nghiên cứu quy trình nuôi cấy biệt hoá tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giới

Nghiên cứu quy trình nuôi cấy, biệt hoá tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giới

Nghiên cứu quy trình nuôi cấy, biệt hoá tế bào gốc sinh tinh để điều trị sinh nam giới

Báo cáo khoa học

... tiến hành nghiên cứu tiếp theo trên người. 2.3. Về tiêu chuẩn đánh giá tế bào gốc sinh tinh trong quá trình nuôi cấy. 2.3.1. Tế bào gốc sinh tinh Tế bào gốctế bào có khả năng biệt hóa thành ... sở cấy ghép mảnh tinh hoàn và đồng nuôi cấy giữa tế bào Sertoli với các tế bào dòng tinh. Qua một thế kỷ nghiên cứu về nuôi cấy tế bào và mô, đặc biệtnuôi cấy mô tinh hoàn và các tế bào ... như phải xin tinh trùng. Xuất phát từ những cơ sở khoa học trên, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu phân lập, nuôi cấybiệt hoá tế bào gốc sinh tinh để điều trị sinh nam giới. Trong đó...
 • 224
 • 795
 • 3
Nghiên cứu quy trình chế biến chè hòa tan bằng phương pháp sấy thăng hoa

Nghiên cứu quy trình chế biến chè hòa tan bằng phương pháp sấy thăng hoa

Sinh học

... chè bột đó phải mang đầy đủ những đặc điểm sinh hóa giống lá chè tƣơi, do đó cần phải nghiên cứu thật kỹ quy trình chế biến chè hòa tan Trong quy trình sử dụng thiết bị sấy thăng hoa nhằm giữ ... bã chè Các nhà nghiên cứu khoa học đã phát hiện những tính chất cảm quan trên đều có cơ sở vật chất là những thành phần sinh hóa của lá chè. Đặc tính sinh hoá chè đƣợc nghiên cứu và sử dụng ... MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHẾ BIẾN CHÈ HÕA TAN BẰNG PHƢƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA LUẬN VĂN KỸ SƢ CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC ...
 • 46
 • 1,892
 • 19
Nghiên cứu quy trình chế biến chè hòa tan bằng phương pháp sấy thăng hoa

Nghiên cứu quy trình chế biến chè hòa tan bằng phương pháp sấy thăng hoa

Công nghệ - Môi trường

... chè bột đó phải mang đầy đủ những đặc điểm sinh hóa giống lá chè tƣơi, do đó cần phải nghiên cứu thật kỹ quy trình chế biến chè hòa tan Trong quy trình sử dụng thiết bị sấy thăng hoa nhằm giữ ... MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHẾ BIẾN CHÈ HÕA TAN BẰNG PHƢƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA LUẬN VĂN KỸ SƢ CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC ... sự phát triển chè quy mô lớn ở Việt Nam chỉ bắt đầu từ năm 1918 khi thành lập Trạm nghiên cứu nông lâm Phú Thọ (Phú Hộ , Phú Thọ). Ở Mianma, năm 1919 mới có cơ sở nghiên cứu chế biến chè đen....
 • 46
 • 1,103
 • 3
Tài liệu NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHẾ BIẾN CHÈ HÕA TAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA pot

Tài liệu NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHẾ BIẾN CHÈ HÕA TAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA pot

Công nghệ - Môi trường

... chè bột đó phải mang đầy đủ những đặc điểm sinh hóa giống lá chè tƣơi, do đó cần phải nghiên cứu thật kỹ quy trình chế biến chè hòa tan Trong quy trình sử dụng thiết bị sấy thăng hoa nhằm giữ ... gian và địa điểm 24 3.2. Vật liệu và phƣơng pháp nghiên cứu 24 3.2.1. Vật liệu 24 3.2.2. Thiết bị 24 3.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 25 3.3.1. Quy trình chế biến chè hòa tan 25 3.3.2. Các phƣơng ... sự phát triển chè quy mô lớn ở Việt Nam chỉ bắt đầu từ năm 1918 khi thành lập Trạm nghiên cứu nông lâm Phú Thọ (Phú Hộ , Phú Thọ). Ở Mianma, năm 1919 mới có cơ sở nghiên cứu chế biến chè đen....
 • 46
 • 565
 • 1
Nghiên cứu quy trình cracking xúc tác dầu thực vật trên xúc tác zeolit tạo nhiên liệu sinh học

Nghiên cứu quy trình cracking xúc tác dầu thực vật trên xúc tác zeolit tạo nhiên liệu sinh học

Công nghệ - Môi trường

... 2.3. Các phƣơng pháp nghiên cứu cấu trúc vật liệu. Trong lĩnh vực khoa học thực nghiệm có rất nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng để nghiên cứu đặc tính và cấu trúc tinh thể của vật liệu. ... loại cấu trúc và mục đích nghên cứu mà ta có thể lựa chọn được phương pháp nghiên cứu phù hợp. Trong phạm vi đồ án này tôi sử dụng một số phương pháp sau để nghiên cứu cấu trúc của vật liệu. 2.3.1. ... được thành phần cấu trúc mạng tinh thể của chất cần nghiên cứu. Chính vì vậy, phương pháp này được sử dụng rộng rãi nghiên cứu cấu trúc tinh thể của vật chất . 2.3.2.2.Thực nghiệm. Giản đồ...
 • 53
 • 846
 • 7
Nghiên cứu quy trình xác định nhanh vi khuẩn lao và lao kháng thuốc bằng kỹ thuật sinh học phân tử

