nghiên cứu tác dụng của chế phẩm giáng chỉ tiêu khát linhđiều trị rối loạn lipid máu trên động vật đái tháo đường týp 2 thực nghiệm

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm ''Giáng chỉ tiêu khát linh'' điều trị rối loạn lipid máu trên động vật đái tháo đường týp 2 thực nghiệm

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm ''Giáng chỉ tiêu khát linh'' điều trị rối loạn lipid máu trên động vật đái tháo đường týp 2 thực nghiệm

Tiến sĩ

... V VIT HNG NGHIÊN CứU TáC DụNG CủA chế phẩm "GIáNG CHỉ TIÊU KHáT LINH" ĐIềU TRị RốI LOạN LIPID MáU TRÊN động vật ĐáI THáO ĐƯờNG týp THựC NGHIệM Chuyờn ngnh : Y HC C TRUYN Mó s : 627 2 020 1 LUN N ... 19 1 .2 ỏi thỏo ng v ri lon chuyn hoỏ lipid theo y hc c truyn 22 1 .2. 1 ỏi thỏo ng theo quan nim ca Y hc c truyn 22 1 .2. 2 Quan nim ca YHCT v hi chng ri lon lipid mỏu 24 1 .2. 3 Mi liờn ... tiờu khỏt linh 42 2.1 .2 i tng nghiờn cu 43 2. 2 Phng phỏp nghiờn cu 46 2. 2.1 Nghiờn cu c tớnh cp 46 2. 2 .2 Nghiờn cu c tớnh bỏn trng din 46 2. 2.3 Nghiờn cu tỏc...
 • 163
 • 1,113
 • 3
tóm tắt luận sn nghiên cứu tác dụng của chế phẩm “giáng chỉ tiêu khát linh” điều trị rối loạn lipid máu trên động vật đái tháo đường týp 2 thực nghiệm

tóm tắt luận sn nghiên cứu tác dụng của chế phẩm “giáng chỉ tiêu khát linh” điều trị rối loạn lipid máu trên động vật đái tháo đường týp 2 thực nghiệm

Tiến sĩ

... 10 2. 2.3 Nghiên cứu tác dụng Giáng tiêu khát linh” thực nghiệm 2. 2.3.1 Khảo sát tác dụng Giáng tiêu khát linh” mức glucose máu chuột cống trắng * Thử nghiệm 1: Khảo sát tác dụng Giáng tiêu khát ... toàn thuốc Giáng tiêu khát linh”, đề tài: Nghiên cứu tác dụng chế phẩm Giáng tiêu khát linh” điều trị RLLPM động vật ĐTĐ týp thực nghiệm thực nhằm mục tiêu sau: Mục tiêu luận án Nghiên cứu độc ... viên nang Giáng tiêu khát linh” động vật thực nghiệm Nghiên cứu tác dụng viên nang Giáng tiêu khát linh” số số lipid, glucose hệ thống chống oxy hoá máu động vật ĐTĐ týp thực nghiệm 2 NHỮNG ĐÓNG...
 • 27
 • 558
 • 0
luận văn nghiên cứu tác dụng của chế phẩm giáng chỉ tiêu khát linh điều trị rối loạn lipid máu trên động vật đái tháo đường týp 2 thực nghiệm (01)

luận văn nghiên cứu tác dụng của chế phẩm giáng chỉ tiêu khát linh điều trị rối loạn lipid máu trên động vật đái tháo đường týp 2 thực nghiệm (01)

Thạc sĩ - Cao học

... khát linh” điều trị rối loạn lipid máu động vật đái tháo đường týp thực nghiệm thực nhằm mục tiêu sau: Nghiên cứu độc tính cấp bán trường diễn viên nang Giáng tiêu khát linh” động vật thực nghiệm ... xét nghiệm vi thể thực Trung tâm nghiên cứu phát sớm ung thư đọc nhận định kết 2. 2.3 Nghiên cứu tác dụng Giáng tiêu khát linh” thực nghiệm 2. 2.3.1 Mô hình nghiên cứu thực nghiệm + Mô hình gây rối ... nghiệm Nghiên cứu tác dụng viên nang Giáng tiêu khát linh” số số lipid, glucose hệ thống chống oxy hoá máu động vật đái tháo đường týp thực nghiệm 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID, ...
 • 156
 • 525
 • 0
đánh giá tác dụng của chế phẩm dầu mù u trong điều trị vết loét bàn chân trên bệnh nhân đái tháo đường

