nghiên cứu tích lũy các chất dinh dưỡng và khả năng cân bằng dinh dưỡng của rừng trồng keo lá tràm ở chu kỳ 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu hữu cơ để lại sau khai thác đến độ phì của đất và năng suất rừng trồng Keo lá tràm ở các chu kỳ sau tại Phú Bình, tỉnh Bình Dương

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu hữu cơ để lại sau khai thác đến độ phì của đất năng suất rừng trồng Keo tràm các chu kỳ sau tại Phú Bình, tỉnh Bình Dương

Lâm nghiệp

... nâng cao suất rừng trồng khả tự cân dinh - dưỡng rừng trồng Keo tràm qua chu kỳ kinh doanh Bước đầu nghiên cứu số mắt xích quan trọng chu trình dinh dưỡng rừng trồng Keo tràm, làm sở cho việc quản ... công trình nghiên cứu Do luận án nghiên cứu qua chu kỳ kinh doanh nên có kế thừa số liệu chu kỳ & số kết nghiên cứu hai chu kỳ công bố Kết nghiên cứu luận án cho rừng trồng keo tràm chu kỳ tác giả, ... gần có số nghiên cứu sinh khối rừng theo hướng xác định khả tích lũy Cacbon trước biến đổi khí hậu mà không vào nghiên cứu chu trình dinh dưỡng Nghiên cứu chu trình dinh dưỡng rừng trồng tỉ mỉ...
 • 182
 • 1,355
 • 5
Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu hữu cơ để lại sau khai thác đến độ phì của đất và năng suất rừng trồng Keo lá tràm ở các chu kỳ sau tại Phú Bình, tỉnh Bình Dương

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu hữu cơ để lại sau khai thác đến độ phì của đất năng suất rừng trồng Keo tràm các chu kỳ sau tại Phú Bình, tỉnh Bình Dương

Tiến sĩ

... trưởng, trữ lượng, suất sinh khối rừng qua chu kỳ kinh doanh - Nghiên cứu tích lũy chất dinh dưỡng khả cân dinh dưỡng rừng trồng Keo tràm chu kỳ 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp bố trí ... – 5cm sau 24 tháng có khả phân hủy đến 95% 4 .3. 2 Tích lũy dinh dƣỡng rừng trồng chu kỳ Khả sử dụng chất dinh dưỡng rừng trồng chu kỳ lượng hấp thụ chất dinh dưỡng tích lũy hàng năm theo dõi đến ... địa điểm nghiên cứu 5.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đất tán rừng rừng trồng Keo tràm loài đánh giá qua chu kỳ kinh doanh, cụ thể sau: +) Chu kỳ 1: Rừng trồng Keo tràm trồng từ hạt,...
 • 24
 • 467
 • 0
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Phân tích những thuận lợi - khó khăn khả năng đóng góp ngân sách của công ty du lịch An Giang" pdf

Báo cáo khoa học

... Xuất Nhập Khẩu 3 0 - P Đầu Tư – Xây dựng 5 0 - Chi Nhánh (TP.HCM) 0 2 43 112 131 32 31 27 31 10 13 10 1 116 38 78 15 12 10 22 5 Khu DL Bến Đá Núi Sam 61 29 32 11 5 Khu DL Tức Dụp 32 24 3 Nhà Nghỉ ... thực Thực năm 20 03 so kỳ (%) Ngành thương nghiệp 14 .39 0.8 63 16.190.011 112,50 Khách sạn-nhà hàng 2.745.925 3. 342. 531 121, 73 Dịch vụ 497.160 615.6 03 1 23, 82 Du lịch 5.619 2.450 43, 60 187.540 265.517 ... năm 2002 năm 20 03 % thực so kỳ (%) Ngành thương nghiệp 5.812.560 6.760.5 53 116 ,31 Khách sạn-nhà hàng 2.745.925 3. 342. 531 121, 73 Dịch vụ 497.160 615.6 03 1 23, 82 Du lịch 5.619 2.450 43, 60 187.540 265.517...
 • 125
 • 577
 • 0
Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và khả năng chống rối loạn lipit của dịch chiết từ lá cây dâu tằm (morus alba l )

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết khả năng chống rối loạn lipit của dịch chiết từ cây dâu tằm (morus alba l )

