nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đo đa thông số dùng cho ngành điện

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị liên lạc thủy âm

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị liên lạc thủy âm

Điện - Điện tử - Viễn thông

... siêu âm để thiết kế chế tạo hệ thống phát hiện, đo đạc các tham số vật bay trên không và thiết bị truyền tin dới nớc phục vụ kinh tế - x hội, an ninh - quốc phòng." M số: KC.01.24 ... chiến 37 3.4. Một số thiết bị thuỷ âm của Mỹ và Nga 39 3.4.1. Thiết bị thuỷ âm trên tàu chiến (Mỹ) 39 3.4.2. Thiết bị thuỷ âm trên tàu ngầm (Mỹ) 40 3.4.3. Các thiết bị thuỷ âm không quân ... biến đổi 49 4.2.3. Kết cấu của bộ biến đổi 49 4.3. Kết cấu vỏ chịu áp lực và chống nước 50 4.4 Phân tích thiết kế mạch xử lý tín hiệu 51 Chương 5 - HỒ THIẾT KẾ THIẾT BỊ LIÊN LẠC THỦY ÂM...
 • 87
 • 1,102
 • 5
Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị phụ tùng thay thế cho công nghiệp xi măng

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị phụ tùng thay thế cho công nghiệp xi măng

Cơ khí - Vật liệu

... cần thiết. Đề tài Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị, phụ tùng thay thế cho công nghiệp xi măng lò quay 1,4 triệu tấn/năm là bớc đầu cho việc nghiên cứu, thiết kế từng bớc các thiết ... kế các thiết bị cho lò đứng, đối với các dây chuyền thiết bị trong các nhà máy xi măng phơng pháp khô cha đợc đầu t nghiên cứu, vì thế việc từng bớc nghiên cứu chế tạo thiết bị phụ tùng cho các ... Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị, phụ tùng thay thế cho công nghiệp xi măng lò quay 1,4 triệu tấn năm M số: KC- 06- 07 CN thuộc chơng trình KC 06 Nội dung chuyên đề: Nghiên cứu...
 • 250
 • 756
 • 1
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tiêu tán năng lượng chống dao động có hại phần 2

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tiêu tán năng lượng chống dao động có hại phần 2

Cơ khí - Vật liệu

... công nghệ việt nam viện cơ học báo cáo tổng kết đề tài cấp nhà nớc m số kc 05.30 nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tiêu tán năng lợng chống dao động có hại phục vụ các ... tổng số 161 cột bị đổ và 103 cột bị nghiêng thì tại Huế đà có 136 cột bị đổ và 48 cột bị nghiêng. Đờng dây 35kV Tổng chiều dài các đờng dây có cấp điện áp 35kV của Bình Trị Thiên tính cho đến ... sát thiết kế Các trận bÃo lớn gây nên nhiều sự cố trên công trình đờng dây tải điện trên không có nguyên nhân khảo sát và thiết kế cần đợc rút kinh nghiệm nh sau: - Đề án thiết kế một số công...
 • 291
 • 568
 • 0
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị, phụ tùng thay thế cho công nghiệp xi măng lò quay 1,4 triệu tấn/năm

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị, phụ tùng thay thế cho công nghiệp xi măng lò quay 1,4 triệu tấn/năm

Cơ khí - Vật liệu

... tra, khảo sát, nghiên cứu lựa chọn công nghệ từ các thiết bị lọc bụi tĩnh điện tiên tiến của các nớc G7, Liên Xô kết hợp với kinh nghiệm nghiên cứu thiết kế chế tạo lọc bụi tĩnh điện của đơn ... nớc mà số KC 06-07 CN Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị, phụ tùng thay thế cho công nghiệp xi măng lò quay 1,4 triệu tấn/năm , Nhóm đề tài của Viện IMI đà tham gia Phần lọc bụi tĩnh điện ... nghệ và cấu tạo thiết bị. - Lựa chọn thông số kỹ thuật dự kiến thiết kế; Thu thập tiêu chuẩn thiết kế, phơng pháp tính toán - Tính toán và thiết kế kỹ thuật phần cơ khí và phần điện điều khiển....
 • 18
 • 569
 • 1
Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị liên lạc thủy âm ( Quyển III)

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị liên lạc thủy âm ( Quyển III)

Điện - Điện tử - Viễn thông

... TổNG KếT KHOA HọC Và Kỹ THUậT Đề tài: " ;Nghiên cứu ứng dụng một số cảm biến siêu âm để thiết kế chế tạo hệ thống phát hiện, đo đạc các tham số vật bay trên không và thiết bị truyền ... phục vụ kinh tế - x hội, an ninh - quốc phòng." M số: KC.01.24 Quyển III Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Thiết bị liên lạc thuỷ âm Chủ nhiệm đề tài: Đại tá-PGS.TS. Bạch Nhật ... biến đổi trong thiết bị thuỷ âm: bộ biến đổi là phần quan trọng nhất của mọi thiết bị thuỷ âm. Hiện nay, con người đã chế tạo nhiều kiểu thiết bị để biến đổi năng lượng cơ học, điện, nhiệt và...
 • 87
 • 646
 • 7
Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị phụ tùng thay thế cho công nghiệp xi măng lò quay 1,4 triệu tấn năm doc

