nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với cafe trung nguyên

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với cafe trung nguyên

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với cafe trung nguyên

Kinh tế - Thương mại

... Nhóm TH Nghiên cứu hài lòng khách hàng cà phê Trung Nuyên Trang Đồ án môn học Nhóm TH Nghiên cứu hài lòng khách hàng cà phê Trung Nuyên Trang Đồ án môn học Nhóm TH Nghiên cứu hài lòng khách hàng ... thị trường nghiên cứu, khách hàng cảm thấy hài lòng, hài lòng với việc phân phối rộng rãi café Trung Nguyên Nhóm TH Trang Đồ án môn học Nhóm TH Nghiên cứu hài lòng khách hàng cà phê Trung Nuyên ... án môn học Nhóm TH Nghiên cứu hài lòng khách hàng cà phê Trung Nuyên Trang Đồ án môn học Nghiên cứu hài lòng khách hàng cà phê Trung Nuyên KẾT LUẬN Đối với doanh nghiệp yếu tố hàng đầu đêm lại...
 • 38
 • 6,089
 • 48

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại các công ty giao nhận vừa và nhỏ tại Việt Nam

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại các công ty giao nhận vừa và nhỏ tại Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... hội Hạn chế hướng nghiên cứu Nghiên cứu gặp hạn chế mẫu nghiên cứu (phương pháp lấy mẫu, kích cỡ mẫu) phạm vi nghiên cứu (chỉ nghiên cứu công ty điển hình, áp dụng với khách hàng sử dụng dịch ... MÔ HÌNH LÝ THUYẾT & THANG ĐO NGHIÊN CỨU SƠ BỘ NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC KẾT QUẢ Hình Tiến trình nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Nghiên cứu lý thuyết CLDV, hài lòng khách hàng cho thấy CLDV nói chung ... tự, biến đo lường hài lòng khách hàng đo lường theo thang likert điểm áp dụng cho biến thang đo Sự hài lòng 4.3 Nghiên cứu sơ Vì ngành dịch vụ thị trường có đặc thù riêng, nghiên cứu định tính sơ...
 • 8
 • 2,916
 • 65

NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI BÁNH MẶN AFC CỦA CÔNG TY KINH ĐÔ

NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI BÁNH MẶN AFC CỦA CÔNG TY KINH ĐÔ

Quản trị kinh doanh

... đo lường tỷ lệ khách hàng trì • Đo lường mức độ hài lòng thị trường có, nhận định đặc điểm sản phẩm mà khách hàng hài lòng chưa hài lòng • Biết nguyên nhân làm giảm hài lòng khách hàng, ảnh hưởng ... định chọn đề tài nghiên cứu ' 'Nghiên cứu hài lòng người tiêu dùng địa bàn thành phố Đà Nẵng với sản phẩm bánh mặn AFC công ty Bánh kẹo Kinh Đô" Vấn đề nghiên cứu ' 'Nghiên cứu hài lòng người tiêu ... tiêu nghiên cứu Đề tài là: Nghiên cứu hài lòng khách hàng sản phẩm bánh mặn AFC công ty bánh kẹo Kinh Đô thị trường thành phố Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu chung để đánh giá mức độ hài lòng khách...
 • 43
 • 2,065
 • 18

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ viễn thông di động viettel tại bình định

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ viễn thông di động viettel tại bình định

Kinh tế

... quy có quan hệ tỉ lệ thuận với hài lòng KH 3.5 Mô hình nghiên cứu thực tế đánh giá hài lòng khách hàng DV VTDĐ Viettel Bình Định Kết nghiên cứu cho thấy hài lòng khách hàng DV VTDĐ Viettel BĐ có ... mức độ hài lòng KH Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố tác động đến hài lòng khách hàng DV VTDĐ CN công ty Viễn thông di động Viettel BĐ * Phạm vi nghiên cứu: Thị ... doanh với đề tài có liên quan đến lĩnh vực Nghiên cứu hài lòng khách hàng bảo vệ Trường Đại học Đà Nẵng từ năm 2010 đến năm 2011 như: - Đề tài Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng...
 • 26
 • 2,996
 • 8

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với xe Airblade của công ty Honda Việt Nam

