nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường ở thành phố hà tĩnh và một số giải pháp khắc phục

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường ở thành phố Hà Tĩnh và một số giải pháp khắc phục

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh một số giải pháp khắc phục

Khoa học xã hội

... nghiên cứu: Thực trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh 6.2 Khảo sát đánh giá thực trạng ô nhiêm môi trương thành phố Tĩnh yếu tố ảnh hưởng tình trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh ... động môi trường khu công nghiệp” Đối tượng khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tưọng nghiên cứu Thực trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh số giải pháp khắc phục 3.2 Khách thể nghiên cứu Nghiên cứu ... ảnh hưởng lớn đến sống sức khỏe người dân thành phố Tĩnh Xuất phát từ vấn đề thực tiễn nói định chọn đề tài “ Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh số giải pháp khắc phục ...
 • 29
 • 7,313
 • 36
Thực trạng ô nhiễm môi trường ở thành phố Hà Tĩnh và một số giải pháp khắc phục

Thực trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh một số giải pháp khắc phục

Công nghệ - Môi trường

... môi trường thành phố Tĩnh số giải pháp khắc phục đến thành công Trong đề tài đã: - Nêu khái niệm môi trường ô nhiễm môi trường - Nêu lên thực trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh, số ... nghiên cứu: Thực trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh 6.2 Khảo sát đánh giá thực trạng ô nhiêm môi trương thành phố Tĩnh yếu tố ảnh hưởng tình trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh ... đến ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh - Nêu nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường thành phố tĩnh - Nêu tác hại việc ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh - Bước đầu đề xuất số giải pháp...
 • 28
 • 1,688
 • 3
Đề tài:

Đề tài: "Thực trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh một số giải pháp khắc phục” pptx

Báo cáo khoa học

... nghiên cứu: Thực trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh 6.2 Khảo sát đánh giá thực trạng ô nhiêm môi trương thành phố Tĩnh yếu tố ảnh hưởng tình trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh ... nhiễm môi trường - Nêu lên thực trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh, số thống kê liên quan đến ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh - Nêu nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường thành phố ... thành phố tĩnh - Nêu tác hại việc ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh - Bước đầu đề xuất số giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh mà quan trọng giải pháp tuyên...
 • 32
 • 1,714
 • 5
Khó khăn trong việc học từ vựng của học sinh dân tộc thiểu số ở Trường PTDT nội trú Sơn La và một số giải pháp khắc phục

Khó khăn trong việc học từ vựng của học sinh dân tộc thiểu số Trường PTDT nội trú Sơn La một số giải pháp khắc phục

Sư phạm

... SOME SUGGESTED SOLUSIONS (Khó khăn việc học từ vựng học sinh dân tộc thiểu số trường PTDT nội trú Sơn La số giải pháp khắc phục) M.A MINOR THESIS Field: English Teaching Methodology Code: 601410 ... không? a Khó khăn việc phát âm Có/ Không 53 b Khó nhớ ngữ ( collocation) cụm động từ ( multi-word verbs) Có/ Không c Học nhiều môn Có/ Không d Không đủ phương tiện hội để học từ vựng Có/ Không ... từ vựng bạn không hiệu quả? a Học nhiều từ b Không đủ thời gian c Không đủ động lực để học 9.Bạn thường học từ vựng theo hình thức cá nhân hay theo nhóm? 10 Bạn ôn tập từ vựng nhà nào? a Học...
 • 51
 • 638
 • 0
Slide THỰC TRẠNG và một số GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC ô NHIỄM môi TRƯỜNG ở THỊ TRẤN HƯƠNG KHÊ HUYỆN HƯƠNG KHÊ TỈNH hà TĨNH

Slide THỰC TRẠNG một số GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC ô NHIỄM môi TRƯỜNG THỊ TRẤN HƯƠNG KHÊ HUYỆN HƯƠNG KHÊ TỈNH TĨNH

