nghiên cứu sơ chế và bảo quản rễ củ đương quy di thực từ nhật bản

NGHIÊN cứu điều CHẾ và bảo QUẢN NANO sắt KIM LOẠI CHO mục ĐÍCH làm PHÂN bón lá

NGHIÊN cứu điều CHẾ bảo QUẢN NANO sắt KIM LOẠI CHO mục ĐÍCH làm PHÂN bón lá

Sinh học

... Zeta Nghiên cứu bảo quản dung dịch nano sắt thu 2.2 Thiết bị hóa chất 2.2.1 Hóa chất Các hóa chất sử dụng để điều chế bảo quản hạt nano sắt liệt kê bảng 2.1 Bảng 2.1 Danh mục hóa chất điều chế bảo ... hỏi phải có điều kiện bảo quản nghiêm ngặt bảo vệ bột sắt không bị oxy hóa hay bảo quản điều kiện nghèo oxy Vì cần thiết phải bảo quản chúng dung môi phù hợp Nhiều nghiên cứu thử nghiệm tiến hành ... cầu thực tiễn hướng tới nông nghiệp xanh, sạch, an toàn tiết kiệm, khóa luận thực với đề tài: Nghiên cứu điều chế bảo quản nano sắt kim loại cho mục đích làm phân bón lá” Mục đích khóa luận nghiên...
 • 49
 • 458
 • 0
Nghiên cứu quy trình sơ chế và bảo quản súp lơ xanh dạng cắt (fresh-cut)

Nghiên cứu quy trình chế bảo quản súp lơ xanh dạng cắt (fresh-cut)

Nông - Lâm - Ngư

... hành ghi vào sổ quỹ cuối ngày chuyển cho kế toán + Căn CTGS đợc lập để ghi vào sổ đăng ký CTGS sau ghi vào sổ TK + Cuối tháng vào sổ kế toán chi tiết, bảng tổng hợp số liệu chi tiết,căn vào sổ ... - Số liệu ghi vào cột "kỳ trớc" báo cáo kỳ vào số liệu ghi cột " kỳ " báo cáo kỳ trớc theo tiêu phù hợp - Số liệu ghi vào cột "luỹ kế từ đầu năm" đợc vào số liệu ghi cột "luỹ kế từ đầu năm" báo ... với công nhân viên để ghi vào tiêu tơng ứng cột "thực kỳ này" 42 Luận văn tốt nghiệp Phạm Ngọc Ba K37 - 21.16 Căn vào cột "thực kỳ này" mục TMBCTC năm 2001 để ghi vào cột thực hiên kỳ trớc với tiêu...
 • 55
 • 788
 • 0
Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm bảo quản quả chuối từ sáp carnauba và một số thành phần khác

Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm bảo quản quả chuối từ sáp carnauba một số thành phần khác

Nông - Lâm - Ngư

... NG - N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 24 3.1 24 ð i ng, v t li u nghiên c u 3.1.1 ð a ñi m nghiên c u 24 3.1.2 ð i ng nghiên c u 24 3.1.3 V t li u nghiên c u 24 3.1.4 Phương pháp pha ... khí quy n ñi u ch nh Phương pháp bao g m ñi u ki n b o qu n khí quy n c i bi n (MA - Modified Atmosphere), khí quy n ki m soát (CA - Controlled Atmosphere Chu i ñư c b o qu n môi trư ng khí quy ... t qu nghiên c u nư c ch bư c ñ u v i quy mô nh phòng thí nghi m Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………… 23 ð I NG - N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN...
 • 132
 • 846
 • 4
Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch

Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch

Công nghệ thực phẩm

... MCP cho bảo quản rau cải chíp - Nghiên cứu lựa chọn thông số bao gói cho bảo quản rau cải chíp - Nghiên cứu xác định nhiệt độ bảo quản rau cải chíp - Xây dựng quy trình công nghệ bảo quản rau ... Mục đích Nghiên cứu chế độ xử lý thông số công nghệ chế bảo quản rau cải chíp nhằm trì chất lượng kéo dài thời gian bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch 1.2.2 Yêu cầu - Nghiên cứu chế độ thông ... /2014 3.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng 1-MCP đến chất lượng thời gian bảo quản rau cải chíp - Nghiên cứu ảnh hưởng bao gói đến chất lượng thời gian bảo quản - Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt...
 • 72
 • 1,270
 • 7
nghiên cứu quy trình sơ chế và bảo quản súp lơ xanh dạng cắt (fresh-cut)

nghiên cứu quy trình chế bảo quản súp lơ xanh dạng cắt (fresh-cut)

Sinh học

... hô hấp chúng phụ thuộc vào hàng loạt yếu tố nh- độ ẩm, nhiệt độ, pH đó, cần điều chỉnh yếu tố để ức chế tiêu di t hoạt tính enzym Đây điều kiện quan trọng việc xử lý bảo quản súp lơ xanh cắt [4] ... thnh phn CO v O2 khớ quyn tỏc dng rt ln quyt nh n quỏ trỡnh hụ hp Nu lng CO gim xung di 3,5% thỡ cng hụ hp bt u gim thp Vỡ vy gim O 2, tng CO2 khớ quyn l mt bin phỏp kộo di thi gian bo qun ... hoc tiờu dit hot tớnh ca cỏc enzym õy l mt nhng iu kin quan trng nht vic x lý bo qun sỳp l xanh ct [4] Tính 100 gam phần ăn đ-ợc Các enzym súp lơ có ảnh h-ởng lớn đến thời hạn bảo quản súp...
 • 76
 • 1,095
 • 2
Nghiên cứu sơ chế và thử nghiệm bảo quản rong nho tươi

Nghiên cứu chế thử nghiệm bảo quản rong nho tươi

Công nghệ thực phẩm

... pháp bảo quản chƣa thực tối ƣu nay, nhà khoa học Nhật Bản Philipin tiến hành số nghiên cứu bảo quản rong nho túi PE nhƣng thời gian bảo quản kéo dài khoảng 7-10 ngày.[5] Nhƣ vậy, nghiên cứu ... Nhƣ vậy, nghiên cứu chƣa thực hiệu Qua trên, nhận thấy đƣợc việc nghiên cứu chế, bảo quản rong tƣơi chƣa thuecj hiệu Vì vậy, việc tiến hành nghiên cứu chế bảo quản rong nho tƣơi vấn đề ... xuất quy trình chế bảo quản rong nho tƣơi Ý nghĩa khoa học : Nghiên cứu phƣơng pháp chế, bảo quản rong tƣơi hiệu góp phần tăng thêm phƣơng pháp bảo quản rong nho sau Ý nghĩa thực tiễn đề tài:...
 • 200
 • 1,079
 • 9
Nghiên cứu quy trình sơ chế và bảo quản một số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut.

Nghiên cứu quy trình chế bảo quản một số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut.

Nông - Lâm - Ngư

... gian nghiên cứu 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu Bộ môn Bảo quản Chế biến, Viện nghiên cứu rau quả, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.2.2 Thời gian nghiên cứu Từ tháng 12/2013 đến tháng 6/2014 3.3 Nội dung nghiên ... khó bảo quản thời hạn bảo quản ngắn Vì vậy, việc kéo dài thời hạn sử dụng hạn chế mức tổn thất rau gia vị việc làm cần thiết Để góp phần vào việc nghiên cứu, xây dựng quy trình chế bảo quản rau ... có khả kéo dài thời gian bảo quản rau từ 15 - 20 ngày nhiệt độ từ 10 - 200C bảo quản nhiệt độ thường bảo quản khoảng từ - ngày Các màng bảo quản thường có độ dày khác từ 20 đến 50 µm có cấu tạo...
 • 80
 • 887
 • 1
Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản dược liệu địa liền.

Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản dược liệu địa liền.

