nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển kích từ cho máy phát nhà máy thuỷ điện

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt độ bằng máy tính qua card ghép nối mở rộng

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt độ bằng máy tính qua card ghép nối mở rộng

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Khâu điều khiển G2(s) A/D Hình 3.5 : Hệ thống điều khiển số Trong phần này, phát triển khái niệm phân tích thiết kế hệ thống liên tục cho hệ thống điều khiển số Chúng ta tập trung vào hệ thống điều ... dùng thiết kế 45 CHƢƠNG THIẾT KẾ PHẦN MỀM 3.1 Các phƣơng pháp điều khiển, Phƣơng pháp điều khiển PID số 3.1.1 Các phƣơng pháp điều khiển Do điều kiện môi trường, yêu cầu hệ thống thiết kế, ta ... phân tích thiết kế đặt biệt Hệ thống điều khiển số dùng ứng dụng nhiều đa dạng đưa máy tính số vào hệ thống điều khiển, cải tiến giá độ tin cậy vào máy tính số Digital Computer Khâu điều khiển G1(s)...
 • 62
 • 749
 • 1

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển cân bằng cho các khối nổi

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển cân bằng cho các khối nổi

Báo cáo khoa học

... sát điều khiển động - Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đầu cuối thông minh - Nghiên cứu thiết kế, chế tạo trạm liên trạm phát bám sát sở sử dụng sensor quang điện tử - Nghiên cứu thiết kế, ... phơng pháp tổng hợp, thiết kế hệ thống điều khiển cho lớp đối tợng sở điều khiển thích nghi điều khiển cấu trúc biến đổi chế độ trợt Đã xây dựng phơng pháp tổng hợp hệ thống điều khiển vừa cận tối ... sát, điều khiển từ trung tâm Trong điều kiện nh vậy, độ sống phân hệ, hệ thống cục cho đối tợng trình quan trọng, song độ sống mối liên kết để tạo nên hệ thống lớn điều đáng quan tâm Các hệ thống...
 • 325
 • 553
 • 0

luận văn thạc sỹ cơ điện tử: nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển ph, EC cho hệ thống tưới trong nông nghiệp

luận văn thạc sỹ cơ điện tử: nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển ph, EC cho hệ thống tưới trong nông nghiệp

Kỹ thuật

... dựng điều khiển 36 4.2.1 Giới thiệu điều khiển mờ 36 4.2.2 Bộ điều khiển pH 37 4.2.3 Bộ điều khiển EC: 40 4.3 Kết mô 42 CHƢƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG ... độ pH 2.3 Tính toán thiết kế hệ thống hút hòa trộn hóa chất 2.3.1 Mô hình chung Sơ đồ toàn hệ thống tƣới cho nhà kính đƣợc thể nhƣ hình dƣới Hệ thống gồm máy bơm hút nƣớc từ nguồn nƣớc qua lọc ... ổn định hệ thống Hình 4.8: Hàm liên thuộc giá trị sai số Giá trị điều khiển hệ thống lƣu lƣợng van giá trị đầu hệ thống phần trăm lƣu lƣợng so với hệ thống trƣớc đó, nhƣ giá trị điều khiển CHƢƠNG...
 • 84
 • 622
 • 5

nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển giám sát cho quá trình rót thành phẩm tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu đồng giao

nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển giám sát cho quá trình rót thành phẩm tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu đồng giao

Thạc sĩ - Cao học

... thiệu thiết bị khiển PLC hình điều khiển 28 2.3.1 Giới thiệu PLC SattCon 05 Slimline 28 2.3.2 Giới thiệu hình điều khiển OP45 32 2.4 Gii phỏp iu khin 32 Chơng 3: Nghiên cứu, Thiết kế hệ thống điều ... rót 11 1.3 Đánh giá hệ thống dây chuyền sản xuất nớc hoa 11 Chơng 2: Khảo sát đánh giá máy rót thành phẩm công ty 14 2.1 Giới thiệu số thiết bị máy rót 14 2.1.1 Hệ thống điều khiển băng tải bàn ... bảng vii Danh mục hình viii Mở đầu 1 t Mục đích đề tài Đối tợng nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phơng pháp nghiên cứu ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn Chơng 1: Tổng quan dây...
 • 114
 • 387
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển tự động lò điện trở

