nghiên cứu sự đột biến gene kras và mối liên quan đột biến gene kras với một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràng

Nghiên cứu sự đột biến gene k RAS và mối liên quan đột biến gene k RAS với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràng

Nghiên cứu sự đột biến gene k RAS mối liên quan đột biến gene k RAS với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràng

Khoa học tự nhiên

... K-RAS mối liên quan với số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư đại trực tràng tiến hành nhằm mục tiêu sau: Nghiên cứu tình trạng đột biến gen K-RAS bệnh nhân ung thư biểu mô đại trực tràng Tìm ... mối liên quan đột biến gen K-RAS với số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, giải phẫu bệnh nồng độ CEA bệnh nhân ung thư biểu mô đại trực tràng 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Gen ung thư đại trực tràng ... UT liên quan đến MSI 1.4 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràng 1.4.1 Đặc điểm lâm sàng ung thư đại trực tràng Đau bụng triệu chứng sớm thư ng gặp 60 80% trường hợp UTĐTT,...
 • 111
 • 899
 • 1
Nghiên cứu sự đột biến gene k RAS và mối liên quan đột biến gene k RAS với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràng

Nghiên cứu sự đột biến gene k RAS mối liên quan đột biến gene k RAS với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràng

Y khoa - Dược

... ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y LÊ VĂN THIỆU NGHIÊN CỨU SỰ ĐỘT BIẾN GENE K-RAS MỐI LIÊN QUAN ĐỘT BIẾN GENE K-RAS VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG ... mối liên quan đột biến gene K-RAS với số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràng tiến hành nhằm mục tiêu sau: Nghiên cứu tình trạng đột biến gene K-RAS bệnh nhân ung thư ... TỔNG QUAN 1.1 Gene ung thƣ đại trực tràng 1.2 Gene K-RAS ung thƣ đại trực tràng 1.3 Yếu tố nguy trình phát sinh ung thƣ đại trực tràng 16 1.4 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thƣ đại trực tràng...
 • 137
 • 544
 • 2
nghiên cứu sự đột biến gene k-ras và mối liên quan đột biến gene k-ras với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràng bản tóm tắt

nghiên cứu sự đột biến gene k-ras mối liên quan đột biến gene k-ras với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràng bản tóm tắt

Tiến sĩ

... Mối liên quan đột biến gen K-RAS với số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, giải phẫu bệnh nồng độ CEA bệnh ung thư biểu mô đại trực tràng * Mối liên quan đột biến gen K-RAS với số đặc điểm lâm ... mô bệnh học (MBH), thấy có nghiên cứu đột biến gen UT nói chung UTĐTT nói riêng Vì vậy, đề tài Nghiên cứu đột biến gen K-RAS mối liên quan với số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư đại trực ... 4.3 Mối liên quan đột biến gen K-RAS với số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, giải phẫu bệnh nồng độ CEA bệnh nhân ung thư biểu mô đại trực tràng - Mối liên quan đột biến gen K-RAS với số triệu...
 • 29
 • 611
 • 0
Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ NT-proBNP với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính (TT)

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ NT-proBNP với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàngbệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính (TT)

Tiến sĩ

... pháp nghiên cứu 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu tiến cứu mô tả, theo dõi dọc, có can thiệp, tự chứng 2.3.1 Thu thập số liệu chung cho nghiên cứu (lâm sàng cận lâm sàng) 2.3.2 Nghiên cứu mục ... lẽ số lượng bệnh nhân nghiên cứu lớn nhiều so với nghiên cứu tác giả) Nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu Dambrauskas (2009) Nghiên cứu giá trị ALOB ngày đầu chẩn đoán sớm mức độ VTC theo thang điểm ... tương quan y = 1,6x + 12,56 (y điểm Ranson; x giá trị ALOB) Khi nghiên cứu mối tương quan quần thể bệnh nhân nghiên cứu Nguyễn Đắc Ca cho thấy có mối tương quan nhiên tương quan mức thấp với r...
 • 24
 • 844
 • 2
NGHIÊN cứu GIÁ TRỊ của PET CT TRONG CHUẨN đoán GIAI đoạn BỆNH UNG THƯ đại TRỰC TRANG TRƯỚC điều TRỊ

NGHIÊN cứu GIÁ TRỊ của PET CT TRONG CHUẨN đoán GIAI đoạn BỆNH UNG THƯ đại TRỰC TRANG TRƯỚC điều TRỊ