đánh giá tác dụng của chế phẩm dầu mù u trong điều trị vết loét bàn chân trên bệnh nhân đái tháo đường

Tài liệu khác

... 1.1 .2 Quan điểm theo Y học cổ truyền 16 1.1 .2. 1 Khái niệm đái tháo đường Đái tháo đường với triệu chứng ăn nhiều, đái nhiều, khát nhiều thuộc phạm trù chứng Tiêu khát Y học cổ truyền [16] 1.1 .2. 2 ... pháp khác 2. 2.3 Địa điểm thời gian nghiên cứu Nghiên cứu khoa Chăm sóc bàn chân - Bệnh viện Nội tiết Trung ương Thời gian: từ tháng 04 – 20 12 đến tháng 08 – 20 12 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. 3.1 ... mồ hôi tay, chân, rối loạn tiêu hóa, nôn mửa, đầy hơi, đau bụng tiêu chảy, bệnh lỏng 28 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. 1 CHẤT LIỆU NGHIÊN CỨU 2. 1.1 Thuốc nghiên cứu: Dầu mù u INOPILO...
 • 120
 • 1,388
 • 4
Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm HN  neopast trong phòng và trị bệnh lợn con phân trắng tại trại nguyễn hữu cơ  tiên lữ

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm HN neopast trong phòng và trị bệnh lợn con phân trắng tại trại nguyễn hữu cơ tiên lữ

Thạc sĩ - Cao học

... 22 2. 3 B nh l n phân tr ng 22 2. 3.1 ð c ñi m sinh lý l n .22 2. 3 .2 Tình hình nghiên c u v b nh 23 2. 3.3 Nguyên nhân gây b nh 25 2. 3.4 Cơ ch sinh b nh 27 ... .15 2. 2 Hi u bi t v ch ph m HN- Neopast 19 2. 2.1 C ch ho t ñ ng cu HN- Neopast 20 2. 2 .2 Thành ph n ho t ch t 21 2. 2.3 Tác d ng dư c lý c a HN-Neopast .21 2. 2.4 S n ... LI U – PHƯƠNG PHÁP 32 3.1 ð i tư ng nghiên c u 32 3 .2 N i dung nghiên c u 32 3.3 Nguyên li u nghiên c u . 32 3.3.1 Thu c HN- Neopast 32 3.3 .2 Kháng sinh ...
 • 77
 • 723
 • 1
Nghiên cứu rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 có tăng huyết áp

Nghiên cứu rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 có tăng huyết áp

Tài liệu khác

... thông số lipid máu tăng bệnh nhân ĐTĐ týp so với nhóm chứng 60% bệnh nhân có rối loạn lipid máu Nghiên cứu Nguyễn Khoa Diệu Vân (20 09) cho thấy tỷ lệ rối loạn lipid máu bệnh nhân ĐTĐ tăng gấp 2- 3 ... loạn lipid máu bệnh nhân ĐTĐ 61 ,2% (7) Nghiên cứu Trần Kế Toán (20 02) trêưn bệnh nhân ĐTĐ týp ghi nhận tỷ lệ tăng cholesterol máu 52, 56%, triglycerid 42, 10%, LDL 42, 86% giảm HDL 39,47%(5) Nghiên cứu ... số lipid máu với glucose máu đói Ở bệnh nhân ĐTĐ, kiểm soát glucose máu có liên quan đến rối loạn lipid máu, bệnh nhân kiểm soát glucose máu tốt rối loạn lipid máu cải thiện Nghiên cứu nhận thấy,...
 • 10
 • 2,475
 • 21
Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm HPmax trong điều tri loét hành tá tràngcó Helicobacter pylori

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm HPmax trong điều tri loét hành tá tràngcó Helicobacter pylori

Tiến sĩ

... nghiên cứu: Nghiên cứu tác dụng thuốc HPmax điều trị loét hành tá tràng Helicobacter pylori ( +)” Tôi đồng ý tự nguyện tham gia vào nghiên cứu này, sau tham gia nghiên cứu xin tuân thủ qui định nghiên ... trước điều trị Ổ loét thu nhỏ sau điều trị (Bệnh nhân Nguyễn Minh Ch 29 tuổi, nội soi:04/04 /20 12 Mã số: ĐY31) Chương III.Ảnh Loét HTT trước sau điều trị (Giữ nguyên) 1.Ổ loét trước điều trị Ổ loét ... mạc hang vị mạn tính hoạt động mạnh (HE x 25 0) (BN Trần Thị B 67 tuổi, nội soi ngày 03/ 02/ 20 12: Mã: TY30) Chương III Ảnh Hình ảnh dị sản ruột bệnh nhân có loét HTT (HE x 25 0) (BN Trần Thị H 49 tuổi,...
 • 23
 • 699
 • 0
nghiên cứu tác dụng của chế phẩm hpmax trong điều tri loét hành tá tràngcó helicobacter pylori bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu tác dụng của chế phẩm hpmax trong điều tri loét hành tá tràngcó helicobacter pylori bản tóm tắt tiếng anh

