nghiên cứu tính chất hoá học của flo 1 tác dụng với kim loại

Bài giảng điện tử môn hóa học: flo doc

Bài giảng điện tử môn hóa học: flo doc

Hóa học - Dầu khí

... chất dẻo bền học bền hoá học như: teflon Củng cố: Tính chất lý học: Là chất khí màu lục nhạt độc Tính chất hóa học: + Tác dụng với kim loại + Tác dụng với hidro + Tác dụng với nước ứng dụng : sn ... tính chất hoá học flo Tác dụng với kim loại Phiếu giao việc số 3 Flotác dụng với kim loại không? tư ợng? Sản phẩm tạo ra? Viết phương trình phản ứng? Flo đóng vai trò chất gì, kim loại đóng ... vai trò chất phản ứng? Phản ứng thuộc loại phản ứng nào? Tác dụng với nhôm Tác dụng với magiê Đáp án phiếu giao việc số Flo tác dụng trực tiếp hầu hết với kim loại (kể vàng, bạc, bạch kim) Hiện...
 • 14
 • 374
 • 0

Bài tập nhôm và kim loại tác dụng với axit

Bài tập nhôm và kim loại tác dụng với axit

Hóa học

... hổn hợp tác dụng hết dung dịch axit HCl tạo 10 ,08 lít khí Giá trị m là: A 16 ,4 B 14 ,6 C 16 ,2 D 18 ,5 Câu 36: Cho 24,3 gam kim loại X (hoá trị n không đổi) tác dụng với 5,04 lít O2 thu chất rắn ... tác dụng vừa đủ với 1lít dung dịch HCl 0,3M Xác định kim loại hóa trị III? A.V B Fe C.Cr D.Al Câu 22 Trộn H2SO4 1, 1M với dung dịch NaOH 1M theo tỉ lệ thể tích 1: 1 dung dịch A Cho 1, 35 gam nhôm ... n Al2O3 = 12 :13 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu dung dịch X 1, 792 lít NO Cô cạn dung dịch X thu gam chất rắn khan? A.80,94 gam B.82 ,14 gam C .10 4,94 gam D 90 ,14 gam Câu 31: Cho m...
 • 3
 • 3,136
 • 108

Bài soạn nhom va kim loai tac dung voi dung muoi

Bài soạn nhom va kim loai tac dung voi dung muoi

Ngữ văn

... Phản ứng hoá học xảy trường hợp không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? A Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng B Al tác dụng với CuO nung nóng C Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng D Al tác dụng với axit ... Al hỗn hợp X giá trị m A 21, 95% 1, 47 B 21, 95% 2,25 C 78,05% 0,78 D 21, 95% 0,78 Câu 32: Cho 2 ,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu Al dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu hỗn hợp Y gồm oxit ... gam Tính x A.0,75M B 0,625M C.0,25M D.0,75M 0,25M Câu 37: Hỗn hợp A gồm kim loại X, Y, Z có tỷ lệ mol tương ứng 1: 2: tỷ lệ khối lượng nguyên tử tương ứng 10 : 11 : 23 Cho 24,582 gam A tác dụng với...
 • 6
 • 1,044
 • 48

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải nhiễm thuốc nổ nhóm nitrophenol bằng một số tác nhân hóa học, xúc tác kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải nhiễm thuốc nổ nhóm nitrophenol bằng một số tác nhân hóa học, xúc tác kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh

Thạc sĩ - Cao học

... 4,0 315 4,26 10 , 312 MNP 25 7,0 315 4,27 10 ,2 51 10,0 315 4,27 10 ,056 4,0 365 3,08 19 7, 014 DNP 10 0 7,0 365 3,07 19 7,302 10 ,0 365 3,08 19 8 ,13 2 4,0 360 2,64 18 8,623 TNP 10 0 7,0 360 2,64 18 9,335 10 ,0 ... phỳt % mg/l/phỳt % mg/l/phỳt % mg/l/phỳt % mg/l/phỳt 15 30 45 60 10 0 11 ,93 95 ,1 98,9 99,4 10 0 10 ,3 5,4 3,6 3,6 95,7 99,7 10 0 6,70 6,53 4,37 10 0 11 ,84 T kt qu c dn trờn Bng 3.2 ta nhn thy tc trung ... (pH=3) (pH=3) (pH=3) (pH=3) (pH=6) (pH=6) (pH=6) (pH=6) 2,82 11 ,93 4,88 10 ,3 3,65 6,70 10 ,22 11 ,84 3,32 6 ,15 8,74 8,87 4,96 6,75 11 ,7 12 ,16 T kt qu dn Bng 3.6 ta nhn thy iu kin mụi trng pH=6 thớ...
 • 19
 • 959
 • 1

