nghiên cứu thiết kế chế tạo các bộ điều khiển số cnc thông minh và chuyên dụng cho các hệ thống và quá trình phức tạp

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo laser ND - YAG Q Switched hai bước sóng 1064 - 532nm dùng trong y học thẩm mỹ cao cấp

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo laser ND - YAG Q Switched hai bước sóng 1064 - 532nm dùng trong y học thẩm mỹ cao cấp

Vật lý

... nguyên lý, đo lờng phân tích tham số chế hoạt động 2 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm: các modul, panel, block của các khối điều khiển, chức năng hệ thống. Lắp ráp hiệu chỉnh ... 26: Sự phụ thộc của hệ số phẩm chất vào thời gian Khi điều khiển công suất laser ở chế độ xung thì dòng công suất hệ thống: Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo laser Nd:YAG Q – ... Q – Switched 1. Chế độ điều biến hệ số phẩm chất Laser Nd:YAG có thể hoạt động ở chế độ xung chế độ liên tục. Khi laser Nd:YAG sử dụng ở chế độ xung (chế độ điều chế hệ số phẩm chất). Ta...
 • 133
 • 1,170
 • 4

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ thí nghiệm PIC17F877A biên soạn các bài tập mẫu dùng trong thực hành vi điều khiển

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ thí nghiệm PIC17F877A và biên soạn các bài tập mẫu dùng trong thực hành vi điều khiển

Điện - Điện tử - Viễn thông

... ứng dụng cho họ vi điều khiển mang tính truyền thống: họ vi dụng cho họ vi điều khiển mang tính truyền thống: họ vi điều khiển 8051. điều khiển 8051.• Số lượng người sử dụng họ vi điều khiển ... em đã hoàn thành đề tài: hoàn thành đề tài: Nghiên cứu lập trình ứng dụng họ vi điều khiển Nghiên cứu lập trình ứng dụng họ vi điều khiển PIC 16F877A”PIC 16F877A” Với những công ... CHIỀU1KHOA HOC 2004-2008 04/27/13ề tài: NGHIÊN CứU, THIếT kế ,CHế Tạo Bộ THí NGHiệm PIC16F877A BIÊN SOạN CáC BàI TậP MẫU dùng trong thực hành vi điều khiển CHUYÊN NGành :điện tự động hóa Giảng...
 • 22
 • 1,132
 • 4

Tài liệu Nghiên cứu thiết kế chế tạo các bộ điều khiển số (CNC) thông minh chuyên dụng cho các hệ thống quá trình phức tạp doc

Tài liệu Nghiên cứu thiết kế chế tạo các bộ điều khiển số (CNC) thông minh và chuyên dụng cho các hệ thống và quá trình phức tạp doc

Báo cáo khoa học

... được nghiên cứu để áp dụng vào cho các quá trình sản xuất hệ thống gia công phức tạp khác. Do vậy việc nghiên cứu để thiết kế chế tạo bộ điều khiển thông minh cho máy phay CNC là cấp thiết. ... đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các bộ điều khiển số (CNC) thông minh chuyên dùng cho các hệ thống quá trình phức tạp. Mã số : KC-03-12 . 2. Thuộc chương trình : Chương trình khoa ... khi thiết kế hệ thống điều khiển 243 5.4.3 Các cơ cấu chính của hệ thống điều khiển 243 5.4.3.1 đồ khối của hệ thống điều khiển 244 5.4.3.2 Các bộ phận chính của hệ thống điều khiển 244...
 • 287
 • 836
 • 0

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại

Thủy sản

... TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC (Danh sách những cá nhân đã đóng góp sáng tạo chủ yếu cho đề tài ) 1. Tên đề tài : NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐỒNG BỘ CÁC THIẾT BỊ PHỤC ... Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐỒNG BỘ CÁC THIẾT BỊ PHỤC VỤ MÔ HÌNH NUÔI TÔM THƯƠNG PHẨM THÂM CANH QUI MÔ TRANG TRẠI ( Mã số :KC.07.27 ... Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐỒNG BỘ CÁC THIẾT BỊ PHỤC VỤ MÔ HÌNH NUÔI TÔM THƯƠNG PHẨM THÂM CANH QUI MÔ TRANG TRẠI ( Mã số :KC.07.27...
 • 220
 • 916
 • 3

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại đề tài nhánh chương trình quản lý sử dụng đồng bộ hệ thống thiết bị phục vụ nuôi tôm thương phẩm qu