Y học thưởng thức

... đoán xác định bệnh nội soi đại trực tràng 15/16 bệnh nhân có mô bệnh học loại ung th biểu mô tuyến (93,8%) Tỷ lệ bệnh nhân ung th trực tràng cao bệnh nhân ung th đại tràng phần số bệnh nhân từ ... khối u loại mô bệnh học Vị trí khối u Loại mô bệnh học Đại tràng ngang Đại tràng phải Đại tràng sigma Đại tràng trái Trực tràng Ung th biểu mô tuyến Ung th biểu mô vảy Tổng Số bệnh nhân 15 16 ... điều trị bệnh ung th đại trực tràng việc đánh giá xác giai đoạn bệnh giữ vai trò quan trọng, giúp đa hớng điều trị phù hợp cho bệnh nhân Nghiên cứu bao gồm bệnh nhân ung th đại trực tràng chẩn...
 • 5
 • 425
 • 10
xác định kiểu gen của virus gây viêm gan siêu vi b (hepatitis b virus-hbv) và mối liên quan giữa kiểu gen với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trên bệnh nhân nhiễm hbv tại đắk lắk

xác định kiểu gen của virus gây viêm gan siêu vi b (hepatitis b virus-hbv) mối liên quan giữa kiểu gen với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trên bệnh nhân nhiễm hbv tại đắk lắk

Báo cáo khoa học

... liên quan gi a ki u gen v i c i m lâm sàng c n lâm sàng 3.2.1 Các Các c i m lâm sàng c i m lâm sàng thu th p là: huy t áp, nhi t nách, vàng da lòng bàn tay, vàng k t m c m t, d u hi u gan to ... nh m i liên quan gi a c i m lâm sàng c n lâm sàng t ng ki u gen 3.2.3.1 Ki u gen B * M i liên quan gi a kháng nguyên HBeAg v i n ng virus nh ng b nh nhân nhi m HBV ki u gen B, m i tương quan gi ... bi t - Th không vàng da: có d u hi u lâm sàng không vàng da - Th m t: bi u hi n m t trư ng h p tr m tr ng th thông thư ng, hay có ng a Ti n tri n thư ng r t ch m, sau vài tu n n vài tháng - Th...
 • 83
 • 1,534
 • 10
Nghiên cứu sự biến động nhiễm giun tròn đường tiêu hoá của chó ở một số tỉnh bắc trung bộ và một số đặc điểm sinh học của ancylostoma caninum, bệnh lý học do chúng gây ra, biện pháp phòng trừ

Nghiên cứu sự biến động nhiễm giun tròn đường tiêu hoá của chó ở một số tỉnh bắc trung bộ một số đặc điểm sinh học của ancylostoma caninum, bệnh lý học do chúng gây ra, biện pháp phòng trừ

Kỹ thuật

... kh p th , sau l n bi n thái th chúng ñi vào d dày, t ñó vào xoang ru t Trong di hành chúng vào t cung, vào h tu n hoàn c a bào thai n cho s nhi m giun t cung ph bi n ñ i v i T canis Theo Ph m S ... ng ru t non c a chó, t p trung tá tràng, không tràng, k t tràng ñ tr ng t i ñó, d ng u trùng có th n m im không ho t ñ ng t ch c cơ, ñ c bi t dư i da chúng xâm nh p vào ngư i N u v t ch cu i nhi ... giun móc Nghiên c u v tác h i c a giun móc gây cho ký ch , Stephen (1996) [100] nh n xét, giun móc non nhanh chóng bám vào thành ru t hút máu t o v t thư ng nhung mao ru t, làm cho v t thư ng r...
 • 172
 • 733
 • 3
tóm tắt luận án tiến Nghiên cứu sự biến động nhiễm giun tròn đường tiêu hóa của chó ở một số tỉnh Bắc Trung bộ và một số đặc điểm sinh học của Ancylostoma caninum, bệnh lý do chúng gây ra, biện pháp phòng trừ

tóm tắt luận án tiến Nghiên cứu sự biến động nhiễm giun tròn đường tiêu hóa của chó ở một số tỉnh Bắc Trung bộ một số đặc điểm sinh học của Ancylostoma caninum, bệnh lý do chúng gây ra, biện pháp phòng trừ