Tài liệu An toàn DB2 UDB, Phần 1: Hiểu cách các tài khoản người dùng và nhóm tương tác với DB2 UDB ppt

Tài liệu An toàn DB2 UDB, Phần 1: Hiểu cách các tài khoản người dùng và nhóm tương tác với DB2 UDB ppt

Cơ sở dữ liệu

... thiết kế để khai thác mật yếu Ví dụ, nhiều chương trình cố dùng mật phổ biến "password", "12 3456", "11 111 1", "db2admin" v.v để đạt quyền truy cập vào hệ thống Do đó, điều quan trọng không nên coi ... xác nhận ID mật người dùng cách sử dụng phương tiện an toàn bên Nếu ID mật người dùng không cung cấp kèm với yêu cầu, DB2 UDB ngầm sử dụng ID mật người dùng sử dụng để đăng nhập vào máy trạm, nơi ... sẻ LAN được, xác thực máy tính khác Do đó, bạn phải đảm bảo hệ thống DB2 UDB bạn tài nguyên tệp máy tính khác Các ứng dụng chạy ngữ cảnh tài khoản LocalSystem (LSA) sử dụng kết nối DB2 UDB ngầm...
 • 21
 • 351
 • 0

Tuyển chọn định hướng các nhóm vi sinh vật đất có khả năng chống chịu với nồng độ muối cao và chuyển phèn gây độc với thực vật để sử dụng trong các vùng đất canh tác bị tác động bởi biến đổi khí hậu pptx

Tuyển chọn định hướng các nhóm vi sinh vật đất có khả năng chống chịu với nồng độ muối cao và chuyển phèn gây độc với thực vật để sử dụng trong các vùng đất canh tác bị tác động bởi biến đổi khí hậu pptx

Báo cáo khoa học

... 0,05 0 ,1 0,2 0,4 0,8 1, 6 3,2 6,4 Vi khu n (ch ng) 212 13 4 81 77 43 26 17 15 X khu n (ch ng) 75 44 36 29 22 17 13 N m men (ch ng) 12 7 92 76 49 34 22 13 N m m c (ch ng) 17 7 95 86 49 37 26 18 N m ... N m r (ch ng) T ng s (ch ng) Ngu n m u đ t Đ tm n Đ t phèn 256 12 1 95 49 15 1 51 203 40 85 42 790 303 T ng s 377 14 4 202 243 12 7 10 93 Ảnh Khu n lạc vi khu n (ảnh trái) nấm men (ảnh phải) phân ... chuyển nguyên liệu phèn (không biểu hoạt tính) ví dụ vi khuNn có tới 77 /12 1 chủng kiểm tra hoạt tính Điều liên quan đến hoạt động trao đổi chất chúng với chu trình lưu huỳnh sắt tự nhiên (Richard...
 • 8
 • 592
 • 2

Báo cáo y học: "tác dụng của liệu pháp quang động (photodynamic therapy) dùng laser 662nm và thuốc nhóm chlorin đối với ung thư thực nghiệm sarcom 180" pps

Báo cáo y học:

Báo cáo khoa học

... chng 14 Th tớch 13 2 13 7 31 139 27 (mm3) GD 37 (-) (-) gõy u ngy ngy Th tớch (mm3) GD 10 Th tớch 298 316 10 0 311 10 5 10 7 (-) (-) 402 355 11 6 378 13 2 ngy (mm3) GD 14 Th tớch ngy (mm3) GD 16 ... tớch ngy 19 ngy 21 ngy 14 0 (-) (-) 642 413 17 2 673 13 9 16 6 (35%)** (-) 10 74 346 208 10 21 (mm3) GD 452 (67%)*** 369 (-) 13 20 286 17 1 13 92 (mm3) GD 392 (78%)*** 642 (-) 16 38 270 17 4 13 34 ... 52,2 42,5 55 22,6 17 ,2 21, 1 32,7 36,9 21, 5 11 ,4 1, 1 8,5 36 24,8 10 ,7 8,7 30,3 49 ,1 19,2 15 ,9 33,7 26 ,1 11 ,3 6,7 Chng PDT.7 PDT .14 14 21 28 Ngy sau gõy u Biu 3: S lng t bo viờm trờn...
 • 31
 • 581
 • 0

vận dụng phương pháp Công tác xã hội nhóm với trẻ khiếm thị tại trường Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội

vận dụng phương pháp Công tác xã hội nhóm với trẻ khiếm thị tại trường Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội

Xã hội học

... 2.3 .1 kết đạt Mối quan hệ nhân viên Công tác xã hội với em ngày tiến triển tốt Tạo tin tưởng từ em với nhân viên Công tác xã hội Tác động sinh hoạt nhóm giúp em tự tin, mạnh dạn giao tiếp với ... nguyên trưởng điều tắc hoạt động nhóm - Các thành viên nhóm thảo 11 /3/2 012 hành Tổ chức trò chơi trợ giúp viên Buổi 15 /3/2 012 nhân Công tác xã hội Nhóm phó - Hát vài khởi động - Định hướng phát triển ... Công tác xã hội nhóm, 2 010 Nguyễn Thị Thái Lan, giáo trình Công tác xã hội nhóm, nxb Lao Động – xã hội, 2008 Lê Hồng Thuỷ: Khả người mù, Hội người mù Việt Nam, 19 99 4 Đề tài: “Công tác xã hội với...
 • 17
 • 1,601
 • 12

nghiên cứu khả năng xử lý nước thải nhiễm thuốc nổ nhóm nitrophenol bằng một số tác nhân hóa học, xúc tác kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh

nghiên cứu khả năng xử lý nước thải nhiễm thuốc nổ nhóm nitrophenol bằng một số tác nhân hóa học, xúc tác kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh

Khoa học tự nhiên

... mg/l/ph mg/l 16 3,0 0 16 3,0 0 16 3,0 15 6,83 95, 81 10,4 86,75 46,78 5,08 12 0,2 30 1, 36 99 ,16 5,4 40 ,19 75,34 4,09 11 7,2 45 0, 61 99,63 3,6 16 ,53 89,86 3,25 12 4,5 60 10 0 2,72 5, 61 96,56 2,62 13 0 ,1 pH = ... l 14 1 ,13 mg/l, CH2O2 = 1, 75 .10 -2M, CFe(II) = 1, 75 .10 -4M Các kết nghiên cứu đ-ợc trình bày Bảng 3 .10 d-ới Bng 3 .10 S phõn hy DNP theo nhit mụi trng pH=3 (C0DNP = 14 1 ,13 mg/l, CH2O2 = 1, 75 .10 -2M, ... 27, 81 93,75 14 ,57 96,72 10 32,42 92, 71 20,36 95,42 3,78 99 ,15 13 15 ,54 96,50 8,22 98 ,15 10 0 15 1, 03 99,77 10 0 ứng (t, phút) CH2O2 = 3,5x10-2M (*) Ghi chỳ: Nu ly dung dch cú MNP ban u (14 0 19 0...
 • 108
 • 393
 • 0

luận văn thạc sĩ Vận dụng phương pháp công tác xã hội nhóm nhằm giảm thiểu thực trạng bất bình đẳng giới đối với phụ nữ trong gia đình nông thôn tại xã Tân Lập- Sông Lô- Vĩnh Phúc hiện nay

luận văn thạc sĩ Vận dụng phương pháp công tác xã hội nhóm nhằm giảm thiểu thực trạng bất bình đẳng giới đối với phụ nữ trong gia đình nông thôn tại xã Tân Lập- Sông Lô- Vĩnh Phúc hiện nay

