nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của nhà máy xi măng hoàng mai đến môi trường sống xung quanh

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố bắc giang vùng phụ cận

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố bắc giang và vùng phụ cận

Thạc sĩ - Cao học

... nghiên c u v h th ng s n xu t rau 36 N i dung phương pháp nghiên c u 51 3.1 ð i tư ng nghiên c u, th i gian nghiên c u 51 3.2 N i dung nghiên c u 51 3.3 Phương pháp nghiên c u 51 3.4 Phương pháp ... bư c ñ u ñư c hình thành, phương th c áp d ng s n xu t nhà màn, nhà lư i ch ng côn trùng, s n xu t nhà plastic không c ñ nh ñ h n ch y u t môi trư ng b t l i, tr ng rau b ng k thu t th y canh, ... toàn h p lý cho ñ n v n chưa có nghiên c u ñư c th c hi n Vì v y, nghiên c u th c tr ng ñ xu t gi i pháp phát tri n h th ng s n xu t rau an toàn c a Thành ph , ph i nghiên c u, ñánh giá m t cách...
 • 130
 • 623
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường ô tô cao tốc hà nội hải phòng

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường ô tô cao tốc hà nội  hải phòng

Thạc sĩ - Cao học

... Từ thực tế đó, định chọn đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác giải phóng mặt Dự án xây dựng đường ô tô cao tốc ... đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung Khóa luận gồm chương: Chƣơng 1: Tổng quan vấn đề ... định sống cho người dân bị ảnh hưởng đảm bảo nguồn thu nhập họ không bị suy giảm để mức sống trì B Kiến nghị Nâng cao hiệu công tác GPMB thực Dự án phát triển Kinh tế - Xã hội đề tài nêu đề xuất...
 • 14
 • 908
 • 1

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xác định giá thuê đất cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố hà nội

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xác định giá thuê đất cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... để quan thuế thực việc giảm tiền thuê đất theo quy định - Sau trường hợp thuê đất có định giảm tiền thuê đất Cục thuế chuyển lập danh sách trường hợp đến Sở Tài nguyên môi trường để đề nghị Sở ... giá thực trạng công tác xác định giá thuê đất, làm rõ số nguyên nhân, khó khăn vướng mắc trình thực việc thực việc xác định giá thuê đất địa bàn thành phố Hà Nội - Đưa giải pháp, kiến nghị đề xuất ... trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác xác định giá thuê đất cho tổ chức kinh tế địa bàn thành phố Hà Nội” Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu quy định giá đất, phương pháp định giá...
 • 12
 • 770
 • 1

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính về đất đai ở quận tây hồ, thành phố hà nội

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính về đất đai ở quận tây hồ, thành phố hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... trung bỡnh ca mc x pht quy nh i vi hnh vi ú; nu vi phm cú tỡnh tit gim nh thỡ mc tin pht cú th gim xung thp hn, nhng khụng c gim quỏ mc ti thiu ca mc x pht; nu hnh vi vi phm cú tỡnh tit tng nng thỡ ... 32.840,45m2: + m trờn cm phng Phỳ Thng: 9.170,6m2 Trung tõm ó san i cõy ci, dng hng ro tụn bo v bao quanh khu t, nhiờn khuụn viờn khu t cũn 01 h gia ỡnh n , cha di chuyn nh tm v cõy ci + Bói c 12 ... b Nguyn Th Dch v ngi thõn Ngy 10/3/2010 UBND qun Tõy H ó cú bn s 210/UBND-TNMT gi UBND Thnh ph xin ý kin ch o v vic thu hi v cp t ti s 18 ngừ 45 Vừng Th Ngy 10/5/2010 UBND Thnh ph H Ni cú bn...
 • 19
 • 1,750
 • 7

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp đối với nguồn rác thải sinh hoạt tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đối với nguồn rác thải sinh hoạt tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Công nghệ - Môi trường

... để góp phần tìm hiểu đề xuất số giải pháp cho công tác QLMT địa phƣơng Đặc biệt vấn đề RTSH gây nhiều xúc công tác vệ sinh môi trƣờng xã, thị trấn Trong khoá luận thực hiên: "Nghiên cứu thực trạng ... đề xuất giải pháp nguồn rác thải sinh hoạt huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng” Với mục tiêu nội dung nghiên cứu nhƣ sau: Mục tiêu: Điều tra trạng phát sinh vấn đề môi trƣờng liên quan đến RTSH để đề xuất ... Giải pháp hoàn thiện việc quản lý rác thải huyện Vĩnh Bảo 40 3.3.2.1 Giải pháp quản lý 40 3.3.2.2 Giải pháp kinh tế 41 3.3.2.3 Giải pháp quy hoạch .41 3.3.2.4 Giải...
 • 57
 • 700
 • 5

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển hệ thống rau an toàn,trên địa bàn TP Bắc Giang vùng Phụ cận

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống rau an toàn,trên địa bàn TP Bắc Giang và vùng Phụ cận

Nông học

... tế, sở hạ tầng nông hộ có ảnh hởng đến đề tài - Thực trạng sản xuất rau, cấu giống rau địa bàn thành phố 1.5.2 Giới hạn đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng sản xuất rau địa bàn thành phố ... cứu đợc thực Vì vậy, nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn Thành phố, phải nghiên cứu, đánh giá cách tơng đối toàn diện (nông học, kinh tế, môi trờng ... pháp canh tác hợp lý, nhằm giảm đến mức thấp d lợng hoá chất có rau xanh gây tác hại cho sức khoẻ ngời, cần đánh giá thực trạng môi trờng canh tác có tác động lớn đến ô nhiễm Qua kết nghiên cứu...
 • 116
 • 842
 • 2