Công nghệ - Môi trường

... tiến hành cân trọng lượng chu t B A Hình 3. 1 Chu t béo phì (A) chu t nuôi thƣờng (B) Kết thay đổi trọng lượng chu t thể hình 3. 2 Hình 3. 2 Biểu đồ biểu diễn tăng trọng nhóm chu t với chế độ dinh dƣỡng ... trƣởng thành châu Âu châu Á Người trưởng thành Người trưởng thành châu Âu châu Á < 18,5 < 18,5 Bình thường 18,5 - 24,9 18,5 - 22,9 Quá cân ≥ 25 - 29,9 ≥ 23 BP độ 30 - 34 ,9 > 23 - 24,9 BP độ 35 ... Chƣơng ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 2.1.1 Mẫu thực vật + Dâu tằm (Morus alba L.) + Bộ phận sử dụng: + Địa điểm, thời gian thu mẫu: Dâu tằm thu vào tháng năm...
 • 40
 • 328
 • 2
Tài liệu Người lãnh đạo và khả năng cân bằng cuộc sống pdf

Tài liệu Người lãnh đạo khả năng cân bằng cuộc sống pdf

Kỹ năng giao tiếp

... đừng để rơi vào trạng thái không thỏa mãn với thành công, dù nhỏ nhặt Bởi khát vọng bạn thùng không đáy, rơi vào lọt mà điểm dừng Hãy học cách hân hoan, vui mừng với thành đạt tạo cân công việc, ... bạn yêu quý từ bé thơ sau tìm cách thực lại ước mơ mà ấp ủ khao khát Một chiến lược tuyệt với khác để nuôi dưỡng tinh thần bạn ghi lại thành hay kỳ tích mà bạn đạt vào Hãy suy nghĩ sâu sắc giàu ... khoảng cách để hai người xích lại gần bạn làm cho người xung quanh cười, bạn dễ dàng xây dựng mối quan hệ bền chặt Một khi, xây dựng cân mối quan hệ, bạn có cảm giác rõ rệt cộng hưởng tất...
 • 5
 • 517
 • 3
Tài liệu Người lãnh đạo và khả năng cân bằng cuộc sống doc

Tài liệu Người lãnh đạo khả năng cân bằng cuộc sống doc

Kỹ năng bán hàng

... đừng để rơi vào trạng thái không thỏa mãn với thành công, dù nhỏ nhặt Bởi khát vọng bạn thùng không đáy, rơi vào lọt mà điểm dừng Hãy học cách hân hoan, vui mừng với thành đạt tạo cân công việc, ... bạn yêu quý từ bé thơ sau tìm cách thực lại ước mơ mà ấp ủ khao khát Một chiến lược tuyệt với khác để nuôi dưỡng tinh thần bạn ghi lại thành hay kỳ tích mà bạn đạt vào Hãy suy nghĩ sâu sắc giàu ... khoảng cách để hai người xích lại gần bạn làm cho người xung quanh cười, bạn dễ dàng xây dựng mối quan hệ bền chặt Một khi, xây dựng cân mối quan hệ, bạn có cảm giác rõ rệt cộng hưởng tất...
 • 5
 • 383
 • 0
Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học " Điều tra, đánh giá nhu cầu khả năng cân bằng gỗ củi tại 2 thôn Nà làng Nà Cọ xã Khang Ninh - Ba Bể - Bắc Cạn " pptx

Cao đẳng - Đại học

... ta, chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, giao đất giao rừng tới hộ gia đình, quyền lợi nghĩa vụ người trồng rừng bảo vệ rừng, Phổ cập kỹ thuật phát động phong trào trồng rừng nhân dân, khuyến khích ... bảo vệ phát triển tài nguyên rừng, đặc biệt rừng tự nhiên Vườn Quốc gia Ba Bể Có cách nhìn đắn vấn đề gỗ củi địa bàn tầm quan trọng việc áp dụng giải pháp trồng rừng trồng phân tán để lấy gỗ củi, ... giải pháp cần thiết nhằm cân cung cầu gỗ củi cho thôn I Vật liệu phương pháp nghiên cứu * Số liệu điều tra, phân tích dự án gồm 114 hộ (toàn số hộ thôn) * Phương pháp chung sử dụng dự án -Phương...
 • 10
 • 558
 • 0
nghiên cứu khả năng hấp thụ carbon của rừng trồng keo tai tượng ở các tuổi khác nhau tại huyện yên bình – tỉnh yên bái

nghiên cứu khả năng hấp thụ carbon của rừng trồng keo tai tượng các tuổi khác nhau tại huyện yên bình – tỉnh yên bái

