nghiên cứu tính chất điện hóa của vật liệu

tổng hợp và nghiên cứu tính chất điện hóa của vật liệu lai ghép oxit vô cơ với polime dẫn tio2pani

tổng hợp và nghiên cứu tính chất điện hóa của vật liệu lai ghép oxit vô cơ với polime dẫn tio2pani

Khoa học tự nhiên

... QUốC GIA Hà NộI TRƯờNG ĐạI HọC KHOA HọC Tự NHIÊN TRầN QUANG THIệN TổNG HợP Và NGHIÊN CứU TíNH CHấT ĐIệN HóA CủA VậT LIệU LAI GHéP OXIT VÔ CƠ VớI POLIME DẫN TiO2PANi LUậN VĂN THạC Sĩ KHOA HọC Hà ... kộp coi nh mt t in Cd Tng tr ca quỏ trỡnh Faraday Zf in tr dung dch R in tr dung dch R Bình điện hóa AD () Nguồn Pot/Gal Impedance IM6 PC Printer DA Hỡnh 10: S ca h thng o in húa v tng tr...
 • 69
 • 1,130
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano

Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano

Khoa học tự nhiên

... kết nghiên cứu vật liệu BaTiO3 1.2.1 Cấu trúc tinh thể vật liệu BaTiO3 1.2.2 Một số tính chất điển hình vật liệu BaTiO3 1.2.2.1 Tính chất điện môi BaTiO3 14 14 16 16 1.2.2.2 Tính chất sắt điện ... kết nghiên cứu đem lại) 4.2.1 Đã chế tạo nghiên cứu tính chất điện từ vật liệu đa pha điện từ BaTiO3 pha tạp Fe dạng gốm khối kích thước nano 4.2.2 Đã khảo sát cấu trúc tính chất điện từ mẫu vật ... trúc tính chất điện, từ vật liệu BaTiO3 pha tạp Fe Vì lý đây, chọn vấn đề " Chế tạo nghiên cứu tính chất điện, từ vật liệu BaTiO3 pha tạp dƣới dạng mẫu khối kích thƣớc nano" Đây họ vật liệu có...
 • 61
 • 606
 • 2

Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu batio3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano

Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu batio3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano

Thạc sĩ - Cao học

... kết nghiên cứu vật liệu BaTiO3 1.2.1 Cấu trúc tinh thể vật liệu BaTiO3 1.2.2 Một số tính chất điển hình vật liệu BaTiO3 1.2.2.1 Tính chất điện môi BaTiO3 14 14 16 16 1.2.2.2 Tính chất sắt điện ... điện từ vật liệu Đối tƣợng nghiên cứu: hệ vật liệu đa pha điện từ (multiferroicss) BaTi1xFexO3 đồng tồn tính chất sắt điện sắt từ nhiệt độ phòng Phƣơng pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu đề ... Suchtelen [44] người nghiên cứu tính chất vật liệu tổ hợp từ hai pha Kết nghiên cứu hiệu ứng từ - điện vật liệu tổ hợp có pha từ giảo pha áp điện cho thấy hiệu ứng có tính chất định hướng mô tả...
 • 62
 • 429
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano

Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano

Quản trị kinh doanh

... kết nghiên cứu vật liệu BaTiO3 1.2.1 Cấu trúc tinh thể vật liệu BaTiO3 1.2.2 Một số tính chất điển hình vật liệu BaTiO3 1.2.2.1 Tính chất điện môi BaTiO3 14 14 16 16 1.2.2.2 Tính chất sắt điện ... kết nghiên cứu đem lại) 4.2.1 Đã chế tạo nghiên cứu tính chất điện từ vật liệu đa pha điện từ BaTiO3 pha tạp Fe dạng gốm khối kích thước nano 4.2.2 Đã khảo sát cấu trúc tính chất điện từ mẫu vật ... tính chất từ vật liệu BaTiO3 3.5.1 Sự phân pha từ tính vật liệu Ba(Ti1-xFex)O3 3.5.2 Ảnh hưởng khuyết thiếu ôxy lên tính chất từ vật liệu BaTiO3 3.5.3 Ảnh hưởng tỷ lệ ion Fe3+/Fe4+ lên tính chất...
 • 27
 • 248
 • 0

Nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện hóa của vật liệu oxit mangan được điều chế bằng phương pháp khử

Nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện hóa của vật liệu oxit mangan được điều chế bằng phương pháp khử

Công nghệ - Môi trường

... giác Phương pháp sử dụng để nghiên cứu tính chất điện hoá động học chế phản ứng chất nghiên cứu điện cực khác Phương pháp đo cho phép áp đặt lên điện cực nghiên cứu điện có dạng xác định quét ... lớn vật liệu có xu kết tinh dạng hausmannite Mn3O4 nhiều (phản ứng 2’ chiếm ưu thế) 3.2 Tính chất điện hóa vật liệu oxit mangan 3.2.1 Ảnh hưởng môi trường trình thủy nhiệt lên tính chất điện hóa ... K50A 18 Khoa Hóa Học Nguyễn Thị Thanh Chuyền Khóa luận tốt nghiệp 2009 Khảo sát tính chất điện hóa vật liệu thu môi trường chất điện li 2.3 Nội dung thực nghiệm 2.3.1 Chuẩn bị dung dịch điện cực...
 • 48
 • 1,891
 • 2

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện hóa của vật liệu oxit mangan được điều chế bằng phương pháp khử doc

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện hóa của vật liệu oxit mangan được điều chế bằng phương pháp khử doc

Khoa học tự nhiên

... hóa – khử KMnO4 etanol nhằm dánh giá tính chất điện hóa vật liệu dựa dung lượng riêng C Vì thực đề tài: Nghiên cứu cấu trúc tính chất điện hóa vật liệu oxit mangan điều chế phương pháp khử” ... giác Phương pháp sử dụng để nghiên cứu tính chất điện hoá động học chế phản ứng chất nghiên cứu điện cực khác Phương pháp đo cho phép áp đặt lên điện cực nghiên cứu điện có dạng xác định quét ... lớn vật liệu có xu kết tinh dạng hausmannite Mn3O4 nhiều (phản ứng 2’ chiếm ưu thế) 3.2 Tính chất điện hóa vật liệu oxit mangan 3.2.1 Ảnh hưởng môi trường trình thủy nhiệt lên tính chất điện hóa...
 • 32
 • 768
 • 0

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu nanocomposite polyaniline tio2

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu nanocomposite polyaniline tio2

Kỹ thuật

... 3.1.1 Tụng hp TiO2/PANi bng k thut in húa quột th vũng 12 10 Dòng điện (mA) 2 -2 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 Điện (V so với Ag/AgCl) Hỡnh 1: ng cong dũng-th quột th vũng tng ... PHP QUẫT TH VếNG TRấN NN THẫP THNG 12 10 Tăng số vòng quét Dòng điện (mA) -2 -4 -6 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 Điện (V so với Ag/AgCl) Hỡnh 3: Tng hp TiO2/PANi trờn nn thộp thng ... TiO2/PANi bng phõn cc mt dũng c nh 1mA/dm2 ng cong th in cc v thi gian c trỡnh by hỡnh 3.2 1.25 1.20 Điện (V/ AgCl) 1.15 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 0.85 10 20 30 40 Thời gian (phút) Hỡnh 2: ng cong th-thi...
 • 26
 • 716
 • 0

nghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ tnt trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường.

nghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ tnt trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường.