Nông - Lâm - Ngư

... tục cho nghiên cứu sau - Hiểu biết sâu trình bảo quản dược liệu địa liền,nắm bắt tốt quy chế tiền sấy sấy 1.5 Ý nghĩa thực tiễn -Sau xây dựng thành công quy trình công nghệ chế bảo quản dược ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 25 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành nghiên cứu 26 3.3 Nội dung nghiên cứu 26 3.3.1 Nghiên cứu chế xử ... liệu trình chế bảo quản 2.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu ứng dụng công nghệ sấy bảo quản dược liệu nước giới 2.3.1 Tình hình nghiên cứu ứng dụng công nghệ sấy bảo quản dược...
 • 62
 • 833
 • 5
Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải ngọt

Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản rau cải ngọt

Nông - Lâm - Ngư

... tài: Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản rau cải ngọt” 2 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Xác định công nghệ chế vào bảo quản rau cải nhằm nâng cao chất lượng kéo dài thời gian bảo quản ... trình bảo quản Thí nghiệm gồm 4mẫu lựa chọn làm Khối lượng mẫu 150g/mẫu, bao gói bảo quản nhiệt độ khác 26 CT1: Mẫu bảo quản 6oC CT2: Mẫu bảo quản 8oC CT3: Mẫu bảo quản 10oC CT4: Mẫu bảo quản ... kết nghiên cứu bảo quản rau cải Người ta nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ, độ ẩm môi trường bảo quản, sử dụng bao bì phù hợp đến biến đổi chất lượng thời gian dự trữ rau Kết nghiên cứu cho thấy bảo...
 • 86
 • 1,793
 • 12
Nghiên cứu quy trình công nghệ sơ chế và bảo quản dược liệu cốt khí

Nghiên cứu quy trình công nghệ chế bảo quản dược liệu cốt khí

Khoa học xã hội

... NGUYấN TRNG I HC NễNG LM HA VN DNG Tờn ti: Nghiên cứu quy trình công nghệ chế bảo quản dợc liệu cốt khí KhóA LUậN THựC TậP TốT NGHIệP H o to : Chớnh quy Chuyờn ngnh : Cụng ngh Thc phm Khoa : ... Hỡnh 2.1: cu trỳc húa hc ca emodin 15 Hỡnh 4.1 Biu nh hng ca nng di m sinh n d lng lu hunh v hm lng emodin sau sy 28 Hỡnh 4.2 Biu nh hng ca nng di m sinh n giỏ tr cm quan ca ... giỏo thuụn di - 14cm, rng 2,5 - cm, lỳc non mu xanh, lụng di mt di, sau ú ớt lụng v mu trng mc Qu trũn chớn mu Cõy mc hoang nhiu vựng rng th sinh, trung du v nỳi cỏc tnh phớa Bc, di tỏn...
 • 71
 • 538
 • 1
Nghiên Cứu Công Nghệ Sơ Chế Và Bảo Quản Rau Cải Chíp Sau Thu Hoạch

Nghiên Cứu Công Nghệ Chế Bảo Quản Rau Cải Chíp Sau Thu Hoạch

Nông - Lâm - Ngư

... MCP cho bảo quản rau cải chíp - Nghiên cứu lựa chọn thông số bao gói cho bảo quản rau cải chíp - Nghiên cứu xác định nhiệt độ bảo quản rau cải chíp - Xây dựng quy trình công nghệ bảo quản rau ... Mục đích Nghiên cứu chế độ xử lý thông số công nghệ chế bảo quản rau cải chíp nhằm trì chất lượng kéo dài thời gian bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch 1.2.2 Yêu cầu - Nghiên cứu chế độ thông ... /2014 3.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng 1-MCP đến chất lượng thời gian bảo quản rau cải chíp - Nghiên cứu ảnh hưởng bao gói đến chất lượng thời gian bảo quản - Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt...
 • 69
 • 525
 • 1
Nghiên cứu trồng, chế biến, bảo quản và sử dụng cỏ Stylosanthes Guianensis Ciat 184 cho gà thịt và gà bố mẹ lương phượng