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với xe Airblade của công ty Honda Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... Marketing Page Nghiên cứu hài lòng khách hàng xe Airblade công ty Honda Việt Nam CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Sự hài lòng khách hàng số mức độ hài lòng 2.1.1 Định nghĩa ý nghĩa hài lòng khách hàng doanh ... cao 1.2 Vấn đề nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu A Vấn đề nghiên cứu: Nghiên cứu mức độ hài lòng khách hàng sản phẩm xe máy Airblade Honda Việt Nam B Câu hỏi nghiên cứu: • • • 1.3 Khách hàng kỳ vọng ... • Giảm chi phí: Phục vụ khách hàng hài lòng, khách hàng thân thiết tốn chi phí khách hàng 2.1.2 Mô hình số hài lòng khách hàng (CSI Model) 2.1.2.1 Chỉ số hài lòng khách hàng (CSI) CSI (Customer...
 • 25
 • 1,735
 • 7

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm knorr

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm knorr

Kinh tế - Thương mại

... t ) Sự m ong đợi (E x p e c t a t i o n s ) G iá trị c ả m nhận (P e r c e i v e d v a lu e ) C h ấ t lư ợ n g c ả m n h ậ n ( P e r c e i v e d q u a l i ty ) S ự hài lò n g c ủ a khác h hàng ... (E x p e c t e d Q u a l it y ) G iá trị c ả m nhận (P e r c e i v e d V a lu e ) S ự hài lò n g c ủ a khách hàng (C S ) S ự t r u n g th n h ( L o y a l ty ) H ìn h ả n h th n g h iệ u (B r a ... quan h nhõn qu i gia cỏc yu t cu thnh s hi lũng v s trung thnh ca khỏch hng Do vy, mc tiờu u tiờn ca vic tip cn theo cu trỳc CSI l vic gii thớch s trung thnh ca khỏch hng i vi mt sn phm núi riờng...
 • 21
 • 1,608
 • 7

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối vói bệnh viện đa khoa hoàn mỹ

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối vói bệnh viện đa khoa hoàn mỹ

Kinh tế - Thương mại

... bệnh…Có nghiên cứu hài lòng khách hàng bệnh nhân Đó lý chọn đề tài: Nghiên cứu hài lòng khách hàng dịch vụ khám chữa bệnh bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ thành phố Đà Nẵng”, cụ thể nghiên cứu khách hàng ... thấp kỳ vọng khách hàng không hài lòng - Nếu kết thực tế với kỳ vọng khách hàng hài lòng - Nếu kết thực tế cao kỳ vọng khách hàng hài lòng 1.2 Chất lượng dịch vụ mối quan hệ với hài lòng Chất lượng ... lượng cảm than Sự phiền Sự hài lòng KH Sự trung thành CHƯƠNG II PHÁT TRIỂN CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 2.1 Câu hỏi nghiên cứu (Các thông tin cần thiết)  Khách hàng hài lòng mức độ...
 • 58
 • 1,218
 • 6

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với vietnamairline

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với vietnamairline

Kinh tế - Thương mại

... quan đến việc đối xử với khách hàng khác cách khác nhau.Một công ty mang chiến lược khách hàng tương tác trực tiếp với khách hàng cá nhân Khách hàng cho công ty biết cách muốn đối đãi Dựa tương ... liệu khách hàng Vietnam Airlines Sự phân tích nhóm dựa mô hình IDIC Nhận diện khách hàng: a Rà soát liệu khách hàng • DN nhận diện khách hàng: Công ty nhận diện khách hàng thông qua thông tin khách ... dặm) tích luỹ kỳ xét hạngKhách hàng có giá trị nhất: Khách hàng hạng Bạch kim Khách hàng tăng trưởng nhất: Khách hàng hạng Vàng Khách hàng cần dịch chuyển: Khách hàng hạng Bạc Trong câu hỏi...
 • 43
 • 1,465
 • 7

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phâm PS

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phâm PS

Kinh tế - Thương mại

... Nội dung nghiên cứu gồm phần chính: - Chương1: Quá trình nghiên cứu - Chương 2: Tổng quan thị trường - Chương 3: Kết nghiên cứu Phần I: QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tóm tắt nghiên cứu Với phát ... sinh hoạt ngày Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng sản phẩm P/S” đề tài nhằm nghiên cứu việc lựa chọn sử dụng kem đánh P/S khách hàng Nghiên cứu xem xét kiểm định mức độ hài lòng người tiêu ... hoàn thành dự án khoảng tháng 6 1.2.6 Hoàn cảnh nghiên cứu Dự án nghiên cứu có khó khăn thuận lợi định, dự án nghiên cứu nhóm Đối tượng nghiên cứu sinh viên Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn...
 • 53
 • 923
 • 3

