nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trên địa bàn tp hcm

nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học quảng nam

nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học quảng nam

Thạc sĩ - Cao học

... LƢỢNG DỊCH VỤ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 1.1 CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 1.1.1 Dịch vụ a Khái niệm Dịch vụ kết trình biến đổi yếu tố đầu vào thành đầu cần thiết cho khách hàng ... hình chất lượng dịch vụ nguyên nhân dẫn đến hài lòng khách hàng Chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng có quan hệ đồng biến với 1.2 CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN 1.2.1 Chất ... lƣợng dịch vụ a Khái niệm chất lượng dịch vụ Đối với khách hàng, chất lượng dịch vụ cảm nhận mang tính so sánh mọng đợi họ dịch vụ mà họ nhận từ dịch vụ cung cấp” b Đo lường chất lượng dịch vụ...
 • 26
 • 1,706
 • 23

Nghiên cứu sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ y tế nội trú tại các bệnh viện trung ương tp.Hồ Chí Minh

Nghiên cứu sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ y tế nội trú tại các bệnh viện trung ương tp.Hồ Chí Minh

Thạc sĩ - Cao học

... Đặc điểm dịch vụ Chất lượng dịch vụ - chất lượng dịch vụ y tế 2.4.1 2.4.2 2.5 Chất lượng dịch vụ Chất lượng dịch vụ y tế Sự hài lòng khách hàng ... hết nghiên cứu hài lòng khách hàng Trong nghiên cứu mối quan hệ hai yếu tố này, Spreng Mackoy (1996) chất lượng dịch vụ tiền đề hài lòng khách hàng Chất lượng mong đợi Nhu cầu đáp ứng Chất lượng ... ứng dịch vụ tốt hơn, tập trung cho bệnh nhân 2.5 Sự hài lòng khách hàng 2.5.1 Khái niệm hài lòng khách hàng Sự hài lòng khách hàng phản hồi tình cảm/toàn cảm nhận khách hàng nhà cung cấp dịch vụ...
 • 134
 • 423
 • 1

Nâng cao sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại học viện hàng không Việt Nam

Nâng cao sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại học viện hàng không Việt Nam

Kinh tế

... không, khoa thông Hàng không s khoa Vi ò khách hàng P u Nghiên c nghiên c lòng c ài àng – sinh viên, - ành thông qua hai sau: Nghiên c pháp th hoàn thi - 2: Nghiên c dùng k thu t thu th p thông tin ... khoá h c 1.4 S hài lòng c a khách hàng, m i quan h gi a ch ng d ch v s hài lòng 1.4.1 S ài lòng c àng S hài lòng c c nghiên c u nh n th quan tr ng lý thuy t qu n tr marketing vài th p niên qua ... Ctg vào m (22) cho r s hài lòng c a khách hàng ph thu c c m nh n v s n ph m trình phân ph i giá tr v is i so i c a khách hàng N u m c m nh n c a khách hàng v s n v ng c a h v s n ph ì khách hàng...
 • 104
 • 290
 • 0

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học Hùng Vương TP. HCM

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học Hùng Vương TP. HCM

Thạc sĩ - Cao học

... đo chất lượng dịch vụ thang đo chất lượng dịch vụ đào tạo 13 1.1 .1 Thang đo chất lượng dịch vụ .13 1.1 .2 Thang đo chất lượng dịch vụ đào tạo 15 1.2 SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ... hiểu chất lượng dịch vụ thỏa mãn khách hàng đo hiệu số chất lượng mong đợi chất lượng đạt Nếu chất lượng mong đợi thấp chất lượng đạt chất lượng dịch vụ tuyệt hảo, chất lượng mong đợi lớn chất lượng ... phẩm Sự nhận thức khách hàng chất lượng dịch vụ bị ảnh hưởng so sánh mong đợi khách hàng dịch vụ mức độ nhận khách hàng sau sử dụng dịch vụ Đánh giá chất lượng dịch vụ không dựa vào kết dịch vụ...
 • 135
 • 566
 • 3