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại đề tài nhánh chương trình quản lý sử dụng đồng bộ hệ thống thiết bị phục vụ nuôi tôm thương phẩm qu

Thủy sản

... thiệu chung Phần mềm NTU là một chương trình kiểm soát các thông số môi trường ao nuôi. Thuộc đề tài " ;Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương ... tình trạng thông số ao nuôi vào bất kỳ thời điểm nào, hoặc vào các thời điểm do mình thiết lập. Các thông số ao sẽ hiện lên màn hình thông qua bộ kết nối với máy tính với ao nuôi so sánh ... từ đó chương trình sẽ đưa ra một số hướng giải quyết. Chương trình cho phép tạo sửa đổi các tiêu chuẩn ao nuôi, cập nhật các phương án, giải pháp giải quyết khi các thông số ao không nằm...
 • 23
 • 709
 • 0

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHO TÔM ĂN THEO NHU CẦU PHỤC VỤ MÔ HÌNH NUÔI TÔM THƯƠNG PHẨM THÂM CANH QUI MÔ TRANG TRẠI

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHO TÔM ĂN THEO NHU CẦU PHỤC VỤ MÔ HÌNH NUÔI TÔM THƯƠNG PHẨM THÂM CANH QUI MÔ TRANG TRẠI

Báo cáo khoa học

... 457. Bộ điều khiển tự động. Nguyên lý làm việc là thông qua bộ điều khiển vi xử lý trung tâm điêu khiển đóng, ngắt các rơle thời gian. Bộ điều khiển được lập trình điều khiển tự động cho bộ ... động 44Bóng đèn được điều khiển bởi bộ điều khiển tự động tắt đóng điện bằng các rơle thời gian, các rơle được điều khiển bằng bộ điều khiển trung tâm được lập trình vi xử lí. ... trực tiếp vào máy tính, thuận tiện cho việc kiểm tra. - Thiết bị đơn giản dễ sử dụng. - Bên cạnh đó thiết bị cũng tương đối đơn giản dễ chế tạo thiết bị cũng cho phép tự động chụp xử lý...
 • 123
 • 2,172
 • 7

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại đề tài nhánh nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị khai thác tôm sống kiểu lưới kéo phục vụ nuôi tô

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại đề tài nhánh nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị khai thác tôm sống kiểu lưới kéo phục vụ nuôi tô

Thủy sản

... dung nghiên cứu 2.3.1 Thiết kế chế tạo thiết bị tạo xung điện áp (có tần số xung f =2-8 hz và điện áp ra từ 100-700volt) Trên cơ sở tham khảo tài liệu trong ngoài nước, đồ khối của thiết ... giẻ sạch. 3.7.4. Qui trình bảo dưỡng sửa chữa o Để sử dụng thiết bị được an tòan lâu dài, cần thiết phải tuân thủ đầy đủ đúng quy trình sử dụng. o Lưới các phụ tùng cần được ... áp đầu vào của thiết bị tạo xung Thiết bị được sử dụng nguồn điện vào một chiều từ Acqui, qua điều tra tìm hiểu loại Acqui 12 volt (10, 15, 20 Ah) là thông dụng, nên chọn điện áp đầu vào là...
 • 73
 • 844
 • 1

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại đề tài nhánh nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị quản lý môi trường nước phục vụ nuôi tôm thương

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại đề tài nhánh nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị quản lý môi trường nước phục vụ nuôi tôm thương

Thủy sản

... hiện thông số dưới mức cho phép, màu xanh thể hiện thông số trong khoảng cho phép, màu đỏ thể hiện thông số nằm ngoài khoảng cho phép. Bên cạnh đèn cảnh báo còn có dòng thông báo bằng chữ. Kế ... thiết bị kiểm soát tổng hợp môi trường sẽ tự động đo chuyển các kết quả lên trên máy tính. Trên máy tính có chương trình nhận xử lý các kết quả đo. Nếu thông số nào nằm ngoài khoảng cho ... thiết kế phần mền Yêu cầu phần mềm trên máy tính: + Nhận các kết quả đo do thiết bị kiểm soát tổng hợp môi trường đưa lên. + Cảnh báo bằng màu sắc dòng thông báo cho tất cả các thông số. ...
 • 53
 • 778
 • 1

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại đề tài nhánh nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị xử lý nước thải của ao nuôi tôm, phục vụ nuôi tô

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại đề tài nhánh nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị xử lý nước thải của ao nuôi tôm, phục vụ nuôi tô