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm omo

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm omo

Kinh tế - Thương mại

... đáo với hy vọng người bạn đồng hành, thân thiết sinh hoạt nhà.A CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2.1: Miêu tả nội dung nghiên cứu: - Nhóm thực nghiên cứu hành vi khách hàng loại bột giặt Omo - Đối ... hiểu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu trước tiên khảo sát thực trạng khách hàng, tình hình công ty Từ tìm ưu, nhược điểm đối thủ cạnh tranh để tìm giải pháp OMO sản phẩm có thương hiệu mạnh song đối ... Dòng bột giặt khách hàng sử dụng Biểu đồ 2.5: Dòng bột giặt mà khách hàng sử dụng Qua biểu đồ 2.5 ta thấy: - Khách hàng chủ yếu chọn dòng sản phẩm bột giặt tay chiếm 83% - Trong khách hàng sử dùng...
 • 51
 • 2,502
 • 3

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phâm tra dr thanh

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phâm tra dr thanh

Kinh tế - Thương mại

... việt cao.Phương pháp nghiên cứu định lượng gồm bước: nghiên cứuvới số lượng 30 mẫu sau có kết nghiên cứu sơ tiến hành nghiên cứu thức với 210 mẫu với đối tượng nghiên cứu sinh viên trường ... nghiên cứu, hoàn thành dự án khoảng tháng 2.5 Hoàn cảnh: Dự án nghiên cứu có khó khăn thuận lợi định,dự án nghiên cứu nhóm Đối tượng nghiên cứu sinh viên ĐH Công Nghiệp TP.HCM nên thuận tiện việc khảo ... 2 thức với 210 mẫu với đối tượng nghiên cứu sinh viên trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM Nghiên cứu dựa yếu tố ảnh hưởng : Quảng Cáo, Tiện Dụng, Khẩu...
 • 27
 • 1,694
 • 7

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với bánh mặn AFC của công ty kinh đô

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với bánh mặn AFC của công ty kinh đô

Kinh tế - Thương mại

... 10.5 hài lòng Bánh phù hợp cho mọi lứa tuổi: 44.6 hài lòng 14.1 hài lòng Như vậy, nhìn chung khách hàng hài lòng mỗi tiêu chí đánh giá Tỷ lệ khách hàng không hài lòng không hài lòng tương đối ... mua sử dụng khách hàng (48.7% hài lòng, 14.1% hài lòng) , mức độ Trang 33 sẵn sàng đáp ứng sản phẩm cao làm vừa lòng khách hàng cụ thể 44.4% hài lòng, 10.8% hài lòng Mức độ hài lòng với hình thức ... lệ khách hàng hài lòng với sản phẩm công ty theo tiêu chí sau: Chất lượng tốt: 54.9% hài lòng 10.1% hài lòng Giá trị dinh dưỡng: 55.6% hài lòng 10.5 hài lòng Bao bì thiết kế đẹp mắt: 35.4 hài lòng...
 • 51
 • 769
 • 0

NGHIÊN cứu sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG đối với sản PHẨM của CÔNG TY TNHH KHÍ hóa LỎNG VIỆT NAM tại KHU vực TPHCM

NGHIÊN cứu sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG đối với sản PHẨM của CÔNG TY TNHH KHÍ hóa LỎNG VIỆT NAM tại KHU vực TPHCM

Kinh tế - Quản lý

... giả nghiên cứu hài lòng khách hàng Trong điều kiện thế, cộng với mong muốn của lãnh đạo VTGAS muốn tìm hiểu hài lòng khách hàng sản phẩm VTGAS Chính lý trên, đề tài nghiên cứu Sự hài lòng khách ... nghiên cứu đo lường hài lòng khách hàng dựa việc tìm hiểu nhân tố tác động đến hài lòng khách hàng Đánh giá hài lòng khách hàng sản phẩm VTGAS Kiến nghị số biện pháp nhằm cải thiện hài lòng khách hàng ... hợp với nghiên cứu hài lòng khách hàng sản phẩm công ty VTGAS Thứ hai, qua nghiên cứu định tính từ câu hỏi với khách hàng lãnh đạo Công ty VTGAS xác định nhân tố tác động đến hài lòng khách hàng, ...
 • 141
 • 1,923
 • 20