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển tự động lò điện trở

Điện - Điện tử - Viễn thông

... tiêu đề Thiết kế điều khiển mờ cho hệ thống điều khiển tự động lò điện trở” Trong chương chúng em xây dựng luật điều khiển mờ chođiện trở hai phương pháp điều khiển gián tiếp điều khiển trực ... bên điều khiển mờ 1.6 Nguyên lý điều khiển phương pháp tổng hợp điều khiển mờ 1.6.1 Nguyên lý cấu trúc hệ thống điều khiển mờ e x ? e B’ u u y Hình 1.11 Mạch điều khiển với điều khiển mờ Hệ thống ... mờ Hệ thống điều khiển mờ đối tượng có coi hệ thống neuron (thần kinh), hay hệ thống điều khiển thiết kế mà không cần biết trước mô hình đối tượng - Hệ thống điều khiển mờ thiết kế trên: + Giao...
 • 132
 • 1,251
 • 14

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển số cho động cơ KĐB 3 pha

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển số cho động cơ KĐB 3 pha

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Couter Hình 8: Mô hình hệ điều khiển số Hệ thống điều khiển ĐCKĐB rotor lồng sóc biến tần hệ thống truyền động điện điều chỉnh có nhiều triển vọng ứng dụng Việc nghiên cứu hệ thống có nhiều xu h-ớng ... khin s cho ng c KB pha Ch-ơng I TNG QUAN V H THNG IU KHIN S NG C KB PHA GII THIU H THNG IU KHIN S CKB PHA 1.1 Sơ đồ cấu trúc hệ thống điều khiển số Các hệ thống điều khiển máy tính (điều khiển ... h-ớng phát triển hệ thống điều khiển truyền động điện vào yêu cầu cụ thể đề bài, ph-ơng pháp điều khiển ĐCKĐB ba pha rotor lồng sóc dùng biến tần đ-ợc sử dụng tập Sơ đồ khối hệ thống điều khiển...
 • 66
 • 866
 • 0

Luận văn nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển trạm trộn bê tông

Luận văn nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển trạm trộn bê tông

Kỹ thuật

... Nhóm máy thư ng ñư c s d ng ñ tr n h n h p bê tông khô, mác cao ho c s n ph m yêu c u ch t lư ng cao * Căn c vào kh di chuy n c a máy: + Tr m c ñ nh: Thư ng tr m tr n nhà máy + Tr m di ñ ng: Máy ... + Nhóm máy tr n cư ng b c: Lo i có thùng tr n c ñ nh tr c tr n có g n cánh tr n Khi tr c quay, cánh tr n khu y ñ u h n h p bê tông Lo i máy cho phép tr n nhanh, ch t lư ng ñ ng ñ u t t máy tr ... li u xây d ng c n ñư c quan tâm nghiên c u t lý thuy t b n, lý thuy t tính toán thi t k ñ u k thu t cho vi c hi n ñ i hoá công tác ch t o bê tông mà c th nhà máy tr m tr n 1.1.2 Tr m tr n bê...
 • 90
 • 1,303
 • 5

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển số cho động cơ một chiều

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển số cho động cơ một chiều

Điện - Điện tử - Viễn thông

... động DC kích từ độc lập, kích từ song song, kích từ nối tiếp, kích từ hỗn hợp Với động DC kích từ độc lập (hình 1.5a), dòng phần ứng dòng kích từ điều khiển độc lập với Với động kích từ song ... mạch kích từ để điều chỉnh từ thông Với động DC kích từ nối tiếp, việc điều chỉnh từ thông đƣợc thực cách thay đổi điện trở song song với cuộn kích từ Một số động kích từ nối tiếp có cuộn kích từ ... dùng hệ thống mắc nối tiếp hình 1.21 Hệ thống hoạt động nhƣ sau: Thyristor biến đổi đƣợc hệ thống điều khiển mở Hệ thống đƣợc cấp điện từ khuyếch đại -điều chỉnh sở khuyếch đại hiệu điện áp cho...
 • 53
 • 720
 • 1