Nghiên cứu trồng, chế biến, bảo quản sử dụng cỏ Stylosanthes Guianensis Ciat 184 cho gà thịt gà bố mẹ lương phượng

Tiến sĩ

... NG, N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 38 i ng, a i m th i gian nghiên c u 38 2.1.1 i ng nghiên c u 38 2.1.2 a i m nghiên c u 38 2.1.3 Th i gian nghiên c u ... 106 x DANH M C 2.1 B trí thí nghi m tr ng c 40 2.2 B trí thí nghi m nuôi gà th t 47 2.3 B trí thí nghi m nuôi gà 51 DANH M C HÌNH, BI U TH Hình 1.1 Công ... bi t ó s hi n di n c a s c t vàng th c ăn t nhiên ngô, u, ngô vàng, c , hoa cúc v n th , cà chua, cà r t, t o, t , hoa Sesbania javanica Miq, Ngô vàng, ngu n lư ng, cung c p s c t vàng cho gà...
 • 174
 • 522
 • 1
Nghiên cứu chất lượng và bảo quản một số thuốc tại các nhà thuốc ở tỉnh hậu giang năm 2008

Nghiên cứu chất lượng bảo quản một số thuốc tại các nhà thuốc ở tỉnh hậu giang năm 2008

Tiến sĩ

... tn thủ điều kiện quy định [39] 1.1.7 Quản lý chất lượng từ nguồn [78] Muốn đảm bảo chất lượng thuốc đến tận tay người sử dụng phải quản lý khâu từ nghiên cứu, sản xuất, đến bảo quản khơng phải ... gói có nhãn với quy cách; bảo quản, phân phối quản lý cho chất lượng thuốc trì suốt tuổi thọ theo quy định hay thiết kế [13], [74] 6 Đảm bảo chất lượng bao gồm từ việc nghiên cứu, triển khai ... có khảo sát nghiên cứu cụ thể làm sở để xây dựng kế hoạch địa phương cách phù hợp thực có hiệu Hiện nghiên cứu cần thiết để ngành y tế xây dựng lộ trình thực định 11/ 2007/2007-BYT Thực hành tốt...
 • 106
 • 429
 • 1
NGHIÊN CỨU TRỒNG, CHẾ BIẾN BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG CỎ STYLOSANTHES GUIANENSIS CIAT 184 CHO GÀ THỊT VÀ GÀ BỐ MẸ LƯƠNG PHƯỢNG

NGHIÊN CỨU TRỒNG, CHẾ BIẾN BẢO QUẢN SỬ DỤNG CỎ STYLOSANTHES GUIANENSIS CIAT 184 CHO GÀ THỊT GÀ BỐ MẸ LƯƠNG PHƯỢNG

Nông - Lâm - Ngư

... DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu 40 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 40 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 40 2.1.3 Thời gian nghiên cứu ... 3771 kg/ha (Ajayi cs, 2007) [59] Ở Việt Nam, Stylosanthes nghiên cứu từ năm trước Từ nghiên cứu cho thấy, tùy thuộc vào vùng chăn nuôi, vào mức phân bón nước tưới, đất đai, khác Stylosanthes cho ... thất phụ thuộc vào lượng mưa, thời gian bảo quản, khả bảo quản trang trại Các loại đậu nói chung hao hụt lớn bảo quản bên trong, 1% khối lượng khô (Petritz, 1988) [222] 33 Giá trị dinh dưỡng cỏ...
 • 173
 • 316
 • 0
Nghiên cứu các chế độ bảo quản chế phẩm Neem dạng viên nén để phòng trừ côn trùng hại kho

Nghiên cứu các chế độ bảo quản chế phẩm Neem dạng viên nén để phòng trừ côn trùng hại kho