Tiến sĩ

... Nghiên cứu đặc tính Von-Ampe điện cực phương pháp VonAmpe tuần hoàn (CV) - Hoạt hóa bề mặt điện cực - Khảo sát đặc tính đặc tính Von – Ampe điện cực làm việc 2.4.2 Nghiên cứu tính chất điện hóa ... dung Nghiên cứu tính chất điện hóa thuốc nổ TNT vật liệu điện cực khác nhằm ứng dụng phân tích môi trường” làm đề tài nghiên cứu luận án với mục tiêu tự chế tạo điện cực với vật liệu kích thước ... ưu điện cực biến tính CpC4mim Từ nghiên cứu thực điện cực CpC4mim rút điều kiện tối ưu Bảng 3.7 Bảng điều kiện tối ưu cho cho trình khảo sát tính chất điện hóa trình khảo sát tính chất điện hóa...
 • 27
 • 439
 • 0

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường

Kinh tế - Quản lý

... hưởng đến tính chất điện hóa TNT vật liệu điện cực khác • Tìm điều kiện tối ưu cho trình khảo sát tính chất điện hóa TNT • Thử nghiệm khảo sát tính chất TNT môi trường chất lỏng ion mẫu thực điện ... Cacbon loại vật liệu gần phổ biến sử dụng để chế tạo điện cực nghiên cứu điện hóa Ngoài vật liệu cacbon kể < < < có số vật liệu cacbon khác nhà nghiên cứu giới sử dụng để chế tạo điện cực trình ... Vai trò môi trường làm việc nghiên cứu tính chất điện hóa TNT < TNT chất tan nước, độ tan TNT nước nhiệt độ thường khoảng 130mg/l [4], muốn nghiên cứu tính chất điện hóa TNT TNT thường hòa tan...
 • 148
 • 488
 • 0

Nghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường

Nghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường

Thạc sĩ - Cao học

... 2.3.3 Vi điện cực 49 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 51 2.4.1 Nghiên cứu đặc tính Von-Ampe điện cực phương pháp Von-Ampe tuần hoàn (CV) 51 2.4.2 Nghiên cứu tính chất điện hóa TNT ... THUỐC NỔ TNT 1.1.1 Tính chất điện hóa TNT 1.1.2 Ứng dụng điện hóa việc xử lý phân tích TNT .10 1.1.3 Vai trò môi trường làm việc nghiên cứu tính chất điện hóa TNT .10 1.2 ... LÊ THỊ VINH HẠNH NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN HÓA CỦA THUỐC NỔ TNT TRÊN CÁC VẬT LIỆU ĐIỆN CỰC KHÁC NHAU NHẰM ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: Hóa Lý thuyết Hóa lý Mã số: 62.44.31.01...
 • 20
 • 245
 • 0

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu Nanocomposite Polyaniline TiO2

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu Nanocomposite Polyaniline TiO2

Quản trị kinh doanh

... 3.1.1 Tụng hp TiO2/PANi bng k thut in húa quột th vũng 12 10 Dòng điện (mA) 2 -2 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 Điện (V so với Ag/AgCl) Hỡnh 1: ng cong dũng-th quột th vũng tng ... PHP QUẫT TH VếNG TRấN NN THẫP THNG 12 10 Tăng số vòng quét Dòng điện (mA) -2 -4 -6 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 Điện (V so với Ag/AgCl) Hỡnh 3: Tng hp TiO2/PANi trờn nn thộp thng ... TiO2/PANi bng phõn cc mt dũng c nh 1mA/dm2 ng cong th in cc v thi gian c trỡnh by hỡnh 3.2 1.25 1.20 Điện (V/ AgCl) 1.15 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 0.85 10 20 30 40 Thời gian (phút) Hỡnh 2: ng cong th-thi...
 • 26
 • 317
 • 0

các phương pháp nghiên cứu tính chất điện hoá của mno2

các phương pháp nghiên cứu tính chất điện hoá của mno2

Thạc sĩ - Cao học

... điều kiện Đ3 Tính chất điện hoá EMD Các tính chất điện hoá mẫu EMD đợc sản xuất dới điều kiện điện phân khác đợc nghiên cứu Muraki Okajima [7] Ea et al [9] Các kết đạt đợc hai nghiên cứu nói chung ... hai nghiên cứu nói chung tơng đồng; điện thế, thế, số tính chất khác phóng điện EMD phụ thuộc vào mật độ dòng nhiệt độ bể trình điện kết tủa Điện điện cực Điện điện cực EMD giảm theo tăng mật độ ... tín hiệu điện ngợc lại 4: Máy tính lu giữ xử lý số liệu đo đợc Điện cực nghiên cứu Điện cực đối Điện cực so sánh Hình 12: Bình đo 35 Phơng pháp đo đờng cong phân cực đợc thực thiết bị điện hoá...
 • 92
 • 698
 • 0