Tổng quan về trang bị điện công ty xi măng hải phòng đi sâu nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát hệ thống thủy lực của công đoạn nghiền than

Tổng quan về trang bị điện công ty xi măng hải phòng đi sâu nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát hệ thống thủy lực của công đoạn nghiền than

Điện - Điện tử - Viễn thông

... C61 cp in cho cỏc trm phõn phi thụng qua cỏc mỏy ct: Mỏy ct 675 cp cho trm 191 ( ỏ vụi ), mỏy ct 677 cp cho trm 291 ( ỏ sột ), 17 mỏy ct 679 cp cho trm 691 ( úng bao ), mỏy ct 681 cp cho trm 791 ... cp cho trm 391 ( nghin liu ), mỏy ct 678 cp cho trm 391 ( lũ ), mỏy ct 680 cp cho trm 491 ( lm ngui clinker v nghin than ), mỏy ct 672 cp cho trm bin ỏp t dựng ca trm 110KV, mỏy ct 674 cp cho ... 683 cp cho trm 591 ( ph gia ), mỏy ct 601 cp cho t bự cỏi, mỏy ct 685 cp cho trm 591 ( nghin xi mng ), mỏy bin ỏp o lng Mỏy ct tng 632 ly in t mỏy bin ỏp T2 cp lờn cỏi C62, cỏi C62 cp in cho cỏc...
 • 113
 • 963
 • 3

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển máy ép nhựa bằng vít tải và chế tạo mô hình

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển máy ép nhựa bằng vít tải và chế tạo mô hình

Kỹ thuật

... nh a - Nghiên c u lo i máy ép b ng vít t i + Ph m vi nghiên c u: - Nghiên c u v t li u nh a - Nghiên c u máy ép b ng vít t i 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U: - Đ tài nghiên c u lý thuy t v lo i máy ép ... a máy ñúc, d p, ép công nghi p Đ tài: “ NGHIÊN C U THI T K H TH NG ĐI U KHI N MÁY ÉP NH A B NG VÍT T I VÀ CH T O MÔ HÌNH ” M C ĐÍCH C A NGHIÊN C U : - Nghiên c u lo i máy ép b ng vít t i - Nghiên ... hình h c t p cho sinh viên nh m kích thích phát tri n kh xây d ng mô hình t ñ ng hóa khác - Thi t k ch t o mô hình thi t b máy ép t ñ ng b ng vít t i - Có th ñi u n máy ép thông qua máy vi tính...
 • 13
 • 1,070
 • 6

Luận văn: Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển số cho động cơ một chiều ppt

Luận văn: Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển số cho động cơ một chiều ppt

Điện - Điện tử - Viễn thông

... động DC kích từ độc lập, kích từ song song, kích từ nối tiếp, kích từ hỗn hợp Với động DC kích từ độc lập (hình 1.5a), dòng phần ứng dòng kích từ điều khiển độc lập với Với động kích từ song ... mạch kích từ để điều chỉnh từ thông Với động DC kích từ nối tiếp, việc điều chỉnh từ thông đƣợc thực cách thay đổi điện trở song song với cuộn kích từ Một số động kích từ nối tiếp có cuộn kích từ ... dùng hệ thống mắc nối tiếp hình 1.21 Hệ thống hoạt động nhƣ sau: Thyristor biến đổi đƣợc hệ thống điều khiển mở Hệ thống đƣợc cấp điện từ khuyếch đại -điều chỉnh sở khuyếch đại hiệu điện áp cho...
 • 54
 • 663
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển số cho động cơ KĐB 3 pha pptx

Luận văn: Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển số cho động cơ KĐB 3 pha pptx

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Couter Hình 8: Mô hình hệ điều khiển số Hệ thống điều khiển ĐCKĐB rotor lồng sóc biến tần hệ thống truyền động điện điều chỉnh có nhiều triển vọng ứng dụng Việc nghiên cứu hệ thống có nhiều xu h-ớng ... khin s cho ng c KB pha Ch-ơng I TNG QUAN V H THNG IU KHIN S NG C KB PHA GII THIU H THNG IU KHIN S CKB PHA 1.1 Sơ đồ cấu trúc hệ thống điều khiển số Các hệ thống điều khiển máy tính (điều khiển ... h-ớng phát triển hệ thống điều khiển truyền động điện vào yêu cầu cụ thể đề bài, ph-ơng pháp điều khiển ĐCKĐB ba pha rotor lồng sóc dùng biến tần đ-ợc sử dụng tập Sơ đồ khối hệ thống điều khiển...
 • 67
 • 574
 • 0