Khoa học xã hội

... Vĩnh Phúc Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA ĐỀ TÀI 1. 1 Các khái niệm 1. 1 .1 Giới giới tính Giới (Gender) thuật ngữ xã hội học bắt nguồn từ môn nhân loại học nghiên cứu vai trò, trách nhiệm quyền lợi ... phủ nghiên cứu giảng dạy khoa học giới Trong lĩnh vực nghiên cứu giới: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu phụ nữ, Viện khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Viện nghiên cứu ... quán Giới tính sư khác biệt mặt sinh học nam nữ, sinh cú Ví dụ phụ nữ mang thai sinh con, nam giới thỡ khụng 1. 1.2 Phương pháp công tác xã hội nhóm 1. 1.2 .1 Công tác xã hội Trên giới, Công tác xã...
 • 99
 • 835
 • 2

Vận dụng phương pháp công tác xã hội nhóm nhằm giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng giới đối với phụ nữ trong gia đình nông thôn tại xã Tân Lập- Sông Lô- Vĩnh Phúc hiện nay

Vận dụng phương pháp công tác xã hội nhóm nhằm giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng giới đối với phụ nữ trong gia đình nông thôn tại xã Tân Lập- Sông Lô- Vĩnh Phúc hiện nay

Văn hóa - Lịch sử

... nhiệm vụ nghiên cứu 3 .1 Mục đích nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 .1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5 .1 Cơ sở ... SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA ĐỀ TÀI 1. 1 Các khái niệm 1. 1 .1 Giới, bình đẳng giới số khái niệm liên quan ● Giới (Gender): Là thuật ngữ xã hội học bắt nguồn từ môn nhân loại học nghiên cứu vai trò, trách ... địa bàn xã thể trai khuyến khích học hành cao gái Được học cấp học cao lực Còn gái vấn đề học xem nhẹ Con gái không học học hết tiểu học, trung học sở mà không học cao lên có lực, đặc biệt gia...
 • 20
 • 1,194
 • 5

Bài toán muối nhôm tác dụng với dung dịch bazơ

Bài toán muối nhôm tác dụng với dung dịch bazơ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... A.7,728gam ho c 12 ,788 gam B .10 ,235 gam C 7,728 gam D 10 ,235 gam ho c 10 ,304 gam VD 9: Dung d ch X g m AlCl3 a mol/l Al2(SO4)3 b mol/l Cho 400 ml dung d ch X tác d ng v i 612 ml dung d ch NaOH 1M thu ... gam VD 12 : Cho m gam h n h p X g m kim lo i ki m thu c chu kì liên ti p tác d ng v i 18 0 ml dung d ch Al2(SO4)3 1M thu ñư c 15 ,6 gam k t t a; khí H2 dung d ch A N u cho m gam h n h p X tác d ng ... ↓: 0,05 mol  ⇒ n OH- = 0,05 + 0 ,1 = 0,55 mol  [Al(OH)4 ] : 0 ,15 − 0,05 = 0,1mol  0,55 ⇒ Vdd KOH = = 0,275 lít CÁC BÀI T P V N D NG VD 1: Nh dung d ch NaOH 1M vào dung d ch ch a 0,7 mol AlCl3...
 • 4
 • 16,072
 • 191

Các thao tác kết nối ADO.NET sử dụng cấu trúc dòng lệnh với namespace System.Data

Các thao tác kết nối ADO.NET sử dụng cấu trúc dòng lệnh với namespace System.Data

Kỹ thuật lập trình

... việc nhập thông tin : Thực xóa thông tin học sinh lưu table HOCSINH Hướng dẫn: - Tương tự thêm học sinh - Thực xóa thông tin học sinh cần phải biết mã học sinh cần xóa: Delete From HOCSINH Where ... học sinh, cần phải kiểm tra xem học sinh cần lưu có table HOCSINh chưa? - Nếu chưa có thực INSERT INTO Nếu tồn thực UPDATE Xử lý kiện học sinh Xử lý kiện biết mã học sinh : Clear liệu control để ... row (chọn học sinh) ListView  hiển thị thông tin học sinh vừa chọn lên control form để chỉnh sửa cập nhật thông tin Hướng dẫn: - Xử lý kiện SelectedIndexChanged Khi thực lưu thông tin học sinh,...
 • 6
 • 843
 • 8