Tiến sĩ

... (Control ) 10 42, 23 ± 8,80 10 21 ,22 ± 9,54** 38,64 ± 6,46* 36,67 ± 8,67* 2, 57 ± 1,95* 49,75 18,39 21 , 82 46,16 Group (drink Aspheric 20 0mg/kg/day I% After hours After hours After hours After 24 hours ... 2, 50 ± 1,51** 9,90 ± 2, 23** 11,00 ± 2, 83* 9,40 ± 2, 37* 6,70 ± 2, 36* 4,80 ± 2, 39* 10 6,10 ± 15,50 ± 2, 96 ΔΔ 4,67 ΔΔ 11,00 ± 4,68* 9,30 ± 3, 92* * 5,60 ± 2, 41** 4,30 ± 2, 36* 10 5, 82 ± 15,55 ± 1,66 ΔΔ ... 4,40 4,41 4,40 4,43 4,46 1,0 4 ,22 4,30 4,31 4,31 4,34 1,5 3,90 3,91 3, 92 3,95 3,95 2, 0 3,55 3,57 3,57 3,65 3,65 2, 5 3,31 3,38 3,40 3, 42 3,43 3,0 3,00 3 ,20 3,19 3 ,20 3 ,24 Comment: Effect on neutralizing...
 • 31
 • 538
 • 0
tóm tắt luận án nghiên cứu tác dụng của chế phẩm hpmax trong điều tri loét hành tá tràngcó helicobacter pylori

tóm tắt luận án nghiên cứu tác dụng của chế phẩm hpmax trong điều tri loét hành tá tràngcó helicobacter pylori

Tiến sĩ

... 28 4.3 TÁC DỤNG CỦA CHẾ PHẨM HPmax 4.3.1 .Tác dụng chống viêm + Tác dụng thực nghiệm - Tác dụng chống viêm cấp HPmax so sánh với aspirin liều 20 0mg/kg, thuốc chống viêm không steroid có tác dụng ... Prednisolon… 2. 1 .2 Thuốc dùng nghiên cứu lâm sàng - Nhóm nghiên cứu (nhóm 1) dùng chế phẩm HPmax - Nhóm chứng (nhóm 2) dùng Omeprazol + Amoxicilin+ Clarithromycin 2. 2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Các động vật ... bày Do tác dụng giảm đau HPmax có góp phần tác dụng giảm đau 4.3.3 Tác dụng diệt HP + Tác dụng thực nghiệm Nghiên cứu tác dụng diệt HP in vitro HPmax, phương pháp khuếch tán thạch, đo đường kính...
 • 34
 • 904
 • 1
nghiên cứu tác dụng của chế phẩm hpmax trong điều tri loét hành tá tràng có helicobacter pylori

nghiên cứu tác dụng của chế phẩm hpmax trong điều tri loét hành tá tràng có helicobacter pylori

Tài liệu khác

... mục tiêu: Nghiên cứu độc tính cấp độc tính bán trường diễn chế phẩm HPmax Nghiên cứu tác dụng diệt HP, tác dụng chống loét tá tràng tác dụng chống viêm, giảm đau, trung hòa acid HPmax thực nghiệm ... huyền 2. 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. 2.1 Nghiên cứu thực nghiệm Được thực Bộ môn Dược lý - Trường Đại Học Y Hà Nội Khoa Vi sinh vật Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 + Chất liệu phương tiện nghiên cứu: ... Myricetin có tác dụng ức chế loét tốt [108] • Nghiên cứu tác dụng giảm đau dịch chiết Chè dây, tác giả thấy Chè dây có tác dụng giảm đau rõ rệt với tác nhân gây đau acid acetic [108] • Nghiên cứu kháng...
 • 170
 • 735
 • 4
Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm E.Lac trong phòng tiêu chảy ở lợn sau cai sữa và ứng dụng phòng, trị

