏo nh k Ln t - Xây dựng mẫu biểu, công cụ nghiên cứu 15/04./2007 - Tổ chức 10 buổi...
 • 241
 • 937
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " SINH KẾ NGƯỜI DÂN THỊ TRẤN LAO BẢO, TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Cao đẳng - Đại học

... phương pháp phân tích phương pháp so sánh, phân tích nhân tố, phân tích phương sai (ANOVA) số phương pháp khác sử dụng nghiên cưú Sinh kế bền vững Ý tưởng sinh kế đề cập tới tác phẩm nghiên cứu ... 181 3.6 Phân tích kết điều tra theo đặc trưng dân số Phân tích nhân tố (Factor Analysis) phương pháp quan trọng để đánh giá tác động SECA đến sinh kế người dân theo nhóm vấn đề Kết phân tích cho ... phát huy tác động tích cực SECA đến việc cải thiện sinh kế người dân nói riêng phát triển kinh tế xã hội địa phương nói chung Phương pháp nghiên cứu: nguồn số liệu thứ cấp, điều tra 50 hộ gia...
 • 8
 • 488
 • 1

NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH CỦA ĐÊ BAO KẾT HỢP ĐƯỜNG GIAO THÔNG Ở ĐỒNG THÁP TRONG QUÁ TRÌNH

NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH CỦA ĐÊ BAO KẾT HỢP ĐƯỜNG GIAO THÔNG Ở ĐỒNG THÁP TRONG QUÁ TRÌNH LŨ

Báo cáo khoa học

... c¾t ¸p st níc lç rçng ©m - Khi ϕb = ϕ’: ®©y lµ giíi h¹n trªn cđa ϕb, trêng hỵp nµy x¶y ®Êt b·o hßa - Khi < ϕb < ϕ: ®©y lµ trêng hỵp x¶y c¸c thÝ nghiƯm phßng vµ cã gi¸ trÞ thêng thay ®ỉi tõ 15 ... th¸i Èm θw sang b·o hßa níc θs Tr¹ng th¸i ban ®Çu phơ thc ®é Èm tèi u vµ dung träng kh« yªu cÇu §Êt ®ỵc ®Çm cµng chỈt, dung träng kh« cµng lín, kh¶ n¨ng thÊm sÏ bÐ h¬n Do ®ã th«ng sè tÝnh to¸n ... S=f (h) MC - Udrain Udrain drain - Läai øng xư Type Morh Coulomb Drain Dung träng tù nhiªn gunsat 18 16.60 19.60 20.6 kN/m3 Dung träng b·o hßa gsat 18.5 kN/m3 c 10 kN/m2 Gãc néi ma s¸t j 25 19.80...
 • 8
 • 551
 • 3

nghiên cứu xác định các cơ chế mòn, nguyên nhân biện pháp khắc phục; đồng thời lựa chọn giải pháp công nghệ chế tạo, công nghệ bề mặt để nâng cao chất lượng các loại đầu ép đá cắt

nghiên cứu xác định các cơ chế mòn, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; đồng thời lựa chọn giải pháp công nghệ chế tạo, công nghệ bề mặt để nâng cao chất lượng các loại đầu ép đá cắt

Cơ khí - Vật liệu

... núng ch y 20720C, sụi 35000C nhi t th ng Corindun r t tr v m t hoỏ h c, nú khụng tan n c, dung d ch axit v dung d ch ki m Cỏc h t Corindun v theo cỏc m t tr t c a m ng tinh th , ch y u t o thnh ... n t tỏch Trong tr ng h p chi ti t u ộp l v t li u d o cú dai va p cao (kim lo i v h p kim), cỏc h t mi s gõy nờn bi n d ng d o c a v t li u chi ti t u ộp c tr ng h p t i nh nh t Trong tr ... Sấy Hạt mài A24 Ngâm H2SO4 rửa Hỗn hợp A24 + BF Hạt A60 Chất dính kết BF Hỗn hợp A24 + BF Sàng phân loại Khuôn ép Nghiền cán Khuôn ép Lứơi thuỷ tinh Corindon cục Khuôn ép Bạc lỗ 16 Làm lạnh Nung...
 • 95
 • 603
 • 0

Nghiên cứu hiệu suất sinh metan của một số chất thải hữu cơ đặc trưng trong quá trình phân hủy yếm khí

Nghiên cứu hiệu suất sinh metan của một số chất thải hữu cơ đặc trưng trong quá trình phân hủy yếm khí

Khoa học tự nhiên

... cho trình phân hủy yếm khí tinh bột Thành phần nguyên liệu cho trình phân hủy yếm khí protein Thể tích khí cacbonic sinh trình phân hủy yếm khí 36 gam glucozơ Thể tích khí metan sinh trình phân ... ta sử dụng số giải pháp như: giảm tải lượng hữu cơ, tăng dần tải lượng sau hệ phục hồi trở lại điều chỉnh pH từ dòng vào 1.3.4.4 Đặc tính nguyên liệu Hàm lượng chất khô: Hàm lượng chất khô thường ... gam Dung dịch A 3,0 ml Dung dịch B 3,0 ml 31 CHƯƠNG 3: KẾT QUÁ THẢO LUẬN 3.1 Thể tích khí thu phân hủy glucozơ VSV yếm khí Quá trình phân hủy yếm khí sinh metan đường glucozơ thực hiên trình...
 • 49
 • 682
 • 2

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường nước tại khu công nghiệp thịnh long thuộc thị trấn thịnh long, huyện hải hậu, tỉnh nam định biện pháp khắc phục

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường nước tại khu công nghiệp thịnh long thuộc thị trấn thịnh long, huyện hải hậu, tỉnh nam định và biện pháp khắc phục

Công nghệ - Môi trường

... NHIÊN CỨU, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU SƠ LƢỢC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI CỦA VÙNG NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu ... đích nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1.Tổng quan đối tƣợng, lĩnh vực nghiên cứu 1.2.Tổng quan tình hình nghiên cứu nƣớc 1.2.1.Tình hình nghiên ... Kết phân tích chất lượng nước thải chế biến thủy sản 24 Bảng 3.2 : Kết phân tích nước sông Ninh Cơ 26 Bảng 3.3 Kết phân tích chất lượng nước mặt sông nội đồng 28 Bảng 3.4 : Kết phân tích...
 • 55
 • 1,122
 • 4

NGHIÊN CỨU THU NHẬN LIPIT GIÀU AXIT BÉO HỌ EICOSANOIT TỪ RONG CÂU CHỈ VÀNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT AGAR

NGHIÊN CỨU THU NHẬN LIPIT GIÀU AXIT BÉO HỌ EICOSANOIT TỪ RONG CÂU CHỈ VÀNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT AGAR

Kỹ thuật

... C, H, O, N phân tử có thay đổi [4,5,14] Các nghiên cứu hàm lượng protein rong biển Theo công trình nghiên cứu cho thấy hàm lượng protein rong biển dao động lớn, chúng không phụ thuộc vào thành ... tenuistipitata, loài rong có sản lượng cao nguyên liệu công nghiệp sản xuất agar Việt Nam [17] 20 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Rong câu vàng thu vào tháng 6/2013 biển ... thu hơi, phân tích sinh máy sắc kí khí GC-MS 26 CHƯƠNG : KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 Hàm lượng tro, nước, nguyên tố vi lượng kim loại nặng rong Kết phân tích hàm lượng tro, nước nguyên tố vi lượng...
 • 53
 • 708
 • 3

Xem thêm