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát từ xa đối với Qũy tín dụng nhân dân cơ sở tại Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi khu vực Hà Nội.DOC

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát từ xa đối với Qũy tín dụng nhân dân cơ sở tại Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi khu vực Hà Nội.DOC

Kế toán

... I IV I II III - - - - - - - 8 9 9 IV 2 2 2 2 QTDNDTW 1 1 1 1 QTDND sở 16 9 16 7 16 6 16 9 17 0 17 1 17 1 17 1 Tổng số 18 7 18 3 18 3 18 6 18 8 18 9 18 9 19 3 (Nguồn báo cáo giám sát BHTG Chi nhánh khu vực Hà ... nâng cao chất lợng công tác giám sát từ xa QTDND sở Hà Nội 9 12 12 12 12 Hà Tây 71 72 72 72 73 73 73 Phú Thọ 28 28 28 28 28 28 28 Vĩnh Phúc 35 33 32 32 32 32 32 Bắc Ninh 13 13 13 13 13 13 13 Bắc ... Bắc Giang 8 8 9 Hòa Bình 4 4 4 Tổng số 16 9 16 7 16 6 16 9 17 0 17 1 17 1 (Nguồn báo cáo giám sát BHTG Chi nhánh khu vực Hà Nội năm 2002-2003) 12 73 28 32 13 17 1 Với phạm vi quản lý nh Chi nhánh thực...
 • 107
 • 1,279
 • 7

Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Truyền tải điện I .doc

Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Truyền tải điện I .doc

Kế toán

... Nợ TK 15 2: 3 .11 7 .18 0.8 41 TK 15 2(2): 747.943.600 TK 15 2(3): 2.369.237.2 41 Nợ TK 13 3 (1) : 311 . 718 .084 Có TK 3 31( 1): 3.428.898.925 TK 3 31( 1) - CT viễn thông ĐL: TK 3 31( 1) - BQLDAĐMB: TK 3 31( 1) - XN ... kỳ vào hoá đơn mua nguyên vật liệu, phiếu nhập kho, kế toán ghi: Nợ TK 611 ( 611 1): Chi phí mua Nợ TK: 13 3 Có 11 1, 11 2, 14 1, 3 31, 311 : Tổng giá toán c Cuối kỳ, tính trị giá vật t, hàng hoá xuất ... 3.525.206 .19 4 1. 386.958. 710 .863 4.085.063.046 1. 168.967.052.530 4.085.063.046 1. 460.468.9 21. 638 2 .11 3.596.509.3 41 ( 715 .9 71. 667.782) 953.474.000 98.754.000 3 41. 100.893 1. 490.000 2 .12 1. 911 .670.474...
 • 76
 • 589
 • 0

Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu với việc tăng cường hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty cơ khí ô tô 1-5.doc

Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu với việc tăng cường hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty cơ khí ô tô 1-5.doc

Kế toán

... TK 15 2, TK 15 1 TK 611 TK 15 2, TK 15 1 K/c giá trị NVL tồn kho đầu kỳ, K/c trị giá NVL tồn cuối kỳ hàng mua đường tháng trước hàng mua đường tồn cuối tháng TK 11 1, 11 2, 3 31, 311 TK 11 1, 11 2, 3 31 ... từ: 1, 2,5,7,8, 10 ,4,6 - Bảng kê: 1, 2,3,4,5,6,,8,9 ,11 ; sổ TK - Sổ chi tiết: TK 3 31, TK 13 1, vật t, 511 - Bảng phân bổ: 1, 2,3 - Các TK sử dụng TK 11 1, 11 2 (chi tiết cho ngân hàng) 15 2, 15 3, 15 4, 15 5, ... 20 01 2002 2003 10 00đ 10 00đ 10 00đ 10 00đ 10 00đ 56.627.000 28.2 41. 000 17 4.000 890 8 .14 7.000 0,0 21 0, 616 59.688.000 45 .16 3.000 669.000 970 8 .14 7.000 0,082 1, 84 13 7.650.000 10 0.673.000 1. 057.000 11 20...
 • 66
 • 676
 • 7