Nghiên cứu tính chất từ động của vật liệu nano cofe2o4 được chế tạo bằng phương pháp hóa có hỗ trợ vi sóng

Nghiên cứu tính chất từ động của vật liệu nano cofe2o4 được chế tạo bằng phương pháp hóa có hỗ trợ vi sóng

Vật lý

... thành vật liệu thuận từ Mỗi chất sắt từ có khả “từ hóa khử từ khác Từ tính chất người ta lại chia vật liệu sắt từ thành nhóm là: vật liệu từ cứng vật liệu từ mềm Vật liệu sắt từ mềm Vật liệu ... pháp hóa có hỗ trợ vi sóng Vật liệu CoFe2O4 nghiên cứu nước giới nhờ tính chất thú vị Tuy nhiên vật liệu dạng vô định hình chưa nhà vậtnghiên cứu sâu tính chất trình kết tinh chúng Vật liệu ... nghiên cứu nhận quan tâm lớn nhóm nghiên cứu CoFe2O4 loại vật liệu có nhiều ưu điểm vượt trội so với hạt nano oxit sắt nghiên cứu trước tính chất hóa lí ổn định, tính dị hướng cao, bị oxi hóa hơn,...
 • 69
 • 757
 • 5

Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nữa

Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nữa

Công nghệ - Môi trường

... biệt họ tre nứa với nguồn nguyên liệu phong phú có khả tái sinh nhanh Đây lợi để phát triển loại vật liệu Trên sở hình thành đề tài: Nghiên cứu tính chấtvật liệu polyme compozit sở nhựa polyvinyl ... phẩm mà không làm thay đổi tính chất học vật liệu b Nền polyme [4] Đây cấu tử vật liệu PC Polyme pha liên tục đóng vai trò chất kết dính làm nhiệm vụ liên kết vật liệu gia cường, SVTH: Lê Cao ... lẻ đặc tính công dụng hoàn toàn khác Nhưng chúng kết hợp với quy trình hợp lý tạo nên loại vật liệu có đặc tính sức bền lý cao hẳn Đó vật liệu compozit Nói cách khác compozit loại vật liệu đa...
 • 7
 • 1,132
 • 17

Nghiên cứu tính chất phát quang của vật liệu tổ hợp hữu cơ - vô cơ cấu trúc nano, ứng dụng trong diode phát quang hữu cơ.PDF

Nghiên cứu tính chất phát quang của vật liệu tổ hợp hữu cơ - vô cơ cấu trúc nano, ứng dụng trong diode phát quang hữu cơ.PDF

Công nghệ - Môi trường

... lớp mà vật liệu hữu đóng vai trò khác Tuy nhiên, chia làm ba loại vật liệu chính: Vật liệu truyền lỗ trống, vật liệu truyền điện tử vật liệu phát quang 1.2.1 Vật liệu truyền điện tử Vật liệu truyền ... lợng nhỏ tạp chất vào Alq3 nh lựa chọn vật liệu huỳnh quang hữu khác đóng vai trò vật liệu phát quang Vật liệu truyền điện tử đợc nghiên cứu chế tạo theo hớng có tổn thất truyền điện tử thấp ... 1.2.2 Vật liệu truyền lỗ trống Vật liệu đợc sử dụng rộng rãi để thực trình truyền lỗ trống TPD Ngoài ra, kể đến số loại vật liệu khác nh PVK, thờng đợc sử dụng rộng rãi nhiều nghiên cứutính chất...
 • 53
 • 822
 • 1

Xem thêm