Nghiên cứu quy trình xác định nhanh vi khuẩn lao và lao kháng thuốc bằng kỹ thuật sinh học phân tử

Báo cáo khoa học

... trong tế bào khả biến E.coli DH5α và nuôi cấy lắc trên môi trường LB lỏng ở 370C trong 1 giờ để làm phục hồi tế bào E.coli mang plasmid tái tổ hợp đó. Sản phẩm biến nạp sau đó được cấy trải ... nhiên một số nghiên cứu cũng cho thấy rằng có một tỷ lệ nhất định M. tuberculosis không có mặt của trình tự IS6110 này, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Châu Á và Ấn Độ. Các nghiên cứu cũng đã ... sự có mặt của vi khuẩn lao. Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng cả 3 trình tự IS6110, IS1081 và 23S rDNA để nghiên cứu dịch tễ phân tử vi khuẩn lao ở Việt Nam. Bằng kỹ thuật PCR tiến hành...
 • 200
 • 1,029
 • 0
Báo cáo

Báo cáo " Nhận biếtnuôi cấy đơn dòng tế bào gốc phân lập từ nút phôi của túi phôi chuột " docx

Báo cáo khoa học

... thấy các tế bào gốc phôi chuột (mouse embryonic stem cells - mESCs) sau 5 lần cấy chuyển với gần 30 ngày nuôi cấy vẫn giữ được đặc điểm của tế bào gốc. Từ khóa: Tế bào gốc phôi, tế bào gốc phôi ... nhiều phòng thí nghiệm tế bào gốc trên thế giới tiếp tục sử dụng mEFs làm lớp tế bào nuôi trong nghiên cứu ESCs. Các tế bào nuôi này sẽ giúp hỗ trợ sự tăng sinh không biệt hóa và luôn luôn ... tế bào nút phôi sẽ không đủ tế bào để sinh trưởng và các tế bào sẽ chết. Nếu như phân tách quá muộn, khối tế bào nút phôi sẽ biệt hóa thành các dạng tế bào khác nhau và có thể thành các tế...
 • 12
 • 530
 • 1
Báo cáo

Báo cáo " THU NHẬN VÀ BIỆT HOÁ TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ TỪ TUỶ XƯƠNG CHUỘT (Mus musculus var. Albino) " ppt

Báo cáo khoa học

... quả nuôi cấy chọn lọc MSC. (a) Tế bào MSC vừa mới thu nhận; (b) Tế bào MSC sau 24 giờ nuôi cấy, các tế bào MSC bắt đầu bám dính vào bề mặt bình nuôi; (c) Tế bào MSC sau 72 giờ nuôi cấy, các tế bào MSC ... phát triển cho tế bào MSC. Tế bào MSC là tế bào gốc đa năng, chúng có khả năng biệt hoá th ành rất nhiều kiểu tế bào chức năng khác nhau. Chúng có thể biệt hoá th ành tế bào xương khi nuôi trongmôi ... khi nuôi trong môi trường biệt hoá thần kinh, MSC thay đổi hình dạng thành tế bào giống tế bào thần kinhvới exon dài ( ), thân tế bào thần kinh ( ). Biệt hoá hành tế bào mỡSau 48 giờ, các tế bào...
 • 5
 • 1,601
 • 26
Nghiên cứu quy trình nhân giống hoa Đồng Tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

Nghiên cứu quy trình nhân giống hoa Đồng Tiền bằng phương pháp nuôi cấytế bào

Nông - Lâm - Ngư

... nghệ nuôi cấytế bào thực vật. Chỉ tính riêng ở Hà Lan hàng năm đã sản xuất 15 triệu cây giống hoa đồng tiền bằng nuôi cấytế bào để cung cấp cho sản xuất, Mấy năm gần đây, trên thế giới ... nghiên cứu.  Nghiên cứu ảnh hưởng của các tổ hợp chất điều tiết sinh trưởng khác tới quá trình tạo và nhân nhanh chồi nhằm đạt hiệu quả cao, giá thành hạ. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy ... chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu quy trình nhân giống hoa Đồng Tiền bằng phương pháp nuôi cấytế bào .Trang 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hoàng Văn Nam CuSO4.5 H2O 2.5mg3.SắtFeSO4.7...
 • 21
 • 3,197
 • 14
Nghiên cứu quy trình nhân giống hoa cẩm chướng SP25 (Dianthus caryophyllus Make up) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào pot

Nghiên cứu quy trình nhân giống hoa cẩm chướng SP25 (Dianthus caryophyllus Make up) bằng phương pháp nuôi cấytế bào pot

Báo cáo khoa học

... NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG HOA CẨM CHƯỚNG SP25 (Dianthus caryophyllus Make up) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤYTẾ BÀO Lê c Tho, Hoàng Ngc Thun, Nguyn ... tin hành nghiên cu quy trình nhân ging hoa cNm chưng SP25 bng phương pháp nuôi cy mô t bào. II. VT LIU VÀ PHƯƠN G PHÁP N GHIÊN CU 1. Vật liệu nghiên cứu - Mu nuôi cy là chi nh ... khả năng tái sinh và nhân nhanh chồi Chúng tôi tin hành 3 thí nghim  nghiên cu s nh hưng riêng r ca KIN và BAP, ng thi tác dng ca t hp BAP và KIN lên s tái sinh và nhân...
 • 8
 • 1,309
 • 14

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25