Thạc sĩ - Cao học

... 1660 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 D1 .3 (cm) 9,20 8,50 8,28 8,79 8,15 8,79 8,79 8,79 8 ,31 8,62 14,01 13, 38 13, 69 13, 69 13, 38 ... 13 14 15 16 17 18 3 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 19 20 21 22 23 24 25 26 27 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 Trên mặt đất Thân Kg 11 ,31 9,61 8, 73 9,05 9,25 9,8 10 ,34 ... 21,60 3, 58 21,75 3, 38 20,77 3, 77 22,07 6 ,33 11,25 6 ,33 11,95 6 ,31 12, 23 7,68 13, 65 5,50 9,48 6, 23 11,57 6,20 11,49 6,58 12 ,34 5,70 10 ,31 6 ,32 11,57 8 ,35 9,67 7 ,34 9 ,38 8 ,33 10, 63 8,81 10 ,35 8,21...
 • 67
 • 371
 • 1
Nghiên Cứu Khả Năng Hấp Thụ Carbon Của Rừng Trồng Keo Tai Tượng Ở Các Tuổi Khác Nhau Tại Huyện Yên Bình – Yên Bái

Nghiên Cứu Khả Năng Hấp Thụ Carbon Của Rừng Trồng Keo Tai Tượng Các Tuổi Khác Nhau Tại Huyện Yên Bình – Yên Bái

Nông - Lâm - Ngư

... 1660 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 D1 .3 (cm) 9,20 8,50 8,28 8,79 8,15 8,79 8,79 8,79 8 ,31 8,62 14,01 13, 38 13, 69 13, 69 13, 38 ... 12 13 14 15 16 17 18 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 19 20 21 22 23 24 25 26 27 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 Thân Kg 11 ,31 9,61 8, 73 9,05 9,25 9,8 10 ,34 9,17 9 ,38 ... 14,44 13, 97 12,75 12, 73 12,58 11 ,39 13, 32 13, 38 13, 81 10,88 13, 17 11,79 12,20 10 ,35 15,10 16,76 10,79 12,76 Tổng (kg) 49,50 44,72 43, 00 46 ,38 42,50 46 ,38 46 ,38 46 ,38 43, 00 45 ,36 139 ,90 133 ,30 133 ,00...
 • 66
 • 341
 • 0
nghiên cứu khả năng hấp thụ khí co2 của rừng trồng mỡ (manglietia conifera) tại thành phố lào cai, tỉnh lào cai

nghiên cứu khả năng hấp thụ khí co2 của rừng trồng mỡ (manglietia conifera) tại thành phố lào cai, tỉnh lào cai

Thạc sĩ - Cao học

... trình nghiên cứu giới Việt Nam có liên quan đến đề tài - Các công trình nghiên cứu sinh khối suất rừng - Các công trình nghiên cứu khả hấp thụ khí CO2 rừng - Các công trình nghiên cứu Mỡ 2 .3. 2 Nghiên ... 30 3. 1.1 Vị trí địa lý 30 3. 1.2 Địa hình, địa 30 3. 1 .3 Khí hậu, thuỷ văn 31 3. 1.4 Địa chất, thổ nhưỡng 33 3. 1.5 Hiện trạng đất đai tài nguyên rừng ... 1.1.1 Nghiên cứu sinh khối suất rừng 1.1.2 Nghiên cứu khả hấp thụ carbon rừng 1.1 .3 Nghiên cứu Mỡ (Manglietia conifera) 12 1.2 Việt Nam 13 1.2.1 Nghiên cứu sinh...
 • 108
 • 396
 • 0
Chất lượng nước và tích lũy vật chất dinh dưỡng trong ao nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) thâm canh ở quận ô môn, thành phố cần thơ