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị phụ tùng thay thế cho công nghiệp xi măng lò quay 1,4 triệu tấn năm doc

Báo cáo khoa học

... cần thiết. Đề tài Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị, phụ tùng thay thế cho công nghiệp xi măng lò quay 1,4 triệu tấn/năm là bớc đầu cho việc nghiên cứu, thiết kế từng bớc các thiết ... kế các thiết bị cho lò đứng, đối với các dây chuyền thiết bị trong các nhà máy xi măng phơng pháp khô cha đợc đầu t nghiên cứu, vì thế việc từng bớc nghiên cứu chế tạo thiết bị phụ tùng cho các ... kế chế tạo hệ thống thiết bị, phụ tùng thay thế cho công nghiệp xi măng lò quay 1,4 triệu tấn/năm đợc thực hiện với mục đích nghiên cứu, thiết kế và xây dựng qui trình công nghệ chế tạo một số...
 • 254
 • 530
 • 1
Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị phụ tùng thay thế cho công nghiệp xi măng lò quay 1,4 triệu tấn năm (tập 3) potx

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị phụ tùng thay thế cho công nghiệp xi măng lò quay 1,4 triệu tấn năm (tập 3) potx

Báo cáo khoa học

... cần thiết. Đề tài Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị, phụ tùng thay thế cho công nghiệp xi măng lò quay 1,4 triệu tấn/năm là bớc đầu cho việc nghiên cứu, thiết kế từng bớc các thiết ... kế các thiết bị cho lò đứng, đối với các dây chuyền thiết bị trong các nhà máy xi măng phơng pháp khô cha đợc đầu t nghiên cứu, vì thế việc từng bớc nghiên cứu chế tạo thiết bị phụ tùng cho các ... Nội Báo cáo tổng kết Đề tài KHCN cấp nhà nớc Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị phụ tùng thay thế cho công nghiệp xi măng lò quay 1,4 triệu tấn năm M số kc 06.07 chủ nhiệm...
 • 250
 • 718
 • 0
Báo cáo

Báo cáo " Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đo độ ẩm không khí trong hệ thống sấy nông sản dạng hạt " pptx

Báo cáo khoa học

... giữa hai giá trị đo đợc, hiệu chỉnh thiết bị đà đợc chế tạo theo thiết bị PSYCHRO - DYNE sao cho sai số giữa hai thiết bị l nhỏ nhất. 3. KếT QUả 3.1. đồ mạch Thiết bị đo độ ẩm tơng đối ... sấy sử dụng thiết bị đo độ ẩm tơng đối lm việc theo nguyên lý khô ớt, đề ti đà tiến hnh nghiên cứu, thiết kế v chế tạo thiết bị đo độ ẩm tơng đối của không khí sử dụng module đo kết hợp giữa ... v giỏm sỏt Mch giao tip mỏy tớnh Hình 2. đồ khối thiết bị đo độ ẩm tơng đối tác nhân sấy Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đo độ ẩm không khí 454 ...
 • 9
 • 1,018
 • 12
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị liên lạc thủy âm docx

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị liên lạc thủy âm docx

Báo cáo khoa học

... TổNG KếT KHOA HọC Và Kỹ THUậT Đề tài: " ;Nghiên cứu ứng dụng một số cảm biến siêu âm để thiết kế chế tạo hệ thống phát hiện, đo đạc các tham số vật bay trên không và thiết bị truyền ... biến đổi trong thiết bị thuỷ âm: bộ biến đổi là phần quan trọng nhất của mọi thiết bị thuỷ âm. Hiện nay, con người đã chế tạo nhiều kiểu thiết bị để biến đổi năng lượng cơ học, điện, nhiệt và ... phục vụ kinh tế - x hội, an ninh - quốc phòng." M số: KC.01.24 Quyển III Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Thiết bị liên lạc thuỷ âm Chủ nhiệm đề tài: Đại tá-PGS.TS. Bạch Nhật...
 • 87
 • 426
 • 1
Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị liên lạc thủy âm (quyển 3) ppt

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị liên lạc thủy âm (quyển 3) ppt

Báo cáo khoa học

... siêu âm để thiết kế chế tạo hệ thống phát hiện, đo đạc các tham số vật bay trên không và thiết bị truyền tin dới nớc phục vụ kinh tế - x hội, an ninh - quốc phòng." M số: KC.01.24 ... Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Thiết bị liên lạc thuỷ âm Chủ nhiệm đề tài: Đại tá-PGS.TS. Bạch Nhật Hồng 6213-2 25/11/2006 Hà nội, 5-2006 30 2.3.3. Nguyên lý biến đổi điện ... trí trong thiết bị nâng-hạ HK. Trạm làm việc ở chế độ tín và thoại và tự động truyền tín hiệu ở chế độ đo xa. Liên lạc tín và thoại thực hiện khi trạm làm việc ở một tần số. Đo xa được...
 • 87
 • 519
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008