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT DU LỊCH SÀI GÒN.PDF

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN.PDF

Thạc sĩ - Cao học

... quan h gi a ch ng d ch v s hài lòng c a khách hàng 14 2.3.1 Khái ni ài lòng 14 2.3.2 Khái ni hài lòng c ên 14 2.3.3 M t s ài lòng c ên 14 2.4 Các nghiên c u ch ng d ch v o ... cho khách hàng vi gi 5) L àng (Courtesy): Nói lên tính cách ph thi hàng c thân ên 6) Thông tin khách hàng b àh àng) hi àng l 11 nghe v quy 7) Tín nhi cm (Credibility): Nói lên kh cho khách hàng ... s ài lòng m t v thông tin bên ình 2.3.2 Khái ni Thu ài lòng c ên ài lòng c ên” có th Theo Mazzarol (1998), giáo d v ì rong Sinh viên khách hàng tr ên vi ài lòng c ên r c Kaldenberg c ài lòng...
 • 105
 • 580
 • 0

Nâng cao sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học kinh tế tài chính TPHCM Luận văn thạc sĩ

Nâng cao sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học kinh tế tài chính TPHCM Luận văn thạc sĩ

Kinh tế

... 1985, 1988) and khách hàng , hàng 2.2 2.2.1 Mô hình SERVQUAL et al., 1985 25 Hình 2.1 et al (1985) trích (2003) 26 cho khách hàng et al : sai sót hàng cho khách hàng 27 khách hàng, làm cho 10 ... 1.1 T 1.1.1 - Tài TP. HCM - + + 311 Website: http://www.uef.edu.vn 1.1.2 - Tài TP. HCM t Missouri- - 1.1.3 1.1.3.1 - - - 1.1.3.2 - , - Tài TPHCM: - - - - 1.1.4 UEF H I NG KHOA C ÀO T O CÁC KHOA ... issues) o kh REP Danh ti ng (Reputation) SAT c làm S hài lòng SERVPERF SERVQUAL Sig SPSS the Social Sciences) SUP S h tr TCVN TP. HCM UEF - Tài Chính Tp. HCM (University of Economics and Finance) VIF...
 • 155
 • 493
 • 2

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại cơ sở II trường đại học Ngoại thương

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại cơ sở II trường đại học Ngoại thương

Kinh tế

... ch v s hài lòng c a khách hàng ng d ch v s hài lòng c a khách hàng hai v m gi ng m v i cách hi u khác Nghiên c u c y ch ng d ch v s hài lòng c a khách hàng hai khái ni m phân bi t nhà nghiên ... trình nghiên c c trình bày 3.2.1 Nghiên c Nghiên c th c hi pháp nghiên c nh tính g m n i dung sau: D lý thuy t v s hài lòng c a khách hàng d ch v , tác gi d SERVPERF, hài lòng c a khách hàng v ... i h c 2.1.3 S hài lòng c a khách hàng d ch v 2.1 S hài lòng khách hàng tâm tr ng c a khách hàng v m t công ty hay s ic ah s n ph m hay d ch v c th t m c su c s th a mãn s ic a c lòng trung thành...
 • 128
 • 425
 • 1

Sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng bách việt TPHCM luận văn thạc sỹ 2015

Sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng bách việt TPHCM luận văn thạc sỹ 2015

Kinh tế

... chất lượng dịch vụ dẫn đến hài lòng khách hàng Như đa phần nghiên cứu kết luận chất lượng dịch vụ tiền đề hài lòng nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hài lòng Do đó, muốn nâng cao hài lòng khách hàng, ... 1.1.2 Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu Chất lượng dịch vụ đào tạo hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo Đề tài tập trung nghiên cứu hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo CBV ... cấp dịch vụ phải nâng cao chất lượng dịch vụ Nói cách khác, chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng có mối quan hệ hỗ tương chặt chẽ với nhau, chất lượng dịch vụ tạo trước sau định đến hài lòng khách...
 • 105
 • 697
 • 6

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng HSBC chi nhánh TP. HCM.pdf

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng HSBC chi nhánh TP. HCM.pdf