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu chi nhánh đà nẵng

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu chi nhánh đà nẵng

Kinh tế - Quản lý

... hình số hài lòng khách hàng - Mô hình số hài lòng khách hàng Mỹ Trong mô hình số hài lòng Mỹ (ACSI), giá trị cảm nhận chịu tác động chất lượng cảm nhận mong đợi khách hàng Sự hài lòng khách hàng ... ngân hàng GP.Bank Đà Nẵng? Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Là yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng dịch vụ cho vay tiêu dùng GP.Bank Đà Nẵng b Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên ... dịch vụ hài lòng khách hàng có mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ với nhau, chất lượng dịch vụ tạo trước sau định đến hài lòng khách hàng 1.3.5 Sự khác biệt chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng ►...
 • 26
 • 1,561
 • 11

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ vận tải tại công ty tnhh bảo dương thùy

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ vận tải tại công ty tnhh bảo dương thùy

Tiến sĩ

... hồi quy với yếu tố chất lượng dịch vụ vận tải hành khách hàng không ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng phù hợp với kết kiểm định 37 3.2.2.1 Mẫu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu khách hàng sử dụng ... pháp nâng cao mức độ hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ vận tải công ty 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng dịch vụ vận tải ... lượng dịch vụ 11 2.2 Sự hài lòng, mối quan hệ chất lƣợng dịch vụ hài lòng 2.2.1 Sự hài lòng 2.2.1.1 Khái niệm hài lòng - Theo Philip Kotler, thỏa mãn - hài lòng khách hàng (customer satisfaction)...
 • 120
 • 1,243
 • 15

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ vận tải tại công ty TNHH bảo dương thùy (tt)

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ vận tải tại công ty TNHH bảo dương thùy (tt)

Kinh tế - Quản lý

... muốn thành công phải dựa vào khách hàng Muốn có khách hàng khó giữ chân khách hàng khó Khách hàng hợp tác với bạn họ cảm thấy hài lòng với doanh nghiệp Sự hài lòng khách hàng vấn đề liên quan đến ... tỏ thân thiện với khách hàng (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) Bảng 3.4: Thang đo mức độ hài lòng khách hàng Ký hiệu HÀI LÒNG Sự hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ HL1 Bạn có hài lòng chất lượng ... mô hình nghiên cứu ban đầu thay đổi thành 20 câu hỏi Và thang đo lường hài lòng khách hàng hình thành dựa thang đo hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ với câu hỏi - Phương pháp nghiên cứu định...
 • 14
 • 889
 • 1

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của các ngân hàng thương mại tại TP. Cần thơ

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của các ngân hàng thương mại tại TP. Cần thơ

Kinh tế

... có nh ng khách hàng có m c hài lòng cao nh t “r t hài lòng h ch c ch n s nh ng khách hàng trung thành ng h NH Vì v y, nghiên c u v s hài lòng c a khách hàng vi c làm cho khách hàng hài lòng r ... lo i s hài lòng c a khách hàng m c hài lòng c ng nh h ng r t l n khách hàng có s hài lòng tích c c m c t m hài lòng h c ng có th tìm n hành vi khách hàng Ngay c i v i NH nh ng m c hài lòng ch ... mang l i m t m c hài lòng cao hài lòng kh d ch p c cho nhân viên c a NH b Phân lo i s hài lòng c a khách hàng Theo m t s nhà nghiên c u có th phân lo i s hài lòng c a khách hàng thành ba lo i...
 • 103
 • 463
 • 0

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Kiên Giang

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Kiên Giang

Kinh tế

... dịch vụ ngân hàng Chỉ khách hàng có mức độ hài lòng cao “rất hài lòng họ chắn khách hàng trung thành ủng hộ ngân hàng Vì vậy, nghiên cứu hài lòng khách hàng việc làm cho khách hàng hài lòng cần ... toàn hài lòng lại quan trọng nhiều Đối với khách hàng hài lòng thụ động, họ rời bỏ ngân hàng lúc nhóm khách hàng cảm nhận “rất hài lòng khách hàng trung thành ngân hàng Sự am hiểu giúp ngân hàng ... phân loại hài lòng khách hàng mức độ hài lòng ảnh hưởng lớn đến hành vi khách hàng Ngay khách hànghài lòng tích cực ngân hàng mức độ hài 14 lòng mức tạm hài lòng họ tìm đến ngân hàng khác...
 • 106
 • 352
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008