Báo cáo khoa học

... có đủ trang thiết bị cần thiết hệ thống máy bơm, đường ống nhựa van hệ thống lọc sinh học, hệ thống sưởi ấm cung như hệ điều chỉnh nhiệt - Để giải quyết các chất thải của quá trình bài tiết, ... Khi được sử dụng trong hệ thống lọc sinh học, hệ vi sinh vật này luôn được cung cấp oxy bằng hệ thống sục khí 24/24h. Nước từ hồ nuôi được đưa vào hệ thống lọc sinh học thông qua hệ thống phun, ... hết đã ứng dụng lọc sinh học trong hệ thống tuần hoàn kín xử lý nước cho các trại sản xuất giống và nuôi tôm thịt. Những mô hình sau được ứng dụng nhiều trong các trại giống hệ thống nuôi...
 • 74
 • 668
 • 3

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại đề tài nhánh phân tích hiện trạng sử dụng thiết bị kỹ thuật trong nuôi tôm thương phẩm

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại đề tài nhánh phân tích hiện trạng sử dụng thiết bị kỹ thuật trong nuôi tôm thương phẩm

Báo cáo khoa học

... thấp thân thiện với môi trường. - Các thiết bị kỹ thuật phục vụ ở trình độ trung bình tương tự như thiết bị hiện có ở Việt nam hiện nay. Kết Luận: Cần nghiên cứu thiết kế -chế tạo các thiết ... sử dụng tại trại nuôi trồng thuỷ sản Cam Ranh, loại bơm trên cho hiệu quả sử dụng tốt tin cậy. KẾT KUẬN ĐỀ XUẤT 1. Kết kuận : - Hệ thống thiết bị kỹ thuật đồng bộ sẽ có tác dụng ... xuất). Bộ KIT được trang bị đến từng trại nuôi, còn bộ đo kỹ thuật số trang bị cho các HỘI nuôi tôm địa phương. * Các thiết bị kỹ thuật khác:T/B cho tôm ăn cơ khí tự động, T/B kiểm soát điều...
 • 19
 • 938
 • 1

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại đề tài nhánh thiết kế mô hình nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại đề tài nhánh thiết kế mô hình nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại

Báo cáo khoa học

... TÀI TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC: “NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐỒNG BỘ CÁC THIẾT BỊ PHỤC VỤ MÔ HÌNH NUÔI TÔM THƯƠNG PHẨM THÂM CANH QUI MÔ TRANG TRẠI” ( Mã số :KC.07.27 ) Chủ nhiệm ... độ ôxy, tạo sân sạch cho tôm ăn.v.v Số máy đảo nước (do đề tài thiết kế chế tạo ) chúng tôi trang bị 4 máy / ao A5 (diện tích 500 m2 ) 4 máy / ao C1 ( diện tích 5.000 m2) ... sản xuất) các bộ đo kỹ thuật số (do Đài Loan Mỹ sản xuất). Bộ KIT được trang bị đến từng trại nuôi, còn bộ đo kỹ thuật số trang bị cho các HỘI nuôi tôm địa phương. * Các thiết bị kỹ...
 • 20
 • 483
 • 0

Nghiên cứu thiết kế chế tạo mạch tích hợp thụ động tích cực siêu cao tần sử dụng phần mềm thiết kế mạch siêu cao tần công nghệ gia công mạch dải nghiên cứu thiết kế, chế tạo các bộ chuyển mạch điốt pin

Nghiên cứu thiết kế chế tạo mạch tích hợp thụ động và tích cực siêu cao tần sử dụng phần mềm thiết kế mạch siêu cao tần và công nghệ gia công mạch dải nghiên cứu thiết kế, chế tạo các bộ chuyển mạch điốt pin

Báo cáo khoa học

... 2005/28G Nghiên cứu thiết kế chế tạo mạch tích hợp thụ động tích cực SCT sử dụng phần mềm thiết kế mạch SCT công nghệ gia công mạch dải.Báo cáo khoa học: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo các bộ ... 2005/28G Nghiên cứu thiết kế chế tạo mạch tích hợp thụ động tích cực SCT sử dụng phần mềm thiết kế mạch SCT công nghệ gia công mạch dải.Báo cáo khoa học: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo các bộ ... 2005/28G Nghiên cứu thiết kế chế tạo mạch tích hợp thụ động tích cực SCT sử dụng phần mềm thiết kế mạch SCT công nghệ gia công mạch dải.Báo cáo khoa học: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo các bộ...
 • 85
 • 869
 • 0

Xem thêm