Luận văn: Tổng quan về trang bị điện công ty xi măng Hải phòng. Đi sâu nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát hệ thống thủy lực của công đoạn nghiền than pdf

Luận văn: Tổng quan về trang bị điện công ty xi măng Hải phòng. Đi sâu nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát hệ thống thủy lực của công đoạn nghiền than pdf

Điện - Điện tử - Viễn thông

... C61 cp in cho cỏc trm phõn phi thụng qua cỏc mỏy ct: Mỏy ct 675 cp cho trm 191 ( ỏ vụi ), mỏy ct 677 cp cho trm 291 ( ỏ sột ), 17 mỏy ct 679 cp cho trm 691 ( úng bao ), mỏy ct 681 cp cho trm 791 ... cp cho trm 391 ( nghin liu ), mỏy ct 678 cp cho trm 391 ( lũ ), mỏy ct 680 cp cho trm 491 ( lm ngui clinker v nghin than ), mỏy ct 672 cp cho trm bin ỏp t dựng ca trm 110KV, mỏy ct 674 cp cho ... 683 cp cho trm 591 ( ph gia ), mỏy ct 601 cp cho t bự cỏi, mỏy ct 685 cp cho trm 591 ( nghin xi mng ), mỏy bin ỏp o lng Mỏy ct tng 632 ly in t mỏy bin ỏp T2 cp lờn cỏi C62, cỏi C62 cp in cho cỏc...
 • 114
 • 711
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển tự động hóa cho dây chuyền xi măng lò quay công suất 2.500 t clanke/ngày

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển tự động hóa cho dây chuyền xi măng lò quay công suất 2.500 t clanke/ngày

Báo cáo khoa học

... 400 hệ thống tự động hoá điều khiển cho nhà máy xi măng toàn giới Hệ thống CEMAT có khả hỗ trợ cho toán điều khiển phức tạp nhà máy xi măng điều khiển chất lượng QCS, điều khiển tối ưu, hệ thống ... hệ thống quản lý thông tin nhà máy MIS Hệ thống MIS đặt phòng điều khiển trung tâm nhà máy, nối với mạng điều khiển nhà máy Từ hệ thống thu thập liệu lưu trữ liệu từ trạm vận hành, máy chủ, điều ... khiển - Thiết kế chung hệ thống UPS - Thiết kế chung hệ thống máy in Bộ vẽ thiết kế hệ thống thiết bị mô hình mô Gồm chuyên đề: Khảo sát phân tích lựa chọn hệ thống thiết bị mô hình mô Thiết kế chi...
 • 322
 • 1,153
 • 0

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BÁM VỊ TRÍ CỦA XI LANH THỦY LỰC THEO THUẬT TOÁN PID SỬ DỤNG PLC S7-200

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BÁM VỊ TRÍ CỦA XI LANH THỦY LỰC THEO THUẬT TOÁN PID SỬ DỤNG PLC S7-200

Kỹ thuật

... vào/ra gửi tới thiết bị điều khiển, thiết bị tạo tín hiệu điều khiển tác dụng lên đối tượng điều khiển cho giá trị thực đạt chất lượng điều khiển mong muốn Hình 1.3 minh họa hệ thống điều khiển vị ... Phương án thiết kế hệ thống điều khiển bám vị trí xi-lanh thủy lực Xuất phát từ ưu điểm khả ứng dụng rộng rãi hệ thống thủy lực nói chung, tính cấp thiết yêu cầu cần điều khiển xác hệ thống thủy ... thiết kế cho hệ thống điều khiển bám vị trí xi-lanh thủy lực Các kiến thức trình bày chương I sở để thiết kế phần động lực phần điều khiển chương sau 12 CHƯƠNG II THIẾT KẾ PHẦN ĐỘNG LỰC HỆ THỐNG...
 • 71
 • 1,643
 • 7

Xem thêm