Chất lượng nước tích lũy vật chất dinh dưỡng trong ao nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) thâm canh quận ô môn, thành phố cần thơ

Nông - Lâm - Ngư

... tập nghiên cứu Hình 3. 1: Sơ đồ thu mẫu bùn đáy ao 3. 2 .3 Xác định lượng vật chất dinh dưỡng chất thải thải từ hệ thống nuôi cá, bao gồm nước thải chất thải rắn 3. 2 .3. 1 Xác định nguồn vật chất dinh ... cá…… 53 4 .3 Tích lũy vật chất dinh dưỡng ao nuôi…………………………… 54 4 .3. 1 Phân bố đạm lân ao nuôi……………………………………54 4 .3. 2 Cân dinh dưỡng ao nuôi………………………………… 60 CHƯƠNG 5………………………………………………………………… 63 KẾT ... TSS, TAN NO2-, NO3-, PO 43- - Tính tổng khối lượng NE, PE từ nguồn nước thay vào cách nhân giá trị TNE, TPE, với tổng thể tích nước thay vào 3. 2 .3. 2 Xác định nguồn vật chất dinh dưỡng đầu (i) Nước...
 • 135
 • 1,443
 • 15
nghiên cứu sự tích luỹ vật chất dinh dưỡng trong ao nuôi tôm sú (penaeus monodon) thâm canh ở vĩnh châu-sóc trăng

nghiên cứu sự tích luỹ vật chất dinh dưỡng trong ao nuôi tôm sú (penaeus monodon) thâm canh vĩnh châu-sóc trăng

Thủy sản

... 0,15 3, 13 ± 0,26 3, 37 ± 0, 73 3,74 ± 0,29 Độ ẩm bùn đáy (%) 38 ,1 ± 4 ,34 39 ,0 ± 1,84 41,0 ± 3, 05 43, 2 ± 4,99 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 25 Phụ lục 2: SỰ TÍCH LŨY DINH ... “ Nghiên cứu tích luỹ vật chất dinh dưỡng ao nuôi tôm sú (Penaeus monodon) thâm canh Vĩnh Châu-Sóc Trăng” thực Với nội dung nghiên cứu tích lũy dinh dưỡng ao nuôi theo thời gian, lượng dinh dưỡng ... 4.1.1 Tích lũy đạm ao nuôi 12 4.1.2 Tích lũy lân ao nuôi 13 4.1 .3 Tích lũy vật chất lơ lửng hữu lơ lửng 14 4.1.4 Tích lũy vật chất hữu bùn đáy 15 4.1.5 Tích lũy đạm...
 • 42
 • 1,380
 • 2
LUẬN VĂN : NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LUỸ VẬT CHẤT DINH DƯỠNG TRONG AO NUÔI TÔM SÚ (Penaeus monodon) THÂM CANH Ở VĨNH CHÂU-SÓC TRĂNG potx

LUẬN VĂN : NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LUỸ VẬT CHẤT DINH DƯỠNG TRONG AO NUÔI TÔM SÚ (Penaeus monodon) THÂM CANH VĨNH CHÂU-SÓC TRĂNG potx

Nông - Lâm - Ngư

... 0,15 3, 13 ± 0,26 3, 37 ± 0, 73 3,74 ± 0,29 Độ ẩm bùn đáy (%) 38 ,1 ± 4 ,34 39 ,0 ± 1,84 41,0 ± 3, 05 43, 2 ± 4,99 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 25 Phụ lục 2: SỰ TÍCH LŨY DINH ... “ Nghiên cứu tích luỹ vật chất dinh dưỡng ao nuôi tôm sú (Penaeus monodon) thâm canh Vĩnh Châu-Sóc Trăng” thực Với nội dung nghiên cứu tích lũy dinh dưỡng ao nuôi theo thời gian, lượng dinh dưỡng ... 4.1.1 Tích lũy đạm ao nuôi 12 4.1.2 Tích lũy lân ao nuôi 13 4.1 .3 Tích lũy vật chất lơ lửng hữu lơ lửng 14 4.1.4 Tích lũy vật chất hữu bùn đáy 15 4.1.5 Tích lũy đạm...
 • 42
 • 784
 • 2
Nghiên cứu đánh giá khả năng tích lũy các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển việt nam

