nghiên cứu thiết kế chế tạo máy làm giàu oxy dùng trong y tế 5 lítphút

Luận văn:Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy tách từ kiểu tang trống doc

Luận văn:Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy tách từ kiểu tang trống doc

Thạc sĩ - Cao học

... của m y, x y dựng sơ ñồ nguyên lý hoạt ñộng m y tách từ. Nghiên cứu thực nghiệm: Thiết kế chế tạo và lắp ñặt m y và ch y thử tại Công ty cổ phần kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam, nghiên cứu ảnh ... Để ñáp ứng ñược những y u cầu trên tác giả chọn ñề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo m y tách từ kiểu tang trống. 2 . Mục ñích của ñề tài Nghiên cứu thiết kế chế tạo m y tách từ và khả năng ... 1.4.7 M y tách từ tang trống kép 1.4.8 M y tách từ con lăn kép 1 .5 Tình hình nghiên cứu, ứng dụng m y tách từ trong nước và thế giới 1 .5. 1. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng m y tách từ trong...
 • 26
 • 676
 • 1
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ gây rung sử dụng trong thiết bị mỏ

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ gây rung sử dụng trong thiết bị mỏ

Cơ khí - Vật liệu

... Sơn Dơng Huy Khe Chàm Mông Dơng Thống Nhất XN Cẩm Phả -0 ,5 15, 79 14, 15 17,63 11,47 16,74 14,04 13 ,51 16,39 0 ,5 - 15 57,17 55 ,06 66,32 64,94 57 , 65 61,79 57 ,59 57 ,69 15 - 50 24,72 29,73 ... m y, ví dụ nh m y massage dùng trong y tế; đầm cóc, đầm bàn, đầm dùi, bàn rung, m y đóng / nhổ cọc dùng trong x y dựng, vận tải, đúc - luyện kim; sàng, m y cấp liệu dùng trong tuyển khoáng, ... Tình hình nghiên cứu thiết kế, chế tạo 13 Chơng 2. chọn kiểu bộ g y rung làm đối tợng nghiên cứu thiết kế 15 2.1. Các cơ sở để lựa chọn 15 2.2. Phạm vi sử dụng của bộ rung 15 2.3. Kết cấu...
 • 100
 • 1,143
 • 3
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống LIDAR ứng dụng trong đo đạc các thông số khí quyển

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống LIDAR ứng dụng trong đo đạc các thông số khí quyển

Báo cáo khoa học

... tiến hành chế tạo nhiều hệ thống LIDAR để nghiên cứu khí quyển. Trong quân sự, LIDAR được dùng để phát hiện khí độc và m y bay tàng hình. LIDAR có thể phát hiện các hạt nổi lơ lửng trong không ... hình của hành lang truyền tải và các loại đối tượng tồn tại trong hành lang (c y xanh…) phục vụ điều chỉnh, sửa chữa duy tu và thiết kế nâng cấp tuyến. Ngoài ra, quy hoạch và quản lý các ... sóng laser phát lên khí quyển. Từ lý thuyết tán xạ Rayleigh trên các phân tử khí, mối liên hệ giữa hệ số suy hao αRayleigh và hệ số tán xạ σRayleigh là: RayleighRayleighσπα38= (1.3)...
 • 115
 • 1,222
 • 4
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy nghiền mịn ngũ cốc làm lạnh bằng phương pháp nitơ lỏng năng suất 100 200kg giờ

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy nghiền mịn ngũ cốc làm lạnh bằng phương pháp nitơ lỏng năng suất 100 200kg giờ

Báo cáo khoa học

... ty m y Động lực và m y Nông nghiệp VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO M Y NÔNG NGHIỆP BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 2009 ĐỀ TÀI: Nghiên cứu thiết ... ra: nghiên cứu tổng quan m y nghiền mịn ngũ cốc sử dụng nitơ lỏng làm lạnh; thiết kế, chế tạo m y nghiền mịn ngũ cốc năng suất 100-200 kg/h và khảo trên thiết bị. Các bộ phận của m y nghiền như ... n y có thể nằm trong khoảng 59 ,7-149, 25 kg/h đến 76-190 kg/h. Dựa trên kết quả khảo nghiệm ch y không tải có thể th y thiết bị đã được thiết kế chế tạo và lắp đặt hoạt động được theo nguyên...
 • 35
 • 788
 • 1
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy băm thân ngô tươi làm thức ăn ủ men cho bò năng suất 35 tấn ngày

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy băm thân ngô tươi làm thức ăn ủ men cho bò năng suất 35 tấn ngày