Quản trị kinh doanh

... thực tiễn 1.2.1 Tình hình ô nhiễm môi trường giới 1.2.2 Tình hình ô nhiễm môi trường Việt Nam 1.2.3 Hậu chung ô nhiễm môi trường CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG THỊ TRẤN HƯƠNG KHÊ - ... TĨNH 2.2 Thực trạng ô nhiễm môi trường thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Tĩnh 2.2.1 Ô nhiễm môi trường không khí Ô nhiễm môi trường không khí thị trấn Hương Khê nguồn gây ô nhiễm sau: ... thiện ô nhiễm môi trường góp phần nâng cao chất lượng sống người dân sinh sống Đối tượng nghiên cứu Thực trạng ô nhiễm môi trường thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Tĩnh số giải pháp khắc...
 • 31
 • 1,361
 • 5
Ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay Thực trạng và một số giải pháp khắc phục

Ô nhiễm môi trường nước ta hiện nay Thực trạng một số giải pháp khắc phục

Môi trường

... hại môi trường Rất trường hợp gây ô nhiễm môi trường bị xử lí hình sự; biện pháp xử lí khác buộc phải di dời khỏi khu vực gây ô nhiễm, đóng cửa đình chỉnh hoạt động sở gây ô nhiễm môi trường không ... quan chức Nhà nước, chưa có chế tài đủ mạnh hộ làm nghề thủ công gây ô nhiễm môi trường chưa kiên loại bỏ làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nên tình trạng ô nhiễm môi trường làng ... tiễn Để ngăn chặn, khắc phục xử lí có hiệu hành vi gây ô nhiễm môi trường, cần thực đồng số giải pháp chủ yếu sau đây: Một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường, chế tài xử...
 • 10
 • 1,066
 • 0
Đề tài triết học

Đề tài triết học " Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC TA HIỆN NAY - THỰC TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC " pptx

Báo cáo khoa học

... Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC TA HIỆN NAY - THỰC TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRẦN ĐẮC HIẾN (*) Bài viết góp phần làm rõ thực trạng ô nhiễm môi trường nước ta phương diện: ô nhiễm môi trường ... gây ô nhiễm môi trường; chưa có chế tài đủ mạnh hộ làm nghề thủ công gây ô nhiễm môi trường, chưa kiên đình hoạt động nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Vì vậy, tình trạng ô nhiễm môi trường ... xuất nhà máy, làng nghề sinh hoạt ô thị lớn Ô nhiễm môi trường bao gồm loại chủ yếu là: ô nhiễm đất, ô nhiễm nước ô nhiễm không khí Trong ba loại ô nhiễm nước ta tình trạng ô nhiễm không khí đô...
 • 12
 • 746
 • 0
tình hình môi trường du lịch ở Thành phố Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc hiện nay ở Việt Nam.

tình hình môi trường du lịch Thành phố Nội một số tỉnh phía Bắc hiện nay Việt Nam.

Kinh tế - Quản lý

... nhân có hành vi vi phạm quy định bảo vệ mơi trường bị xử lý theo quy định Pháp luật Trường hợp tổ chức, cá nhân gây nhiễm, suy thối cố mơi trường mà khơng có biện pháp khắc phục biện pháp khắc OBO ... tỷ USD Mức tăng trưởng du lịch bình qn 13 15%/năm GDP du lịch chiếm 13-14% cấu GDP tồn thành phố, đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Để làm điều thành phố Nội cần tăng cường ... gồm quận nội thành huyện ngoại thành, dân số tồn thành phố khoảng 2, triệu người dân số nội thành khoảng 1, triệu Từ tình hình cấp bách quản lý chất thải rắn, Nội có định hướng chiến lược...
 • 35
 • 219
 • 0
Thực trạng phát triển công nghiệp chế biến nông sản XK và Một số Giải pháp chủ yếu