Nghiên cứu đánh giá khả năng tích lũy các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển việt nam

Báo cáo khoa học

... CẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU I.1 Tình hình nghiên cứu I.1.1 Tình hình nước Nghiên cứu đánh giá khả tích lũy chất gây ô nhiễm môi trường trầm tích ven bờ biển 0-20m nước thực chất nghiên cứu cách ... 231 IV .3 Công tác đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lượng QA/QC 233 IV .3. 1 Đảm bảo chất lượng kiểm soát chất lượng lập chương trình kế hoạch lấy mẫu phân tích trường 233 IV .3. 2 Đảm ... tăng khả tích lũy chất gây ô nhiễm môi trường biển nói chung môi trường trầm tích ven bờ biển nói riêng Để phát triển bền vững, việc nghiên cứu khả tích lũy chất gây ô nhiễm môi trường trầm tích...
 • 458
 • 878
 • 4
Giáo trình phân tích và tổng hợp các chất hóa học có khả năng kháng khuẩn phần 1 ppt

Giáo trình phân tích tổng hợp các chất hóa học có khả năng kháng khuẩn phần 1 ppt

Cao đẳng - Đại học

... ru t tích l i lâu thư ng lên men kích thích vào niêm m c ru t, làm tăng ti t d ch nhu đ ng ru t → gây a ch y Vì v y, trình b nh v t có hi n tư ng táo bón, a ch y xu t hi n xen k có tính chu kỳ ... 400 Cafeinnatribenzoat 20% 10 - 15 - 10 1 -3 Canxi clorua 10% 50 - 70 30 - 40 - 10 Urotropin 10% 50 - 70 30 - 50 10 - 15 Vitamin C 5% 15 10 Tiêm ch m vào tĩnh m ch ngày l n - Dùng thu c làm se ... tr l c Thu c Li u lư ng Glucoza 20% 30 0 - 400ml Cafeinnatribenzoat 20% - 10ml Canxi clorua 10% 30 - 40ml Urotropin 10% 30 - 50ml Vitamin C 5% 10ml Tiêm ch m vào tĩnh m ch ngày l n Trư ng h p bê...
 • 10
 • 605
 • 0
Giáo trình phân tích và tổng hợp các chất hóa học có khả năng kháng khuẩn phần 2 docx

Giáo trình phân tích tổng hợp các chất hóa học có khả năng kháng khuẩn phần 2 docx

Cao đẳng - Đại học

... hòa chuy n hóa mu i - nư c, t o amoniac th i mu i amon, chuy n hóa ch t sinh màu, tham gia t o axit hypuric th i axit hypuric, v i gan t o creatin chuy n hóa creatin Đ c bi t t bào ng x y m t cách ... Cafeinnatribenzoat 20% 15ml - 10ml - 3ml Canxi clorua 10% 50 - 70ml 20 - 30 ml - 10ml Urotropin 10% 50 - 70ml 30 - 50ml 10 - 15ml Vitamin C 5% 20ml 10ml - 5ml Tiêm ch m vào tĩnh m ch - Ngoài có th cho ... áp l c th keo máu gây phù (do nư c di chuy n t lòng mao m ch ra) Cũng gi m áp l c th keo máu r i lo n u ch nh t ng h p protein kích thích gan t ng h p lipoprotein → tăng lipit máu Th tích máu...
 • 10
 • 476
 • 0
Giáo trình phân tích và tổng hợp các chất hóa học có khả năng kháng khuẩn phần 3 pps

Giáo trình phân tích tổng hợp các chất hóa học có khả năng kháng khuẩn phần 3 pps

Cao đẳng - Đại học

... cà chua s ng - Đ i v i loài ăn c , tăng cư ng cho ăn lo i c , qu , c tươi - Có th b sung vitamin C vào th c ăn v i li u lư ng 100 - 200 mg/kg th c ăn - Tiêm vitamin C tr c ti p vào m ch máu 8 .3 ... e w N y bu to k w c Chương B NH V MÁU, DINH DƯ NG (Diseases of blood, Nutritional diseases) Máu có quan h m t thi t t i s s ng c a th , v n chuy n ch t dinh dư ng đ n t ch c th i ti t nh ng s ... h ng c u m t đơn v dung tích máu, kèm theo gi m hàm lư ng hemoglobin, làm cho h ng c u thay đ i v ch t l n lư ng Có r t nhi u cách x p lo i thi u máu, song d hi u nh t cách x p lo i theo ch sinh...
 • 10
 • 447
 • 0
Giáo trình phân tích và tổng hợp các chất hóa học có khả năng kháng khuẩn phần 4 docx