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển công tác quản lý, sản xuất giống cây nguyên liệu giấy trong tổng công ty giấy việt nam tại vùng trung tâm bắc bộ

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển công tác quản lý, sản xuất giống cây nguyên liệu giấy trong tổng công ty giấy việt nam tại vùng trung tâm bắc bộ

Báo cáo khoa học

... khai đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển công tác quản lý sản xuất giống nguyên liệu giấy Tổng công ty giấy Việt Nam vùng Trung Tâm Bắc Bộ 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài ... Các giải pháp phát triển công tác Quản lý sản xuất giống 2.2.5.1 Mốt số sở đề xuất giải pháp phát triển công tác quản lý sản xuất giống Để đề xuất giải pháp phát triển công tác quản lý, sản xuất ... tra trường thực trạng quản lý SX giống đơn vị Tổng hợp phân tích số liệu Tổng kết đánh giá thực trạng công tác quản lý SX giống Đánh giá ảnh hưởng số sách đến công tác quản lý SX giống Đề xuất giải...
 • 72
 • 552
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp hỗ trợ đào tạo nhân lực hệ y tế dự phòng một số tỉnh miền núi phía bắc

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hỗ trợ đào tạo nhân lực hệ y tế dự phòng một số tỉnh miền núi phía bắc

Báo cáo khoa học

... thanh-quyết toán tài -kinh phí đề tài Hà nội, ngày tháng năm 2007 Chủ nhiệm đề tài Gs.Ts Lê Ngọc Bảo Tóm tắt kết thực đề tài Tên đề tài Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp hỗ trợ đào tạo nhân ... cứu 2.1 Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu mô tả, điều tra cắt ngang, kết hợp với nghiên cứu phân tích đề xuất số giải pháp hỗ trợ đào tạo nhân lực y tế dự phòng 2.2 Đối tợng nghiên cứu Toàn thể cán ... cứu thực trạng đào tạo nhân lực y tế dự phòng ba tỉnh miền núi phía bắc ii Nghiên cứu đề xuất giải pháp hỗ trợ đào tạo nhân lực y tế dự phòng tỉnh miền núi phía bắc II phơng pháp nghiên cứu 2.1...
 • 34
 • 655
 • 1

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp tổ chức sản xuất phôi gia công các chi tiết lớn phục vụ lĩnh vực chế tạo thiết bị xi măng, thuỷ điện, nhiệt điện, dầu khí, hoá dầu

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp tổ chức sản xuất phôi và gia công các chi tiết lớn phục vụ lĩnh vực chế tạo thiết bị xi măng, thuỷ điện, nhiệt điện, dầu khí, hoá dầu

Cơ khí - Vật liệu

... (cái) Máy xúc E 2503: Nội địa Máy xúc thủy lực >= 5m3/g: V.1/ Máy xúc đất: Đèo nai Núi béo Đông bắc Nội địa Cao sơn Máy xúc thủy lực lớn -
 • 81
 • 607
 • 2

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông hộ tại xã vĩnh hảo huyện bắc quang tỉnh hà giang

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông hộ tại xã vĩnh hảo huyện bắc quang tỉnh hà giang

Kinh tế - Quản lý

... suy nghĩ tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông hộ xã Vĩnh Hảo- huyện Bắc Quang- tỉnh Hà Giang” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu ... rút 16 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 18 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu .18 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu ... tích thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nông hộ * Đề xuất số giải pháp phát triển kinh tế nông hộ xã Vĩnh Hảo 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 3.5.1.1...
 • 63
 • 1,263
 • 7

nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho các hộ nuôi cá trên địa bàn xã trung sơn huyện đô lương , tỉnh nghệ an

nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho các hộ nuôi cá trên địa bàn xã trung sơn huyện đô lương , tỉnh nghệ an

Nông nghiệp

... nhanh và cho suất cao.” 16 16 Chương PHƯƠNG PHÁP, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2.1.1 Đôi tượng nghiên cứu - Nghiên cứu hiện trạng sản xuất, quá trình ... các hộ nuôi cá? 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 Chọn điểm nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu, để đạt được mục tiêu nghiên cứu, các điểm chọn nghiên cứu phải đại diện cho ... công bằng dân chủ, công bằng xã hội 1.1.4.3 Hiệu quả môi trường Hiệu quả môi trường sản xuất nông nghiệp phải đảm bảo cho môi trường sinh thái ngày càng được bảo vệ và cải...
 • 67
 • 696
 • 5

nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

Sư phạm

... hướng giải pháp từ năm 2010 đến năm 2015 năm 2020 - Nội dung nghiên cứu: Đề tài giới hạn phân tích thực trạng, nguyên nhân yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập đói nghèo hộ nông dân qua đề xuất giải pháp ... Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn” Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu Đề tài nghiên cứu, đánh giá thực trạng, nguyên nhân đói nghèo hộ đề xuất giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững địa bàn huyện ... 2 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH Hoàng Minh Hiền NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA BỂ,...
 • 136
 • 897
 • 3

nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển hệ thống cây xanh bóng mát nội thành, thành phố thái nguyên

nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống cây xanh bóng mát nội thành, thành phố thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... chọn đề xuất loài trồng 3.3.5 Đề xuất giải pháp phát triển xanh - Các giải pháp khoa học kỹ thuật - Các giải pháp qui hoạch - Các giải pháp vốn đầu tư - Các giải pháp quản lý bảo vệ 3.4 Phƣơng pháp ... thực đề tài Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển hệ thống xanh bóng mát nội thành, thành phố Thái Nguyên” Mục tiêu nghiên cứu - Xác định loại hình xanh đô thị, đặc điểm thành phần ... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Là thành phần loài, thành phần dạng sống, khả sinh trưởng, phát triển chất lượng hệ thống xanh bóng mát 3.2 Địa điểm nghiên...
 • 94
 • 571
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25