Thực trạng phát triển công nghiệp chế biến nông sản XK Một số Giải pháp chủ yếu

Kinh tế - Thương mại

... khả nộp thuế Căn vào khả nộp thuế chia hệ thống thuế thành loại: 2.3.1 Thuế thực Thuế thực loại thuế không dựa vào khả ngời nộp thuế Thuế thực bao gồm : Thuế điền thổ,thuế nhà cửa,thuế tài sản ... lực tài mà quỹ tiền tệ tập trung nhà nớc đợc hình thành, qua đảm bảo sở vật chất cho tồn hoạt động nhà nớc Chức tạo tiền đề để nhà nớc tiến hành phân phối phân phối lại tổng sản phẩm xã hội thu ... mức độ tuân thủ pháp luật thuế cha đồng đều .Một số doanh nghiệp cha chủ động nghiên cứu thực sách nh vớng mắc thụ động chờ quan Thuế hớng dẫn Mở rộng mô hình tự khai, tự nộp Nội ,Bà Rịa-Vũng...
 • 31
 • 560
 • 1
237 Tình hình thực hiện hai luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp ở An Giang và một số giải pháp khắc phục

237 Tình hình thực hiện hai luật thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp An Giang một số giải pháp khắc phục

Quản trị kinh doanh

... khơng thể tránh khỏi trở ngại khó khăn, điều quan trọng hết cần phải tìm hiểu, phát tìm giải pháp nhằm khắc phục 3 Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề bật trở ngại cơng tác quản lý ... thuế GTGT Tính thực thi việc áp dụng người kinh doanh hai luật thuế Đưa số giải pháp nâng cao hiệu cho cơng tác quản lý thực nhà kinh doanh Phương pháp nghiên cứu: 6.1 Phương pháp tiếp cận: Trao ... tâm mua sắm hàng hóa 6.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể: – Nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu Luật thuế DT LT, Luật thuế GTGT TNDN, việc tham khảo tài liệu có liện quan q trình thực đề tài (xem...
 • 50
 • 593
 • 1
Nghiên cứu một số khó khăn trong việc giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành khoa học tự nhiên và một số giải pháp khắc phục

Nghiên cứu một số khó khăn trong việc giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành khoa học tự nhiên một số giải pháp khắc phục

Báo cáo khoa học

... (5) số khó khăn thường gặp phải tiến hành khóa học TACN Phần III NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 Trong phần này, nhóm nghiên cứu trình bày đối tượng tham gia nghiên cứu, công cụ lấy số liệu, ... xuất nghiên cứu phù hợp với đối tượng sinh viên cụ thể bối cảnh nghiên cứu thực hiện, nên áp dụng cho sinh viên trường Đại học Hùng Vương Trên cở sở đánh giá, xem xét công trình nghiên cứu nước, ... Phương pháp nghiên cứu 1.7.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận - Mục đích: Tìm hiểu tình hình nghiên cứu vấn đề có liên quan, định hướng cho việc xây dựng đề cương nghiên cứu; phân tích tổng hợp số...
 • 58
 • 2,692
 • 24
THỰC TRẠNG HẰN LÚN VỆT BÁNH XE TRÊN MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG HẰN LÚN VỆT BÁNH XE TRÊN MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TẠI VIỆT NAM

Kiến trúc - Xây dựng

... : 2008 Thực trạng Hằn lún vệt bánh xe mặt đường bê tông nhựa Tại Việt Nam Các giải pháp của Bộ GTVT nhằm khắc phục Hằn lún vệt bánh xe thời gian vừa qua Một số kết quả nghiên cứu Viện ... lượng thi công, kiểm soát vật liệu đầu vào (QĐ số 1617/QĐBGTVT, QĐ số 858/QĐ-BGTVT, Thông tư số 27/2014/BGTVT, ) ISO 9001 : 2008 Các giải pháp của Bộ GTVT thời gian qua nhằm khắc phục Hằn ... điều kiện nhiệt ô mặt đường nhựa ở các tỉnh, thành phố lãnh thổ nước ta (63 tỉnh thành) Nhiệt ô không khí ( ô C) Số TT Trạm Vĩ ô ( ô ) Cao nhất tuyệt ô i trung bình tháng...
 • 44
 • 1,205
 • 1
Những khó khăn trong việc học kỹ năng nghe của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Hàng hải Việt Nam và một số giải pháp khắc phục

