nghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng

Nghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng 1

Nghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng 1

Điện - Điện tử - Viễn thông

... KC.03.08: Nghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng triển khai 4 nhiệm vụ sau đây: Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu tạo ra nhóm sản phẩm Robot RP đợc nâng cấp và thông ... kết thực hiện đề tài KC.03 Nghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng thuộc Chơng trình KC.03 theo các nội dung trong Thuyết minh Đề tài. Thuyết minh ... YZY “NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CÁC ROBOT THÔNG MINH PHỤC VỤ CHO CÁC ỨNG DỤNG QUAN TRỌNG” MÃ SỐ: KC.03.08 BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KC.03.08 ...
 • 194
 • 1,155
 • 10
Nghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng 2.

Nghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng 2.

Điện - Điện tử - Viễn thông

... ĐHBK HN nghiên cứu thiết kế, chế tạo. Các nội dung phát triển nói trên là phần nghiên cứu thiết kế chế tạo các sản phẩm ứng dụng của Đề tài. Một vài sản phẩm nói trên đà đợc ứng dụng thử ... lời giải các câu hỏi nói trên nh những kết quả nghiên cứu khoa học qua việc trình bày các nội dung sau: 1) Nghiên cứu tạo dựng các cơ cấu chấp hành linh hoạt cho robot. 2) Nghiên cứu tạo dựng ... KC.03.08 định hớng nghiên cứu tiếp cận những vấn đề về robot thông minh, phải cập nhật đợc những thông tin về xu thế nói trên và vì thế đà mở rộng đợc phạm vi ứng dụng kết quả nghiên cứu về robocar....
 • 258
 • 804
 • 2
Nghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng 3

Nghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng 3

Điện - Điện tử - Viễn thông

... YZ YZY “NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CÁC ROBOT THÔNG MINH PHỤC VỤ CHO CÁC ỨNG DỤNG QUAN TRỌNG” MÃ SỐ: KC.03.08 BÁO CÁO CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THEO NHIỆM VỤ 2 - ĐỀ TÀI KC.03.08 ... tác linh họat cho robot SCAđể đáp ứng được những tình huống xử lý thông minh của bộ điều khiển theo các tín hiệu nhận được từ các sensors, Đề tài đã nghiên cứu thiết kế cải tiến robot SCA theo ... robot SCATM khí nén. Kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo và điều khiển vận hành robot SCATM khí nén ®−îc tr×nh bµy trong Phần I của Báo cáo về nhiệm vụ 2 của Đề tài. 2) Robot SCA môđun hóa...
 • 247
 • 839
 • 7
Nghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng 4

Nghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng 4

Điện - Điện tử - Viễn thông

... bởi các hàm liên kết trơn. Mỗi đường biên s t P(s,1)P(s,0)P(0,t) P(1,t) 38III. NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO ROBOT RE THEO KIỂU PCMM CƠ CẤU CHUỖI. 3.1. Phân tích kết cấu các thiết ... là phần quan trọng bậc nhất trong các bài toán thiết kế kỹ thuật. Theo phơng pháp truyền thống, các bài toán thiết kế này đợc thực hiện bằng các phơng pháp hình học hoạ hình. Ví dụ các mặt ... về độ chính xác của robot RE - 02 73 3.3.1. Tổng quan về sai số phép đo dùng cơ cấu tay đo 73 3.3.2. Tính toán sai số của robot RE 74 IV. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Robot RE-03 hoạt động...
 • 153
 • 696
 • 2
Nghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng 5.

Nghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng 5.

Điện - Điện tử - Viễn thông

... bày bản thuyết minh Công trình thiết kế chế tạo cơ cấu kẹp phôi nhanh cho máy gia công CNC và giới thiệu một số bản vẽ thiết kế đồ gá về hệ thống các xi lanh khí nén đợc dùng cho đồ gá này. ... Khi thiết kế đà tham khảo các thông tin chào hàng của HÃng này, nhng kết cấu các bộ truyền bên trong đà đơn giản hóa đi nhiều cho phù hợp khả năng tự tạo trong nớc với khoản kinh phí dành cho ... Vietxopetro về nhiệm vụ rất bức xúc thay thế các lao động dới các khoang hầm tầu chở dầu thô, vừa rất độc hại, vừa rất khó rửa sạch nên rất chóng rỉ làm thủng vỏ tàu. Các kết quả nghiên cứu tính toán...
 • 123
 • 795
 • 2
Tài liệu “NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CÁC ROBOT THÔNG MINH PHỤC VỤ CHO CÁC ỨNG DỤNG QUAN TRỌNG” doc