Kinh tế - Thương mại

... niệm chất lượng dịch vụ 10 1.2.2 Quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 12 1.2.3 Sự khác biệt chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 13 1.2.4 Các nhân tố định chất lượng dịch ... doanh nghiệp bước đầu làm cho khách hàng hài lòng Do đó, muốn nâng cao hài lòng khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ phải nâng cao chất lượng dịch vụ Nói cách khác, chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng ... hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng (Spreng Mackoy, 1996) 13 1.2.3 Sự khác biệt chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng Theo Oliver (1993), có quan hệ chặt chẽ với chất lượng dịch vụ hài lòng...
 • 100
 • 3,185
 • 59

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với sản phẩm, dịch vụ.pdf

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với sản phẩm, dịch vụ.pdf

Quản trị kinh doanh

... niệm chất lượng dịch vụ 10 1.2.2 Quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 12 1.2.3 Sự khác biệt chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 13 1.2.4 Các nhân tố định chất lượng dịch ... doanh nghiệp bước đầu làm cho khách hàng hài lòng Do đó, muốn nâng cao hài lòng khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ phải nâng cao chất lượng dịch vụ Nói cách khác, chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng ... hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng (Spreng Mackoy, 1996) 13 1.2.3 Sự khác biệt chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng Theo Oliver (1993), có quan hệ chặt chẽ với chất lượng dịch vụ hài lòng...
 • 100
 • 1,590
 • 12

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng HSBC, CN TP HCM

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng HSBC, CN TP HCM

Thạc sĩ - Cao học

... niệm chất lượng dịch vụ 10 1.2.2 Quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 12 1.2.3 Sự khác biệt chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 13 1.2.4 Các nhân tố định chất lượng dịch ... doanh nghiệp bước đầu làm cho khách hàng hài lòng Do đó, muốn nâng cao hài lòng khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ phải nâng cao chất lượng dịch vụ Nói cách khác, chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng ... hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng (Spreng Mackoy, 1996) 13 1.2.3 Sự khác biệt chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng Theo Oliver (1993), có quan hệ chặt chẽ với chất lượng dịch vụ hài lòng...
 • 100
 • 1,152
 • 5

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nham chi nhánh thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nham  chi nhánh thành phố đà nẵng

Kinh tế

... m c ñ hài lòng c a khách hàng ñ i v i s n ph m, d ch v ngân hàng c a CN 1.5 Đ i tư ng ph m vi nghiên c u: - Đ i tư ng nghiên c u: Đ i tư ng nghiên c u c a ñ tài s hài lòng c a nhóm khách hàng ... s n ph m d ch v c a NH Đ tài: Nghiên c u s hài lòng c a khách hàng doanh nghi p ñ i v i ch t lư ng d ch v t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Vi t Nam - chi nhánh thành ph Đà N ng” ... n xét có v a lòng hay không 2.2.2 Phân lo i s hài lòng c a khách hàng: 2.2.3 S c n thi t c a vi c nghiên c u s hài lòng c a khách hàng 2.3 M i quan h gi a ch t lư ng d ch v s hài lòng c a KH Ch...
 • 15
 • 1,051
 • 0

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính thuế tại văn phòng cục thuế tỉnh kontum

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính thuế tại văn phòng cục thuế tỉnh kontum

Kinh tế

... s hài lòng c a khách hàng v i nhân t Thang ño s hài lòng c a khách hàng: mô hình nghiên c u, d a vào ma tr n ta th y gi a s hài - Khách hàng c m th y hài lòng ñ i v i d ch v hành lòng c a khách ... kh o sát ñ nh lư ng s hài lòng khách hàng 1.3 M T S MÔ HÌNH CH S HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG 1.3.1 Mô hình ch s hài lòng khách hàng c a M (ACSI) 1.3.2 Mô hình ch s hài lòng khách hàng c a châu Âu (ECSI) ... s hài lòng c a khách hàng, s c n thi t c p bách ph i nghiên c u mong mu n c a khách hàng, tìm hi u nhân t tác ñ ng ñ n s hài lòng; t ñó, xây d ng mô hình nghiên c u, ño lư ng s hài lòng c a khách...
 • 13
 • 846
 • 7