Những khó khăn trong việc học kỹ năng nghe của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Hàng hải Việt Nam một số giải pháp khắc phục

Thạc sĩ - Cao học

... THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Các bạn sinh viên năm thứ trường Đại học Hàng hải Việt Nam thân mến, giảng viên Bộ môn tiếng Anh trường, làm nghiên cứu khó khăn ... (NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC HỌC KỸ NĂNG NGHE CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC) M.A MINOR THESIS Field: English Teaching Methodology Code: 60.14.10 ... học nghe tiếng Anh Tôi mong bạn giúp đỡ cách điền vào bảng câu hỏi sau Sự tham gia bạn đóng vai trò quan trọng thành công đề tài Tôi chân thành cảm ơn cộng tác bạn I Dưới số khó khăn việc học...
 • 61
 • 868
 • 1
Nghiên cứu thực trạng vệ sinh môi trường hộ gia đình tại một số tỉnh Kon Tum

Nghiên cứu thực trạng vệ sinh môi trường hộ gia đình tại một số tỉnh Kon Tum

Sinh học

... SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG NÔNG THÔN VIỆT NAM 18 1.4 CÁC CHÍNH SÁCH VỀ NƢỚC SẠCH VỆ SINH MÔI TRƢỜNG NÔNG THÔN VIỆT NAM 21 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 ĐỐI ... tài: Nghiên cứu thực trạng vệ sinh môi trƣờng hộ gia đình sốtỉnh KonTum” với mục tiêu: (1) Mô tả thực trạng vệ sinh nguồn nước, nhà tiêu hộ gia đình sốtỉnh Kon Tum (2) Phân tích số yếu ... bệnh nhƣ xa lạ Vừa qua Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đƣa thông tin nghiên cứu tình trạng nhiễm asen nƣớc ta với số giật Qua khảo sát số vùng thuộc 12 tỉnh thành phố miền có vùng có asen vƣợt...
 • 93
 • 2,095
 • 5
Nghiên cứu thực trạng bảo vệ môi trường và đề xuất mô hình phát triển du lịch cộng đồng cho làng nghề chè tại tân cương

Nghiên cứu thực trạng bảo vệ môi trường đề xuất mô hình phát triển du lịch cộng đồng cho làng nghề chè tại tân cương

Công nghệ - Môi trường

... không phát sinh ô nhiễm môi trường Xử lý nước thải: + Phương pháp keo tụ + Phương pháp … • Ảnh hưởng nước thải, trình xử lý, sau xử lý tới dân cư môi trường xung - quanh • Môi trường đất  Môi ... Phương pháp vấn: phương pháp sử dụng vấn trực tiếp  Phương pháp phòng thí nghiệm 2.5 Dự kiến kết nghiên cứu CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC LÀNG 3.1 Thực trạng quản lý môi trường ... làm cho môi trường số làng nghề có biểu ô nhiễm nghiêm trọng như: ô nhiễm nguồn nước mặt ,nước ngầm, ô nhiễm không khí, chất thải rắn chưa quản lý, thu gom để xử lý vừa gây ô nhiễm môi trường, ...
 • 17
 • 666
 • 0
NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NƯỚC NHIỄM DẦU TỪ CÁC TỔNG KHO XĂNG DẦU VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM DẦU TỪ CÁC KHO XĂNG DẦU Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NƯỚC NHIỄM DẦU TỪ CÁC TỔNG KHO XĂNG DẦU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM DẦU TỪ CÁC KHO XĂNG DẦU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nông - Lâm - Ngư