Tiến sĩ

... 3.5.1 Tri u ch ng lâm sàng c a chó m c b nh A caninum th c ñ a B ng 3.14 Tri u ch ng lâm sàng c a chó m c b nh A.caninum th c ñ a S chó theo dõi (con) STT Các tri u ch ng lâm sàng G y còm, lông ... m m b nh Chương N I DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 ð a ñi m nghiên c u Nghiên c u ñi u tra d ch t t i vùng nông thôn thành ph thu c t nh Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh 5 Nghiên c u th c nghi m ... ñi m nghiên c u thu c t nh Thanh Hóa, Ngh An Hà Tĩnh 2.3 Th i gian nghiên c u: T năm 2009 - 2012 2.3 N i dung nghiên c u - Thành ph n loài giun tròn ñư ng tiêu hoá c a chó nuôi t i vùng nghiên...
 • 27
 • 608
 • 0
nghiên cứu sự biến động nhiễm giun tròn đường tiêu hoá của chó ở một số tỉnh bắc trung bộ và một số đặc điểm sinh học của ancylostoma caninum, bệnh lý học do chúng gây ra, biện pháp phòng trừ

nghiên cứu sự biến động nhiễm giun tròn đường tiêu hoá của chó ở một số tỉnh bắc trung bộ một số đặc điểm sinh học của ancylostoma caninum, bệnh lý học do chúng gây ra, biện pháp phòng trừ

Tiến sĩ

... gian nghiên cứu: từ năm 2009 - 2012 ðối tượng, nguyên vật liệu nghiên cứu 47 47 2.3.1 ðối tượng nghiên cứu 47 2.3.2 Nguyên vật liệu nghiên cứu 47 2.3.3 Dụng cụ, hóa chất 47 Nội dung nghiên cứu ... chó vùng nghiên cứu 2.4.2 47 Xác ñịnh tình trạng nhiễm giun tròn ñường tiêu hóa chó vùng nghiên cứu 48 2.4.3 Nghiên cứu số ñặc ñiểm sinh học A caninum 48 2.4.4 Nghiên cứu số ñặc ñiểm bệnh lý A ... vấn ñề nêu trên, tiến hành nghiên cứu ñề tài: Nghiên cứu biến ñộng nhiễm giun tròn ñường tiêu hoá chó số tỉnh Bắc Trung số ñặc ñiểm sinh học Ancylostoma caninum, bệnh lý học chúng gây ra, biện...
 • 168
 • 420
 • 0
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH SỌ NÃO Ở BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHN VIỆT NAM CU BA - ĐỒNG HỚI" pot

Báo cáo khoa học

... Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang - Nghiên cứu lâm sàng: Bệnh nhân thăm khám lâm sàng sau nhập viện ghi nhận triệu chứng vào bệnh án nghiên cứu Đánh giá tình trạng tăng huyết áp bệnh nhân ... ảnh để chNn đoán bệnh lý thần kinh đặc biệt chNn đoán tai biến mạch máu não bệnh viện Chúng nghiên cứu đề tài nhằm hai mục tiêu: Khảo sát số đặc điểm lâm sàng bệnh nhân tai biến mạch máu não ... học, Trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, 1999 Hoàng Khánh, Một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng giai đoạn cấp bán cấp tai biến mạch máu não, Kỷ yếu tóm tắt công trình nghiên cứu khoa học...
 • 8
 • 898
 • 9
Nghiên cứu đột biến của gen APC ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng thể đa polyp tuyến gia đình

Nghiên cứu đột biến của gen APC ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng thể đa polyp tuyến gia đình

Y khoa - Dược

... TRUONGF I HC Y H NI NGUYN PHNG ANH NGHIÊN CứU ĐộT BIếN GEN APC BệNH UNG THƯ ĐạI TRựC TRàNG THể ĐA POLYP TUYếN GIA ĐìNH LUN N TIN S Y HC Chuyên ngành : Hóa sinh Mã số : 62.72.04.01 Hng dn khoa hc: ... thnh viờn cú quan h huyt thng vi bnh nhõn mang gen t bin 3 CHNG TNG QUAN 1.1 Ung th i trc trng 1.1.1 i cng v ung th i trc trng Ung th i trc trng l bnh lý ỏc tớnh ph bin T l mc ung th i trc trng ... dy, gan v vỳ; nam gii, ung th i trc trng ng hng th hai sau ung th phi Theo Nguyn Vn Hiu (2007), t l mc ung th i trc trng nam nhiu hn n [6] Hu ht ung th i trc trng cú liờn quan n cỏc yu t nguy...
 • 163
 • 646
 • 1
Báo cáo y học:

Báo cáo y học: "NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐIỆN NÃO ĐỒ HÌNH ẢNH HỌC THẦN KINH CỦA BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH SAU TAI BIẾN MẠCH NÃO" ppsx

Báo cáo khoa học

... hồi cứu kết hợp tiến cứu Trực tiếp thăm khám ghi chép theo mẫu bệnh án nghiên cứu, khai thác đầy đủ tiền sử, bệnh sử, dấu hiệu lâm sàng điện não đồ, hình ảnh tổn thư ng phim CLVT sọ não và/ hoặc ... dương với thuỳ khác (tương ứng 26,67% 35%) TµI LIÖU THAM KH¶O Lê văn Thính Nhồi máu não chảy máu Y học lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai 2002, 6, tr.3240 Trần Thị Hải Yến Nghiên cứu số đặc điểm lâm sàng, ... tiến hành nghiên cứu nhằm: Nhận xét số đặc điểm lâm sàng, điện não đồ hình ảnh học thần kinh BN ĐK sau TBMN ĐèI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu 60 BN chẩn đoán xác định ĐK sau...
 • 7
 • 648
 • 3
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số yếu tố liên quan và biện pháp can thiệp tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số yếu tố liên quan biện pháp can thiệp tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ

Y khoa - Dược

... Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, số yếu tố liên quan biện pháp can thiệp tăng bilirubin gián tiếp trẻ sinh với mục tiêu nh sau: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng xét nghiệm tìm hiểu số yếu ... nghiên cứu vàng da nớc ta đợc đề cập chủ yếu lĩnh vực điều trị mà đề cập tới đặc điểm lâm sàng vàng da theo nguyên nhân nh số yếu tố liên quan đến vàng da Chính tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên ... tợng nghiên cứu ngẫu nhiên đủ số lợng mẫu Trong nghiên cứu thu thập 615 bệnh nhân Nh mẫu nghiên cứu đủ lớn đợc kết nghiên cứu tin cậy Các bớc tiến hành Đối với tất trẻ sinh thuộc đối tợng nghiên...
 • 67
 • 778
 • 2
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tả có biến chứng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương (10 2007  5 2009)

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị bệnh nhân tả có biến chứng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương (10 2007 5 2009)

Y dược - Sinh học

... Y T TRNG I HC Y H NI CAO VN THNG NGHIÊN CứU MộT Số ĐặC ĐIểM LÂM SNG, CậN LÂM SNG V KếT QUả ĐIềU TRị BệNH NHÂN Tả Có BIếN CHứNG TạI BệNH VIệN BệNH NHIệT ĐớI TRUNG ƯƠNG (10/2007 - 5/2009) Chuyờn ... ụng ỳc, ni cht chi, iu kin v sinh kộm, trung ụng ngi (ỏm tang, ỏm ci cú n, ung chung ngun nc v thc n), nc khan him, thúi quen ung nc ỏ lnh Tp quỏn n ung ỏm tang ngi bnh lm bựng phỏt bnh dch ... hi th, ) - Loi dch truyn: Cỏc dung dch sau u cú th s dng c Ringer lactate Dung dch NaCl 0,9% pha vi dung dch Bicarbonat 0,14% theo t l 2/1 Dung dch 5/4/1 (dung dch Dacka): lớt dch truyn gm...
 • 111
 • 616
 • 1
Nghiên cứu đột biến gen sửa chữa bắt cặp sai (MMR) liên quan đến ung thư đại trực tràng không polyp di truyền ở người Việt Nam

Nghiên cứu đột biến gen sửa chữa bắt cặp sai (MMR) liên quan đến ung thư đại trực tràng không polyp di truyền ở người Việt Nam

Báo cáo khoa học

... phát đột biến gen sửa chữa bắt cặp sai hỗ trợ chấn đoán sàng lọc ung Ihư đại trực tràng không polyp di truyền đánh giá đột biến gen sửa chữa bắt cặp sai (MSH2) liên quan đến ung thư đại trực tràng ... Vân, Phát đột biến gen M SH bệnh nhân ung thư đại trực tràng rải rác Việt Nam 62 Phạm Thị Bích, Viá Thị Bách Ngọc, Trịnh Hồng Thát, Nghiên cứu đa hình gen CX3CR1 bệnh nhân ung thư đại trực tràng ... đối vớ i ung thư đại trự c tràng, 60% ung thư nội mạc tử cung 20% dạng ung thư khác Các đoạn lớn thư ng gặp MSH2 (10-20% toàn đột biến) , gặp MIH2 coi gặp MSH6 [15, 16] Sự định vị đột biến gen...
 • 112
 • 788
 • 2
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e. Coli trong hội chứng tiêu chảy ở bê nghé tại sơn la và thử nghiệm phác đồ điều trị