Tài liệu “NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CÁC ROBOT THÔNG MINH PHỤC VỤ CHO CÁC ỨNG DỤNG QUAN TRỌNG” doc

Báo cáo khoa học

... sai số của robot RE 74 IV. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Robot RE-03 hoạt động theo tọa độ trụ 81 4.1. Giới thiệu chung 81 4.2. Các môđun hợp thành Robot RE-03 82 V. Xây dựng các chơng trình ... Đặt vấn đề về nội dung nghiên cứu 37 III. Nghiờn cu, thit k, ch to Robot RE 38 3.1. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Robot RE 38 3.1.1. Giới thiệu chung 38 3.1.2. Động học Robot RE-01 42 3.1.3. ... Hình 3.3.4: Sơ đồ RE-01 và các hệ toạ độ Theo phơng pháp thông dụng khi nghiên cứu về robot [2], ta gắn với các hệ toạ độ tơng ứng với các khâu và lập bảng thông số DH (Denavit Hartenberg)...
 • 153
 • 759
 • 1
Tài liệu “NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CÁC ROBOT THÔNG MINH PHỤC VỤ CHO CÁC ỨNG DỤNG QUAN TRỌNG pptx

Tài liệu “NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CÁC ROBOT THÔNG MINH PHỤC VỤ CHO CÁC ỨNG DỤNG QUAN TRỌNG pptx

Báo cáo khoa học

... ĐHBK HN nghiên cứu thiết kế, chế tạo. Các nội dung phát triển nói trên là phần nghiên cứu thiết kế chế tạo các sản phẩm ứng dụng của Đề tài. Một vài sản phẩm nói trên đà đợc ứng dụng thử ... KC.03.08 định hớng nghiên cứu tiếp cận những vấn đề về robot thông minh, phải cập nhật đợc những thông tin về xu thế nói trên và vì thế đà mở rộng đợc phạm vi ứng dụng kết quả nghiên cứu về robocar. ... của các ngành công nghệ liên quan đủ để hiện thực hóa, ý tởng của những nhà thiết kế, luôn luôn bám sát các nhu cầu thực tế của cuộc sống phát triển đa dạng để tạo ra các kiểu robot dịch vụ...
 • 258
 • 710
 • 0
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CÁC ROBOT THÔNG MINH PHỤC VỤ CHO CÁC ỨNG DỤNG QUAN TRỌNG pptx

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CÁC ROBOT THÔNG MINH PHỤC VỤ CHO CÁC ỨNG DỤNG QUAN TRỌNG pptx

Báo cáo khoa học

... KC.03.08: Nghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng triển khai 4 nhiệm vụ sau đây: Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu tạo ra nhóm sản phẩm Robot RP đợc nâng cấp và thông ... kết thực hiện đề tài KC.03 Nghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng thuộc Chơng trình KC.03 theo các nội dung trong Thuyết minh Đề tài. Thuyết minh ... mục tiêu đề ra của Đề tài là tự thiết kếchế tạo các môđun cấu thành các robot thông minh, trong đó có các môđun robot song song, phục vụ cho các ứng dụng quan trọng rất đa dạng trong sản xuất....
 • 194
 • 610
 • 1
Nghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng potx

Nghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng potx

Báo cáo khoa học

... YZY YZ YZ YZY “NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CÁC ROBOT THÔNG MINH PHỤC VỤ CHO CÁC ỨNG DỤNG QUAN TRỌNG” MÃ SỐ: KC.03.08 BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KC.03.08 ... Giới thiệu tóm tắt đề tài kc.03.08 1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng 2. MÃ số: KC.03.08 3. Thuộc chơng trình: Chơng ... cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu theo nhiệm vụ 1 - nghiên cứu thiết kế chế tạo nhóm sản phẩm robot rp Phần I. Robocar RP 38 I. Giới thiệu chung 38 II. Nghiên cứu tạo dựng các mô-đun...
 • 194
 • 524
 • 0
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng - Nhóm sản phẩm RE pptx