... hưởng bao gồm khu cảng 30.000 ruộng lúa, trại cá trại vịt Vì vậy, vấn đề đặt phải có phương pháp xử lý triệt để lượng nước ô nhiễm Dựa sở tổng hợp phương pháptrạng ô nhiễm đề tài đời giải pháp ... rò rỉ tràn dầu cục môi trường thống kê từ năm 1989 Trong cố nghiêm trọng xảy vào tháng 10 năm 1994 tàu chở dầu Singapore đâm vào cầu tàu cảng Cát Lái sông Sài Gòn gần thành phố Hồ Chí Minh làm ... thơm Ngồi dầu không hồ tan tạo thành lớp màng mỏng bọc quanh chất rắn lơ lửng, chúng ảnh hưởng đến kh ả lắng chất rắn lơ lửng tạo thành hợp chất kết hợp không lắng NGUỒN NỨƠC NHIỄM DẦU TỪ HOẠT...
 • 9
 • 909
 • 9
Hiện trạng môi trường làng nghề thêu ren an hoà xã thanh hà, huyện thanh liêm,tỉnh hà nam và một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Hiện trạng môi trường làng nghề thêu ren an hoà xã thanh hà, huyện thanh liêm,tỉnh nam một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Khoa học tự nhiên

... đá 5% Dệt nhuộm ơm tơ, thuộc da 17% Thủ công mỹ nghệ 39% Chế biến lơng thực , thực phẩm, chăn nuôi, giết mổ 20% Chế biến lơng thực, thực phẩm, chăn nuôi, giết mổ 20% (Ngu n: t ng c c mụi tr ng ... 91 60 65 70 50 14 12 10 Dệt nhuộm, ơm tơ v thuộc da Chế biến lơng thực, thực phẩm, chăn nuôi v giết mổ Tái chế phế liệu Thủ công mỹ nghệ Sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác đá (Ngu n: bỏo cỏo ... c b ụ nhi m chỡ Lng thu c da xó Li u Xỏ (t nh Hng Yờn), ụ nhi m ngu n n c v i cỏc d l ng nh Cr, phốn, thu c th c v t, vụi nờn cỏc b nh liờn quan th hi n r t rừ rng v ph bi n nh b nh v ph i nóo,...
 • 99
 • 1,308
 • 6
Tài liệu Luận văn thạc sỹ nông nghiệp

Tài liệu Luận văn thạc sỹ nông nghiệp " HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ THÊU REN AN HÒA, XÃ THANH HÀ, HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH NAM MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG " pdf

Thạc sĩ - Cao học

... Liêm, tỉnh Nam số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường" Đề tài thực cung cấp thông tin cụ thể trạng môi trường khu vực làng nghề đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường phục vụ ... ô nhiễm môi trường làm suy thoái môi trường nghiêm trọngC, tác động trực tiếp tới sức khoẻ người dân ngày trở thành vấn đề xúc Ô nhiễm môi trường làng nghề có số đặc điểm sau: * nhiễm môi trường ... thải ngành chăn nuôi chất hữu dễ bị phân hủy, gây ô nhiễm môi trường, tạo mùi khó chịu, không xử lý tốt gây ô nhiễm môi trường: đất, nước không khí Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí đặc trưng...
 • 101
 • 902
 • 6
Nghiên cứu tình trạng rối loạn dinh dưỡng lipid ở người trưởng thành tại cộng đồng và một số giải pháp can thiệp dự phòng

Nghiên cứu tình trạng rối loạn dinh dưỡng lipid người trưởng thành tại cộng đồng một số giải pháp can thiệp dự phòng

Báo cáo khoa học

... thói quen ăn uống có 54 RLLM 47 Bng 3.10 Mối liên quan tiêu thụ thực phẩm cholesterol hai giới 55 Bng 3.11 Mối liên quan tiêu thụ thực phẩm triglycerid 56 Bng 3.12 Tớnh a dng ngun cung cp ... 3.18 So sỏnh hm lng cỏc cht chng oxy húa khu phn 65 Bng 3.19 Đặc diểm đối tợng nghiên cứu phân bố theo nhóm đối chứng can 67 thiệp Bng 3.20 S thay i v s o huyt ... u c hai chõn Cõn c t v trớ n nh v bng phng o chiu cao ng bng thc g, cú chia chớnh xỏc ti milimột Chiu cao c ghi theo cm v s l i tng b guc dộp, i chõn khụng, ng quay lng vo thc o Gút chõn, mụng,...
 • 168
 • 744
 • 1

Xem thêm