nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp quản môi trường tại làng nghề vân hà, huyện việt yên, tình bắc giang

nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường tại làng nghề vân hà, huyện việt yên, tình bắc giang

Khoa học tự nhiên

... ng môi trư ng (môi trư ng nư c, môi trư ng không khí) t i làng Vân Hà - Hi n tr ng qu n ch t th i t i làng ngh Vân Hà - ð xu t gi i pháp qu n môi trư ng làng ngh Vân Hà 2.3 Phương pháp nghiên ... CHƯƠNG 2: N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 34 2.1 ð i tư ng ph m vi nghiên c u 34 2.1.1 ð i tư ng nghiên c u 34 2.2.2 Ph m vi nghiên c u 34 2.2 N i dung nghiên c u ... n môi trư ng t i xã Vân Hà 83 3.3.1 Chính sách qu n môi trư ng c a quy n ñ a phương 83 3.3.2 Ý th c b o v môi trư ng c a c ng ñ ng nhân dân 87 3.4 ð xu t m t s bi n pháp qu n lý...
 • 125
 • 621
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản rác thải sinh hoạt tại huyện văn giang, tỉnh hưng yên

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt tại huyện văn giang, tỉnh hưng yên

Khoa học tự nhiên

... qu n CTRSH th gi i Vi t Nam 2.2.1 Tình hình qu n CTR RTSH th gi i 2.2.2 Tình hình qu n CTRSH ð I TƯ NG, N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ð U Vi t Nam 18 C U 27 3.1 ð i tư ng ph m vi nghiên ... [4] Qu n môi trư ng: Qu n môi trư ng s tác ñ ng liên t c, có t ch c hư ng ñích c a ch th qu n môi trư ng lên cá nhân ho c c ng ñ ng ngư i ti n hành ho t ñ ng phát tri n h th ng môi trư ... v sau: Qu n ch t th i tái ch t i ñ a phương Qu n ho t ñ ng b o t n môi trư ng B o t n phát tri n môi trư ng t nhiên B o v qu n ñ i s ng hoang dã T i Nh t B n, khung pháp qu c gia...
 • 92
 • 841
 • 0

nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã sông công, tỉnh thái nguyên

nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã sông công, tỉnh thái nguyên

Khoa học tự nhiên

... môi trường "Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên" CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU ... học môi trường "Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên" khai theo giai đoạn dẫn đến việc triển khai hoạt động quản CTRSH ... môi trường "Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên" CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 3.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG...
 • 84
 • 529
 • 2

luận văn nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt tại 3 phường (bạch đằng, hồng hải hồng hà), thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

luận văn nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại 3 phường (bạch đằng, hồng hải và hồng hà), thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

Công nghệ - Môi trường

... TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG TRẦN THỊ THU TRANG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI PHƢỜNG (BẠCH ĐẰNG, HỒNG HẢI HỒNG ... sinh hoạt địa bàn phƣờng khu vực nghiên cứu 64 3.1.5 Một số tồn công tác quản rác thải sinh hoạt khu vực nghiên cứu .65 3.2 Đề xuất giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt ... chọn đề tài Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt phường (Bạch Đằng, Hồng Hải Hồng Hà), thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh” làm đề tài thạc sỹ Đây phƣờng có hoạt động...
 • 115
 • 344
 • 0

đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp quản môi trường làng nghề tái chế nhựa phan bôi, xã dị sử, huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên

đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường làng nghề tái chế nhựa phan bôi, xã dị sử, huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên

Kinh tế - Quản lý

... - Đánh giá trạng môi trường ảnh hưởng hoạt động sản xuất tới môi trường - Ý kiến người dân công tác quản môi trường sức khỏe cộng đồng thôn - Đề xuất giải pháp quản lý, xử môi trường làng ... Chương ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu Do thời gian có hạn nên nghiên cứu tập trung vào thực trạng môi trường ... Các đề xuất để hạn chế cải thiện ô nhiễm môi trường làng nghề Phan Bôi 69 3.6.1 Giải pháp quy hoạch quản 69 3.6.2 Giải pháp kỹ thuật công nghệ 71 3.6.3 Giải pháp quản môi trường 73 3.6.4 Giải...
 • 106
 • 694
 • 3

Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Môi trường

... hình khai thác, trạng khai thác nay, trữ lượng khoáng sản lại, thời gian khai thác lại, Phương pháp khai thác Nêu phương pháp khai thác, quy trình khai thác, công nghệ sử dụng khai thác Trình ... tích môi trường thời điểm lập Dự án cải tạo, phục hồi môi trường Tác động đến môi trường Khái quát ảnh hưởng công tác khai thác khoáng sản đến môi trường như: tác động đến địa hình, đến môi trường ... khả thi khai thác mỏ thiết kế sở khai thác mỏ báo cáo đánh giá tác động môi trường CHƯƠNG IV TỔ CHỨC QUẢN GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG Chương trình quản Trình bày sơ đồ tổ chức quản cải tạo,...
 • 62
 • 719
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp giảm nghèo tại xã Cây Thị - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên.

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo tại xã Cây Thị - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên.

Nông - Lâm - Ngư

... giảm nghèo bền vững.[10] 13 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài hộ gia đình nghèo địa bàn ... giảm nghèo vấn đề lớn mà cấp lãnh đạo, nhân dân địa phương phải đồng thuận giải Xuất phát từ nhu cầu thực tế quan tâm riêng cá nhân, chọn đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp giảm nghèo ... giảm nghèo triển khai địa phương - Đề xuất số giải pháp nhằm xóa đói giảm nghèo bền vững cho hộ dân địa bàn nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu Nghiên cứu đề tài đòi hỏi...
 • 95
 • 991
 • 3

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp hợp khi chuyển đất nông nghiệp sang đất công nghiệp trên địa bàn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hợp lý khi chuyển đất nông nghiệp sang đất công nghiệp trên địa bàn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

Nông - Lâm - Ngư

... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp hợp chuyển đất nông nghiệp sang đất công nghiệp địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên” Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng chuyển ... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ THỊ BÍCH NGỌC NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỢP KHI CHUYỂN ĐẤT NÔNG NGHIỆP ... tác động tới trình phát triển nông nghiệp, nông thôn mặt: kinh tế - xã hội - môi trường địa bàn huyện, từ đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất hợp đem lại hiệu cao cần thiết Do tiến hành nghiên...
 • 127
 • 359
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp quản chất thải rắn nylon tại thành phố đà nẵng

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn nylon tại thành phố đà nẵng

Kỹ thuật

... v tác h i tính c p thi t ph i qu n x chúng 1.2 X túi nylon th gi i Vi t Nam 1.2.1 Cách th c x túi nylon Phương pháp h c Phương pháp ñ t Phương pháp chuy n hóa sinh h c túi nylon b ... N PHÁP QU N RÁC TH I NYLON Sau trình ñi u tra, kh o sát phân tích, nghiên c u cho th y ñ qu n h n ch phát sinh rác th i túi nylon, nghiên c u ñ xu t hai nhóm gi i pháp 4.1 Nhóm gi i pháp ... 4.1 Nhóm gi i pháp (d a gi i pháp ñã th c hi n) 4.1.1 Đánh thu túi nylon Cơ s th c hi n Cơ s pháp c a gi i pháp Lu t Thu B o v Môi trư ng năm 2011 có hi u l c vào ngày 01.01.2012 Thu n l i...
 • 13
 • 763
 • 1

nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp quản chất thải sinh hoạt trên địa bàn quận 3, tphcm

nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn quận 3, tphcm

Kỹ thuật

... thực tế Vì vậy, trước yêu cầu thực tế, đề tài: “Ngiên cứu trạng đề xuất giải pháp quản rác thải sinh hoạt Quận – Thành phố Hồ Chí Minh” thực với mong muốn đề tài góp phần tìm giải pháp quản ... nhu cầu thực tế Điều thể chưa công tác quản chất thải răn nói chung rác thải sinh hoạt nói riêng thành phố Chính thế, việc nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp quản rác thải sinh hoạt thành ... chất người loại bỏ hoạt động kinh tế - xã hội (bao gồm hoạt động sản xuất, hoạt động sống trì tồn cộng đồng v.v ) Trong quan trọng loại chất thải sinh từ hoạt động sản xuất hoạt động sống Theo quan...
 • 83
 • 749
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp Bảo Vệ Môi Trường trước sau mùa bão lũ của huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam.

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp Bảo Vệ Môi Trường trước và sau mùa bão lũ của huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam.