Xây dựng quan hệ hợp tác với cơ quan Hải quan để thực hiện tốt công tác thu thuế XNK qua Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV.DOC

Xây dựng quan hệ hợp tác với cơ quan Hải quan để thực hiện tốt công tác thu thuế XNK qua Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV.DOC

Kế toán

... 2007 2008 2009 - Vốn huy động 46 .11 5 59. 910 67.262 85.747 11 3.724 Huy động từ dân cư 25.824 31. 153 36.3 21 44.588 51. 176 Huy động từ TCKT 20.2 91 28.757 30.9 41 41. 159 62.548 - Tỷ lệ nguồn vốn TDH ... Minh Thu 15 Hải quan 48 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0 918 .775.368 Biểu đồ 1. 1: Tốc độ tăng trưởng tài sản 15 8 219 16 0000 14 0000 11 7976 12 0000 99660 858 51 100000 80000 ... đề án cấu lại ) Bảng 1. 1: Tổng tài sản BIDV giai đoạn 2005-2009 Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 Tổng tài sản 70802 858 51 99660 11 7976 15 8 219 21% 16 % 18 % 34% Tốc độ tăng...
 • 82
 • 545
 • 2

Phân tích tác dụng của từng lực lượng thúc đẩy sự thay đổi kinh doanh và quản lý .Mối quan hệ giữa các lực lượng ấy và sự cần thiết phát hiện kịp thời chúng đối với các doanh nghiệp .doc.DOC

Phân tích tác dụng của từng lực lượng thúc đẩy sự thay đổi kinh doanh và quản lý .Mối quan hệ giữa các lực lượng ấy và sự cần thiết phát hiện kịp thời chúng đối với các doanh nghiệp .doc.DOC

Kế toán

... tập chung dân chủ đợc coi nguyên tắc bao trùm loại tổ chức nhiên cần đợc vận dụng sát hợp với tính chất loại tổ chức có phơng thức hoạt động khác nhau ,với tổ chức quản lý kinh doanh nguyên tắc tự ... hành song cần đợc kịp thời điều chỉnh qua thực tế để phù hợp với điều kiện cụ thể Mỗi yếu tố tổ chức mang tính động có vai trò tác dụng riêng, định nhiều hay hiệu lực tổ chức quản lý chức yếu ... động phân công bố trí sử dụng lực lợng lao động với cách làm việc khoa học nhằm đạt suất hiệu cao.Tổ chức lao động quản lý phận tổ chức lao động mà đối tợng cán quản lý với đặc thù dạng lao động...
 • 13
 • 1,305
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty dệt 83.DOC

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty dệt 83.DOC

Kế toán

... vốn lu động Tháng1 11 645600657 Tháng 16 899362049 Tháng 18 158047933 11 645600657 10 78 210 38289 0 ,10 8 16 899362049 11 110 116 5 615 0 ,15 2 18 158047933 10 9457474 419 0 ,16 6 277,78 19 77,37 18 0,72 9,26 6,5 6,02 ... lu động Vốn cố định 19 97 19 5858735427 18 3452625 514 55305532 11 334475205 10 5637875260 17 5622064537 19 98 218 975632965 19 375 415 4280 75 412 568 12 597435903 10 45396 214 12 15 666084 715 9 Nhìn vào bảng ta ... đợc số vốn ( 0 ,15 2 0 ,10 8)* 10 78 210 38282 0 ,15 2 So sánh tháng tháng Số vốn lu động tiết kiệm tuyệt đối = 312 135 316 0 đồng 16 ( 0 ,16 6 0 ,10 8) * 10 78 210 38289 = 57903890780 đồng 0 ,10 8 Số vốn tiết...
 • 24
 • 552
 • 0

Xem thêm