Báo cáo khoa học

... 60 0.48 27 56 31 54 15 7.0 2 65 0 .52 33 6100 59 23 8 .5 3 70 0 .56 45 656 9 6070 10.0 4 75 0 .59 55 7038 650 2 10.98 Quá trình khảo nghiệm cho th y m y làm việc ổn định, êm, không g y ra xung ... suất 35 tấn/ng y. - Chế tạo được m y băm thân ngô, cụm băng tải cấp liệu năng suất 35 tấn/ng y - Qua quá trình ch y khảo nghiệm cho th y m y đạt thông số thiết kế. ĐỀ NGHỊ Chế tạo m y thái ... các m y cùng năng suất. Viện m y Nông nghiệp đã chế tạo m y thái thân ngô tươi theo nguyên lý dạng đĩa (hình 1.10). M y được thiết kế di động, sử dụng đầu m y nổ và cấp liệu bằng tay. M y có...
 • 39
 • 2,058
 • 12
Nghiên cứu, thiết kế ché tạo máy tự động làm sạch bề mặt (bằng công nghệ sử dụng hạt nix) và sơn thành vỏ tàu nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Nghiên cứu, thiết kế ché tạo máy tự động làm sạch bề mặt (bằng công nghệ sử dụng hạt nix) và sơn thành vỏ tàu nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Báo cáo khoa học

... 55 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ TAY M Y TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH VÀ SƠN THÀNH VỎ TÀU 2.1. Mô tả hệ thống 2.1.1. Đặc điểm của tay m y làm sạch và sơn thành vỏ tàu  thit k tay m y ... Hình 2-8. Cabin tay m y làm sạch & sơn thành vỏ tàu 2.3. Giải bài toán động học cho tay m y 2.3.1. Cấu hình của tay m y Tay m y5 bc t do: khâu 1 chuyn ng tnh tin theo ... 5, vuông góc vi khâu 5. Sau  y ta tm gi tay m y n y là robot TTTRR. Hình 2-9. Cấu hình tay m y x y z O Vòi phun E1 234 5 21 2.3.1. Cấu hình của tay m y ……………………………………………...
 • 310
 • 1,032
 • 0
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy sấy bã mía làm thức ăn cho gia súc năng suất 2 tấn giờ

Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy sấy bã mía làm thức ăn cho gia súc năng suất 2 tấn giờ

Cơ khí - Vật liệu

... ty m y Động Lực và m y nông nghiệp VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO M Y NÔNG NGHIỆP BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 2008 ĐỀ TÀI: Nghiên cứu thiết kế ... nhân s y Lưu lượng tác nhân s y (ở 20 oC) Vòng quay của trống s y t1 Ls n oC kgKK/h v/p 50 0 2 050 0 5 55 0 2 050 0 5 600 2 050 0 5 650 2 050 0 5 700 ... ty Cổ phần Thương mại Th y Nguyên; Xuất phát từ tình hình thực tế sản xuất, được sự đồng ý của Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo m y nông nghiệp Tôi tiến hành thực hiện đề tài: Nghiên cứu thiết...
 • 42
 • 728
 • 0
Sơ chế heo và nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy cạo lông heo (lợn)

chế heo và nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy cạo lông heo (lợn)

Nông - Lâm - Ngư

... các cánh khi trục quay, các cánh tì vào con heo – bản thân nó sẽ quay theo và với đặc thù của nó - bề mặt ngoài của heo có xu SƠ CHẾ HEO VÀ NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO M Y CẠO LÔNG HEO (LN) ... trên nền, chúng ta th y nó có xu hướng “ch y tiếp xúc với mặt nền nên đưa lên m y là hoàn toàn được và cũng không sợ bị giảm chất lượng của qu y thịt. CỞ SỞ THIẾT KẾ M Y CẠO LÔNG - Trên cơ ... và nguyên tắc làm việc * Sơ đồ Trục lắp dao cạo Hình 4. Sơ đồ nguyên lý làm việc của bộ phận cạo lông * Nguyên tắc làm việc: Chúng tôi chọn sơ đồ m y “cạo lông” heo một trục. Khi làm...
 • 6
 • 1,513
 • 14
nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy dán nắp ly tự động điều kiển bằng PLC

nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy dán nắp ly tự động điều kiển bằng PLC

Cơ khí - Vật liệu

... gi y Hình 8: Bảng địa chỉ chương trình PLC Hình 9: Ảnh m y dán nắp ly đã được chế tạo 4. KẾT LUẬN: Kết quả của đề tài là đã thiết kếchế tạo thành công m y dán nắp ly tự động. M y đã ... có y u cầu chính xác và tự động hóa cao. Việc thiết kế, chế tạo thành công m y n y sẽ là đóng góp thiết thực cho thực tiễn. 2. NỘI DUNG: Từ công nghệ sản xuất, việc thiết kế nguyên lý của m y ... kế, chế tạo các thiết bị tự động phục vụ cho chế biến thực phẩm là hết sức cần thiết. Trong công nghệ sản xuất các sản phẩm thực phẩm đóng ly thì m y cấp liệu, dán ly là một trong những máy...
 • 5
 • 922
 • 14

Xem thêm