Công nghệ - Môi trường

... tham gia người dân Ứng với thực tế , đề tài “ Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp Bảo Vệ Môi Trường trước sau mùa bão lũ huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam” thực MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI: 2.1 Mục tiêu chung ... phương phải có cách giải pháp ứng cứu Phương pháp nghiên cứu : Đề xuất nội dụng nghiên cứu dựa việc thừa kế có chọn lọc kết nghiên cứu nước trước nhằm rút ngắn thời gian thực đề tài giảm thiểu ... liệu trạng môi trường  HIện trạng tài nguyên đất, nước , rừng , đa dạng sinh học, khoáng sản  Hiện trạng quản môi trường : Rác thải , khí thải , nước thải, nước cấp, trình độ nhân lực quản lý...
 • 107
 • 771
 • 1

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho cụm công nghiệp Tháp Chàm đến năm 2020

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho cụm công nghiệp Tháp Chàm đến năm 2020

Công nghệ - Môi trường

... điểm sản xuất vấn đề ô nhiễm môi trường chưa lưu ý mức Để góp phần cải thiện điều kiện môi trường cung cấp cho quan quản giải pháp quản môi trường, tiến hành đề tài Nghiên cứu trạng đề xuất ... nằm tình trạng nên vấn đề bảo vệ môi trường quan tâm cụm công nghiệp tỉnh cần phải có giải pháp bảo vệ môi trường hợp SVTH: TRẦN THỊ MINH – MSSV:103108118 Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp GVHD: ... dựng giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trườngGiải pháp kỹ thuật - Giảm thiểu nguồn SVTH: TRẦN THỊ MINH – MSSV:103108118 Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp GVHD: TS TRƯƠNG THANH CẢNH bảo vệ môi trường...
 • 74
 • 522
 • 0

NGHIÊN CỨU HIỆN trạng đề xuất giải pháp quản chất thải sinh hoạt trên địa bàn quận 7 TP HCM

NGHIÊN CỨU HIỆN trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn quận 7 TP HCM

Công nghệ - Môi trường

... xuất biện pháp quản chất thải rắn sinh hoạt quận công việc cấp thiết có ý nghĩa thực tế, đề tài Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận 7” thực với mong ... sinh hoạt nguồn - Chương 7: Đề xuất giải pháp quản chất thải rắn cho quận đến năm 2030 Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp quản CTRSH địa bàn quận 1.8 Kết luận Kiến nghịÝ nghĩa khoa học thực ... Nguyễn Thị Kim Trâm 1 Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp quản CTRSH địa bàn quận Đề tài cung cấp giải pháp thực tiễn giúp cho nhà quản quận quản chất thải rắn sinh hoạt từ đến năm 2030.CHƯƠNG...
 • 97
 • 372
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp quản nước thải bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Quảng Ninh

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý nước thải bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Quảng Ninh

Thạc sĩ - Cao học

... TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG - NGUYỄN HOÀNG ANH NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN NƢỚC THẢI BỆNH VIỆN VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN, QUẢNG NINH ... cứu đối tƣợng sau: Nghiên cứu hoạt động bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, từ nghiên cứu động lực dẫn đến tác động môi trƣờng Nghiên cứu trạng xả nƣớc thải bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Trong nghiên ... động môi trƣờng xấu nƣớc thải bệnh viện gây Với mong muốn đó, tác giả lựa chọn đề tài Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp quản nƣớc thải bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Quảng Ninh.” Đề tài...
 • 110
 • 276
 • 0

khảo sát hiện trạng đề xuất giải pháp quản môi trường dự án xây dựng khu trung tâm thương mại - dịch vụ - siêu thị ngân hà plaza, vũng tàu

khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường dự án xây dựng khu trung tâm thương mại - dịch vụ - siêu thị ngân hà plaza, vũng tàu

Công nghệ - Môi trường

... đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường) Nội dung trình tự bước thực Khảo sát trạng đề xuất giải pháp quản môi trường thực theo hướng ... xử tác động tiêu cực, đảm bảo xử chất thải phát sinh từ hoạt động dự án đạt tiêu chuẩn môi trường Nhà nước quy định Phương pháp áp dụng Khảo sát trạng đề xuất giải pháp quản môi trường ... huy công trường Ban huy công trường phối hợp với Chủ đầu tư việc quản lý, giải vấn đề liên quan đến công tác vệ sinh môi trường Ban huy công trường lập biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nơi...
 • 186
 • 705
 • 0

đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp quản môi trường tại một số nhà máy chế biến cao su trên địa hình tỉnh tây ninh

đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường tại một số nhà máy chế biến cao su trên địa hình tỉnh tây ninh

Công nghệ - Môi trường

... xử quản khí thải, chất thải rắn chưa trọng Do đề tài “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản môi trường số nhà máy chế biến mủ cao su địa bàn tỉnh Tây Ninh” thực nhằm đánh giá trạng môi ... phát thải, từ đánh giá trạng môi trường qua đánh giá lực quản vấn đề môi trường nhà máy chế biến cao su địa bàn tỉnh Tây Ninh Chương 4: Đề xuất giải pháp quản môi trường cho nhà máy chế ... ty, quy mô, công nghệ sản xuất, nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, trạng quản xử vấn đề môi trường hoạt động sản xuất, chế biến nhà máy b Phương pháp điều tra thực địa: • Tham quan...
 • 143
 • 2,555
 • 8

Đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp quản môi trường nước thải làng nghề đúc đồng Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường nước thải làng nghề đúc đồng Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Nông - Lâm - Ngư

... Khái niệm quản môi trường Quản môi trường hoạt động lĩnh vực quản xã hội; có tác động điều chỉnh hoạt động người dựa tiếp cận có hệ thống kỹ điều phối thông tin, vấn đề môi trường có ... Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nguồn nước thải bao gồm nước thải sản xuất ... Nguyên, ban chủ nhiệm khoa Môi Trường với nguyện vọng thân, em tiến hành đề tài: “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản môi trường nước thải làng nghề đúc đồng Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện Lương...
 • 83
 • 610
 • 2

đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp quản môi trường tại thị trấn thanh sơn, huyện sơn động, tỉnh bắc giang

đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường tại thị trấn thanh sơn, huyện sơn động, tỉnh bắc giang

Kinh tế - Quản lý

... giá mức độ quan trọng đối tượng hệ thống quản - Phân tích thực trạng triển khai hiệu công cụ quản môi trường Đề xuất giải pháp quản môi trường địa phương Phương pháp - Phỏng vấn người ... thực trạng môi trường thị trấn Thanh Sơn - Đánh giá hệ thống quản môi trường (bao gồm hệ thống quản hành nhà nước, hệ thống sách, biện pháp kỹ thuật hệ thống quản môi trường) - Đề xuất giải ... DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Hệ thống môi trường đất, nước, không khí quản môi trường thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 2.2 Phạm vi nghiên cứu Đề...
 • 85
 • 859
 • 1

Thẩm định phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản doc

Thẩm định và phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản doc

Thủ tục hành chính

... Tài nguyên Môi trường Quy định lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác khoáng sản MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ... giá tác động môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường; Giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có) Giấy phép đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư * Số lượng hồ sơ: 01 Thời hạn giải (bộ) ... kinh tế - kỹ thuật - Bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Bản cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường; Giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có) - Giấy phép đăng ký kinh doanh/giấy...
 • 5
 • 522
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố bắc giang vùng phụ cận

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố bắc giang và vùng phụ cận

Thạc sĩ - Cao học

... nghiên c u v h th ng s n xu t rau 36 N i dung phương pháp nghiên c u 51 3.1 ð i tư ng nghiên c u, th i gian nghiên c u 51 3.2 N i dung nghiên c u 51 3.3 Phương pháp nghiên c u 51 3.4 Phương pháp ... tích x s li u 53 K t qu nghiên c u th o lu n 4.1 ð c ñi m chung v Thành ph b c giang 4.2 K t qu nghiên c u v th c tr ng s n xu t rau 53 53 thành ph B c Giang 4.3 71 K t qu nghiên c u tri n khai ... h p Khi nghiên c u v vai trò c a ñ t ñ i v i tr ng, ph i ñ c bi t quan tâm t i y u t : ð a hình ñ t ñai, thành ph n v t lý, thành ph n hóa h c ch ñ nư c c a ñ t ñ b trí c u tr ng h p *Gi...
 • 130
 • 619
 • 0

Xem thêm