Sinh học

... bảo quản với BHT 5% Bảng 4.6 % Hiệu lực chế phẩm bảo quản với - 52 BHT 5% so với ban đầu Bảng 4.7 Hiệu lực gây chết ngài gạo chế phẩm neem - 53 bảo quản với dầu mè 3% Bảng ... lực chế phẩm bảo quản với - 54 dầu mè 3% so với ban đầu Bảng 4.9 Hiệu lực gây chết ngài gạo chế phẩm neem 54 bảo quản với dầu mè 5% Bảng 4.10 % Hiệu lực chế phẩm bảo quản ... Nông Lâm Tp Hồ chí Minh thực đề tài: “Bƣớc đầu nghiên cứu chế độ bảo quản chế phẩm neem (Azadirachta indica A.juss) dạng viên nén để phòng trị côn trùng kho” Đề tài đƣợc thực từ ngày 20/2 đến 1/6/2006...
 • 103
 • 504
 • 3
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO ppt

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO ppt

Khoa học tự nhiên

... bảo quản với BHT 5% Bảng 4.6 % Hiệu lực chế phẩm bảo quản với - 52 BHT 5% so với ban đầu Bảng 4.7 Hiệu lực gây chết ngài gạo chế phẩm neem - 53 bảo quản với dầu mè 3% Bảng ... lực chế phẩm bảo quản với - 54 dầu mè 3% so với ban đầu Bảng 4.9 Hiệu lực gây chết ngài gạo chế phẩm neem 54 bảo quản với dầu mè 5% Bảng 4.10 % Hiệu lực chế phẩm bảo quản ... Nông Lâm Tp Hồ chí Minh thực đề tài: “Bƣớc đầu nghiên cứu chế độ bảo quản chế phẩm neem (Azadirachta indica A.juss) dạng viên nén để phòng trị côn trùng kho” Đề tài đƣợc thực từ ngày 20/2 đến 1/6/2006...
 • 103
 • 488
 • 0
Luận văn : BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO part 3 potx

Luận văn : BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO part 3 potx

Báo cáo khoa học

... 82 - Thử nghiệm bảo quản chế phẩm với chất bảo quản khác - Tiếp tục nghiên cứu bảo quản chế phẩm thời gian lâu Ít kéo dài thời gian bảo quản đến sáu tháng - Nghiên cứu xây dựng quy trình chuẩn ... dùng chế phẩm neem viên nén với 20 công thức bảo quản khác sau 2, tuần bảo quản, ta thấy: * Chế phẩm không dùng chất bảo quản có hoạt tính giảm nhanh thấp nhiều so với chế phẩm có dùng chất bảo quản ... dịch chiết bánh dầu đƣợc bảo quản tuần chế độ bảo quản khác 76 cho thấy chế độ bảo quản lạnh – che sáng tối nhất, khả gây chết đối tƣợng thí nghiệm so với điều kiện bảo quản lại: nhiệt độ phòng...
 • 33
 • 494
 • 0
Luận văn : BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO part 2 potx

Luận văn : BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO part 2 potx

Báo cáo khoa học

... lực chế phẩm bảo quản nhiệt độ phòng giảm nhanh (chỉ gây chết từ 78,3 – 86,7%) so với chế phẩm bảo quản 50C (gây chết từ 90,0 - 91,7%) Ở thời điểm này, bảo quản lạnh, khác biệt hiệu lực gây chết ... giá theo nồng độ chất bảo quản 4.2.1.1 Chất bảo quản BHT 3% Bảng 4.3 Hiệu lực gây chết ngài gạo chế phẩm neem đƣợc bảo quản với BHT 3% Tỉ lệ sâu chết (%) Công thức bảo quản tuần tuần tuần 78,3 ... chế phẩm sau tuần bảo quản giảm hiệu lực hơn, với tỉ lệ chết giảm từ – 6,7% Bảng 4.4 % Hiệu lực chế phẩm bảo quản với BHT 3% so với ban đầu Công thức bảo quản Thời gian bảo quản tuần tuần tuần...
 • 35
 • 404
 • 0

Xem thêm