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm E.Lac trong phòng tiêu chảy ở lợn sau cai sữa và ứng dụng phòng, trị

Y dược - Sinh học

... cứu đề tài: Nghiên cứu tác dụng chế phẩm E.Lac phòng tiêu chảy lợn sau cai sữa ứng dụng phòng, trị Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy lợn con, tác dụng vi khuẩn ... chứng tiêu chảy 1 .2. 2 Những nghiên cứu điều trị tiêu chảy Khi nghiên cứu hội chứng tiêu chảy, nhiều nhà khoa học đến kết luận, cho dù nguyên nhân hậu tiêu chảy có nét chung : - Rối loạn chức tiêu ... nghiên cứu bào chế chế phẩm sinh học từ vi sinh vật hữu ích Chế phẩm sinh học (Propiotic) chế từ việc nuôi cấy vi sinh vật hữu ích, có tác dụng chống lại vi sinh vật gây bệnh cân hệ vi sinh vật...
 • 106
 • 523
 • 0
Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm HPmax trong điều trị loét hành tá tràng Helicobacter pylori

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm HPmax trong điều trị loét hành tá tràng Helicobacter pylori

Y khoa - Dược

... (+) CHUYÊN NGÀNH: Y HỌC CỔ TRUYỀN MÃ SỐ: 62 72 02 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Thị Phương PGS.TS Nguyễn Trọng Thông HÀ NỘI – 20 14 ...
 • 2
 • 422
 • 4
Nghiên cứu tình trạng rối loạn lipit máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp II tại bệnh viện 354 năm 2008

Nghiên cứu tình trạng rối loạn lipit máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp II tại bệnh viện 354 năm 2008

Y khoa - Dược

... 1 .2. 2 So sánh tỷ lệ rối loạn lipit máu bệnh nhân đỏi tháo đường týp II hai giới nam nữ Đối tượng phương pháp nghiên nghiên cứu: 2. 1 Đối tượng nghiên cứu: Nhóm nghiên cứu: - 88 bệnh nhân đái tháo ... tình trạng rối loạn Lipid máu bệnh nhân ĐTĐ týp II nhằm mục tiêu: 1 .2 Mục tiêu nghiên cứu: 1 .2. 1 Tìm mối liên quan rối loạn chuyển hóa lipit máu bệnh nhân đái tháo đường týp II yếu tố( tuổi, ... đường týp II nằm điều trị khoa nội A1, A2, A7, A 12, A 22 bệnh viện 354 từ ngày 1/3 /20 08 đến 31/ 12/ 2008 có độ tuổi 40, nam 50 bệnh nhân, nữ 38 bệnh nhân - Tiêu chuẩn chuẩn đoán đái tháo đường týp...
 • 19
 • 1,422
 • 13
Nghiên cứu một số chỉ số biến thiên nhịp tim và rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có tổn thương thận

Nghiên cứu một số chỉ số biến thiên nhịp tim và rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có tổn thương thận

Tiến sĩ

... 1.1 ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP VÀ BỆNH THẬN DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 1.1.1 Chẩn đoán đái tháo đường týp 2và số yếu tố nguy 1.1 .2 Bệnh thận đái tháo đường 1 .2 THẦN KINH TỰ CHỦ TIM MẠCH VÀ RỐI LOẠN THẦN ... nhân ĐTĐ týp có tổn thương thận 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP VÀ BỆNH THẬN DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 1.1.1 Chẩn đoán đái tháo đường týp số yếu tố nguy Bệnh đái tháo đường bệnh rối loạn chuyển ... NHÂN ĐTĐ TÝP CÓ TỔN THƯƠNG THẬN 28 1.3.1 Các nghiên cứu giới 28 1.3 .2 Các nghiên cứu nước 32 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2. 1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ...
 • 164
 • 685
 • 2
NGHIÊN cứu tác DỤNG hạ GLUCOSE máu của bài THUỐC THẬP vị GIÁNG ĐƯỜNG PHƯƠNG TRÊN BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYP 2

NGHIÊN cứu tác DỤNG hạ GLUCOSE máu của bài THUỐC THẬP vị GIÁNG ĐƯỜNG PHƯƠNG TRÊN BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYP 2