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e. Coli trong hội chứng tiêu chảy ở bê nghé tại sơn la thử nghiệm phác đồ điều trị

Thạc sĩ - Cao học

... LIỆU, NỘI DUNG 40 PHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu 40 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 40 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 40 2.1.3 Thời gian nghiên cứu 40 2.2 ... nghiên cứu vi khuẩn E coli gây tiêu chảy bê, nghé 1.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 1.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 14 1.3 Một số đặc tính Vi khuẩn E coli 16 1.3.1 Đặc tính hình thái 16 1.3.2 Đặc ... 2 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LỪ VĂN TRƢỜNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, YẾU TỐ GÂY BỆNH CỦA VI KHUẨN E COLI TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY Ở BÊ, NGHÉ TẠI SƠN LA THỬ...
 • 110
 • 2,231
 • 10
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao tại bệnh viện lao và bệnh phổi thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao tại bệnh viện lao bệnh phổi thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... Nhit trung bỡnh ca 55 bnh nhõn nghiờn cu l 38,5 0,6 0C S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Tỷ lệ (%) 41.8 45 36.4 40 Sốt nhẹ Sốt vừa 35 Sốt cao 30 Không sốt 25 ... trờn phim Xquang thng thy ỏm m u gii hn rừ nm tip giỏp lng ngc phớa ngoi + Trn dch vựng trung tht: búng trung tht rng khụng i xng + TDMP th honh: búng m b dy vũm honh tng lờn + Núi chung TDMP khu ... rừ, ụi tn thng trung thnh ỏm m trũn (ng kớnh trung bỡnh 1-2cm) S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn + Tn thng nt: kớch thc nt cú th khỏc nhau, trung bỡnh 510mm,...
 • 73
 • 1,427
 • 12
Nghiên cứu tạo mô sẹo phôi hóa và phôi vô tính từ nuôi cấy noãn ở một số giống cây ăn quả có múi

Nghiên cứu tạo mô sẹo phôi hóa phôi vô tính từ nuôi cấy noãn ở một số giống cây ăn quả có múi

Nông - Lâm - Ngư

... phôi tốt Mục tiêu nghiên cứu xây dựng quy trình tạo nguồn mô sẹo phôi hoá, từ tạo phôi vô tính tái sinh phục vụ cho nghiên cứu chọn tạo giống không hạt vật liệu cho nghiên cứu chuyển gen tương ... cấy môi trường đặc môi trường lỏng giống chuyển vào môi trường tạo phôi Sau khoảng tháng nhận phôi vô tính có mầm phát triển Một số phôi có cấu trúc tương tự phôi mầm hạt hữu tính Với hai giống ... nuôi cấy, quan sát phản ứng tạo callus phôi hoá từ noãn hạt non giống khác Đối với nuôi cấy noãn trước thụ phấn, thu callus dạng cứng, màu vàng mà không thu callus phôi hoá tất giống Đối với hạt...
 • 22
 • 1,273
 • 0
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương vụ xuân tại bỉm sơn, thanh hoá

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương vụ xuân tại bỉm sơn, thanh hoá

Thạc sĩ - Cao học

... Kết nghiên cứu nớc 24 2.5.1 Kết nghiên cứu giới 24 2.5.2 Kết nghiên cứu nớc 30 Vật liệu, nội dung phơng pháp nghiên cứu 37 3.1 Vật liệu nghiên cứu 37 3.2 Nội dung, thời gian địa điểm nghiên cứu ... quan thuận - Malhotra cộng (1972) xác định hệ số tơng quan thuận chặt suất với số cành cấp I số Mối tơng quan nghịch suất với P1000 hạt 2.5.2 Kết nghiên cứu nớc 2.5.2.1 Về chọn giống đậu tơng nớc ... cao 30 cây, số thân có hệ số biến dị thấp nhng lại có hệ số di truyền cao Các tính trạng nh số chắc/ trọng lợng hạt/ có hệ số biến dị cao hệ số di truyền thấp Các tác giả kết luận: Một số tính trạng...
 • 136
 • 771
 • 0

Xem thêm