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp khi sử dụng phần mềm kế toán vietsoft accounting của công ty TNHH phần mềm việt

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp khi sử dụng phần mềm kế toán vietsoft accounting của công ty TNHH phần mềm việt

Kinh tế

... S hài lòng c a khách hàng: 1.2.1 Khái ni m s hài lòng c a khách hàng: S hài lòng c a khách hàng tùy thu c vào hi u qu hay l i ích c a s n ph m, d ch v mang l i so v i nh ng mà h ñang kỳ v ng Khách ... nghiên c u M c tiêu nghiên c u Xây d ng mô hình nghiên c u s hài lòng c a khách hàng doanh nghi p s d ng ph n m m k toán VA Trên s mô hình nghiên c u ñ ñánh giá, xác ñ nh m c ñ hài lòng c a khách ... l i cao c kỳ v ng, khách hàng s h t s c hài lòng vui m ng 1.2.2 Phân lo i s hài lòng c a khách hàng: 1.2.2.1 Hài lòng tích c c (Demanding customer Staticfaction) 1.2.2.2 Hài lòng n ñ nh (Stable...
 • 26
 • 998
 • 1

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Kinh tế

... b Hình 2.1: ngân hàng? ngân hàng hàng khách hàng cá nhân Phát phân tích phân tích t hàng khác khách hàng : ngân hàng ngân hàng Valarie hàng hàng 6 g T a 8 T iên ngân hàng ngân hàng 1.1.3.1 ... 2.3.2.3 2011 39 T p theo sát m , 40 môn cao thái chi phí sách t gian làm 41 khách hàng t h , , khách hàng ngân hàng TPHCM 2.5 2.5 ... qua khách hàng cao 26 - hách - có , lâu dài Liêm ; luôn ; nói nhân nói; Làm - ; ' có ; , DBS em Châu Á giúp DBS giúp Châu Á vang "ngân hàng 27 ATM, 28 29 - - viên 30 Agribank quan n TPHCM...
 • 143
 • 445
 • 1

Nghiên cứu sự hài lòng của học viên về chất lượng đào tạo thạc sĩ ở trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu sự hài lòng của học viên về chất lượng đào tạo thạc sĩ ở trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội

... 2.3 SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN Trong lónh vực kinh doanh, khái niệm hài lòng (hay thỏa mãn, mức độ hài lòng, mức độ thỏa mãn) khách hàng không xa lạ; nhiều nghiên cứu thực nghiệm cho thấy hài lòng ... pháp nghiên cứu, quy trình nghiên cứu, thang đo để đo lường khái niệm nhằm kiểm đònh mô hình nghiên cứu 3.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tiến hành thông qua hai giai đoạn chính: (1) nghiên cứu ... ảnh hưởng tỷ lệ thuận đến Sự hài lòng H1-2: Những kỹ chung (GSS) ảnh hưởng tỷ lệ thuận đến Sự hài lòng H1-3: Chất lượng tốt nghiệp (GQS) ảnh hưởng tỷ lệ thuận đến Sự hài lòng H1-4: Đánh giá hợp...
 • 108
 • 834
 • 4

NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BIÊN HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ

NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BIÊN HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ

Kinh tế

... hành vi khách hàng Ngay hài lòng tích có ngân hàng khác không ngân hàng hài hài lòng ngân hàng tìm khách khách hànghài lòng cao khách hàng trung thành ngân hàng Parasuraman khách hàng (1993), ... khách hàng có khó có khách hàng ngân hàng N mái hài hài lòng tin vào ngân hàng ngân hàng có cho theo yêu thay Vì không tích góp ý hay ngân hàng nói thêm phân hài lòng hànghài lòng khách hàng ... m th y hài tr thành khách hàng u c i thi n 10 Hài lòng nh (Stable customer satisfaction) khách hàng có s hài lòng lòng không ngân hàng Vì cao thay cách cung lòng Hài lòng tin có ngân hàng (Resigned...
 • 107
 • 532
 • 1

Xem thêm