Y học thưởng thức

... trắng đái tháo đờng typ2 thực nghiệm, Tạp chí dợc học (438), 10 -20 12, Nhà xuất Bộ Y tế, tr 23 -25 Thái Hồng Quang (20 01), Bệnh nội tiết, Nhà xuất Y học Hà Nội, Hà Nội, tr 25 7, 26 0, 26 7 - 27 7, 28 1 28 7 ... thấy thuốc có tác dụng hạ glucose máu ba thể tiêu khát theo YHCT, nhiên kết giảm glucose máu nhóm hạ tiêu khát nhóm thợng tiêu khát trung tiêu khát (bảng 1) kết hoàn toàn phù hợp tác dụng chung ... tế, tr 15-18 Tiêu Ngọc Chiến, Nguyễn Trọng Thông, Mai Phơng Thanh, Phạm Thị Vân Anh (20 12) , Nghiên cứu tác dụng hạ Glucose huyếtvà điều chỉnh rối loạn lipid máu cao lỏng thập vị giáng đờng phơng...
 • 3
 • 356
 • 1
Đánh giá tác dụng của chế phẩm Angiohibin trong hỗ trợ điều trị tăng huyết áp nguyên phát độ I

Đánh giá tác dụng của chế phẩm Angiohibin trong hỗ trợ điều trị tăng huyết áp nguyên phát độ I

Y khoa - Dược

... (p>0,05) Có thể nghiên cứu tiến hành thời gian ngắn nên Angjiohibin chưa thể tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu cách rõ rệt 4 .2 TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA CHẾ PHẨM ANGIOHIBIN - Tác dụng tần số ... Chứng 2, 69 ± 0,74 2, 69 ± 0, 32 P>0,05 (mmol/l) n=30 2, 59 ± 0 ,27 2, 51 ± 0, 32 P>0,05 P>0,05 P>0,05 Cholesterol Chứng (mmol/l) P n=30 Nghiên cứu n=30 Nghiên cứu n=30 Nghiên cứu n=30 Nghiên cứu n=30 ... p>0,05 3 .2 TÁC DỤNG CỦA CHẾ PHẨM ANGIOHIBIN 3 .2. 1 Tác dụng lâm sàng: 155 Ha mmhg 150 1 52. 12 1 52. 63 145 148.11 146.83 141.87 140 134.3 135 138.5 Chứng NC 130.73 130 125 120 115 T0 T1 T2 Biểu đồ:...
 • 40
 • 392
 • 1
Đánh giá tác dụng của chế phẩm bảo cốt khang trong điều trị hỗ trợ bệnh nhân thoái hóa khớp gối

Đánh giá tác dụng của chế phẩm bảo cốt khang trong điều trị hỗ trợ bệnh nhân thoái hóa khớp gối

Y học thưởng thức

... 3,95 D21 9,40 3 ,21 D51 7,93 2, 74 D21 - D0 - 3,63 1,65 Hiu sut D51 - D21 - 1,47 1,65 gim D51 - D0 -5,10 2, 32 -0,03 0,41 < 0,01 -1 ,27 1,05 < 0,01 14,30 3,45 13,03 2, 99 12, 37 2, 77 -1 ,27 ... 11,63 AST (U/L) D21 22 ,60 4, 82 27 ,20 7,31 > 0,05 29 ,50 D0 20 ,90 7, 82 > 0,05 14,67 ALT (U/L) 27 ,60 D21 19,17 5,13 > 0,05 10,97 D0 5,05 1,04 5,03 1,07 > 0,05 Urờ (mmol/l) D21 5,05 1,07 4,89 ... 0,05 D0 7,05 2, 20 7,06 2, 96 > 0,05 BC (G/l) D21 6,34 1,43 6,90 1,59 > 0,05 1 42, 60 134 ,23 D0 > 0,05 58 ,23 11,51 HGB (g/dl) 135,50 134 ,23 D21 > 0,05 10,89 11,51 28 ,33 D0 23 ,57 5,31 >...
 • 4
 • 348
 • 2
NGHIÊN cứu tác DỤNG hỗ TRỢ hạ ĐƯỜNG HUYẾT của bài THUỐC hđ1 TRÊN BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYP 2

NGHIÊN cứu tác DỤNG hỗ TRỢ hạ ĐƯỜNG HUYẾT của bài THUỐC hđ1 TRÊN BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYP 2

Y học thưởng thức

... 30 22 ,19 21 30 21 ,79 25 tiểu nhiều Đau đầu, chóng mặt, 40 13,46 40 40 25 ,85 38
 • 5
 • 289
 • 0

Xem thêm