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng - Nhóm sản phẩm RE pptx

Báo cáo khoa học

... bày kết quả nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và điều khiển một kiểu robot song song. Trong thiết kế đã tham khảo phần tạo dáng từ mẫu chào hàng robot Flex Picker của hãng ABB. 3.2. Thiết kế kết ... bày bản thuyết minh Công trình thiết kế chế tạo cơ cấu kẹp phôi nhanh cho máy gia công CNC và giới thiệu một số bản vẽ thiết kế đồ gá về hệ thống các xi lanh khí nén đợc dùng cho đồ gá này. ... của tấm động theo ý muốn. Ngoài các ứng dụng trong ngành chế tạo máy công cụ RBSS còn được áp dụng hiệu quả trong dụng cụ y học, trong hệ thống mô phỏng, trong thiết bị thiên văn, trắc địa và...
 • 123
 • 501
 • 0
Luận văn:Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bàn thực hành PLC, phục vụ đào tạo pptx

Luận văn:Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bàn thực hành PLC, phục vụ đào tạo pptx

Thạc sĩ - Cao học

... ñề tài: “ Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bàn thực hành PLC, phục vụ ñào tạo ”. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu tạo ra các thiết bị thực hành PLC ñáp ứng yêu cầu ñào tạo trong các trường ... dung ñã ñăng ký trong thuyết minh của ñề tài “ NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BÀN THỰC HÀNH PLC, PHỤC VỤ ĐÀO TẠO” Các kết quả ñạt ñược như sau: - Thiết kế chế tạo một bàn thực hành PLC với ... các trường tại Việt Nam. - Chế tạo một bàn thực hành PLC ñể chứng minh kết quả của bảng thiết kế 3. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU + Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu ñiều khiển các...
 • 13
 • 565
 • 0
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ thí nghiệm PIC17F877A và biên soạn các bài tập mẫu dùng trong thực hành vi điều khiển

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ thí nghiệm PIC17F877A và biên soạn các bài tập mẫu dùng trong thực hành vi điều khiển

Điện - Điện tử - Viễn thông

... HỌC 2004-200820KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận.Kết luận.Sau thời gian nghiên cứu và làm việc nghiêm túc, chúng em đã Sau thời gian nghiên cứu và làm việc nghiêm ... túc, chúng em đã hoàn thành đề tài: hoàn thành đề tài: Nghiên cứu và lập trình ứng dụng họ vi điều khiển Nghiên cứu và lập trình ứng dụng họ vi điều khiển PIC 16F877A”PIC 16F877A” Với ... khai thác vào từng ứng dụng riêng lẻ với mục đích thí nghiệm .Vì vậy ứng dụng riêng lẻ với mục đích thí nghiệm .Vì vậy tính ứng dụng thực tiễn chưa cao .Chúng em rất tính ứng dụng thực tiễn chưa...
 • 22
 • 1,163
 • 4
Tài liệu Nghiên cứu thiết kế, chế tạo lò nung gốm sứ tiết kiệm năng lượng sử dụng khí hóa lỏng dung tích 18 m3 pptx

Tài liệu Nghiên cứu thiết kế, chế tạo lò nung gốm sứ tiết kiệm năng lượng sử dụng khí hóa lỏng dung tích 18 m3 pptx

Báo cáo khoa học

... nhất là trên cơ sở các kết quả nghiên cứu chế tạo vận hành lò nung tiết kiệm năng lợng, dung tích 5,5m3 và 10m3. II. Nghiên cứu tính toán thiết kế lò nung 18m3: 1. Nghiên cứu xác định kích ... CHLB Đức. 8. Chế tạo khung cửa lò : Từ bản vẽ số 09, 14, 15 Khung cửa lò và khung chữ U đợc chế tạo tại xởng Công ty. Hình 6 III. Thuyết minh bản vẽ thiết kế chế tạo lò. Từ các kích thớc ... sở kết quả thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp Nhà nớc : Nghiên cứu thiết kế, chế tạo lò nung gốm sứ tiết kiệm năng lợng, sử dụng khí hoá lỏng dung tích 18 m3 7- Chế tạo...
 • 63
 • 3,418
 • 8

Xem thêm