Giáo trình phân tích tổng hợp các chất hóa học có khả năng kháng khuẩn phần 4 docx

Cao đẳng - Đại học

... khó, ch y u d a vào xét nghi m Hình 9 .3 Bò li t hai chân sau - B nh thư ng x y c b y gia súc có ch đ chăn nuôi gi ng có tri u ch ng nêu - Gõ vào xoang trán có âm phát gi ng gõ vào c t g - Dùng ... axeton Các th xeton mang tính ch t toan, n u tích nhi u máu s làm gi m đ d tr ki m gây nên trúng đ c toan, làm r i lo n sâu s c trình sinh hoá c a th , b nh thư ng ch t tr ng thái hôn mê Các th ... ngư c, d a đ u vào tư ng, hai chân trư c đ ng b t chéo hay cho ng ra, lưng cong, c ng c co gi t Cu i th i kỳ b nh: v t b li t hai chân sau, ph n x kém, n m lì m t ch , đ u g c vào mé ng c Trong...
 • 10
 • 432
 • 0
Giáo trình phân tích và tổng hợp các chất hóa học có khả năng kháng khuẩn phần 5 ppt

Giáo trình phân tích tổng hợp các chất hóa học có khả năng kháng khuẩn phần 5 ppt

Cao đẳng - Đại học

... ch t đ c; - nh hư ng, tương tác gi a ch t đ c th sinh v t (Các trình h p thu, phân b , bi n đ i, tích lũy th i tr , c a ch t đ c th ) - Các phương pháp ch n đoán, d phòng u tr ng đ c ph m vi tài ... thư ng xuyên hít th d ng b i m n silicat vào đư ng hô h p s gây ch ng ng đ c silicosis B i than, tro tương t Các b i mang theo m m b nh vi sinh v t vào đư ng hô h p Chúng đ ng th i gây b nh ... khí clo Có v t chuy n sang d ng m n tính Ng đ c mãn tính: ng đ c x y ch m kéo dài, th m chí di n h ng năm Thư ng nhi m đ c li u lư ng nh l i thư ng xuyên liên t c Có hi n tư ng tích lũy ch t đ c...
 • 10
 • 489
 • 0
nâng cao chất lượng giờ dạy môn tập làm văn cho giáo viên đồng thời giúp học sinh khá giỏi khối 4,5 của nhà trường viết được những bài văn hay, tích luỹ được những kinh nghiệm, những kĩ năng cần thiết khi làm bài vă

nâng cao chất lượng giờ dạy môn tập làm văn cho giáo viên đồng thời giúp học sinh khá giỏi khối 4,5 của nhà trường viết được những bài văn hay, tích luỹ được những kinh nghiệm, những kĩ năng cần thiết khi làm bài

Tài liệu khác

... lượng 30 /39 32 /39 23/ 39 Tỉ lệ 76.9% 82.1% 58.9% 27 /39 69.2% 39 /39 100% viết văn Kết đánh giá chung chất lượng viết học sinh Tổng số Giỏi Khá 17 39 SL 23 Tỉ lệ 58,9% SL 16 Tỉ lệ 41,1% So với kết khảo ... 10 11 08 0 30 Lớp 3 17 15 41 Tổng số tiết nămhọc 13 14 11 17 15 71 II Thực trạng vấn đề nghiên cứu: 1.Công tác giảng dạy giáo viên: Để tìm hiểu thực trạng giảng dạy tập làm văn nói chung dạy văn ... viên bị xếp loại yếu Như chất lượng giảng dạy phân môn tập làm văn chưa đạt hiệu cao Nhận định chung qua điều tra: Chất lượng giảng dạy phân môn tập làm văn nói chung cụ thể chất lượng giảng dạy...
 • 20
 • 692
 • 0

Xem thêm